Byla e2-1865-896/2017
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, santuokoje įgyto turto ir prievolių padalinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovei V. K., jos atstovei adv. Zitai Ragauskaitei, institucijos, byloje teikiančios išvadą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. atstovei G. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. K. ieškinį atsakovui T. K., institucijai, byloje teikiančiai išvadą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, tretiesiems asmenims AAS „BTA Baltic Insurance company“, veikiančiam per AAS „BTA Baltic Insurance company“ filialą Lietuvoje, VMI prie LR FM, UAB „Draudimo kompanija Neris“, LR Transporto priemonių draudikų biurui, S. L., L. K., dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, santuokoje įgyto turto ir prievolių padalinimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo: 1. Dėl atsakovo kaltės nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) ir įregistruotą Kauno miesto Civilinės metrikacijos biure, įrašo Nr. ( - ), tarp V. K., a.k. ( - ) ir T. K., a.k. ( - ) 2. Nustatyti nepilnamečio vaiko V. K., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina V. K.; 3. Priteisti iš atsakovo T. K. išlaikymą periodinėmis išmokomis nepilnamečiui vaikui V. K. iki jo pilnametystės, skiriant po 100 EUR kiekvieną mėnesį, išlaikymo dydį kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 4. Priteisti 250 Eur išlaikymo įsiskolinimą; 5. Paskirti ieškovę V. K. šių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise; 6. Santuokos metu įgytą transporto priemonę Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), kurio rinkos vertė 500 Eur, palikti V. K. asmenine nuosavybe, atsakovui nepriteisiant piniginės kompensacijos; 7. Įsipareigojimus kreditoriams AAS „BTA Baltic Insurance company“, veikiančiam per AAS „BTA Baltic Insurance company“ filialą Lietuvoje, VMI prie LR FM, UAB „Draudimo kompanija Neris“, LR Transporto priemonių draudikų biurui, S. L., L. K. palikti asmeninėmis atsakovo prievolėmis; 8. Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti iki santuokos metu turėtą K. pavardę; 9. Priteisti iš atsakovo visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė V. K. ieškinio reikalavimus palaiko. Ji paaiškino, kad santuoka nutrūko dėl atsakovo kaltės. Atsakovas piktnaudžiavo alkoholiu, keldavo konfliktus, nesirūpino šeima, iš namų nešė daiktus, kuriuos užstatydavo lombarde. Ji neapsikentusi tokio atsakovo elgesio su sūnumi išsikraustė 2016-02-14 ir nuo to laiko su atsakovu negyvena bei neveda bendro ūkio. Sūnus visuomet gyveno su ja. Nuo to laiko tėvas matė kelis kartus, nerodo didelio noro bendrauti. Sūnus tėvo pasiilgsta. Bendravimas tuos kelis kartus vyko ir jai dalyvaujant, ir nedalyvaujant. Atsakovas bendravimo metu vaiko teisių nepažeidinėja. Ji nori, kad tėvas su sūnumi bendrautų. Atsakovas nuo 2016-02-14 tik iš dalies teikė išlaikymą sūnui. 2016 m. gegužės mėn. pervedė 50 Eur, birželio mėn. pervedė 50 Eur, liepos mėn. pervedė 60 Eur, lapkričio mėn. pervedė 50 Eur. Jokia kita forma atsakovas vaikui išlaikymo neteikė. Ji pati kartu su sūnumi gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame vieno kambario bute. Komunaliniai mokesčiai žiemą sudaro 100 Eur, vasarą 30-50 Eur. Sūnaus darželis kainuoja apie 60 Eur. Iki 2016-08-01 lankė privatų darželį, kuris kainavo 151,35 Eur. Sūnus specialiųjų poreikių neturi. Jos pajamos yra 400 Eur darbo užmokestis. Dar nedidelę sumą užsidirba atlikdama rankdarbius. Atsakovas turi du kitus vaikus. Jos žiniomis, atsakovas tiems vaikams išlaikymo neteikia. Ji bendrauja su tų vaikų mamomis. Atsakovas turi vidurinį išsilavinimą, specialybės neturi, bet moka baldininko amatą. Darbą susirasdavo nesunkiai, bet jo neišlaikydavo dėl piktnaudžiavimo alkoholiu. Atsakovui nustatytas neįgalumas, jis serga epilepsija. Jeigu atsakovas tinkamai gydosi, jam priepuoliai būna retai, gal kartą per mėnesį. Tačiau dėl alkoholio vartojimo sveikata prastėja. Atsakovas vairuoja transporto priemonę, nors pagal jo sveikatos būklę to daryti negali. Ji prašo palikti transporto priemonę Peugeot 206 jai asmeninėn nuosavybėn. Ji ta transporto priemone ir naudojasi. 500 Eur yra jos rinkos vertė. Atsakovas taip pat turi transporto priemonę, tik ji registruota jo mamos vardu. Prievolės yra atsakovo asmeninės, nes atsiradusios iki santuokos sudarymo. Prašo palikti santuokinę pavardę (teismo posėdžio, vykusio 2017-03-03, garso įrašas).

4Atsakovas T. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti per antstolį (atsakovas pasirašyti atsisakė). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį atsakovui įteiktas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Vadovaujantis CPK 384 str. 2 d. kai atsakovas, gavęs šaukimą, bet neprašęs bylą nagrinėti jo nesant, be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį, teismas bylą nagrinėja iš esmės. Teismas taip pat pažymi, kad atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovas į teismo posėdį dėl nežinomų priežasčių neatvyko. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovui tinkamai įteiktas teismo šaukimas, atsižvelgdamas į tai, kad teismas parengiamojo posėdžio metu turi teisę pradėti žodinį bylos nagrinėjimą ir bylą išnagrinėti iš esmės, padaręs išvadą, kad atsakovas nesirūpina savo teisėmis, nusprendė bylą nagrinėti iš esmės.

5Tretieji asmenys ir jų atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, neatvykimo priežastys nežinomos. Tretieji asmenys AAS „BTA Baltic Insurance company“, veikiantis per AAS „BTA Baltic Insurance companys“ filialą Lietuvoje, UAB „Draudimo kompanija Neris“, S. L., L. K. atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Tretieji asmenys VMI prie LR FM ir LR Transporto priemonių draudikų biuras atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad ieškinio reikalavimams neprieštarauja.

6Institucijos, byloje teikiančios išvadą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk atstovė G. D. raštu pateiktą išvadą teismo posėdyje palaiko. Mano, kad ieškinio reikalavimai pagrįsti, tačiau dėl atsakovo sveikatos būklės rekomenduoja nenustatyti vaiko ir tėvo bendravimo su nakvyne.

7Ieškinys tenkintinas.

8Nustatyta, kad T. K. ir V. K. susituokė ( - ) (el.bylos apyrašas, b.l. 28). V. K. gimė ( - ), tėvai V. K. ir T. K. (el.bylos apyrašas, b.l. 6). V. K. nuo 2015-10-01 lankė darželį „( - )“, visos dienos vieno mėnesio mokestis 235 Eur, atskirai skaičiuojamas vaiko maitinimas 4,35 Eur (el.bylos apyrašas, b.l. 7). V. K. darbo užmokestis 2016 m. pirmą pusmetį buvo 323,45 Eur per mėnesį (el.bylos apyrašas, b.l. 7). T. K. prievolės atsiradusios iki santuokos sudarymo (el.bylos apyrašas, b.l. 10-15, 77). V. K. vardu registruota transporto priemonė Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) T. K. vardu registruotų transporto priemonių nėra (el.bylos apyrašas, b.l. 30, 31). T. K. nekilnojamųjų daiktų neturi (el.bylos apyrašas, b.l. 33). V. K. nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (el.bylos apyrašas, b.l. 34-35). Iš nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą matyti, kad V. K. dėl atsakovo veiksmų kvietė policiją (el.bylos apyrašas, b.l. 100-103). Lombardų kvitai patvirtina, kad T. K. lombarduose užstatydavo laikrodį, vestuvinį žiedą, mobilųjį telefoną (el.bylos apyrašas, b.l. 104-108).

9Dėl santuokos nutrūkimo pagrindų

10Pagal CK trečiosios knygos IV skyrių santuoka gali būti nutraukta dėl vieno ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Vienam sutuoktiniui pareiškus ieškinį santuoką nutraukti dėl kito sutuoktinio kaltės, pastarasis tiek priešieškinyje, tiek nepateikdamas priešieškinio gali prašyti nutraukti santuoką dėl pirmojo sutuoktinio kaltės (CK 3.61 straipsnio 1 dalis). CK 3.60 straipsnio 2 dalyje kaltė dėl santuokos iširimo apibrėžiama kaip sutuoktinių pareigų pažeidimas iš esmės, kai dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinio pareigos nustatytos CK 3.26–3.30; 3.35–3.36, 3.85, 3.92, 3.10 straipsniuose. Tai lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos. Siekiant proporcingai paskirstyti procesinę šalies įrodinėjimo pareigą dėl santuokos nutraukimo priežasčių CK 3.60 straipsnio 3 dalyje nustatytos prezumpcijos, kurioms esant laikoma, kad santuoka iširo dėl vieno sutuoktinio kaltės: sutuoktinio nuteisimas už tyčinį nusikaltimą; sutuoktinio neištikimybė; sutuoktinio žiaurus elgesys su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais; sutuoktinio šeimos palikimas ir daugiau kaip vienerius metus visiškas nesirūpinimas ja. Nors pagal CK 3.60 straipsnio 3 dalį sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo yra preziumuojama, tačiau šiais atvejais vienam sutuoktiniui tenka įrodyti faktą, su kuriuo siejama kito sutuoktinio kaltės prezumpcija (pavyzdžiui, santuokinę neištikimybę). Tačiau tuo atveju, kai sutuoktinis, dėl kurio kaltės kitas sutuoktinis įrodo faktines aplinkybes, su kuriuo įstatymas sieja kaltės prezumpciją, pateikia įrodymų ir nurodo faktines aplinkybes, kad santuoka realiai iširo ne dėl šių priežasčių (su kuriomis įstatymas sieja santuokos iširimo kaltės prezumpciją), pirmajam sutuoktiniui tenka taip pat pareiga įrodyti, kad santuoka iširo, t. y. kad bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas būtent dėl šių priežasčių. Teismui nustatant, kokios priežastys lėmė santuokos iširimą, turi būti atsižvelgta į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktinių elgesį santuokos išsaugojimo atžvilgiu tarpusavio santykių pablogėjimo metu ir kitas reikšmingas objektyvias ir subjektyvias aplinkybes. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. D. v. P. D., bylos Nr. 3K-3-175/2006).

11Ieškovė V. K. santuoką prašo nutraukti atsakovo kaltės. Ieškovė nurodo, kad atsakovo kaltė pasireiškia tuo, kad jis piktnaudžiauja alkoholiu, keldavo konfliktus, nesirūpino šeima.

12Ieškovo piktnaudžiavimą alkoholiu ieškovė įrodinėja savo paaiškinimais, kuriuos grindžia nutarimais atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, iš kurių matyti, kad jos iniciatyva dėl atskaovo veiksmų būdavo kviečiami policijos pareigūnai, taip pat lombardų kvitais, iš kurių matyti, kad atsakovas užstatinėjo vestuvinį žiedą, laikrodį, mobilųjį telefoną. Šie pateikti įrodymai patvirtina ieškovės paaiškinimus, kad atsakovas dažnai vartoja alkoholį, susiranda darbą, tačiau jame ilgai nedirba, kad kelia konfliktus, neša iš namų daiktus. Toks atsakovo elgesys vertintinas kaip nelojalumas sutuoktinei, nesirūpinimas šeima, todėl darytina išvada, kad atsakovo kaltė dėl santuokos nutrūkimo nustatyta, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai.

13Dėl vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo jam priteisimo, vaiko ir tėvo bendravimo tvarkos

14Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio sūnaus gyvenamąją vietą su ja. Atsakovas prieštaravimų dėl tokio prašymo nepareiškė, byloje nėra duomenų, kad ieškovė netinkamai auklėtų ir prižiūrėtų sūnų, jie kartu gyvena visą laiką, todėl teismas sprendžia, kad ieškovės prašymas sūnaus gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove pagrįstas, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

15Iš ieškovės nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovė nedraudžia vaikui bendrauti su tėvu, tačiau tėvas su sūnumi bendrauja retai. Taip pat teismo posėdžio metu nustatyta, kad atsakovas serga epilesija, jam nustatytas neįgalumas. Nors ieškovė nurodė, kad iki to laiko nekilo problemų dėl vaiko ir tėvo bendravimo tvarkos, tačiau, siekiant apsaugoti vaiko interesus, nustatytina tokia bendravimo tvarka, kad T. K. bendrauja su sūnumi tėvų sutartu laiku, tačiau be nakvynių.

16Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjas nenustatė išlaikymo dydžio minimalios ribos, įtvirtindamas, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Pagal susiformavusią teismų praktiką, orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo vaikui dydį, laikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą. Nuo 2016-07-01 patvirtinta minimali mėnesinė alga yra 380 Eur. Minėta suma laikytina pakankama būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti, t. y. patenkinti vaiko poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo po 100 Eur. Ieškovė nurodo, kad sūnaus poreikiams reikia iki 300 Eur išlaikymo. Ieškovė nurodė, kad būsto išlaikymas kainuoja iki 100 Eur, 60 Eur kainuoja darželis, 50 Eur maistas namuose. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad vaikui reikia skirti lėšų aprangai, laisvalaikiui, tobulėjimui. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės prašoma 100 Eur suma iš atsakovo nepatenkins vaiko poreikių. Taip pat atsižvelgtina, kad turtinei padėčiai įvertinti svarbu ir tai, kad su vienu iš tėvų lieka vaikas ir jam neišvengiamai tenka didesnis aprūpinimo teikimas, nes tai susiję su nuolatiniu, kasdieniu materialiniu aprūpinimo užtikrinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. J. v. D. V. J., bylos Nr. 3K-3-243/2010). Nors atsakovas, kaip nurodė ieškovė, serga epilepsija, jam nustatytas neįgalumas, tačiau, kaip matyti iš byloje esančių duomenų ir ieškovės paaiškinimų, atsakovas moka baldininko amatą, jis gali dirbti. Todėl teismas sprendžia, kad atsakovas turi siekti gauti tokias pajamas, kurių pakaktų patenkinti minimaliems sūnaus poreikiams. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad atsakovas turi kitus du nepilnamečius vaikus, kuriems priteistas išlaikymas. Tačiau darytina išvada, kad atsakovas turi sugebėti užtikrinti visų savo nepilnamečių vaikų poreikius. Todėl teismas iš atsakovo priteisia 130 Eur išlaikymą vaikui V. K., ir sprendžia, kad tokio išlaikymo priteisimas nepažeis kitų atsakovo vaikų interesų.

17Be to, ieškovė nurodė, kad atsakovas nuo 2016 m. vasario 14 d. iki 2016 m. liepos 8 d. (ieškinio teismui pateikimo) vaikui suteikė tik 150 Eur išlaikymą. Ieškovė prašo priteisti išlaikymo įsiskolinimą. Spręsdamas dėl išlaikymo įsiskolinimo vaikui priteisimo, teismas atsižvelgia į vaiko poreikius, tai, kad nurodytu laikotarpiu ieškovė viena teikė išlaikymą sūnui, kad atsakovas dėl tokio ieškinio reikalavimo neprieštaravo, sprendžia, kad ieškinys šioje dalyje tenkintinas ir iš atsakovo priteistinas išlaikymo įsiskolinimas, skaičiuotinas po 130 Eur per mėnesį, iš viso 615,33 Eur (4 mėnesiai ir 22dienos) išlaikymo įsiskolinimas.

18Dėl turto ir prievolių padalinimo

19Šalys santuokos metu šalys įgijo registruotiną turtą – transporto priemonę Peugeot 206. Ieškovė nurodė, kad jos rinkos vertė 500 Eur. Jokių kitų duomenų dėl rinkos vertės byloje nėra. Ieškovė nurodė, kad ta transporto priemone naudojasi pati, naudoja sūnaus interesams tenkinti, veža jį į darželį. Ieškovė prašo priteisti jai šią transporto priemonę, atsakovui nepriteisiant kompensacijos. Ieškinio reikalavimas tenkintinas. Teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovė viena prižiūri ir išlaiko šalių sūnų, transporto priemonę naudoja sūnaus poreikių tenkinimui. Taip pat atsižvelgtina į ieškovės pajamas, kad gaudama 400 Eur pajamas sugeba išlaikyti ir save, ir sūnų. Darytina išvada, kad yra pagrindas nukrypti nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo ir ieškovei asmeninės nuosavybės teise priteisti transporto priemonę, atsakovui nepriteisiant kompensacijos.

20Iš byloje esančių duomenų matyti, kad prievolės kreditoriams AAS „BTA Baltic Insurance company“, veikiančiam per AAS „BTA Baltic Insurance companys“ filialą Lietuvoje, VMI prie LR FM, UAB „Draudimo kompanija Neris“, LR Transporto priemonių draudikų biurui, S. L., L. K. atsirado iki santuokos sudarymo, todėl darytina išvada, kad tai yra asmeninės atsakovo prievolės.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista ar šios išlaidos atidėtos, priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 96 str.). Todėl iš atsakovo priteistinas 31 Eur už žyminis mokestis už reikalavimą dėl santuokos nutraukimo, 11,25 Eur žyminis mokestis už turtinį reikalavimą dėl transporto priemonės padalinimo, 17,04 Eur žyminis mokestis už reikalavimą dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista įstatymo.

23Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos išlaidos už teisinę pagalbą ieškovei sudaro 202,65 Eur. Šios išlaidos priteistinos iš atsakovo.

24Bylos nagrinėjimo metu susidarė 3,48 Eur pašto išlaidos, kurios priteistinos iš atsakovo.

25Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

26Vadovaudamasis CPK 259, 268-270 str. teismas

Nutarė

27Ieškinį patenkinti.

28Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) ir įregistruotą Kauno miesto Civilinės metrikacijos biure, įrašo Nr. ( - ), tarp V. K., a.k. ( - ) ir T. K., a.k. ( - ) dėl T. K. kaltės.

29Nustatyti nepilnamečio vaiko V. K., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina V. K., a.k. ( - )

30Nustatyti atsakovo T. K., a.k. ( - ) bendravimą su nepilnamečiu vaiku V. K., a.k. ( - ) pagal tėvų susitarimą, be nakvynių.

31Priteisti iš atsakovo T. K., a.k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis nepilnamečiui vaikui V. K., a.k. ( - ) nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, t.y. nuo 2016-07-08, iki jo pilnametystės, skiriant po 130 EUR (vieną šimtą trisdešimt eurų) kiekvieną mėnesį.

32Priteisti iš atsakovo T. K., a.k. ( - ) 615,33 EUR (šešis šimtus penkiolika eurų 33) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui vaikui V. K., a.k. ( - )

33Paskirti ieškovę V. K., a.k. ( - ) vaiko išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

34Transporto priemonę Peugeot 206, valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), kurio rinkos vertė 500 Eur, priteisti V. K., a.k. ( - ) asmeninėn nuosavybėn.

35Po santuokos nutraukimo V. K. palikti pavardę „K.“, T. K. palikti pavardę „K.“.

36Įsipareigojimus kreditoriams AAS „BTA Baltic Insurance company“, veikiančiam per AAS „BTA Baltic Insurance company“ filialą Lietuvoje, VMI prie LR FM, UAB „Draudimo kompanija Neris“, LR Transporto priemonių draudikų biurui, S. L., L. K. palikti asmeninėmis T. K., a.k. ( - ) prievolėmis.

37Priteisti iš T. K., 59,29 Eur (penkiasdešimt devyni eurai 29 ct) žyminį mokestį ir 3,48 Eur (trys eurai 48 ct) pašto išlaidas valstybei.

38Priteisti valstybei iš T. K., a.k. ( - ) 202,65 Eur (du šimtus du eurus 65 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630.

39Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

40Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Rasai... 2. Ieškovė ieškiniu prašo: 1. Dėl atsakovo kaltės nutraukti santuoką,... 3. Ieškovė V. K. ieškinio reikalavimus palaiko. Ji... 4. Atsakovas T. K. į teismo posėdį neatvyko, apie... 5. Tretieji asmenys ir jų atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 6. Institucijos, byloje teikiančios išvadą, Kauno miesto savivaldybės... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Nustatyta, kad T. K. ir 9. Dėl santuokos nutrūkimo pagrindų... 10. Pagal CK trečiosios knygos IV skyrių... 11. Ieškovė V. K. santuoką prašo nutraukti atsakovo... 12. Ieškovo piktnaudžiavimą alkoholiu ieškovė įrodinėja savo paaiškinimais,... 13. Dėl vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo jam priteisimo, vaiko ir tėvo... 14. Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio sūnaus gyvenamąją vietą su ja.... 15. Iš ieškovės nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovė nedraudžia vaikui... 16. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192... 17. Be to, ieškovė nurodė, kad atsakovas nuo 2016 m. vasario 14 d. iki 2016 m.... 18. Dėl turto ir prievolių padalinimo... 19. Šalys santuokos metu šalys įgijo registruotiną turtą – transporto... 20. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad prievolės kreditoriams AAS „BTA... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista ar šios... 23. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos išlaidos už teisinę... 24. Bylos nagrinėjimo metu susidarė 3,48 Eur pašto išlaidos, kurios... 25. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 26. Vadovaudamasis CPK 259, 268-270 str. teismas... 27. Ieškinį patenkinti.... 28. Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) ir įregistruotą Kauno miesto Civilinės... 29. Nustatyti nepilnamečio vaiko V. K., a.k. 30. Nustatyti atsakovo T. K., a.k. ( - )... 31. Priteisti iš atsakovo T. K., a.k. ( -... 32. Priteisti iš atsakovo T. K., a.k. ( -... 33. Paskirti ieškovę V. K., a.k. ( - )... 34. Transporto priemonę Peugeot 206, valst. Nr. ( - )... 35. Po santuokos nutraukimo V. K. palikti pavardę 36. Įsipareigojimus kreditoriams AAS „BTA Baltic Insurance company“,... 37. Priteisti iš T. K., 59,29 Eur (penkiasdešimt devyni... 38. Priteisti valstybei iš T. K., a.k. (... 39. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...