Byla 2-435/2011
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus sadutė“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Casterbridge Inc. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl naujo bankroto administratoriaus paskyrimo, civilinėje byloje Nr. B2-653-258/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus sadutė“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Naresta“ 2009 m. birželio 6 d. kreipėsi su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilniaus sadutė“.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi iškėlė UAB „Vilniaus sadutė“ bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Projektų investicijos“.

5Pareiškėjas Casterbridge Inc. pateikė teismui prašymą paskirti naują bankroto administratorių UAB „Būrai“. Pareiškėjas nurodė, kad Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyrius informavo pareiškėją Casterbridge Inc., kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 06-1-00128-09 BUAB „Vilniaus sadutė“ administratoriaus UAB „Projektų investicijos“ įgaliotam asmeniui V. M. pareikštas įtarimas padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 229 straipsnyje, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nutartimi paskirtas laikinas V. M. nušalinimas nuo BUAB „Vilniaus sadutė“ administratoriaus UAB „Projektų investicijos“ įgalioto asmens pareigų trims mėnesiams iki 2010 m. spalio 23 d., uždraudžiant jam atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šios bendrovės atstovavimu, disponuoti įmonės turtu, sąskaitose esančiomis lėšomis.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi nutarė pareiškėjo Casterbridge Inc. prašymą atmesti.

7Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalis numato, jog teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju teismas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sužinojimo dienos atstatydina šį administratorių iš visų jo administruojamų įmonių ir Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskiria kitą (kitus) administratorių (administratorius).

8Teismas nurodė, kad nėra gavęs šioje civilinėje byloje paskirto bankroto administratoriaus prašymo dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo, BUAB „Vilniaus sadutė“ įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) nėra kreipęsis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, teismas neturi duomenų, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, o pareiškėjas taip pat nepateikė jokių duomenų apie tai, kad bankroto administratorius UAB „Projektų investicijos“ neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad prašymas laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas Casterbridge Inc. prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartį panaikinti. Apeliantas nurodo, kad teismas, turėdamas duomenų, jog įmonės administratorius nėra pakankamai aktyvus, ar iškilus pagrįstoms abejonėms dėl administratoriaus tinkamumo, turi teisę spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju teismas buvo pasyvus nagrinėdamas Casterbridge Inc. pareiškimą ir jame nurodytas aplinkybes įvertino formaliai, nevertindamas visų byloje esančių aplinkybių, susijusių su UAB „Projektų investicijos“ galimybe teikti administravimo paslaugas UAB „Vilniaus sadutė“.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Naresta“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta, kadangi teismas pagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju pagrindų, nurodytų Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje atstatydinti esamą bankroto administratorių nėra. Ieškovas pažymi, kad teismas savo iniciatyva administratorių atstatydinti turi tik tais atvejais, kai sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

11Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

12CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

13Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Casterbridge Inc. prašo vietoje BUAB „Vilniaus sadutė“ administratoriaus UAB „Projektų investicijos“ paskirti naują įmonės administratorių UAB „Būrai“.

14Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais dėl nepagrįsto pirmosios instancijos teismo atsisakymo pakeisti (paskirti naują) BUAB „Vilniaus sadutė“ administratorių. Pareiškėjas Casterbridge Inc. administratoriaus pakeitimo būtinumą sieja su tuo, kad BUAB „Vilniaus sadutė“ administratoriaus UAB „Projektų investicijos“ įgaliotam asmeniui V. M. pareikšti įtarimai padarius nusikalstamą veiklą ir dėl to, pareiškėjo teigimu, UAB „Projektų investicijos“ negali administruoti BUAB „Vilniaus sadutė“. Teisėjų kolegija pažymi, kad BUAB „Vilniaus sadutė“ administratoriumi buvo paskirtas ne fizinis asmuo V. M. , o juridinis asmuo UAB „Projektų investicijos“, todėl, pareiškus įtarimus UAB „Projektų investicijos“ įgaliotam asmeniui V. M. , nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „Projektų investicijos“, kaip juridinis bankroto administratorius, nėra tinkamas administruoti BUAB „Vilniaus sadutė“. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas atskirajame skunde nepagrįstai teigia, kad UAB „Projektų investicijos“ nėra tinkamas BUAB „Vilniaus sadutė“ administratorius, kadangi, apelianto teigimu, šis administratorius neatitinka teisės aktų jam keliamų reikalavimų – neužtikrina, kad ne mažiau kaip 1/3, bet ne mažiau kaip 2 juridinio asmens darbuotojai, vykdantys įmonės įstatuose nurodytą veiklą, tarp jų ir juridinio asmens vadovas, turėtų teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Viešai skelbiami Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenys patvirtina, kad UAB „Projektų investicijos“ dirba 2 (neskaitant V. M. ) darbuotojai (administratoriai), todėl darytina išvada, kad UAB „Projektų investicijos“ atitinka teisės aktų juridiniams bankroto administratoriams keliamus reikalavimus. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė paskirti naują BUAB „Vilniaus sadutė“ administratorių.

15Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai