Byla I-329-580/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Morita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Morita“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Morita“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM) 2009 m. spalio 2 d. sprendimą ir Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir MA VMI) sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo (t. I, b. l. 3–29).

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė (t. V, b. l. 109–127).

7III.

8Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui tenkinti (t. V, b. l. 133–171).

9Pareiškėjas 2011 m. kovo 15 d. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui raštą „Dėl UAB „Morita“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-329-580/2010 atsisakymo ir administracinės bylos Nr. A-663-11 nutraukimo“ (toliau – ir raštas dėl apeliacinio skundo atsisakymo), kuriame nurodė, jog jis su VMI prie FM sudarė susitarimą dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio Nr. 210-28, kuriuo buvo užbaigtas mokestinis ginčas; dėl šios priežasties jis apeliacinio skundo atsisako ir prašo administracinę bylą nutraukti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnio 1 dalis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai yra pagrindas teismui apeliacinį procesą nutraukti (šio straipsnio 2 dalis). Iš teismui pateikto pareiškėjo rašto dėl apeliacinio skundo atsisakymo matyti, jog pareiškėjas minėta įstatymo jam suteikta teise pasinaudojo. Šiame rašte pareiškėjas nurodė atsisakymo nuo apeliacinio skundo priežastį – jis su VMI prie FM sudarė susitarimą dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio Nr. 210-28, kuriuo buvo užbaigtas mokestinis ginčas (t. V, b. l. 177–179). Šio susitarimo sudarymas taip pat atima mokesčių mokėtojui teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio 1 dalis) ir yra laikomas apeliacinio skundo atsisakymu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-37/2010). Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimamas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutraukiamas.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

14apeliacinį procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Morita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo nutraukti.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai