Byla 2-957/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 11 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-4749-450/2009 pagal ieškovo UAB „Speisuva“ ieškinį atsakovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Speisuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, prašydamas priteisti ieškovui iš atsakovo 161360,08 Lt skolos, 9211,32 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo kilnojamajam turtui, piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms, priklausančioms atsakovui ir esančioms pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, kadangi ieškinio kaina yra labai didelė, ieškinys pareikštas specifiniam ne pelno siekiančiam juridiniam asmeniui, atsakovas jokio nekilnojamojo turto neturi, jo turtui jau yra pritaikytas areštas 68945,31 Lt sumai kitoje civilinėje byloje.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 11 d. nutartimi prašymą patenkino ir areštavo atsakovo turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančius atsakovui ir esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis 170571,40 Lt sumai, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovo prievolių ieškovui įvykdymas nagrinėjamu atveju nėra užtikrintas, be to ieškinio kaina yra pakankamai didelė, atsakovas Spaudos rūmu aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, kurio atžvilgiu jau yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės kitose bylose, atitinkamai konstatavus grėsmę sėkmingam teismo sprendimų įvykdymui, yra pagrindo teigti, kad ir šiuo atveju nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui priimto palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartį leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su tiesioginiais komunalinių paslaugų tiekėjais ir ieškovu. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

61. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra visiškas draudimas disponuoti piniginėmis lėšomis, dėl ko atsakovas patirs daug žalos, nes negalės atsiskaityti už vandenį, elektrą ir kitas komunalines paslaugas, o neatsiskaičius už komunalines paslaugas paslaugų tiekimas bus nutrauktas.

72. Dėl paties ieškovo kaltės pastato liftų darbas jau ne kartą buvo sustabdytas, o tai sąlygoja pastato eksploatacijos sunkumus dėl ieškovo kaltės.

83. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neleidžia atsakovui atsiskaityti su ieškovu, mokėti mokesčius ir kitus mokėjimus.

9Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, t.y. leisti atsiskaityti su darbuotojais, ieškovu ir mokėti mokesčius, tačiau netenkinti atsakovo prašymo atsiskaityti su trečiaisiais asmenis, nes ieškovas yra pagrindinis komunalinių paslaugų tiekėjas atsakovo pastate, o kartu ir šių paslaugų tiekėjas pastato patalpų savininkams.O leidus atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis ieškovui palankaus sprendimo atveju jo vykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomu.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartį leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su tiesioginiai komunalinių paslaugų tiekėjais ir ieškovu.

13Atsakovas yra juridinis asmuo, vykdantis savo veiklą ir šios veiklos bent minimaliam vykdymui, atsakovas privalo atsiskaityti su darbuotojais, valstybės ar VSDFV biudžetais. Apeliantas pagrįstai nurodo, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės riboja jo teises ir teisėtus interesus labiau, nei būtina tikslui pasiekti, t. y. areštavus sąskaitose esančius pinigus, nepagrįstai apsunkinama juridinio asmens veikla. Šie apelianto argumentai iš dalies pagrįsti. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovo atžvilgiu, todėl CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios ir tiek, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ir/arba nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis turi būti siekiama užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumo, interesų pusiausvyros principų įgyvendinimą (CPK 17, 146 str. str.). Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, areštavo atsakovo turtą ir, pažeisdamas aukščiau nurodytus principus, neleido iš areštuotų lėšų atsakovui atsiskaityti su darbuotojais, atlikti privalomuosius mokėjimus į VSDFV ir valstybės biudžetus bei atsiskaityti su ieškovu UAB „Speisuva“. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra keistina ir nustatytina, kad ieškinio reikalavimams užtikrinti areštuotinas atsakovo turtas, suteikiant atsakovui teisę atlikti atsiskaitymus su darbuotojais ir atlikti privalomuosius mokėjimus į VSDFV ir valstybės biudžetus (CPK 145 str. 2 d., 4 d., 6 d., CPK148 str. 4 d., 338 str.) bei atsiskaityti su ieškovu UAB „Speisuva“.

14Tačiau teisėjų kolegija netenkina atsakovo prašymo leisti atsiskaityti su tiekėjais už komunalinių paslaugų teikimą, nes tai gali apsunkinti sprendimo vykdymą, o be to, iš bylos medžiagos matyti, jog pagrindinis atsakovo komunalinių paslaugų tiekėjas yra ieškovas.

15Apeliantas nurodo, kad dėl paties ieškovo kaltės pastato liftų darbas jau ne kartą buvo sustabdytas, o tai sąlygoja pastato eksploatacijos sunkumus dėl ieškovo kaltės. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog civilinio proceso įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės ar negalimumo nesieja su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu ar tinkamu teisiniu pagrindimu, o įpareigoja teismą taikyti šias priemones visais atvejais, kai nustatoma, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, jeigu tokios priemonės nebūtų taikomos. Kitaip tariant, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ginčo tarp šalių, nesprendžia, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti, o tik vertina, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų ieškinyje pareikštus reikalavimus, nebūtų kliūčių įvykdyti tokį teismo sprendimą. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškovo pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimu.

16Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija, atsakovo atskirąjį skundą tenkina iš dalies, o skundžiamą nutartį pakeičia leidžiant atsakovui atlikti atsiskaitymus su darbuotojais, ieškovu bei atlikti privalomuosius mokėjimus į VSDFV ir valstybės biudžetus.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartį pakeisti leidžiant atsakovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ iš areštuoto turto atlikti atsiskaitymus su darbuotojais, ieškovu UAB „Speisuva“ bei atlikti privalomuosius mokėjimus į VSDFV ir valstybės biudžetus.

19Nutartį siųsti proceso dalyviams ir turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Speisuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 11 d. nutartimi prašymą... 5. Atskiruoju skundu atsakovas prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 6. 1. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra visiškas draudimas... 7. 2. Dėl paties ieškovo kaltės pastato liftų darbas jau ne kartą buvo... 8. 3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neleidžia atsakovui... 9. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 13. Atsakovas yra juridinis asmuo, vykdantis savo veiklą ir šios veiklos bent... 14. Tačiau teisėjų kolegija netenkina atsakovo prašymo leisti atsiskaityti su... 15. Apeliantas nurodo, kad dėl paties ieškovo kaltės pastato liftų darbas jau... 16. Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija, atsakovo atskirąjį... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartį pakeisti leidžiant... 19. Nutartį siųsti proceso dalyviams ir turto arešto aktų registro tvarkytojui...