Byla 2A-1588/2012
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai „LINA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-1861-567/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovams A. M., bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „PET recycling“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai „LINA“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: 1) priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir BUAB „PET recycling“ 375 746,84 Lt nuostolių, 32 246,22 Lt delspinigių, iš viso 407 993,06 Lt; 2) priteisti iš atsakovo A. M. 5 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) grąžinti ieškovo sumokėtą 4 805 Lt dydžio žyminį mokestį.

5Nurodė, kad UAB Prekybos namai „LINA“ kreipėsi į AB „SEB lizingas“ dėl įsigyjamų turto objektų finansavimo lizingo būdu. 2006-2008 m. tarp ieškovo ir UAB Prekybos namai „LINA“ buvo sudarytos Finansinio lizingo sutartys Nr. 2006-060339, Nr. 2008-090032, Nr. 208-030020, pagal kurias AB „SEB lizingas“ įgijo nuosavybės teisę į transporto priemonę bei įrenginius ir perdavė šį turtą UAB Prekybos namai „LINA“ valdyti ir naudotis už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyse numatytą kainą šie turto objektai pereis bendrovei nuosavybės teise. Lizingo sutarčių su UAB Prekybos namai „LINA“ vykdymui užtikrinti buvo pasirinktas laidavimo būdas. 2009 m. vasario 6 d. buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. LS2008-030020 su atsakovu A. M., o 2009 m. birželio 8 d. – Laidavimo sutartis Nr. LS2008-030020 su atsakovu UAB „PET recycling“, kuriomis atsakovai įsipareigojo, kaip solidarūs bendraskoliai, atsakyti ieškovui, jei skolininkas neįvykdys visų ar dalies savo prievolių pagal lizingo sutartis. UAB Prekybos namai „LINA“ pradėjus nevykdyti savo piniginių prievolių, ieškovas 2009 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 02-5780 informavo, jog UAB Prekybos namai „LINA“ iki 2009 m. lapkričio 25 d. nepadengus įsiskolinimų, lizingo sutartys yra nutraukiamos nuo 2009 m. lapkričio 26 d. UAB Prekybos namai „LINA“ neįvykdžius savo piniginių prievolių, ieškovas kreipėsi į laiduotojus dėl nesumokėtų privalomųjų mokėjimų bei delspinigių padengimo už skolininką. Laiduotojai taip pat neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Kadangi lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl UAB Prekybos namai „LINA“ kaltės, kilo bedrovės sutartinės civilinės atsakomybės klausimas. 2010 m. lapkričio 24 d. patikslintame ieškinyje atsakovų įsiskolinimą sudarė 32 246,22 Lt delspinigių suma. Nutraukęs sutartis ir susigrąžinęs turtą, ieškovas jį realizavo bei patyrė 375 746,84 Lt nuostolių, iš kurių 271 463,70 Lt nuotolių iš turto realizavimo ir 4 283 Lt turėtų papildomų išlaidų. Remiantis LR CK 6.81 str., esant neįvykdytai prievolei, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui, kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jei ko kito nenustato sutartis.

6Atsakovas BUAB „PET recycling“ pateikė atsiliepimą į ieškinį prašydamas ieškinio dalį dėl 32 246,22 Lt delspinigių dalyje atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovas BUAB „PET recycling“ su ieškinio dalimi dėl 375 746,84 Lt nuostolių sutinka, o ieškinio dalį dėl 32 246,22 Lt ginčija. Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007) tais atvejais, kai kreditorius prašo už prievoles netinkamą įvykdymą ir nuostolių, ir netesybų, tai netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą, priteisiamas nuostolių atlyginimas, o jų dydžiu sumažinama netesybų suma. Šis įskaitymo principas įtvirtintas LR CK 6.258 str., reglamentuojančiame sutartinę atsakomybę. BUAB „PET recycling“ ginčija AB „SEB lizingas“ 32 246,22 Lt delspinigių dalį, nes 375 746,84 Lt nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos ir sutartinių netesybų suma įskaitoma į nuostolius, kurie yra didesni nei sutartinės netesybos.

7Atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad jis nesutinka su ieškinio dalimi dėl delspinigių priteisimo. Visų pirma, mano, kad šiuo atveju pagal LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. turėtų būti taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Antra, pagal ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB Prekybos namai „LINA“, t. y. 2010 m. kovo 22 d., turėjo būti nutrauktas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, tačiau tai nebuvo padaryta. Atsakovas teigė, jog lizingo sutartys, sudarytos tarp BUAB Prekybos namai „LINA“ ir ieškovo, yra įvykdytos ir pasibaigusios, nes kreditorius priėmė kitos rūšies įvykdymą, , t. y. pagrindinė prievolė pasibaigė ieškovui atsiėmus lizingo objektą ir jį realizavus, todėl laikytina, kad tuo pačiu metu pasibaigė laidavimas. Atsakovas A. M. pažymėjo, jog, siekdami išvengti nuostolių atsiradimo, veikdami atsakingai ir protingai, ne vieną kartą atsakovai kreipėsi į ieškovą su pasiūlymais dėl lizinguojamo turto. Atsakovai pasiūlė ieškovui perduoti PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją finansinio lizingo sąlygomis laiduotojams ar jų nurodytoms trečiosioms šalims, tačiau į pasiūlymą ieškovas nereagavo, nors vėliau, pardavęs turtą, kurį atsakovai norėjo įsigyti, kaip ieškovas teigia, patyrė nuostolių. Pažymėjo, kad AB „SEB lizingas“ nebendradarbiavo ir pats sukūrė tokią situaciją. Atkreipė dėmesį, kad laidavimas su BUAB „PET recycling“ buvo sudarytas, pažeidžiant įstatyme bei įstatuose nustatytus privataus juridinio asmens veiklos tikslus dėl nuolatinio pelno gavimo. Laidavimo sutartimi AB „SEB lizingas“ iniciatyva laiduotojams nustatyti didelės vertės turtiniai įsipareigojimai be jokios priešpriešinės grąžos yra iš esmės priešingi laiduotojo UAB „PET recycling“ egzistavimo pagrindui, t.y. nuolatiniam vykdomos veiklos pelno siekimui. Sudaryta laidavimo sutartis tiesiogiai daro įtaką ir atsakovo A. M. asmeninių poreikių, buitinių, socialinių, kultūrinių lūkesčių įgyvendinimui. Ieškovas, būdamas stipresnioji šalis, darė įtaką laidavimo sutarties pasirašymui su atsakovu A. M., o atsakovas negalėjo keisti jokių standartinių ieškovo pasiūlytų laidavimo sutarties sąlygų.

8Trečiasis asmuo BUAB Prekybos namai „LINA“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį prašydamas bylą nagrinėti teismo nuožiūra, nedalyvaujant trečiajam asmeniui ir jo atstovui.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. sprendimu nutraukė civilinę bylą dėl 375 746,84 Lt priteisimo iš atsakovo BUAB „Pet recycling“, ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš A. M. 375 746, 84 Lt nuostolių ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitoje dalyje ieškinį atmetė, grąžino ieškovui 1 251,31 Lt žyminio mokesčio.

11Teismas nustatė, kad laidavimo sutarties sąlygos su atsakovu A. M. buvo suderintos ir jo priimtos, nes tokia jo valia buvo išreikšta pasirašant šią sutartį, tuo patvirtinant, kad jis turi teisę sudaryti tokią sutartį, prisiimti bei vykdyti visus jose numatytus įsipareigojimus, kad toks sutarties sudarymas neprieštarauja laiduotojo interesams. Nurodė, kad byloje neįrodyta, kad atsakovas A. M. neturėjo galimybių laisva valia apsispręsti dėl sudaromos laidavimo sutarties sąlygų, įvertinti riziką dėl prisiimamų prievolių apimties bei turinio ir pasinaudoti pasirinkimo teise – sudaryti su ieškovu laidavimo sutartį konkrečiomis atsakomybės sąlygomis, ar jos nesudaryti. Teismas konstatavo, kad atsakovas A. M. nepateikė įrodymų dėl jo valios neatitikimo pasirašant laidavimo sutartį, nereikalavo šios sutarties pripažinti negaliojančia, todėl teismas neturi teisinio pagrindo ja abejoti ir remiasi, sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą.

12Teismas darė išvadą, kad yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius priteisti solidarios atsakomybės pagrindu iš atsakovo A. M., kaip laiduotojo, pagal laidavimo sutartis ta apimtimi, už ką jis laidavo. Šią išvadą teismas grindė CK 6.574 straipsniu, nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, jei lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį; lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 18.6.4 punktu, pagal kurį atsiranda prievolė atlyginti lizingo davėjui nuostolius, kurie lizingo davėją atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų, jeigu sutartis būtų tinkamai įvykdyta; laidavimo sutartimi.

13Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad atsakovas A. M., kaip laiduotojas, laidavo tik tam tikram laikui, t.y. kiek galioja pagrindinės (lizingo) sutartys, ir ieškovui lizingo sutartis nutraukus, savaime nereiškia, kad laidavimo terminas suėjo, nes atsakovo A. M. laidavimas, nutraukiant lizingo sutartis, nesibaigė pagal laidavimo sutarčių 5.3 p., kuriame numatyta, jog laidavimo sutartis galioja iki lizingo gavėjo ir laiduotojo tinkamo prievolių pagal finansinio lizingo sutartį ir laidavimo sutartį įvykdymo dienos.

14Teismas kritiškai vertino atsakovo A. M. atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus, kad ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu, nes byloje nėra šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, įrodančių priežastinį ryšį tarp kreditoriaus veiksmų, nutraukiant lizingo sutartis, ir skolininko negalėjimo įvykdyti prievoles pagal lizingo sutartis. Sprendė, jog aplinkybės dėl to, kad atsakovai A. M. ir UAB „PET recycling“, motyvuodami tuo, kad jų laidavimas yra neatlygintinas, siekė įsigyti PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją, savaime nereiškia, kad ieškovas turėjo suteikti atsakovams pirmumą priešpriešinės naudos pagrindu perduoti PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją finansinio lizingo sąlygomis laiduotojams ar jų nurodytiems asmenims. Pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, kad pagal ieškovo 2009 m. rugpjūčio 20 d. raštą buvo pateikti ieškovui dokumentai, reikalingi finansinės lizingo sutarties perkėlimo svarstymui. Dėl šios priežasties teismas vertino, kad neturi pagrindo konstatuoti, kad ieškovas nereagavo į atsakovų, kaip laiduotojų, pasiūlymus. Atkreipė dėmesį, kad patys laiduotojai nebuvo pakankamai aktyvūs ir rūpestingi, nes nepateikė ieškovo reikalaujamų duomenų, tuo sukurdami teisines pasekmes ir pagrindą ieškovui savo nuožiūra realizuoti lizinguojamą turtą.

15Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė ir tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovo elgesys dėl turto realizavimo neatitiko ekonomiškumo ir sąžiningumo kriterijų, nes atsakovas A. M. nepateikė įrodymų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti priteistinus nuostolius ar atleisti jį nuo civilinės atsakomybės.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Atsakovas A. M. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą pakeisti ir atmesti ieškovo reikalavimą priteisti 375 746,84 Lt nuostolių ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų. Taip pat prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181. CK 6.123 str. 1 d. nurodyta, kad prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma arba kai kreditorius vietoj reikiamo įvykdymo priima kitos rūšies įvykdymą. Pagal CK 6.76 str. 2 d., 6.87 str. 1 d. laidavimas baigiasi tuo pačiu metu, kaip ir juo užtikrinama prievolė. Nagrinėjamu atveju ieškovas, nutraukęs sutartis, susigrąžino lizinguojamą turtą ir jį pardavė. Tokiu būdu ieškovas pasirinko prievolės įvykdymo būdą. Dėl šios priežasties laikytina, kad ieškovas priėmė kitos rūšies prievolės įvykdymą ir prievolė pasibaigė. Kartu su prievole baigėsi ir atsakovo laidavimas, kas reiškia, kad ieškovo reikalavimas apelianto atžvilgiu yra nepagrįstas. Tai paneigia ir teismo išvadą, kad ta aplinkybė, jog atsakovas laidavo tam tikram laikui, savaime nereiškia, kad laidavimo terminas suėjo. Be to, pagal CK 6.87 str. 4 d. laidavimas baigiasi, jeigu iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėja jo atsakomybė. Nagrinėjamu atveju nutraukus bylą UAB „PET recycling“ atsakovo A. M. atsakomybė padidėjo be jo sutikimo, kas pagal minėtas teisės normas taip pat reiškia, kad apelianto laidavimas baigėsi.

192. Nesutiktina su teismo išvada, kad laidavimo sutarties sąlygos su atsakovu buvo suderintos ir jo priimtos laisva valia. Atsakovas ne kartą nagrinėjant bylą teisme ir teikiant įrodymus akcentavo, kad nebūtų galėjęs pradėti verslo ir ieškovas nebūtų pervedęs reikiamo finansavimo, jei atsakovas nebūtų pasirašęs laidavimo sutarčių. Atsakovas, kaip silpnesnioji sandorio šalis, negalėjo daryti įtakos laidavimo sutarties sąlygoms arba nepasirašyti laidavimo sutarties. Be to, laidavimo sutartys sukuria didelės vertės piniginius įsipareigojimus, tačiau neteikia jokios priešpriešinės naudos laiduotojams. Dėl šios priežasties vertintina kaip nepagrįsta teismo padaryta išvada, kad yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius priteisti solidarios atsakomybės pagrindu iš atsakovo A. M., kaip laiduotojo.

203. Nesutiktina su teismo argumentais, kad byloje nėra įrodymų dėl ieškovo nesąžiningumo ir turto realizavimo neekonomiškumo. Ieškovo reikalaujami priteisti nuostoliai atsirado dėl paties ieškovo kaltės, nes ieškovas nenustatė protingo termino atsakovui įvykdyti prievolę. Ta aplinkybė, kad ieškovas nustatė tik 7 d. terminą didelės vertės prievolės įvykdymui, parodo, kad ieškovas nebuvo sąžiningas nei sudarydamas laidavimo sutartis, nei reikalaudamas jas įvykdyti. Be to, ieškovo nesąžiningumą ir nebendradarbiavimą įrodo ir tai, kad atsakovai pasiūlė ieškovui perduoti PET atliekų perdirbimo gamybinę liniją finansinio lizingo sąlygomis laiduotojams ar jų nurodytoms trečiosioms šalims, tačiau į pasiūlymą ieškovas nereagavo.

214. Teismas nepagrįstai konstatuoja, kad byloje nėra duomenų, įrodančių priežastinį ryšį tarp kreditoriaus veiksmų, nutraukiant lizingo sutartis, ir skolininko negalėjimo įvykdyti prievolės pagal lizingo sutartis. Teismas padarė minėtą nepagrįstą išvadą, nes neįvertino ieškovo veiksmų, t. y. jo atidumo, rūpestingumo, galėjimo numatyti padarinius ir t. t., ir objektyvių aplinkybių, tokių kaip šalyje vykstantys ekonominiai procesai.

225. Pagal CK 1.82 str. 1 d. šalies nesąžiningumas yra konstatuojamas tuo atveju, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja kontrahento veiklos tikslams. Ieškovas turėjo žinoti, kad laidavimo sutartys prieštarauja atsakovo UAB „PET recycling“ veiklos tikslui – pelno siekimui, nes laiduotojams laidavimo sutartimis buvo nustatyti didelės vertės turtiniai įsipareigojimai be jokios priešpriešinės naudos. Juo labiau ieškovas turėjo žinoti, kad laidavimo sutartys pažeidžia atsakovo, kaip fizinio asmens, teises, nes minėti turtiniai įsipareigojimai atsakovui yra sunki našta. Visa tai įrodo ieškovo nesąžiningumą ir jo reikalavimų nepagrįstumą.

23Atsakovas BUAB „PET recycling“ pateikė atsiliepimą į atsakovo A. M. apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

24Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo atmesti apelianto apeliacinį skundą kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nes teismas priteisė pagrįstus ir įrodytus ieškovo nuostolius, kuriuos sudaro skirtumas tarp likusios turto neišmokėtos vertės ir turto realios realizavimo kainos. Ieškovas atsiliepimą grindžia taip pat ir šiais argumentais:

251. Apeliantas įrodinėja, kad ieškovui vienašališkai nutraukus lizingo sutartis su lizingo gavėju, laiduotojo (apelianto) prievolė pasibaigė. Su tokia pozicija nesutiktina, nes laidotojo pasirašytoje 2009 m. vasario 26 d. laidavimo sutarties 5.3 p. numato, kad laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolių pagal laidavimo sutartį įvykdymo dienos. Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol visiškai neįvykdomos lizingo sutartys.

262. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad laidavimo sutartys buvo nesąžiningos, nes tai patvirtinančių įrodymų byloje nėra, laidavimo sutartys nėra nuginčytos. Be to, apeliantas galėjo pasirūpinti, kad sutarties sąlygos jam būtų priimtinos, nes jis buvęs lizingo gavėjo direktorius, verslininkas, turintis komercinių sandorių pasirašymo patirties.

273. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas nebuvo sąžiningas ir nebendradarbiavo su apeliantu. Nors apeliantas ir kreipėsi į ieškovą su įvairiais pasiūlymais, tačiau jų įgyvendinimas nebuvo realus dėl to, kad apeliantas nepateikė ieškovui įrodymų, kad galės prisiimti atitinkamus įsipareigojimus. Dėl šios priežasties ieškovas pagrįstai sprendė, kad apeliantas neturi finansinių galimybių ar išteklių įgyvendinti savo pasiūlymus ir kad naudingiausia atsiimtą lizinguojamą turtą realizuoti kitiems asmenims. Pažymėtina, kad ieškovas nėra įpareigotas sutikti su bet kokiais apelianto pasiūlymais.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas netenkintinas.

30Apeliantas klaidingai teigia, kad ieškovui AB ,,SEB lizingas“ vienašališkai nutraukus lizingo sutartį su lizingo gavėju BUAB Prekybos namai ,,LINA“, jo prievolės dėl laidavimo pasibaigia.

31Pagal įstatymą prievolių įvykdymo užtikrinimas - tai civilinė teisinė priemonė, kuri suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, tas taip pat skatina skolininką tinkamai įvykdyti prievolę. Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta CK 6.76 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas padidina tikimybę, kad prievolė kreditoriui bus įvykdyta, nes, skolininkui jos neįvykdžius, kreditorius gali savo reikalavimą pareikšti laiduotojui. Pagal CK 6.81 str. 1 d. skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Solidarioji laiduotojo pareiga atsiranda tik tuo atveju, jeigu pagrindinis skolininkas neįvykdo prievolės (CK 6.76 str. 1 d.). Solidariosios laiduotojo pareigos ypatumas, kad tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.).

32Nagrinėjamu atveju, bankrutuojant skolininkui UAB Prekybos namai ,,LINA“ kreditoriui išlieka tiek teisė pareikšti savo reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos (CK 6.6 str. 4 d., 6.81 str. 1 d.) išplaukianti teisė atskiroje civilinėje byloje pareikšti savo reikalavimą laiduotojui, tiek abiem kartu. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas lemia, kad iškėlus skolininkui bankroto bylą visi skolininko skolų mokėjimo terminai yra laikomi pasibaigę (ĮBĮ 16 str.), todėl atsiranda kreditoriaus teisė reikšti reikalavimą skolininko bankroto byloje ir/arba laiduotojui, o laiduotojui atsiranda pareiga įvykdyti savo šalutinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

33Pažymėtina, kad tuo atveju, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, kad laidavimas galiojo iki visiško paskolos grąžinimo Lietuvos Respublikos CK 6.88 str. 1 d. nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės prievolės pobūdį. Nagrinėjama sutarties sąlyga vertintina kaip įstatymo neuždraustas kitoks šalių susitarimas, todėl Lietuvos Respublikos CK 6.88 str. 1 d. nustatytas prievolės pabaigos terminas nebus taikomas, bet prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galios tik iki tol, kol bus grąžinta visa finansinio lizingo paskola, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių (Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009).

34Atsakovo nurodytos aplinkybės, kad sudarytų laidavimo sutarčių sąlygos prieštarauja sąžiningumo ir protingumo kriterijams, yra niekuo nepagrįstos. Visų pirma, laidavimo sutartys nėra įstatymo nustatyta tvarka nuginčytos, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad atsakovas A. M. nepareiškė reikalavimų dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, jis, būdamas išsilavinęs asmuo, turėdamas verslo patirties, būdamas lizingo gavėjo vadovu, turėjo rūpintis, kad lizingo sutarties sąlygos būtų priimtinos bendrovei ir jam, kaip finansinio lizingo laiduotojui.

35Apeliantas nurodo, kad siekdamas išvengti galimų nuostolių atsiradimo, siekdamas atsakingai ir protingai kartu su laiduotoju UAB ,,PET recycling“ ne kartą kreipėsi į ieškovą su atitinkamais pasiūlymais dėl lizinguojamo turto, pavyzdžiui, siūlė lizingo gavėjui perduoti laiduotojams ar jų nurodytiems asmenims atliekų perdirbimo liniją finansinio lizingo sąlygomis, tačiau ieškovas pasiūlymo nepriėmė, nors vėliau pardavęs minėtą turtą patyrė nuostolių.

36Pažymėtina, kad ieškovas (lizingo davėjas) nėra įpareigotas sutikti su bet kuriais laiduotojo ar kitų asmenų pasiūlymais, kurių praktinis įgyvendinimas yra abejotinas. Diskrecijos teisė kaip pasielgti su atsiimtu lizinguotu turtu priklauso šiuo atveju ieškovui.

37Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos CK 6.574 str., lizingo gavėjui pažeidžiant sutartį, lizingo davėjas gali reikalauti, kad lizingo gavėjas pašalintų sutarties pažeidimą, o jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties objektą bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį, t. y. iš lizingo gavėjo nereikalaujama daugiau, negu iš jo būtų pareikalauta, jeigu jis tinkamai įvykdytų sutartį. Nagrinėjamu atveju finansinės nuomos sutarties šalys yra verslininkai, todėl laikytina, kad lizingo davėjo finansinio intereso gynimas grąžinant lizingo davėją į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį, yra sąžiningas, protingas ir tinkamai ginantis lizingo davėjo finansinį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1/2012).

38Pirmosios instancijos teismas nustatė ginčui išnagrinėti reikšmingas aplinkybes, t. y. sumokėtų įmokų dydį, sugrąžinto lizingo dalyko (elektroninių svarstyklių, ekskavatoriaus HITACHI Ex 300, PET atliekų perdirbimo linijos) rinkos vertę, bei jų pardavimo kainą, taip pat išlaidų, susijusių su pardavimo procesu, dydį – viso 375 746,84 Lt. Priteista suma neviršija lizingo gavėjo BUAB Prekybos namai ,,LINA“ nustatyto finansinio reikalavimo dydžio.

39Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad lizingo davėjas, dėl netinkamo sutarties vykdymo nutraukęs lizingo sutartį ir susigrąžinęs lizingo sutarties dalyką bei jį pardavęs už rinkos kainą, kuri kartu su jau gautomis iš lizingo gavėjo įmokomis yra mažesnė už visą lizingo sutartyje numatytą kainą, patyrė nuostolius, kuriuos jis turi teisę išieškoti ir iš lizingo gavėjo laiduotojo A. M. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

40Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju netenkinus apeliacinio skundo, bylos rezultatas yra palankus ieškovui. Ieškovas pateikė prašymą priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau ieškovas nepateikė teismui šias bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Dėl šios priežasties bylinėjimosi išlaidos ieškovui nėra priteistinos.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „SEB lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas:... 5. Nurodė, kad UAB Prekybos namai „LINA“ kreipėsi į AB „SEB lizingas“... 6. Atsakovas BUAB „PET recycling“ pateikė atsiliepimą į ieškinį... 7. Atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį prašydamas jį atmesti.... 8. Trečiasis asmuo BUAB Prekybos namai „LINA“ pateikė atsiliepimą į... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. sprendimu nutraukė civilinę... 11. Teismas nustatė, kad laidavimo sutarties sąlygos su atsakovu A. M. buvo... 12. Teismas darė išvadą, kad yra teisinis pagrindas ieškovo patirtus nuostolius... 13. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad atsakovas A. M., kaip laiduotojas, laidavo... 14. Teismas kritiškai vertino atsakovo A. M. atsiliepime į ieškinį nurodytus... 15. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė ir tai, kad... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Atsakovas A. M. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 18. 1. CK 6.123 str. 1 d. nurodyta, kad prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai... 19. 2. Nesutiktina su teismo išvada, kad laidavimo sutarties sąlygos su atsakovu... 20. 3. Nesutiktina su teismo argumentais, kad byloje nėra įrodymų dėl ieškovo... 21. 4. Teismas nepagrįstai konstatuoja, kad byloje nėra duomenų, įrodančių... 22. 5. Pagal CK 1.82 str. 1 d. šalies nesąžiningumas yra konstatuojamas tuo... 23. Atsakovas BUAB „PET recycling“ pateikė atsiliepimą į atsakovo A. M.... 24. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu... 25. 1. Apeliantas įrodinėja, kad ieškovui vienašališkai nutraukus lizingo... 26. 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad laidavimo sutartys buvo nesąžiningos,... 27. 3. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas nebuvo sąžiningas ir... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 30. Apeliantas klaidingai teigia, kad ieškovui AB ,,SEB lizingas“... 31. Pagal įstatymą prievolių įvykdymo užtikrinimas - tai civilinė teisinė... 32. Nagrinėjamu atveju, bankrutuojant skolininkui UAB Prekybos namai ,,LINA“... 33. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu... 34. Atsakovo nurodytos aplinkybės, kad sudarytų laidavimo sutarčių sąlygos... 35. Apeliantas nurodo, kad siekdamas išvengti galimų nuostolių atsiradimo,... 36. Pažymėtina, kad ieškovas (lizingo davėjas) nėra įpareigotas sutikti su... 37. Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos CK 6.574 str., lizingo gavėjui... 38. Pirmosios instancijos teismas nustatė ginčui išnagrinėti reikšmingas... 39. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad lizingo davėjas, dėl... 40. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 44. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą....