Byla 2-259-823/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. nutarties, kuria teismas nutarė sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-66-585/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Tuindeco International B.V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. nutarties, kuria teismas nutarė sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-66-585/2017,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ginčas byloje kilęs dėl civilinės bylos, kurioje pareikštas priešinis ieškinys dėl Bendrijos dizainų pripažinimo negaliojančiais, sustabdymo, kol bylos ginčo objektu esančių Bendrijos dizainų galiojimo klausimą išnagrinės Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – ir Tarnyba).
 2. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Tuindeco International B.V. ieškinį atsakovėms UAB „Eurovudas“, UAB „Eko trade“ ir D. B. įmonei dėl teisių į registruotus Bendrijos dizainus pažeidimo. Atsakovės UAB „Eurovudas“, UAB „Eko trade“ ir D. B. įmonė šioje byloje yra pareiškusios ieškovei priešieškinius dėl Bendrijos dizainų pripažinimo negaliojančiais.
 3. Atsakovės kreipėsi į bylą nagrinėjantį pirmosios instancijos teismą, prašydamos sustabdyti bylos nagrinėjimą iki Tarnyba išnagrinės atsakovių paraiškas dėl ieškovės Bendrijos dizainų pripažinimo negaliojančiais. Nurodė, kad teisinis pagrindas bylai stabdyti – Tarybos 2001 m. gruodžio 12 d. Reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (toliau – ir Bendrijos dizaino reglamentas, Reglamentas) 91 straipsnio 1 dalis. Tarnyba šiuo metu nagrinėja paraiškas dėl tų pačių dizainų, kurie yra šios civilinės bylos ginčo objektas, pripažinimo negaliojančiais, todėl teismas turėtų pašalinti galimybę skirtingoms institucijoms tomis pačiomis aplinkybėmis priimti skirtingus sprendimus. Atsakovių vertinimu, tarp šios bylos ir Tarnyboje nagrinėjamo ginčo yra prejudicinis ryšys. Sustabdžius šią civilinę bylą, būtų užtikrintas proceso ekonomiškumo principas, taupomos šalių bylinėjimosi išlaidos.
 4. Ieškovė su prašymu sustabdyti bylą nesutiko. Nurodė, kad ieškovės Bendrijos dizainų nuginčijimo procesas pagal teisme pateiktus priešieškinius yra labiau pažengęs, nei pagal paraiškas, pateiktas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai. Ieškovė yra pateikusi Tarnybai prašymą dėl paraiškų nagrinėjimo sustabdymo. Teismui tęsiant bylos nagrinėjimą, Tarnyba sustabdytų paraiškų nagrinėjimą ir, priešingai nei nurodo atsakovės, prieštaringų sprendimų priėmimo pavojus nekiltų. Ieškovės vertinimu, jurisdikcijos prioritetas, remiantis Bendrijos dizaino reglamento nuostatomis, teiktinas teismui, o ne Tarnybai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 31 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-3929-585/2016 sustabdė.
 2. Teismas nustatė, kad ieškovė yra Bendrijos dizainų, kurių registracijos numeriai 002522771-0001, 002522771-0004, 002522771-0005, 002522771-0006, 002522771-0014, 002522771-0015, 002522771-0022, 002643726-0003, 002643726-0004, 002643726-0006 ir 002643726-0007, savininkė ir savo, kaip dizainų savininkės, galimai pažeistoms teisėms apginti pareiškė ieškinį. Atsakovės UAB „Eko trade“ ir D. B. įmonė pateikė priešieškinį dėl visų ieškovės Bendrijos dizainų pripažinimo negaliojančiais, o atsakovė UAB „Eurovudas“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti Bendrijos dizainus, kurių registracijos numeriai 002522771-0022, 002643726-0006 ir 002643726-0007, negaliojančiais. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai taip pat yra pateiktos paraiškos dėl šių dizainų pripažinimo negaliojančiais. Taigi, atsakovės kelia ieškovės Bendrijos dizainų galiojimo klausimą ir teismine, ir neteismine tvarka.
 3. Pagal Bendrijos dizaino reglamento 91 straipsnio 1 dalį, Bendrijos teismas, nagrinėjantis ieškinį dėl teisių pažeidimo (Bendrijos dizaino reglamento 81 straipsnio a punktas), turi teisę (bet ne pareigą) stabdyti bylą, jeigu Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos lygmeniu yra iškeltas klausimas dėl dizaino pripažinimo negaliojančiu. Tokią (klausimo nagrinėjimo stabdymo) teisę taip pat turi ir Tarnyba, jeigu teismine tvarka yra iškeltas dizaino galiojimo klausimas (Bendrijos dizaino reglamento 91 straipsnio 2 dalis).
 4. Teismas sprendė, kad pagal Reglamentą tiek Bendrijos teismas, tiek Tarnyba turi jurisdikciją Bendrijos dizaino galiojimo klausimui spręsti, tačiau, vadovaujantis Bendrijos dizaino reglamento 86 straipsnio 3 dalimi, kuri, teismo vertinimu, teikia netiesioginę nuorodą į Tarnybos jurisdikcijos prioritetiškumą, nagrinėjamu atveju prioritetas turi būti teikiamas Tarnybos jurisdikcijai klausimui dėl Bendrijos dizainų galiojimo išspręsti.
 5. Teismas taip pat sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra ypatingų priežasčių Bendrijos dizaino reglamento 91 straipsnio 1 dalies prasme, kurios lemtų būtinybę tęsti šios bylos nagrinėjimą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė Tuindeco International B.V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismo išvados dėl Tarnybos jurisdikcijos prioritetiškumo vadovaujantis Bendrijos dizaino reglamento 86 straipsnio 3 dalimi yra nemotyvuotos. Minėta Reglamento nuostata numato ieškovo procesinę galimybę rinktis, kur bus nagrinėjamas jo dizainų registracijos galiojimo klausimas. Nagrinėjamoje byloje prašymą stabdyti bylą teikė atsakovės, ieškovė su šiuo prašymu nesutiko, todėl Reglamento 86 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų pagrindų nėra.
  2. Ieškovės nuomone, teismo diskrecijos teise stabdyti bylos nagrinėjimą remiantis Reglamento 91 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 164 straipsnio 4 punktu nagrinėjamu atveju buvo pasinaudota nemotyvuotai, pažeidžiant proceso ekonomiškumo, bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir operatyvumo principus. Atsakovių paraiškų nagrinėjimas Tarnyboje gali užtrukti ženkliai ilgiau, nei priešieškinių išsprendimas teisme, taip pat yra daug brangesnis, kadangi šalys privalės rengti procesinius dokumentus anglų kalba, papildomai versti įrodymus, galimai teikti paaiškinimus žodinio posėdžio metu. Be to, bylos nagrinėjimui teisme yra iš esmės pasirengta, tuo tarpu Tarnybos byloje nėra net atsiliepta į pareiškimą.
  3. Teismas, sustabdydamas bylos nagrinėjimą, neatsižvelgė į tai, kad ieškovė parengė išsamią užduotį dizaino specialistui, kurios tikslas nustatyti atsakovių priešieškinio reikalavimo pagrįstumą, vadovaujantis atsakovių pateiktais ankstesnių dizainų pavyzdžiais bei šalių procesiniuose dokumentuose nurodytais vertinimo kriterijais ir 2016 m. spalio 5 d. ją pateikė dizaino srities specialistų asociacijai. Atlikus vertinimą, remiantis nustatytomis aplinkybėmis ir priešieškinyje suformuotais argumentais, teismas turės galimybę savarankiškai nuspręsti, kurie priešieškinio reikalavimai gali būti patenkinti.
  4. Tarnyba 2016 m. spalio 20 d. sustabdė procedūras dėl ieškovės Bendrijos dizainų registracijos panaikinimo vieneriems metams arba iki atsakovės pateiks įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl bylos stabdymo Bendrijos dizaino teisme. Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nežinojo, todėl jos nevertino priimdamas ginčijamą nutartį.
  5. Atsakovės sąmoningai pradėjo lygiagrečius procesus teisme ir Tarnyboje, siekdamos vilkinti šio klausimo nagrinėjimą ir išvengti Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijos.
 2. Atsakovės UAB „Eko trade“ ir D. B. įmonė atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime pateikia šiuos atsikirtimus:
  1. Ieškovės argumentai dėl bylos sustabdymo nesuderinamumo su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais yra deklaratyvūs ir prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Ieškovės ieškinio pagrindas yra jos naudojamų sodo namelių dizainų registracija Tarnybos dizainų registre. Atsakovių pateiktų priešieškinių faktinis pagrindas taip pat tiesiogiai susijęs su šių dizainų registracija. Tuo atveju, jei įgaliota institucija (Tarnyba) panaikins teisinę ieškovės dizainų registraciją, pateiktas ieškinys neteks faktinio pagrindo ir nebereikės nagrinėti priešieškinio reikalavimų. Kita vertus, jei Tarnyba atmes atsakovių protestus dėl ieškovės dizainų registracijos panaikinimo, atsakovių priešieškiniai neturės pagrindo, nes šiuo klausimu bus priimtas kitos kompetentingos institucijos sprendimas. Teismas, sustabdydamas bylą dėl lygiagrečiai vykstančių procesų Tarnyboje, veikė veiksmingai, nes tarp šių dviejų procesų yra tiesioginis ryšys.
  2. Ieškovė prielaidomis grindžia teiginius, kad paraiškų nagrinėjimas Tarnyboje užtruks ilgiau, nei priešieškinių nagrinėjimas teisme. Atsakovių atstovai gavo Tarnybos pranešimus, kuriuose nurodoma, jog ieškovė atsiliepimo į atsakovių paraiškas per nustatytą terminą net nepateikė. Be to, šiuo metu pagal du Tarnybos sprendimus dalies dizainų, dėl kurių nagrinėjama ši byla, registracija Tarnyboje jau yra panaikinta. Taigi, kol Vilniaus apygardos teismas dar tik rengiasi bylos nagrinėjimui iš esmės (kol kas nėra įvykęs nei vienas teismo posėdis), kita kompetentinga institucija – Tarnyba, jau priėmė sprendimus dėl to paties dalyko. Įvertinus aplinkybę, kad visi ginčijami dizainai yra tapačios kilmės ir pobūdžio, tikėtina, kad Tarnyba gali priimti analogiškus sprendimus ir dėl kitų dizainų. Taigi, toliau sprendžiant ginčus Tarnyboje, procesas būtų ir operatyvesnis, ir ekonomiškesnis.
  3. Ieškovės pateikta jos pačios sudaryta užduotis specialisto išvadai gauti kelia abejonių, kadangi visiškai nėra aišku, nei kada tokia užduotis buvo sudaryta, nei kada ji pateikta, taip pat neaišku, ar organizacija, į kurią kreipiamasi, apskritai gali atlikti ekspertizes ar teikti specialisto išvadas. Pagal Lietuvos grafinio dizaino asociacijos įstatus ši asociacija neteikia specialisto išvadų, asociacija atstovauja tik savo narių interesus, o ieškovė nėra šios asociacijos narė. Tuo tarpu Tarnyba yra nepriklausoma specializuota institucija, kompetentinga išnagrinėti protestus dėl dizainų registracijos.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir Bendrijos dizaino reglamento 91 straipsnio pagrindu.
 2. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva sustabdyti bylą tais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina. Sprendžiant dėl bylos sustabdymo fakultatyviuoju pagrindu turi būti įvertintas bylos sustabdymo būtinumas pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, t. y. išsiaiškinus, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009, kt.). Be kita ko, sprendžiant dėl bylos sustabdymo, turi būti atsižvelgiama ir į teismo nagrinėjamos bylos kategoriją.
 3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad, sprendžiant ginčus dėl teisių į registruotą Bendrijos dizainą pažeidimo ir Bendrijos dizaino galiojimo, tiesiogiai taikytinas Tarybos 2001 m. gruodžio 12 d. reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino, todėl, vertinant bylos sustabdymo pagrįstumą nagrinėjamu atveju, turi būti taikomos Reglamento nuostatos (CPK 3 straipsnio 5 dalis).
 4. Pagal Reglamento 24 straipsnio 1 dalį, registruotąjį Bendrijos dizainą pripažinti negaliojančiu galima Reglamento VI ir VII antraštinėse dalyse nustatyta tvarka padavus paraišką Tarnybai arba Bendrijos dizaino teismo sprendimu, kuris priimtas teisių pažeidimo teisinio nagrinėjimo metu pateiktų priešpriešinių reikalavimų pagrindu. Taigi, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, tiek Tarnybai, tiek Bendrijos dizaino teismui Reglamentu yra suteikta teisė spręsti Bendrijos dizaino galiojimo klausimą.
 5. Atsižvelgiant į tai, kad to paties Bendrijos dizaino galiojimo klausimas tuo pat metu gali būti iškeltas daugiau nei viename Bendrijos dizaino teisme ir/arba Tarnyboje, Reglamento 91 straipsnis numato ypatingas susijusių bylų nagrinėjimo taisykles. Pagal Reglamento 91 straipsnio 1 dalį, Bendrijos dizaino teismas, nagrinėjantis Reglamento 81 straipsnyje nurodytą ieškinį, išskyrus ieškinį dėl paskelbimo apie teisių pažeidimo nebuvimą, nesant ypatingų priežasčių tęsti jo nagrinėjimą, išklausęs šalis, savo iniciatyva arba vienos šalies prašymu, išklausęs kitas šalis, gali sustabdyti ieškinio nagrinėjimą, jeigu kitame Bendrijos dizaino teisme priešpriešinio reikalavimo pagrindu jau yra iškeltas Bendrijos dizaino galiojimo klausimas, arba kai Tarnybai jau yra paduotas pareiškimas dėl negaliojimo paskelbimo. Pagal šio straipsnio 2 dalį, teisę sustabdyti pareiškimo dėl registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimo negaliojančiu nagrinėjimą turi ir Tarnyba, jei Bendrijos dizaino teisme priešpriešinio reikalavimo pagrindu jau yra iškeltas to paties registruotojo Bendrijos dizaino galiojimo klausimas, tačiau Tarnyba privalo tęsti šio klausimo nagrinėjimą, jei Bendrijos dizaino galiojimo klausimo nagrinėjimas yra sustabdomas Bendrijos dizaino teisme.
 6. Reglamento 91 straipsnis į Bendrijos dizaino ginčų nagrinėjimo sritį perkelia tarptautiniame civiliniame procese taikomą lis pendens ir susijusių ieškinių taisyklę, pagal kurią tuo atveju, jei skirtingų valstybių teismuose pradedamas procesas bylose tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, teismas, į kurį kreiptasi vėliau, turi sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol teismas, į kurį kreiptasi pirmiau, nenustato arba neatsisako savo jurisdikcijos. Tuo atveju, jei skirtinguose teismuose nagrinėjamos bylos yra tiek artimai susijusios, kad nagrinėjant jas atskirai gali kilti skirtinguose procesuose priimtų sprendimų nesuderinamumo rizika, teismas, į kurį kreiptasi vėliau, gali sustabdyti bylos nagrinėjimą ir atsisakyti savo jurisdikcijos.
 7. Europos valstybių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad, pagal Bendrijos dizaino reglamento 91 straipsnį, tuo atveju, jei Tarnyboje yra iškeltas klausimas dėl dizaino negaliojimo, prioritetas teiktinas priešieškinio dėl Bendrijos dizaino negaliojimo nagrinėjimo teisme sustabdymui. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės Apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 12 d. sprendime byloje Samsung v Apple [2012] EWCA Civ 729 pažymėjo, kad tuo atveju, jei Tarnyboje iškeltas Bendrijos dizaino galiojimo klausimas, Bendrijos dizaino teisme nagrinėjamo priešieškinio dėl Bendrijos dizaino pripažinimo negaliojančiu nagrinėjimas turi būti stabdomas, nebent egzistuoja Reglamento 91 straipsnyje nurodytos ypatingos priežastys tęsti bylos nagrinėjimą. Šių ypatingų priežasčių pobūdis turi būti toks, kuris pateisintų nesuderinamų sprendimų priėmimo riziką. Šalių pritarimas, kad dizaino galiojimo klausimas būtų sprendžiamas teisme, neprilygsta „ypatingoms priežastimis“ Reglamento 91 straipsnio prasme. Jungtinės Karalystės Aukštasis teismas 2012 m. liepos 9 d. sprendime byloje Samsung v Apple [2012] EWHC 1882 (Pat) taip pat pažymėjo, kad Reglamento 91 straipsnis pagal jo lingvistinę formuluotę teikia aiškų prioritetą bylos sustabdymui, nebent egzistuotų „ypatingos priežastys“, dėl kurių bylos nagrinėjimas Bendrijos dizaino teisme neturėtų būti stabdomas.
 8. Reglamento 91 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų sisteminė analizė leidžia teigti, kad galutinio sprendimo teisė dėl to, ar leisti Bendrijos dizaino registracijos galiojimo klausimą išspręsti Tarnybai, ar šį klausimą spręsti teismo procese, suteikta Bendrijos dizaino teismui. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad pagal šio straipsnio nuostatas Bendrijos dizaino teismui nusprendus sustabdyti bylos nagrinėjimą ir leisti Bendrijos dizaino registracijos galiojimo klausimą išspręsti Tarnybai, Tarnyba privalo pasinaikinti savo anksčiau priimtą sprendimą dėl šio klausimo nagrinėjimo sustabdymo ir tęsti šio klausimo nagrinėjimą. Tuo tarpu Bendrijos teismo pareigos pasinaikinti savo priimtą sprendimą dėl bylos sustabdymo tuo pagrindu, kad Tarnyba nusprendžia sustabdyti šio klausimo nagrinėjimą, Reglamentas nenumato. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip teisiškai nereikšmingus vertinant ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apeliantės argumentus, kad Tarnyba šiuo metu taip pat yra priėmusi sprendimą sustabdyti procedūras dėl ieškovės Bendrijos dizainų registracijos panaikinimo.
 9. Apeliantė pagrįstai teigia, kad Reglamento 86 straipsnio 3 dalis, kuria, be kita ko, rėmėsi pirmosios instancijos teismas, reglamentuoja kitokią procesinę situaciją, nei yra susiklosčiusi nagrinėjamoje byloje, t. y. bylą nagrinėjančio Bendrijos dizaino teismo įpareigojimą atsakovui paduoti atitinkamą paraišką Tarnybai esant ieškovo prašymui, tačiau pirmosios instancijos teismo nuoroda į Reglamento 86 straipsnio 3 dalį, kaip neva pagrindžiančią tam tikrą Tarnybos jurisdikcijos prioritetiškumą, turint omenyje tai, kad pagal Reglamento 91 straipsnį Bendrijos dizaino teismui suteikta teisė nuspręsti, ar konkrečiu atveju dizaino galiojimo klausimas turėtų būti išnagrinėtas Tarnyboje, savaime neturi įtakos ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui ir nesudaro pagrindo ją panaikinti (CPK 328 straipsnis).
 10. Pagal Reglamento 91 straipsnio 1 dalį, Bendrijos dizaino teismui suteikta teisė sustabdyti bylos nagrinėjimą yra ribojama tik teisme nagrinėjamo ginčo kategorija (ieškiniai dėl paskelbimo apie teisių pažeidimo nebuvimą) ir Reglamento 91 straipsnyje nurodytų „ypatingų priežasčių tęsti bylos nagrinėjimą“. Dėl šios priežasties ieškovei, siekiančiai pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bylos sustabdymo panaikinimo, tenka procesinė pareiga įrodyti, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja tokios ypatingos priežastys, dėl kurių bylos nagrinėjimas teisme neturėjo būti stabdomas (CPK 178 straipsnis). Tik nustačius tokias aplinkybes galėtų būti sprendžiama, kad Bendrijos dizaino teismas Reglamento 91 straipsniu suteikta diskrecijos teise naudojosi netinkamai.
 11. Pati „ypatingų priežasčių“ sąvoka Reglamente nepateikiama ir apie jų egzistavimą turi būti sprendžiama kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečias teisme nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes. Kadangi bylos sustabdymo negalimumą lemiančios priežastys Reglamente įvardytos kaip „ypatingos“, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokiomis priežastimis negali būti laikomos aplinkybės, egzistuojančios visuose be išimties atitinkamos kategorijos ginčuose. Ieškovės pageidavimas, kad jos dizainų galiojimo klausimas būtų sprendžiamas teisme, o ne Tarnyboje, ypatingoms priežastims Reglamento 91 straipsnio prasme taip pat negali būti prilygintas, kadangi pagal Reglamento 91 straipsnio formuluotę Bendrijos dizaino teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, šalių ar vienos iš jų nuomonės šiuo klausimu nėra saistomas.
 12. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje neįrodė esant ypatingų priežasčių, dėl kurių bylos nagrinėjimas šiuo atveju negalėjo būti stabdomas.
 13. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovės dizainų galiojimo klausimas teisme ir Tarnyboje iškeltas beveik tuo pat metu. Priešingai nei teigia apeliantė, šio klausimo nagrinėjimas teisme šiuo metu nėra stipriai pasistūmėjęs į priekį. Pačios apeliantės teigimu ji tik atsiliepimo į prašymą dėl bylos sustabdymo pateikimo metu kreipėsi į dizaino srities specialistų asociaciją dėl dizaino įvertinimo, t. y. įrodymai, susiję su atsakovių priešieškiniu, tebėra renkami. Tai, kad šio klausimo nagrinėjimas Tarnyboje šiuo metu yra sustabdytas, neturi teisinės reikšmės, kadangi, kaip jau minėta, teismo nutarčiai dėl bylos sustabdymo įsiteisėjus, Tarnyba privalės atnaujinti šio klausimo nagrinėjimą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dėl klausimo nagrinėjimo sustabdymo į Tarnybą kreipėsi pati apeliantė, pageidaudama, kad šis klausimas būtų sprendžiamas teisme.
 14. Apeliantės teiginiai, kad dizainų galiojimo klausimo nagrinėjimas Tarnyboje truks ilgiau, nei nagrinėjimas teisme, taip pat kad procesas Tarnyboje bus daug brangesnis, tėra apeliantės prielaida, nepagrįsta jokiais įrodymais. Kita vertus, proceso Tarnyboje ypatumai patys savaime negali paneigti teismo bylos sustabdymo teisės, kadangi šie ypatumai egzistuoja kiekvieno ginčo dėl dizaino galiojimo nagrinėjimo Tarnyboje atveju ir dėl šios priežasties negali būti laikomi „ypatingomis priežastimis“ Reglamento 91 straipsnio prasme.
 15. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentu, kad atsakovės paralelinius procesus Tarnyboje ir teisme pradėjo siekdamos vilkinti bylos nagrinėjimą ir išvengti Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijos. Kaip nurodo pati apeliantė, paraiškas Tarnybai atsakovės pateikė dar iki priešieškinio pareiškimo teismo nagrinėjamoje byloje, todėl šiuo veiksmu negalėjo būti siekiama komplikuoti dar teismui nepateikto priešieškinio nagrinėjimo procesą.
 16. Apeliantės argumentas, kad teismas turi visas galimybes pats išspręsti ieškovės dizainų galiojimo klausimą, taip pat neturi įtakos ginčijamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kaip jau minėta, Reglamentas suteikia Bendrijos dizaino teismui teisę spręsti Bendrijos dizaino galiojimo klausimą, o tai savaime liudija, kad dizaino galiojimo klausimas kiekvienu atveju gali būti išspręstas Bendrijos dizaino teismo savarankiškai. Sutikus su apeliantės argumentu, kad teismo galimybė savarankiškai nuspręsti dėl dizaino galiojimo paneigia bylos sustabdymo galimybę, Reglamento 91 straipsnyje įtvirtinta Bendrijos dizaino teismo teisė sustabdyti bylos nagrinėjimą kol nurodytas klausimas bus išspręstas Tarnyboje būtų apskritai paneigta.
 17. Apeliantei atskiruoju skundu nepagrindus, kad šios bylos nagrinėjimas negalėjo būti stabdomas dėl ypatingų priežasčių, darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nepaneigia ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė, todėl ginčijama nutartis paliekama nepakeista, o ieškovės atskirasis skundas atmetamas.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai