Byla N2-5665-618/2014
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, trečiasis asmuo A.N., išvadą teikianti institucija - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant ieškovei Klaipėdos apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorei Editai Rutkauskienei, ginančiai nepilnametės S.K. interesus, trečiajam asmeniui A.N., išvadą teikiančios institucijos atstovei Z.Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės, ginančios nepilnametės S.K. interesus, ieškinį atsakovei I.N., dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, trečiasis asmuo A.N., išvadą teikianti institucija - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydama neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei I.N. į dukrą S.K., gim. 2004-02-13, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas valstybei. Nurodė, kad atsakovė yra nepilnametės S.K., gim. 2004-02-13, motina. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriui atsakovės I. N. šeima dėl netinkamos vaiko priežiūros žinoma nuo 2006 metų. 2008-11-19 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atsakovės I. N. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, 2009-08-03 mažametei S. K. nustatyta laikinoji globa ir globėja paskirta vaiko močiutė A. N. 2011-11-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu atsakovės I. N. motinos valdžia į dukrą S. K. apribota dviejų metų laikotarpiui; nepilnametei S. K. nustatyta nuolatinė globa, paskiriant nuolatine globėja A. N., bei S. K. gyvenamoji vieta nustatyta su globėja; iš atsakovės I. N. nepilnametei dukrai S. K., priteistas išlaikymas po 260,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo teismui dienos 2011-03-03 iki S. K. pilnametystės, priteistą išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, taip pat priteistas ir 3800 Lt išlaikymo įsiskolinimas, susidaręs už laikotarpį nuo 2009-08-03 iki 2011-03-03. Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktą medžiagą nustatyta, kad I. N. laikino motinos valdžios apribojimo laikotarpiu nepakeitė gyvenimo būdo, nevykdė motinos pareigų, nesirūpino dukra, neteikė išlaikymo, ignoravo BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro socialinių darbuotojų siūlomą pagalbą. Nors I. N. ir buvo skatinama vaiką susigrąžinti į šeimą, raginta kuo dažniau lankyti savo dukrą, didesnį dėmesį skirti dukros laisvalaikio organizavimui, domėtis dukros sveikatos priežiūra, ugdymo procesu, bendradarbiauti su dukros ugdymo įstaigos specialistais, tačiau ji retai lankė savo dukrą globėjos namuose, su vaiko globėja (savo motina) dažnai konfliktuodavo, per keturis S. K. mokymosi metus Klaipėdos „Gilijos“ pradinėje mokykloje nė karto jos neaplankė. Vaiko globėja A. N. įtarė, kad jos dukra su sugyventiniu vartojo psichoaktyvias ir narkotines medžiagas. I. N. yra socialiai pasyvi, negeba užtikrinti pastovaus darbo. Vaiko gerovės centro duomenimis, moteris paskutinį kartą dirbo UAB „Taksi 222333“ 2011 metais 9 mėnesius. Laikino motinos valdžios apribojimo laikotarpiu

3I. N. vengė bendrauti su Vaiko gerovės centro socialiniais darbuotojais, neatsiliepė į telefono skambučius, slėpė savo gyvenamąją vietą, dažnai teikė melagingą informaciją, ignoravo socialinių darbuotojų teikiamas socialines paslaugas, periodiškai piktnaudžiavo alkoholiu. Klaipėdos teritorinės darbo biržos duomenimis atsakovė I. N. buvo registruota darbo biržoje 2012-02-01 iki 202-07-27, ir nuo 2013-03-22 iki 2013-05-13. Vaiko gerovės centro pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2013-05-05 buvo sulaikyta Ekvadore, Guayaquil miesto tarptautiniame oro uoste. S. K. globėja A. N. paaiškino, jog dukra I. N. buvo sulaikyta už narkotinių medžiagų gabenimą ir iki šiol yra įkalinimo įstaigoje Ekvadore, tačiau teismo procesas dar nebaigtas, bausmė nepaskirta. Ieškovės manymu, prokuratūros surinkti duomenis leidžia daryti išvadą, kad yra pagrindas neterminuotai apriboti atsakovės I. N. motinos valdžią į dukrą S. K., nes ji visiškai nesirūpina savo vaiku. Ieškovės vertinimu, toks apribojimo būdas labiausiai atitiks mergaitės interesus bei užtikrins jos apsaugą nuo galimos žalos atsiradimo ateityje. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-05 sprendimu priteistas iš atsakovės I. N. išlaikymo dydis ir forma nekeistini, nes šis išlaikymo dydis šiuo metu atitinka nepilnametės S. Kelpšaitės būtinų poreikių patenkinimą ir atsakovės turtinę padėtį. Taip pat nekeistina minėtu teismo sprendimu nustatyta nepilnametės S. K. nuolatinė gyvenamoji vieta su globėja A. N.

4Institucija, teikianti išvadą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, nurodė, kad su ieškiniu visiškai sutinka (b. l. 81). Nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-11-19 įsakymu Nr. AD1-2224 I. N. įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl nepakankamos dukros S. K. priežiūros. Apie S. K. nepriežiūrą Vaiko teisių apsaugos skyrius turėjo informacijos nuo 2006 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-08-03 įsakymu Nr. AD1-1321 S. K. nustatyta laikinoji globa. Globėja paskirta močiutė A. N.. 2011-11-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu atsakovei I. N. terminuotai dviejų metų laikotarpiui apribota valdžia į dukrą S. K.. Vaikui nustatyta nuolatinė globa, paskiriant nuolatine globėja A. N. Atsakovė I. N. nuo 2009 metų negyvena kartu su dukra, nedalyvauja jos auklėjime, neišlaiko materialiai. Terminuoto motinos valdžios apribojimo laikotarpiu, nuo 2011 metų, I. N. nepakeitė gyvenimo būdo, nesirūpino dukra, nepriėmė socialinių darbuotojų siūlomos pagalbos, pati nestiprino ryšio su dukra, vaiko materialiai neišlaikė. Motinos gyvenimo būdas nebuvo pavyzdžiu vaiko auklėjime. 2013-05-15 atsakovė sulaikyta Ekvadore už narkotinių medžiagų gabenimą ir iki šiol yra šios valstybės įkalinimo įstaigoje. A. N. tinkamai atlieka globėjos pareigas. Ji sutinka anūkę globoti iki pilnametystės. I. N. visiškai nusišalinusi nuo dukters išlaikymo, auklėjimo ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Institucijos, teikiančios išvadą manymu, yra pagrindas jai neterminuotai apriboti motinos valdžią į dukrą S. K.. Toks apribojimo būdas labiausiai atitiks nepilnametės interesų apsaugą.

5Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, nors apie iškeltą bylą ir paskirtą teismo posėdį jai pranešta tinkamai (b. l. 85). Teismo turimais duomenimis atsakovė šiuo metu yra Ekvadoro įkalinimo įstaigoje (b. l. 89). Atsižvelgiant į tai, byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad atsakovė nepilnamete dukra visiškai nesirūpino, neteikė išlaikymo, ignoravo socialinių darbuotojų siūlomą pagalbą, o jai laikinai apribojus motinos valdžią, dar labiau nutolo nuo savo dukters. Šiuo metu atsakovė yra įkalinta užsienio valstybėje. 2014 metais jai paskirta dviejų metų laisvės atėmimo bausmė už didelį kiekį narkotinių medžiagų gabenimą. Pažymi, kad I. N. yra linkusi daryti nusikalstamas veikas. Laikino apribojimo laikotarpiu, t.y. 2012-05-28, jos atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau jis buvo nutrauktas nepavykus įrodyti atsakovės kaltės, tačiau už tą pačią nusikalstamą veiką teismo nuosprendžiu nuteistas I. N. sugyventinis, su kuriuo atsakovė gyveno pastaruoju laikotarpiu. S. K. tėvas yra miręs, turimais duomenimis jis vartojo narkotines medžiagas. Atsakovės mama A. N. yra išreiškusi nuogąstavimus, kad jos dukra I. N. taip pat galimai vartoja narkotikus. Visa tai rodo, kad atsakovė negali pilnavertiškai ugdyti savo dukros. Ieškovės atstovės manymu, yra pagrindo manyti, kad atsakovė grįš į Lietuvą, tačiau bendra atsakovės charakteristika rodo, kad mažai tikėtina, jog atsakovė socializuosis ir pradės rūpintis dukra. Atsakovė pastangų nedėjo, su dukra matydavosi tik epizodiškai, jai išlaikymo neteikė, jokio turto neturi, pajamų jokių negauna. Mergaite tinkamai rūpinasi jos močiutė, S. K. gerai mokosi, močiutės yra prižiūrima, todėl yra pagrindo manyti, kad ir ateityje ja tinkamai pasirūpins močiutė. Esant šioms aplinkybėms, mano, kad tinkamiausia išeitis, atsakovei neterminuotai apriboti jos motinos valdžia į dukrą.

7Trečiasis asmuo A. N.paaiškino, kad jos dukra I. N. dukrą lankydavo retai, per mėnesį ateidavo vieną ar du kartus, kartais duodavo šiek tiek pinigų. Ji žino, kad jos dukra yra Ekvadoro įkalinimo įstaigoje. Kartais I. N. paskambina savo dukrai. Mergaitė nežino tikrosios teisybės, kur yra jos mama, ji pasakiusi vaikui, kad mama dirba užsienyje. Jos manymu, atsakovė, atlikusi bausmę, turėtų grįžti į Lietuvą kitų metų vasarą. Teigia, jog atsakovė įkalinimo įstaigoje dirba, lanko kažkokius kursus. Laikino apribojimo laikotarpiu, atsakovė ir jos sugyventinis niekur nedirbo, jiems materialiai padėdavo atsakovės sugyventinės mama. S. K. tėvas yra miręs, ji tiksliai negalinti pasakyti, ar jis vartojo narkotikus. Ji turėjo įtarimų, kad jos dukra galimai vartojo narkotines medžiagas, nes būdavo nervinga, keistai elgdavosi. Mergaitė nuo pat gimimo gyveno kartu su ja, o atsakovė gyveno atskirai. Mirus mergaitės tėvui, ji pati atsakovę dėl jos elgesio išvijo iš namų. Kiek pamena, paskutinį kartą atsakovė dirbo bare, ar nuo 2011 m. atsakovė dirbo, ji negalinti atsakyti. Ji dirba, gauna nuolatines pajamas, jos anūkė gauna 180,00 Lt dydžio našlaitės pašalpą bei pašalpą iš Sodros. Prašo ieškinio netenkinti, nes ji norinti tikėti, kad jos dukra pasikeis.

8Institucijos, teikiančios išvadą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Z. Ž. prašė ieškinį tenkinti išvadoje nustatytų aplinkybių pagrindu, ir neterminuotai apriboti atsakovės motinos valdžią į jos dukrą S. K..

9Ieškinys tenkintinas.

10Tėvų valdžios turinys nustatytas CK 3.155 straipsnio 2 dalyje – tai tėvų teisė ir pareiga dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaiką, rūpintis jo sveikata, išlaikyti, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Lietuvos Respublikos CK numatytas tėvų valdžios apribojimo institutas yra skirtas vaiko teisių ir interesų apsaugai. Toks apribojimas taikomas esant tėvų kaltei dėl savo pareigų vaiko atžvilgiu nevykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.180 straipsnio 1 dalį teismas gali apriboti tėvų valdžią, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais. Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystimuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis (Lietuvos Respublikos CK 3.180 straipsnio 2 dalis).

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtina tėvų pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais tinkamai nebendrauja, jų pilnai materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją - tėvų valdžios apribojimą. Šis vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo būdas taikomas siekiant išsaugoti vaiko sveikatą, sudaryti normalias auklėjimo ir gyvenimo sąlygas bei perspėti tėvus dėl tinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo. Tėvų valdžios apribojimas gali turėti labai didelės įtakos vaiko psichologinei būsenai ir jo tolimesnei raidai, todėl tėvų valdžią gali apriboti tik teismas, esant tėvų kaltei dėl netinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo arba vengimo ją įgyvendinti. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytina kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1225/2002). Kasacinis teismas taip pat yra pasisakęs, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių. Tėvų valdžios apribojimui pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo prigimtinės pareigos pilnavertiškai rūpintis vaikais.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė I. N.gyvendama kartu su nesusituokusi su S. K., 2004-02-13 susilaukė dukters S. K.. Vaiko tėvas mirė (b. l. 9). 2008-11-19 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atsakovės I. N. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, 2009-08-03 mažametei S. K. nustatyta laikinoji globa ir globėja paskirta vaiko močiutė A. N. 2011-11-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu atsakovės I. N. motinos valdžia į dukrą S. K. apribota dviejų metų laikotarpiui; nepilnametei S.K.nustatyta nuolatinė globa, paskiriant nuolatine globėja A. N., bei S. K. gyvenamoji vieta nustatyta su globėja; iš atsakovės I. N. nepilnametei dukrai S. K., priteistas išlaikymas po 260 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo teismui dienos 2011-03-03 iki S. K. pilnametystės, priteistą išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, taip pat priteistas ir 3800,00 Lt išlaikymo įsiskolinimas, susidaręs už laikotarpį nuo 2009-08-03 iki 2011-03-03 (b. l. 9-10). Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-02-19 raštu Nr. (24.60.)-VT4-278 pateiktą medžiagą nustatyta, kad atsakovė I. N. laikino motinos apribojimo laikotarpiu nepakeitė gyvenimo būdo, nevykdė motinos pareigų, nesirūpino dukra, neteikė išlaikymo, ignoravo BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro socialinių darbuotojų siūlomą pagalbą (b. l. 8). BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro pateiktais ir byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad nuo teismo sprendimo priėmimo dienos I. N., nors ir buvo skatinama vaiką susigrąžinti į šeimą, raginta kuo dažniau lankyti savo dukrą, didesnį dėmesį skirti dukros laisvalaikio organizavimui, domėtis dukros sveikatos priežiūra, ugdymosi procesu, bendradarbiauti su dukros ugdymo įstaigos specialistais, tačiau ji retai lankė savo dukrą globėjos namuose, su vaiko globėja dažnai konfliktuodavo, per keturis S. K. mokymosi metus Klaipėdos „Gilijos“ pradinėje mokykloje nė karto jos neapsilankė. Vaiko globėja A. N. įtarė, kad jos dukra kartu su sugyventiniu vartojo psichoaktyvias ir narkotines medžiagas. I. N. yra socialiai pasyvi, negeba užtikrinti pastovaus darbo, Vaiko gerovės centro duomenimis, moteris paskutinį kartą dirbo UAB „Taksi 222333“ 2011 metais devynis mėnesius. I. N. nesugeba savarankiškai atlikti įvairių visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime reikalingų funkcijų. Atsakovė vengė bendrauti su Vaiko gerovės centro socialiniais darbuotojais, neatsiliepė į skambučius, slėpė savo gyvenamąją vietą, dažnai teikė melagingą informaciją, ignoravo socialinių darbuotojų teikiamas socialines paslaugas, periodiškai piktnaudžiavo alkoholiu. Vaiko gerovės centro socialinė darbuotoja, norėdama gauti informaciją apie I. N. bendraudavo su jos motina A. N. Moteris informavo, jog ji su dukra ryšių nepalaiko, kadangi pas ją I. N. ateina labai retai. (b. l. 11-44). 2014-03-19 A. N. paaiškinime, esančiame byloje, nurodė, kad nuo teismo sprendimo priėmimo jos dukra I. N. savo dukra rūpinosi minimaliai, lankydavo tik retkarčiais, porą kartų per mėnesį. Būdavo laikotarpių, kai neateidavo visai, tik retkarčiais paskambindavo. Ji kartu su savo dukra anūkės neišleisdavo, bijodama, kad ko nenutiktų jos globojamai anūkei. Atsakovė gyveno kartu su sugyventiniu R.. I. niekur nedirbo. Atsakovė yra jai sakiusi, kad ieškosi darbo, tačiau nepavykdavo susirasti, todėl savo dukrai išlaikymo neteikė. Dovanų savo dukrai I. atnešdavo retai. Rūbus mergaitei dažniausiai pirkdavo ji pati. Jos dukra I. N. 2013 metais išvyko į užsienį. Vėliau, jai dukra pasakiusi, kad randasi Ekvadore. Po to, išsiaiškino, kad jos dukra yra suimta už narkotikų gabenimą. Anūkei su ja gyventi yra gerai, ji stengiasi, kad jai nieko netrūktų. Ji dirba DNSB „Dobilas“ valytoja, todėl turi pakankamai laisvo laiko, kurį gali skirti anūkei. Jos su anūke lanko įvairius renginius – eina į kiną, baseinus, koncertus vaikams ir pan. Lėšų pragyvenimui užtenka, anūkei skiriama socialinė pašalpa siekia apie 500,00 Lt. (b. l. 45). Byloje esančia antstolio A. S. pažyma nustatyta, kad iš I. N. neišieškota piniginių lėšų skirtų vaiko išlaikymui, skolininkė niekur nedirba, turto neturi, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą (b. l. 50). Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašu nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu baudžiamojoje byloje Nr. 33-1-00771-12 2012-05-28 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d., tačiau jis 2012-09-06 nutrauktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212 str. 1 p., 3 str. 1 d. 1 p. (b. l. 59, 93). 2014-03-20 Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus pažyma Nr. SR2-1102(11.9) nustatyta, kad I. N. nėra registruota Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriuje. Ankstesnės registracijos darbo biržoje buvo – nuo 2013-03-22 iki 2013-05-13, nuo 2012-02-01 iki 2012-07-27, nuo 2009-03-02 iki 2009-09-03. I. N. nuo 2009-03-12 iki 2009-05-31 buvo paskirta mokymo stipendija. (b. l. 63). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie atsakovės įdarbinimus už 2013-05-01-2014-05-31 laikotarpį nustatyta, jog I. N. tikrinamu laikotarpiu niekur nedirbo (b. l. 82). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pažyma taip pat nustatyta, kad nuo 2011-03-14 iki 2011-11-14 I. N. dirbo UAB „Švyturio taksi“, nuo 2011-05-23 iki 2011-05-31 – UAB „Bene noctes“, I. N. laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2014-03-17 iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos išmokų negavo (b. l. 94, 95). 2014-04-15 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešosios policijos valdybos raštu Nr. 5-13-S-758 nustatyta, kad Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos viešosios policijos valdyba 2013-09-18 iš Lietuvos Respublikos generalinio konsulato San Paule (Brazilija) gavo informacinį pranešimą apie I. N. sulaikymą 2013-05-05 Ekvadore, Guayaquil miesto tarptautiniame oro uoste, dėl jos bagaže rastų 3080 gramų kokaino, po to, kai bandė išskristi lėktuvu reisu KLO755 į Amsterdamą. (b. l. 89, 90). Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriaus 2014-04-18 raštu Nr. (4.3)-22-1996 nustatyta, kad Lietuvos garbės generalinė konsulė Ekvadore Judith Blacher-Walker 25 yra gavusi oficialų Ekvadoro policijos pranešimą apie I. N. sulaikymą tarptautiniame Jose Joaquin de Olmedo oro uoste 2013-05-05 už neteisėtą narkotikų laikymą. Garbės konsulė 2014-04-15 elektroniniu paštu informavo, kad 2014 m. balandžio pradžioje I. N. buvo nuteista dviejų metų laisvės atėmimo bausme. Garbės generalinės konsulės duomenimis I. N. advokatas ketina siekti bausmės sušvelninimo (b. l. 91).

13Ieškovė prašo neterminuotai apriboti atsakovei motinos valdžią jos vaiko S. K. atžvilgiu. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė visiškai nesirūpina savo dukra S. savo motinos pareigų nevykdo daugiau kaip ketverius metus, t.y. nuo tada, kai atsakovės šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Netgi ir 2011-11-05 Klaipėdos apylinkės teismo sprendimu laikinai apribojus atsakovės motinos valdžią, atsakovės gyvenimo būdas, požiūris į šeimą, vaiko auginimą bei auklėjimą nepasikeitė, vaiko nelanko, vaiku rūpinasi trečiasis asmuo A. N., kuri teismo posėdžio metu patvirtino, kad laikino motinos valdžios apribojimo laikotarpiu jos dukra I. N. savo dukrą lankydavo labai retai, vieną ar du kartus per mėnesį, savo dukters mokslo pasiekimais nesidomėjo, per keturis S. K. mokymosi metus pradinėje mokykloje neapsilankė. Nors atsakovė registravosi darbo biržoje nuo 2012-02-01 iki 2012-07-27, ir nuo 2013-03-22 iki 2013-05-13, tačiau būdama darbinga, pastovaus darbo taip ir nesusirado, paskutinį kartą dirbo UAB „Taksi 222333“ 2011 metais devynis mėnesius. Laikino motinos valdžios apribojimo laikotarpiu dukrai teismo sprendimu priteisto išlaikymo neteikė, nesiekė ir nerodė jokių pastangų susigrąžinti dukrą į šeimą, vengė bendrauti su Vaiko gerovės centro socialiniais darbuotojais, ignoravo socialinių darbuotojų teikiamas socialines paslaugas, periodiškai piktnaudžiavo alkoholiu, pastovios gyvenamosios vietos neturi. Atsakovės motina A. N.turi įtarimų, jog jos dukra galimai vartojo narkotines ir psichoaktyvias medžiagas. Byloje yra duomenų apie tai, kad 2013-05-05 I. N. sulaikyta Ekvadore, Guayaquil miesto tarptautiniame oro uoste, už neteisėtą didelį kiekį narkotikų laikymą, po to, kai bandė išskristi lėktuvu į Amsterdamą, 2014 m. balandžio pradžioje I. N. buvo nuteista dviejų metų laisvės atėmimo bausme, ir šiuo metu atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje Ekvadore. Šios aplinkybės neigiamai charakterizuoja atsakovę ir dar labiau patvirtina teismo įsitikinimą, kad atsakovė nesistengė keisti savo gyvenimo būdo, nesiekė susigrąžinti savo dukters į šeimą, sustiprinti ryšius ir bendravimą su dukra, bei rodo visišką atsakovės abejingumą dėl jai paskirtos teismo poveikio priemonės - laikino motinos valdžios apribojimo, nes būtent šiuo apribojimo laikotarpiu, ji padarė nusikalstamą veiką užsienio valstybėje. Ta aplinkybė, jog atsakovė dukrai kartais paskambina iš įkalinimo įstaigos Ekvadore, nėra pakankama konstatuoti, jog motina tinkamai rūpinasi dukra.

14Esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia ir įvertinti jų pobūdį (LR CK 3.180 straipsnio 1 dalis). Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, jog atsakovė piktybiškai vengia atlikti savo pareigas nepilnametei dukrai, ja nesirūpina, jos neišlaiko, vengė su ja bendrauti (Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnis). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė negali užtikrinti gyvenimo sąlygų, būtinų nepilnamečio vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystimuisi tik dėl savo pačios kaltės.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reikalaujantis sprendžiant šeimos klausimus, susijusius su vaikų teisėmis, pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis.

16Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, išklausius ieškovo atstovės, trečiojo asmens, išvadą, teikiančios institucijos atstovės paaiškinimus, konstatuotina, jog atsakovė visiškai nesirūpina savo dukra, t.y. nevykdo jai įstatymu nustatytų savo kaip motinos pareigų, ir nėra pagrindo tikėtis, kad padėtis ateityje pasikeis, nes padėtis po priimto teismo sprendimo, kuriuo atsakovei laikinai (dvejiems metams) apribota motinos valdžia į dukrą dėl atsakovės požiūrio į vaiko auklėjimą ir auginimą, atsakomybę už vaiką, nesikeitė. Ta aplinkybė, jog atsakovei už nusikalstamos veikos padarymą užsienio valstybėje yra paskirti tik dveji metai, ir ji po metų galimai turėtų grįžti į Lietuvą, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovės požiūris į dukters auklėjimą pasikeis, nes iki šiol jokių konkrečių veiksmų, siekiant susigrąžinti dukrą, nėra ėmusis. Atsakovė nusišalino nuo vaiko priežiūros, nesuvokia tėvų valdžios turinio, teisės ir pareigos dorai auklėti ir prižiūrėti savo nepilnametę dukra, rūpintis jos sveikata, išlaikyti ją, atsižvelgiant į jos fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (Vaiko teisių konvencijos 9 str. 1 d., 20 str. 1 p.), todėl ieškovės reikalavimas neterminuotai apriboti atsakovei tėvų valdžią laikytinas pargrįstas, todėl tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 3.180 straipsnio 2 dalis).

17Atsakovei sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 str. 3 d.).

18Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą (Lietuvos Respublikos CK 3.183 straipsnio 4 dalis). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą (Lietuvos Respublikos CK 3.256 straipsnis).

19Minėta, jog 2011-11-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu nepilnametei S. K. nustatyta nuolatinė globa, paskiriant nuolatine globėja A. N., gyvenamąją vietą paliekant kartu su globėja. Teismas nenustatė, kad nepilnametės S. K. globėja močiutė A. N. netinkamai rūpintųsi anūke, neatliktų globėjai priskirtinų pareigų, todėl nėra pagrindo keisti S. K. globėjos kitu asmeniu. Taip pat nekeistinas ir išlaikymo, priteisto minėtu teismo sprendimu, dydis bei forma, nes šis išlaikymo dydis šiuo metu atitinka nepilnametės S. K. būtinų poreikių patenkinimą ir atsakovės turtinę padėtį.

20Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, S. K. paliktina 2011-11-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu nustatyta nuolatinė globa neterminuoto motinos valdžios apribojimo laikotarpiu, vaiko globėja paliekant A. N., gyvenamąją vietą paliekant kartu su globėja (CK 3.256, 3.261 straipsniai).

21Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 1 dalis). Žyminio mokesčio dydis yra 144,00 Lt už neturtinio pobūdžio reikalavimą dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, todėl patenkinus ieškovės ieškinį visiškai, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 144,00 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 85 straipsnio 1 dalies 2, 5 punktai, 96 straipsnio 1 dalis).

22Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad patirta 4,50 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma neviršija dešimties litų, todėl šios išlaidos valstybei nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsnis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei I. N., asmens kodas ( - ), į vaiką S. K., gim. 2004-02-13.

26Priteisti iš atsakovės Inesos Kelpšaitės 144,00 Lt žyminį mokestį į valstybės biudžetą.

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydama neterminuotai... 3. I. N. vengė bendrauti su Vaiko gerovės centro socialiniais darbuotojais,... 4. Institucija, teikianti išvadą, Klaipėdos miesto savivaldybės... 5. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį... 7. Trečiasis asmuo A. N.paaiškino, kad jos dukra I. N. dukrą lankydavo retai,... 8. Institucijos, teikiančios išvadą, Klaipėdos miesto savivaldybės... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Tėvų valdžios turinys nustatytas CK 3.155 straipsnio 2 dalyje – tai tėvų... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtina tėvų... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė I. N.gyvendama kartu su nesusituokusi... 13. Ieškovė prašo neterminuotai apriboti atsakovei motinos valdžią jos vaiko... 14. Esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus,... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas... 16. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, išklausius ieškovo... 17. Atsakovei sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir... 18. Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu... 19. Minėta, jog 2011-11-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu... 20. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, S. K. paliktina 2011-11-05... 21. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 22. Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei I. N., asmens kodas ( - ),... 26. Priteisti iš atsakovės Inesos Kelpšaitės 144,00 Lt žyminį mokestį į... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...