Byla 2-568-750/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų išieškojimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Dalia Zimantienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Pamario produktai“ ieškinį atsakovei UAB „Baltoji gervė“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų išieškojimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 6234,95 Lt skolos, 2244,58 Lt delspinigių ir 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad, remiantis šalių 2009-07-14 sudaryta Prekių pirkimo – pardavimo sutartimi (toliau – Sutartis), ieškovė patiekė atsakovei prekes ir tuo pagrindu išrašė PVM sąskaitas - faktūras PM00005022, PM00006602, PM00007000, PM00008211, PAM0018279, PAM0020084, PAM0022810, PAM0024026, PAM0027456, PAM0029744, PAM0031303, PAM0033793 viso už 6234,95 Lt sumą. Atsakovės atstovai pasirašė PVM sąskaitose - faktūrose ir patvirtino, kad atsakovė prekes priėmė, tačiau atsakovė jų neapmokėjo nenurodžiusi jokių svarbių priežasčių. Atsakovė nesikreipė dėl prekių kokybės ar pateikusi kitų pretenzijų. Ieškovė ne kartą skambino bei siuntė raginimus atsakovei atsiskaityti, tačiau nesulaukė jokio atsakymo ir atsakovė savo prievolės neįvykdė. Šalys Sutarties 6.5 p. susitarė, kad atsakovė už atsiskaitymo termino pažeidimą ieškovei moka 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, todėl ieškovė apskaičiavo atsakovei mokėti 2244,58 Lt delspinigių už sutrumpintą 180 d. terminą.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009-07-14 ieškovė UAB „Pamario produktai“ ir atsakovė UAB „Baltoji gervė“ sudarė Prekių pirkimo – pardavimo sutartį, kuria ieškovė (pardavėja) įsipareigojo parduoti atsakovei (pirkėjai) prekes, o atsakovė pirkti užsakytas prekes ir sumokėti pagal sutartyje nurodytas sąlygas. Šalių susitarimu, ieškovė ir atsakovė nustato prekių kiekį, asortimentą ir kainą, kurie yra nurodomi PVM sąskaitoje – faktūroje. Sutarties 6.1 p. šalys susitarė, kad už pateiktas prekes apmokama mokėjimo pavedimu per 10 kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo dienos. Šalys Sutarties 6.5 p. susitarė, kad atsakovė už atsiskaitymo termino pažeidimą ieškovei moka 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Remiantis minėta Sutartimi, ieškovė patiekė atsakovei prekes ir tuo pagrindu išrašė PVM sąskaitas – faktūras: 2009-08-03 Nr. PM00005022, 2009-08-12 Nr. PM00006602, 2009-08-14 Nr. PM00007000, 2009-08-21 Nr. PM00008211, 2009-10-20 Nr. PAM0018279, 2009-10-30 Nr. PAM0020084, 2009-11-16 Nr. PAM0022810, 2009-11-23 PAM0024026, 2009-12-14 PAM0027456, 2009-12-28 PAM0029744, 2010-01-07 Nr. PAM0031303, 2010-01-21 PAM0033793, - viso 6234,95 Lt sumai. Remiantis Sutarties 6.1 p. šalys susitarė, kad už pateiktas prekes turi būti apmokama mokėjimo pavedimu per 10 kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo dienos, tačiau atsakovė savo įsipareigojimo neįvykdė ir už patiektas prekes neatsiskaitė. Ieškovė nurodo, kad atsakovė prekes priėmė ir dėl jų pretenzijų nereiškė, ji skolos neginčija, tačiau į raginimus atsiskaityti nereagavo ir įsiskolinimo nepadengė.

5Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutartį (CK 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). CK 6.344 str. nustato, kad pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Ieškovė pateikė įrodymus, kad sutartiniais pagrindais pardavė atsakovei prekes, tačiau atsakovė nevykdo sutartinių įsipareigojimų, nesumokėjo už šias prekes, todėl laikytina, jog ji nevykdydama savo prievolės, ją pažeidė ir iš atsakovės priteistina 6234,95 Lt skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p. ir 2 d.) ieškovei. Iš terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusios atsakovės priteistina 2244,58 Lt delspinigių (CK 6.258 str. 1 d.) ir 6 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo dienos (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

6Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 127 Lt žyminio mokesčio, 242 Lt teisinės pagalbos išlaidų, iš viso 369 Lt ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93str. 1d.).

7Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-02-17 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės UAB „Baltoji gervė“ turtui, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius, panaikintinos.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 3 d., 259 str., 262 str. 1 d., 428 str.,

Nutarė

9Ieškinį patenkinti.

10Priteisti iš atsakovės UAB „Baltoji gervė“, įmonės kodas 302081580, 6234,95 Lt (šešis tūkstančius du šimtus trisdešimt keturis litus 95 ct) skolos, 2244,58 Lt (du tūkstančius du šimtus keturiasdešimt keturis litus 58 ct) delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 8479,53 Lt sumą nuo 2012-02-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 369 Lt (tris šimtus šešiasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Pamario produktai“, įmonės kodas 300552891.

11Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-02-17 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovės UAB „Baltoji gervė“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai, - piniginių lėšų areštą bendrai 8479,53 Lt sumai palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius, panaikinti.

12Įpareigoti atsakovę UAB „Baltoji gervė“ per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos įvykdyti šį sprendimą arba Šilutės rajono apylinkės teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus.

13Atsakovei UAB „Baltoji gervė“ per 20 dienų nepateikus prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai