Byla Iv-1823-365/2011
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, sekretoriaujant Rasai Šimkuvienei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Virgilijus Kaupas, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. V. skundą atsakovui Kūno kultūros ir sporto departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. V. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

2Pareiškėjas R. V. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010-12-10 įsakymą Nr. V-381 „dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigybių panaikinimo“, dalyje, kuri susijusi su jo užimta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo (A lygio, 18 kategorija) pareigybe; 2) panaikinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010-12-10 įsakymą Nr. V-382 „Dėl pareigybių įsteigimo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Investicijų ir turto valdymo skyriuje“ dalyje, kuri susijusi su jo užimta pareigybe; 3) panaikinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010-12-17 įsakymą Nr. V-390 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigybių panaikinimo“ pakeitimo“, dalyje, kuri susijusi su jo užimta pareigybe; 4) panaikinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-12-17 įspėjimą Nr. S-1357 „Dėl pareigybės panaikinimo“; 5) panaikinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010-12-22 įsakymą Nr. V-394 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo pakeitimo“ su priedu, dalyje, kuri susijusi su jo užimta pareigybe (t. 1, b. l. 1?7, 13-29).

3Pareiškėjo atstovas pateikė prašymą, kuriuo pareiškėjas atsisako nuo skundo (t. 2, b. l. 49-50).

4Pareiškėjas ir tretysis suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Gautas pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

5Atsakovo atstovas teisminio nagrinėjimo metu dėl bylos nutraukimo neprieštaravo.

6Byla nutraukiama.

7Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p. teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisako skundo.

8Pareiškėjas skundo atsisakė. Toks atsisakymas niekieno teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl priimamas ir ši administracinė byla nutraukiama. Pareiškėjui išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., 102 str. 149 str. 2 d., teismas

Nutarė

10Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo R. V. skundą atsakovui Kūno kultūros ir sporto departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. V. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

11Nutartį per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos galima apskųsti atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai