Byla e2-378-302/2020
Dėl viešųjų pirkimų, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų viešosios įstaigos „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai „CPO LT“ , Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl viešųjų pirkimų, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NBCS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė – panaikinti atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „CPO LT“ 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir ją atmesti bei 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas atsakovų vykdomame projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkime, pirkimo Nr. 434810.

62.

7Ieškininių reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas byloje. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi buvo patenkintas ieškovės UAB „NBCS“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarta sustabdyti ginčijamo viešojo pirkimo procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties iki šios bylos teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

83.

9Pasirengus bylai paruošiamųjų dokumentų būdu, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartimi (buvęs bylos Nr. e2-4037-432/2019) ji buvo nutraukta, o taip pat panaikintos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutartimi trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ prašymu teismo nutarties dėl bylos nutraukimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leista vykdyti skubiai.

104.

11Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartis, kuria civilinė byla buvo nutraukta, buvo panaikinta ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šia nutartimi taip pat buvo nutrauktas apeliacinis procesas dėl minėtos Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties.

125.

13Grąžinus bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo ieškovė UAB „NBCS“ 2019 m. gruodžio 16 d. pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas byloje.

146.

15Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 29 d. nutartimi nepagrįstai tenkino trečiojo asmens prašymą dėl leidimo skubiai vykdyti teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nes 2019 m. spalio 28 d. nutartis, kurios pagrindu ir buvo priimta 2019 m. spalio 29 d. nutartis, panaikinta kaip neteisėta; po teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neatsirado jokių naujų aplinkybių, kurie patvirtintų būtinybę skubiai sudaryti viešojo pirkimo sutartį; argumentai dėl projekto finansavimo iš ES lėšų ir to, kad ginčijamas pirkimas yra viena iš sudėtinių didelio projekto dalių, jau buvo teismo vertinti kaip nepagrįsti, neįrodyti ir nepakankami tam, kad laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos; atsakovo Informacinės visuomenės plėtros departamento veiksmai, kai jis žinodamas apie šioje byloje kilusį ginčą, taip pat ir po laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje pritaikymo, sudarė viešojo pirkimo sutartis dėl kitų projekto dalių, pagal jas teikė tiekėjams užsakymus, taip pat paskelbė kitą viešąjį pirkimą šio projekto rėmuose, rodo, kad ginčo pirkimas nesudarė kliūčių vykdyti visą projektą ir atsakovas nevertino ieškovės veiksmų, kaip galinčių jam sukelti kokius nors nuostolius.

167.

17Atsakovas pradėjo II etapo įrangos pirkimo procedūrą, neatsižvelgdamas, kad dėl I etapo įrangos teikimo nebuvo priimta galutinė teismo nutartis, nors įsigijęs II etapo įrangą, neturėdamas I etapo įrangos, atsakovas negalės atlikti II etape numatytų veiklų, išplėsti talpą konsolidacijai ir debesijos paslaugų teikimui, sukurti papildomų debesijos paslaugos paslaugų krepšelyje, automatizuoti resursų valdymą. Atsakovas tokiu būdu nusprendė ignoruoti teismo sprendimą dėl procedūros sustabdymo ir šiam etapui reikiamą įrangą galimai įsigyti II etapu. Atsakovas tik imituoja, kad projektas negali būti vykdomas ar sudaromos viešojo pirkimo sutartys, organizuojami pirkimai, skirti projekto įgyvendinimui ir teigia argumentus, priešingus pačių atsakovų veiksmams.

188.

19Ieškovė pažymėjo, kad ginčo pirkime numatyti įrangos pristatymo terminai nuo užsakymo pateikimo dienos, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesudaro kliūčių įvykdyti pirkimo sutartį ir nesuponuoja jos neįvykdytinumo. Nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė teismo sprendimo vykdytinumui, tai užkirstų kelią ieškovei efektyviai ir veiksmingai ginti savo pažeistus teisėtus interesus, nes sudaryta galima neteisėta ir niekine pripažintina sutartis būtų vykdoma ar visiškai įvykdyta, o grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją bus neįmanoma. Pirkimo sutarties sustabdymas būtų tik laikinas, atsižvelgiant į trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, tuo tarpu nesustabdžius pirkimo, būtų pažeidžiamas viešasis interesas dėl viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo, būtų padaryta žala ieškovei.

209.

21Atsakovai VšĮ „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas bei trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ atsiliepimų į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepateikė.

22II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2310.

24Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir iki galutinio procesinio sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdė atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ sudarytos 2019 m. spalio 30 d. Projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimo sutarties Nr. GF – 45 vykdymą.

2511.

26Teismo vertinimu, būtinumas šioje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei stabdyti ieškovės ginčijamo viešojo pirkimo projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimas procedūras jau buvo konstatuotas teismo šioje byloje ankščiau priimta 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi, kuria ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo patenkintas, nustačius Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų buvimą, o būtent tikėtiną ieškovės pareikštų materialinių reikalavimų pagrįstumą, o taip pat grėsmę galimo palankaus ieškovei sprendimo įvykdymui bei teismui įvertinus formuojamą kasacinio teismo praktiką šiuo klausimu, tarpusavyje konkuruojančių viešųjų interesų pusiausvyros pasiekimo svarbą, be kita ko, pirkimo skubotumą, viešo intereso pažeidimo grėsmę tiek sustabdžius, tiek nesustabdžius pirkimo procedūrų bei suteikus prioritetą viešajam interesui užtikrinti tinkamą, skaidrų, efektyvų ir konkurencingą viešųjų pirkimų procesą. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo palikta nepakeista, konstatavus jos teisėtumą.

2712.

28Pastebėjo, kad atsakovų bei trečiojo asmens nesutikimo su pirkimo procedūrų stabdymu argumentai teismų jau buvo įvertinti, konstatavus jų nepakankamumą laikinųjų apsaugos priemonių netaikymui, taip pat pripažinus, jog nėra pagrindo spręsti, kad pritaikytos šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės stabdytų susijusius pirkimus ir sudarytas sutartis bei paties projekto vykdymą, būtų neproporcingos ir pažeistų šalių pusiausvyrą.

2913.

30Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad iš karto po Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties priėmimo, nepaisant to, jog ieškovė dėl jos pateikė atskirąjį skundą, o taip pat nagrinėjamoje byloje ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimus, atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas su trečiuoju asmeniu UAB „Blue Bridge“ 2019 m. spalio 30 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį dėl duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimo, ir jos pagrindu 2019 m. spalio 31 d. pateikė tiekėjui įrangos bei jos montavimo ir diegimo paslaugų užsakymą.

3114.

32Pažymėjo, kad į bylą nebuvo pateikti įrodymai, jog viešojo pirkimo sutartis būtų pilnai ar iš dalies įvykdyta, todėl atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, o taip pat į tai, kad galimo palankaus ieškovės sprendimo atveju teismas galėtų / turėtų ex officio spręsti ir dėl kitų perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų bei sudarytos viešojo pirkimo sutarties teisėtumo ir galiojimo, konstatavo, jog nagrinėjamu atveju tikslinga tenkinti ieškovės prašymą ir sustabdyti ginčo viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

33III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3415.

35Apeliantai VšĮ „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties ir prašo ją panaikinti bei atmesti ieškovės UAB „NBCS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3615.1.

37Atsakovų įsitikinimu, skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir ja priimtas sprendimas tenkinti prašymą turi būti pakeistas, kadangi nutartis buvo priimta neatsižvelgiant į atsakovų atsiliepime į prašymą, kuris buvo pateiktas laiku ir tinkamai, išdėstytas esmines aplinkybes.

3815.2.

39Pirkimo procedūros jau yra užbaigtos, o pirkimo sutartis iš esmės jau yra įvykdyta, todėl ieškovė niekaip negali būti sugrąžinta į pirkimo procedūras ir tapti pirkimo laimėtoju. Visa įranga pagal pirkimo sutartį jau yra pristatyta ir sumontuota, yra sudarytas įrangos priėmimo perdavimo aktas, o trečiasis asmuo jau yra pateikęs PVM sąskaitą faktūrą už pristatytas prekes, kurių vertė sudaro net 90 proc. kainos pagal pirkimo sutartį.

4015.3.

41Todėl šioje situacijoje laikinosios apsaugos priemonės taikymas iš esmės būtų savitikslis ir juo nebūtų pasiekti jokie laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslai. Tuo tarpu toks taikymas reikštų visiškai nepagrįstą ir visiškai neproporcingą Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir trečiojo asmens teisių suvaržymą bei didelius nuostolius Informacinės visuomenės plėtros komitetui ir viešajam interesui.

4215.4.

43Įgyvendinant projektą, kuriam skirtas pirkimas, yra kuriama valstybės debesijos paslaugų infrastruktūra. Ši infrastruktūra gali būti sukurta ir pradėta naudoti tik tada, kai bus pristatyta ir įdiegta visa jos techninė ir programinė įranga – ir ieškovė to neginčija. Taip pat byloje nėra ginčo, kad pirkimu įsigytos duomenų saugyklos taip pat yra viena iš esminių valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros dalių. Todėl, jeigu pirkimo sutarties vykdymas bus sustabdytas ir įsigyta įranga nebus galutinai įdiegta ir sukonfigūruota, nebus sukurta ir negalės veikti valstybės debesijos paslaugų infrastruktūra. Todėl viso projekto įgyvendinimas nusikels, o visa pagal keletą viešųjų pirkimų įsigyta techninė ir programinė įranga, už kurios naudojimo (garantinės priežiūros) laikotarpį Informacinės visuomenės plėtros komitetas turės vis tiek mokėti, tiesiog stovės nenaudojama.

4415.5.

45Dar daugiau, įgyvendinant projektą sukuriama valstybės debesijos paslaugų infrastruktūra yra numatyta naudoti kaip techninė bazė visai eilei kitų valstybei svarbių ir didelių projektų, kurie yra finansuojami ES struktūrinių fondų paramos lėšomis ir kuriems numatyta skirti beveik 110 milijonus eurų. Sustabdžius pirkimo sutarties vykdymą ir, atitinkamai, visą projektą, nuo jo priklausantys tolesni projektai, taip pat realiai rizikuoja būti neįgyvendinti laiku ir dėl to prarasti dalį ar net visą jiems numatytos ES finansinės paramos.

4616.

47Trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ taip pat pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties ir prašo ją panaikinti, o ieškovės prašymą atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4816.1.

49Teismas pažeidė procesinių dokumentų įteikimo taisykles. Trečiasis asmuo neturi susikūręs EPP paskyros, dėl ko gauti procesinius dokumentus, kurie siunčiami naudojantis EPP, trečiasis asmuo neturi techninės galimybės. Atitinkamai, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 423(1) straipsnio 3 dalimi, teismas negalėjo procesinių dokumentų trečiajam asmeniui siųsti naudojantis EPP sistema.

5016.2.

51Teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias procesinių terminų skaičiavimo taisykles ir nepagrįstai priėmė nutartį, nesulaukęs savo paties nustatyto termino atsiliepimams pateikti.

5216.3.

53Pažymėtina, jog teismas, be kita ko, netinkamai taikė ir materialinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, ir nepagrįstai nustatė, jog byloje egzistuoja pagrindas taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą.

5416.4.

55Pirkimo sutartis jau didžiąja dalimi yra įvykdyta, dėl ko prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas praranda savo tikslą (tam iš esmės pritaria ir teismas), pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas sukels itin daug neigiamų pasekmių šios sutarties šalims, be to, ieškovė prašymu nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų.

5616.5.

57Trečiasis asmuo, nepraleisdamas teismo nustatyto termino pateikė atsiliepimą į ieškovės prašymą bei įrodymus, patvirtinančius, kad pirkimo sutartis jau yra beveik visa apimtimi įvykdyta. Tarp trečiojo asmens ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2019 m. gruodžio 11 d. buvo pasirašytas prekių priėmimo – perdavimo aktas pagal kurį atsakovas perėmė šiame akte nurodomą įrangą. Kaip matyti, trečiasis asmuo pagal pirkimo sutartį pristatė visą įrangą bei atliko 90 proc. pristatytos įrangos diegimo darbų.

5816.6.

59Dėl to, net ir tenkinus ieškovės ieškinį, akivaizdu, kad 90 proc. apimtimi įvykdytos pirkimo sutarties panaikinimas būtų neproporcingas ir neekonomiškas, kas lemtų Viešųjų pirkimų įstatymo 106 straipsnyje numatytų alternatyvių sankcijų taikymą, t. y. neabejotina, kad pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas šiuo atveju neužtikrins ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

6016.7.

61Trečiasis asmuo taip pat atkreipia dėmesį, kad pristatyta įranga yra specialios konfigūracijos, pagaminta pagal specialų užsakymą ir atitinkanti būtent pirkime numatytus techninius reikalavimus. Šios įrangos diegimo darbus gali užbaigti tik įrangą pristatęs tiekėjas, t. y. trečiasis asmuo, kuris yra atestuotas įrangos gamintojo atstovas. Atitinkamai, pirkimo sutarties nutraukimas ar įrangos išmontavimas / grąžinimas sukeltų itin daug finansinių nuostolių, kas akivaizdžiai, be kita ko, lemtų ir viešojo intereso pažeidimą.

6216.8.

63Todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodomas aplinkybes, net ir nutartimi tenkinus ieškovės prašymą (t. y. sustabdžius pirkimo sutarties vykdymą), laikinosios apsaugos priemonės yra neefektyvios ir neveiksmingos. Tai, jog nėra prasmės sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą tokiu atveju, kai pirkimo sutartis yra didžiąja dalimi įvykdyta, pripažino ir pats teismas.

6416.9.

65Trečiasis asmuo taip pat atkreipia dėmesį, kad nutarties argumentai, jog būtinumas taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau buvo konstatuotas teismo šioje byloje anksčiau priimta 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi laikytinas nepagrįstu. Tai, kad byloje anksčiau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, savaime nepaneigia ieškovės pareigos įrodyti bei išsamiai pagrįsti visas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas.

6616.10.

67Teismų praktikoje egzistuoja situacijos, kai konstatuojama, kad pasikeitė ieškinio prima facie pagrįstumas, dėl to laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos ar nepritaikomos. Todėl net ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir teismui iš pradžių nustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas (įskaitant ir ieškinio prima facie pagrįstumą), vėliau laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, o kartu ir pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, gali išnykti.

6817.

69Ieškovė UAB „NBCS“ pateikusi atsiliepimą į atsakovų VšĮ „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto bei trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties, prašo juos atmesti, kaip nepagrįstus, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius atsikirtimus:

7017.1.

71Atsakovai daro prielaidą, kad teismas galimai būtų priėmęs kitokią nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jeigu būtų turėjęs galimybę įvertinti atsakovų atsiliepimo į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentus. Visgi toks argumentas yra visiškai nepagrįstas, nes atsiliepime į prašymą atsakovai pasisako dėl neva ieškinio nepagrįstumo, tačiau tokie nurodyti argumentai nesuponuoja, kad ieškinys yra nepagrįstas, o ieškinio pagrįstumas bus įvertintas tik bylą išnagrinėjus iš esmės.

7217.2.

73Atsakovai teikdami atsiliepime į prašymą tuos pačius argumentus, kurie teismo jau buvo įvertinti kaip nepagrįsti, nesant naujų aplinkybių, kurios įgalintų teismą aplinkybes dėl neva galimų atsakovų nuostolių atsiradimo pritaikius laikinąsias apsaugos priemones vertinti kitaip, rodo atsakovų nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą procesu.

7417.3.

75Jokios skubos sudaryti ir vykdyti sutartį nebuvo ir nėra, o atsakovai viso proceso metu tik apsimestinai nurodė būtinybę netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių siekiant, kad sutartis būtų sudaryta būtent su trečiuoju asmeniu, o ne kitu tiekėju, neatsižvelgiant į tai, jog tokiu būdu būtų pažeisti teisės aktai bei atsirastų didelė žala ieškovei ir viešajam interesui.

7617.4.

77Trečiojo asmens įsipareigojimai susiję su sutarties vykdymu, kitiems asmenims nesaisto nei ieškovės, nei atsakovų, o tuo labiau neįgalina teismo priimti vienokius ar kitokius sprendimus byloje.

7817.5.

79Tiek atsakovai, tiek trečiasis asmuo nepaneigė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo konstatuotos Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi, todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo pakeisti nutartį ar ją panaikinti.

8017.6.

81Pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas būtų tik laikinas ir atsižvelgiant į sutrumpintas viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, truktų neilgai iki bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje.

8218.

83Atsakovai VšĮ „CPO LT“, Informacinės visuomenės plėtros komitetas pateikę atsiliepimą į trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties, prašo jį tenkinti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

8418.1.

85Atsakovai palaiko visus atskirajame skunde išdėstytus argumentus ir reikalavimus. Tuo tarpu ieškovės prašyme ir skundžiamoje nutartyje išdėstyti argumentai yra visiškai nepagrįsti ir prieštarauja teisės aktų reikalavimams bei esminėms bylos faktinėms aplinkybėms.

