Byla 2S-1784-661/2012
Dėl įpareigojimo nugriauti statinį

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. Š. atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovui R. G., tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritoriniam padaliniui, VĮ Registro centras Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriui dėl įpareigojimo nugriauti statinį,

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas V. Š. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-11-675/2010 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovui R. G., tretieji asmenys Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, VĮ Registrų centras dėl įpareigojimo nugriauti statinį, ir ieškinį atmesti.

5Pirmosios instancijos teisme 2011-10-05 paskirtas teismo posėdis buvo atidėtas ir pareiškėjo V. Š. dalyvavimas teismo posėdyje, paskirtame 2011 m. lapkričio 16 d., nustatytas būtinu.

6Pareiškėjas V. Š. 2011-11-10 pateikė darbdavio pažymą apie tai, kad jis dirba individualioje įmonėje vairuotoju pagal individualų grafiką, todėl numatyti, kada jis bus Ukmergėje neįmanoma, kadangi išvyksta 2-3 savaitėms į užsienį, o kartais ilgiau, o taip pat pateikė paaiškinimą dėl bylos aplinkybių.

7Ukmergės rajono apylinkės teismas 2011-11-16 nutartimi paskyrė pareiškėjui 800 Lt baudą už neatvykimą į teismo posėdį, kai nustatytas jo dalyvavimas teismo posėdyje būtinas. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo priežastys nedalyvauti teismo posėdyje, kai nustatytas jo dalyvavimas būtinu, nėra svarbios, pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis yra išvykęs iš Lietuvos ir negali dalyvauti teismo posėdyje, o pareiškėjo V. Š. veiksmus įvertinto kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kas trukdo greitam bylos išnagrinėjimui.

82011-11-30 teisme gautas pareiškėjo V. Š. advokato A.Bertulio prašymas panaikinti pareiškėjui skirtą nuobaudą arba ją bent jau žymiai sumažinti dėl tokių aplinkybių: pareiškėjas dirba tolimųjų reisų vairuotoju, jo darbas susijęs su valstybių sienų kirtimu, sudėtingomis eismo sąlygomis bei vairavimo laiko apribojimu, o tai savo ruožtu daro neprognozuojamą jo komandiruočių laiką. Iš pridedamos S.Vilkelio IDV pažymos matyti, kad pareiškėjas iš tikrųjų 2011-11-15 – 2011-11-16 buvo skubiai išvykęs darbo reikalais į Lenkijos Respubliką, todėl negalėjo dalyvauti teismo posėdyje. Be to, pareiškėjas iš anksto informavo ir nurodė, kodėl nedalyvaus teismo posėdyje, t.y. jis buvo sąžiningas ir nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Pareiškėjo atlyginimas, kuris yra vienintelis jo pragyvenimo šaltinis, tesiekia 364 Lt., todėl 800 Lt bauda labai rimtai palies jo finansinę būklę ir ją iš esmės apsunkins. Jis bus priverstas beveik 3 mėnesių atlyginimą skirti baudos mokėjimui, kas prieštarautų teisingumo ir protingumo principams. Advokatas pateikė pažymą, kad pareiškėjas V. Š. buvo 2011-11-15 – 2011-11-16 dienomis buvo išvykęs į Lenkiją darbo reikalais bei pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Ukmergės rajono apylinkės teismas 2011-12-06 nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo panaikinti V. Š. paskirtą baudą. Nurodė, kad pareiškėįjas, prašydamas teismo panaikinti ar sumažinti jam baudą nepateikė teismui svarių įrodymų (darbo laiko apskaitos žiniaraščio, komandiruotės lapo ar kt.), išskyrus pažymą- informaciją apie tai, jog V. Š. buvo išvykęs. Vien tai, kad pareiškėjo gaunamas darbo užmokestis yra 364 Lt., o paskirta bauda 800 Lt nereiškia, jog pareiškėjas gali piktnaudžiauti procesu. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas bei jo advokatas apie jų manymu svarbias pareiškėjo nedalyvavimo teismo posėdyje priežastis galėjo informuoti iš anksto, o ne likus 5 dienoms iki teismo posėdžio, kad teismas galėtų paskirti kitą teismo posėdžio datą, pranešant apie tai byloje dalyvaujantiems asmenims.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas V. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2011-12-06 nutartį ir pareiškėjui skirtą nuobaudą panaikinti arba ją sumažinti. Nurodo, kad iš S. Vilkelio IĮ pažymos matyti, jog pareiškėjas nuo 2011-11-15 iki 2011-11-16 buvo išvykęs į Lenkijos Respubliką, todėl negalėjo dalyvauti teismo posėdyje. Be to, pareiškėjas iš anksto teismą informavo ir nurodė, kodėl nedalyvaus teismo posėdyje. Taip pat V. Š. pažymėjo, jog tris kartus jo darbo užmokestį viršijanti bauda prieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo klausimą dėl baudos panaikinimo arba jos sumažinimo nagrinėti teismo nuožiūra.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 str. 2 d.). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Taigi, proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

18Vienas iš CPK 2 str. įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. Pagal CPK 246 str. 1 d. ir 3 d. bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki vieno tūkstančio litų baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negalima sprendimo priimti už akių. Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos, turi įvertinti aplinkybių visumą, tai yra padaryto pažeidimo pobūdį, mastą, pasekmes, pažeidimo įtaką civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principų įgyvendinimui, pažeidimą padariusio asmens savybes bei kitas reikšmingas aplinkybes.

19Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 str., gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

20CPK 107 str., numatančiame baudos panaikinimo ir sumažinimo tvarką, nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl baudos panaikinimo, todėl turėtų būti vadovaujamasi universaliaisiais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str.).

21Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog Ukmergės rajono apylinkės teisme 2011-11-10 buvo gautas pareiškėjo paaiškinimas, kuriame jis pažymėjo, kad lapkričio 16 d. bus išvykęs. Taip pat byloje esanti S. Vilkelio IĮ savininko pažyma patvirtina, kad apeliantas nuo 2011-11-15 iki 2011-11-16 buvo išvykęs į Lenkiją. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog V. Š. vilkino bylos nagrinėjimą bei piktnaudžiavo procesu. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pareiškėjo neatvykimas į teismo posėdį nepadarė didelės žalos civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principų įgyvendinimui, kadangi apeliantas byloje buvo atstovaujamas advokato, kuris minėtame teismo posėdyje dalyvavo. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad remiantis nustatytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjui už neatvykimą į teismo teismo posėdį skyrė baudą. Vadovaujantis CPK 3 str. 7 d., teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, apeliantui paskirta bauda naikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.,

Nutarė

23Pareiškėjo V. Š. atskirąjį skundą tenkinti, Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti pareiškėjui paskirtą 800 Lt baudą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas V. Š. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, prašydamas... 5. Pirmosios instancijos teisme 2011-10-05 paskirtas teismo posėdis buvo... 6. Pareiškėjas V. Š. 2011-11-10 pateikė darbdavio pažymą apie tai, kad jis... 7. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2011-11-16 nutartimi paskyrė pareiškėjui... 8. 2011-11-30 teisme gautas pareiškėjo V. Š. advokato A.Bertulio prašymas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2011-12-06 nutartimi netenkino pareiškėjo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas V. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinio proceso paskirtis yra... 18. Vienas iš CPK 2 str. įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų,... 19. Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 str.,... 20. CPK 107 str., numatančiame baudos panaikinimo ir sumažinimo tvarką, nėra... 21. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog Ukmergės rajono... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.,... 23. Pareiškėjo V. Š. atskirąjį skundą tenkinti, Ukmergės rajono apylinkės...