Byla 2A-371-368/2010

1

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Danutės Matiukienės, Rasos Bartašienės, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. N., atsakovei A. J.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. J. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei A. J. dėl įsiskolinimo už buto nuomą priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

5Ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti Mažeikių rajono savivaldybės administracijai iš atsakovės A. J. 2 102,84 Lt skolą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė nurodė, kad prašo priteisti skolą iš atsakovės vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 431 str., CK 6.588 str., 6.589 str. ir 2000 m. liepos 20 d. gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipine sutartimi.

6Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovės A. J. ieškovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai 2 102,84 Lt skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-05-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 63,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, 8,54 Lt pašto išlaidas valstybei.

7Apeliaciniu skundu apeliantė A. J. prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimą panaikinti iš dalies.

8Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91.

10Nuomos sutartį pasirašė apeliantės vyras J. J., miręs 2008-11-07, ir jis nuo sutarties pasirašymo dienos pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 03 21 įsakymą Nr. A 1-694 ir gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo išlaidų kalkuliaciją (b. l .2-7) mokėjo nuomos mokestį.

112.

12Teiginys, kad nuomos mokestis buvo nemokamas nuo 2002-11-01 neatitinka tikrovės. Mokestis paskutinį kartą buvo mokėtas 2004-12-02. Apeliantės paskaičiavimais įsiskolinimas turėtų būti (53 mėn. x 25,29-1340,37 Lt +1,51-1341,88) (22 mėn. x 32,29-710,38.Viso: 2050,75 Lt) atėmus jos sumokėtus 800Lt. Įsiskolinimas liktų 1 250,75 litai.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010-03-18 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nesutikimą grindžia šiais argumentais:

141.

15Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad yra sumokėjusi 800,00 Lt skolos už gyvenamosios patalpos nuomą iki 2009 m. kovo 31 d. Atsakovė pateikė 2002 m. liepos 26 d. pakvitavimą, kuriame nurodoma, jog mokestį priėmė (jau seniūnijoje nebedirbanti) soc. rūpybos inspektorė D. Š.. Pastaroji minimame pakvitavime nurodė, jog atsakovės įnešta 300,00 Lt skola yra už 2002 m. sausio mėnesį. Išaiškėjus, kad ši sumą į kasą neįnešta, D. Š. ją įnešė tik 2004 m. rugpjūčio 3 d. ir tą pačią dieną buvo išrašytas kasos pajamų orderis serija ( - ). Šis faktas taip pat patvirtintas J. J. skolos už buto nuomą priskaityme nuo 2001 m. vasario mėnesio iki 2009 m. balandžio mėnesio. Taigi 300,00 Lt skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio įsiskolinimą buvo sumokėta tik vieną kartą, t. y. 2004 m. rugpjūčio 3 d. Taip pat 2004 m. gegužės 19 d. kasos pajamų orderiu serija ( - ) įnešta vienas šimtas litų ir 2004 m. lapkričio 30 d. kasos pajamų orderiu serija ( - ) įnešta vienas šimtas litų, iš viso laikotarpiu nuo 2001 m. vasario 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. sumokėta 500,00 Lt skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio įsiskolinimą. Todėl ieškovė iki 2009 m. kovo 31 d. yra skolinga 2 102,84 Lt už gyvenamosios patalpos nuomą.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

18Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, tinkamai šalims paskirstė įrodinėjimo naštą, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir dėl jų padarė pagrįstas išvadas, šias išvadas tinkamai motyvavo ir argumentavo (CPK 185 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas ir nuomininkas J. J. 2000 m. liepos 20 d. pasirašė Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinę sutartį, pagal kurios 2.2 punktą nuomininkas įsipareigojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Nuomininkas savo įsipareigojimų nevykdė, jam nemokant už buto nuomą nuo 2001 m. vasario 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. susidarė 2 102,84 litų skola (b. l. 8-9).

20Pagal sutarties 3.1 punktą ir LR CK 6.590 str. 2 d. nuomininkas turi teisę išsinuomotoje gyvenamojoje patalpoje apgyvendinti savo sutuoktinį, kuris naudojasi tomis pačiomis teisėmis kaip ir nuomininkas ir vykdo visas pareigas, kylančias iš nuomos sutarties (Sutarties 4 punktas, CK 6.589 str. 1 d.). LR CK 6.588 str. 1 d. nuostatos pateikia šeimos narių sąvoką, o būtent: nuomininko šeimos nariai yra kartu gyvenantis sutuoktinis (sugyventinis), jų nepilnamečiai vaikai, nuomininko ir jo sutuoktinio tėvai. To paties straipsnio 6 dalies nuostatos numato, jog už nuomininko šeimos narių veiksmus, pažeidžiančius nuomos sutartį, nuomotojui atsako nuomininkas ir jo pilnamečiai šeimos nariai.

21Nuomininkas J. J. 2008 m. lapkričio 7 d. mirė (2008 m. lapkričio 10 d. mirties įrašas Nr. ( - )), tačiau nuomininko mirtis nesudarė sąlygų sutartį pripažinti negaliojančia. Kartu su nuomininku J. J. gyveno bei po jo mirties ir šiuo metu išnuomotoje gyvenamojoje patalpoje tebegyvena J. J. sutuoktinė A. J.. LR CK 6.589 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad fiziniai asmenys, nustoję būti nuomininko šeimos nariais, bet toliau gyvenantys nuomojamoje gyvenamojoje patalpoje, turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir nuomininkas bei jo šeimos nariai, todėl A. J. atsirado pareiga nuo sutarties sudarymo momento mokėti mokestį už buto nuomą, ką pagrįstai ir nustatė pirmosios instancijos teismas.

22Iš byloje esančių kasos pajamų orderių ( - ), ( - ), ( - ) (b. l. 28-29) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių apylinkės seniūno V. K. 2009-10-28 paaiškinamojo rašto (b. l. 48) matyti, kad iš viso laikotarpiu nuo 2001 m. vasario 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. sumokėta 500,00 Lt skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio įsiskolinimą, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ieškinio dydis įrodytas ieškovo pateiktomis pažymomis ( b.l.8,9) ir mažinti įsiskolinimo dydį, kaip to prašo apeliantė A. J. savo apeliaciniu skundu, nėra teisinio pagrindo.

23Aukštesnės instancijos teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, objektyviai įvertino faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 326 str. 1d. 1 p.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

26Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 5. Ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą... 6. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu ieškinį... 7. Apeliaciniu skundu apeliantė A. J. prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo... 8. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1.... 10. Nuomos sutartį pasirašė apeliantės vyras J. J., miręs 2008-11-07, ir jis... 11. 2.... 12. Teiginys, kad nuomos mokestis buvo nemokamas nuo 2002-11-01 neatitinka... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės... 14. 1.... 15. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad yra sumokėjusi 800,00 Lt skolos už... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas... 19. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas ir nuomininkas J. J. 2000... 20. Pagal sutarties 3.1 punktą ir LR CK 6.590 str. 2 d. nuomininkas turi teisę... 21. Nuomininkas J. J. 2008 m. lapkričio 7 d. mirė (2008 m. lapkričio 10 d.... 22. Iš byloje esančių kasos pajamų orderių ( - ), ( - ), ( - ) (b. l. 28-29)... 23. Aukštesnės instancijos teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytomis... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimą palikti...