8619.

87Trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ pateikęs atsiliepimą į atsakovų VšĮ „CPO LT“, Informacinės visuomenės plėtros komiteto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties, prašo jį tenkinti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

8819.1.

89Tiek atsakovai, tiek trečiasis asmuo kartu su atsiliepimais į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad pirkimo sutartis jau yra beveik visa apimtimi įvykdyta.

9019.2.

91Pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas gali sukelti itin daug nuostolių bei yra nesuderinamas su viešuoju interesu.

9219.3.

93Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad neegzistavo pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui bei nepagrįstam, neproporcingam ir betiksliam pirkimo sutarties vykdymo ribojimui, dėl kurio, be kita ko, yra pažeidžiamas ir viešasis interesas. Teismas nepagrįstai, pažeisdamas procesinės teisės normas, nevertino atsakovų ir trečiojo asmens atsiliepimų argumentų, dėl ko padarė nepagrįstas išvadas.

94Teismas

konstatuoja:

95IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9620.

97Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (Civilinio proceso kodekso 338 straipsnis).

9821.

99Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas.

10022.

101Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 15 d. sprendimu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „NBCS“ ieškinį atsakovams VšĮ CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“, ir ieškinį atmetė. Minėta nutartimi teismas taip pat panaikino 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės, kuriomis iki galutinio procesinio sprendimo byloje įsiteisėjimo buvo sustabdytas atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ sudarytos 2019 m. spalio 30 d. sutarties vykdymas. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. nutartimi leista skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 15 d. sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

10223.

103Nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės byloje jau buvo panaikintos, t. y. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 15 d. sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo buvo įvykdyta skubiai, dėl to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nebetenka teisinės prasmės skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo nustatinėjimas apeliacine tvarka, nes šio klausimo išsprendimas nebesukels šioje byloje jokių teisinių pasekmių. Dėl bylos procesinės baigties

10424.

105Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartis, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, o apeliacinis procesas nutrauktinas (Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinį procesą nutraukus, apeliantams grąžintinas už atskirąjį skundą sumokėtas žyminis mokestis (Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

10625.

107Teisme gautas atsakovės VšĮ CPO LT prašymas priteisti iš ieškovės 3 539,25 Eur bylinėjimosi išlaidas advokatų teisinei pagalbai. Nurodo, kad bylinėjimosi išlaidos yra susijusios su ieškovės teiktu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dėl šio prašymo atsakovų teiktu atsiliepimu, dėl šio prašymo pagrindu priimtos skundžiamos nutarties teiktu atskiruoju skundu bei atsiliepimo į trečiojo asmens atskirąjį skundą dėl skundžiamos nutarties rengimu. Be to, pirmos instancijos teismui priėmus sprendimą byloje ir atmetus ieškinį bei panaikinus skundžiama nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovai teikė prašymą leisti skubiai vykdyti sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo – ir pirmos instancijos teismas šį prašymą 2020 m. sausio 20 d. nutartimi tenkino.

10826.

109Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

11027.

111Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios instancijos teismas 2020 m. sausio 15 d. sprendimu nesprendė šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimu Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi, paskirstymo klausimo, kadangi nors prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir buvo pirmosios instancijos teismo patenkintas, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartis buvo apskųsta, atsakovų ir trečiojo asmens atskirieji skundai perduoti nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui ir dėl jų nebuvo priimtas galutinis procesinis sprendimas, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo tinkamai paskirstyti dalyvaujančių byloje asmenų su tuo susijusių bylinėjimosi išlaidų, šį klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo sprendžia apeliacinės instancijos teisme, kadangi nėra galimybės išlaidų išspręsti pirmos instancijos teisme.

11228.

113Iš pateikto prašymo matyti, kad atsakovės išlaidos buvo patirtos dėl ieškovės pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių byloje taikymo ir sudaro 3 539,25 Eur sumą, t. y. už atsiliepimo į pateiktą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones 1 335 Eur, už atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties parengimą 487,50 Eur, už atsiliepimo į trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ skundą dėl Vilnius apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties parengimą 577,50 Eur, už prašymo leisti skubiai vykdyti teismo sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo parengimą 525 Eur.

11429.

115Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

11630.

117Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pateikimo (toliau – Rekomendacijos) 8.15 punktą, už atskirojo skundo parengimą taikomas 0,4 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis Statistikos departamento viešai skelbiama informacija, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. antrąjį ketvirtį (atskirasis skundas pateiktas 2019 m. ketvirtą ketvirtį) sudarė 1 289 Eur, todėl maksimali už atskirojo skundo parengimą advokatui priteistina suma sudaro 515,6 Eur (1 289 Eur x 0,4). Atsakovė prašo priteisti 487,50 Eur. Ši suma neviršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį, todėl priteistina.

11831.

119Už atsiliepimo į trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties, parengimą, pagal Rekomendacijų 8.16 punktą taikomas 0,4 koeficientas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą pateiktas 2020 m. pirmą ketvirtį, todėl maksimali už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, atsižvelgiant į už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokestį, advokatui priteistina suma sudaro 527,50 Eur.

12032.

121Atsižvelgdamas į tai, kad minėtu teismo sprendimu ieškovės ieškinys atmestas, o taip pat į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio reikalavimus, sąžiningumo principą, įvertinęs bylos apimtį, sudėtingumą ir parengtų procesinių dokumentų turinius, sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas priteisti iš ieškovės UAB „NBCS“ atsakovei VšĮ CPO LT 1 015 Eur išlaidas. Priteisiant nurodytą sumą atsižvelgiama į tai, kad apeliacinės instancijos teismas sprendžia tik dėl bylinėjimosi išlaidų, kurias šalys patyrė bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme ir nesvarsto tų bylinėjimosi išlaidų dalies, kuria šalys patyrė bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme.

122Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalimi, 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

123Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovų viešosios įstaigos „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarties.

124Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ , juridinio asmens kodas 301817848, atsakovei viešajai įstaigai CPO LT, juridinio asmens kodas 302913276, 1 015 Eur ( tūkstantį penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

125Grąžinti apeliantei uždarajai akcinei bendrovei „Blue Bridge“ 38 Eur (trisdešimt aštuonis eurus) žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. gruodžio 20 d.

126Grąžinti apeliantui Informacinės visuomenės plėtros komitetui 37,50 Eur (trisdešimt septynis eurus 50 euro centų) žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. gruodžio 20 d.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NBCS“ kreipėsi į... 6. 2.... 7. Ieškininių reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. 3.... 9. Pasirengus bylai paruošiamųjų dokumentų būdu, Vilniaus apygardos teismo... 10. 4.... 11. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi Vilniaus... 12. 5.... 13. Grąžinus bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo ieškovė UAB... 14. 6.... 15. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 29 d. nutartimi... 16. 7.... 17. Atsakovas pradėjo II etapo įrangos pirkimo procedūrą, neatsižvelgdamas,... 18. 8.... 19. Ieškovė pažymėjo, kad ginčo pirkime numatyti įrangos pristatymo terminai... 20. 9.... 21. Atsakovai VšĮ „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas... 22. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 23. 10.... 24. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi ieškovės... 25. 11.... 26. Teismo vertinimu, būtinumas šioje byloje taikyti laikinąsias apsaugos... 27. 12.... 28. Pastebėjo, kad atsakovų bei trečiojo asmens nesutikimo su pirkimo... 29. 13.... 30. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad iš karto po Vilniaus apygardos teismo... 31. 14.... 32. Pažymėjo, kad į bylą nebuvo pateikti įrodymai, jog viešojo pirkimo... 33. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 34. 15.... 35. Apeliantai VšĮ „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas... 36. 15.1.... 37. Atsakovų įsitikinimu, skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir ja priimtas... 38. 15.2.... 39. Pirkimo procedūros jau yra užbaigtos, o pirkimo sutartis iš esmės jau yra... 40. 15.3.... 41. Todėl šioje situacijoje laikinosios apsaugos priemonės taikymas iš esmės... 42. 15.4.... 43. Įgyvendinant projektą, kuriam skirtas pirkimas, yra kuriama valstybės... 44. 15.5.... 45. Dar daugiau, įgyvendinant projektą sukuriama valstybės debesijos paslaugų... 46. 16.... 47. Trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ taip pat pateikė atskirąjį skundą... 48. 16.1.... 49. Teismas pažeidė procesinių dokumentų įteikimo taisykles. Trečiasis asmuo... 50. 16.2.... 51. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias procesinių... 52. 16.3.... 53. Pažymėtina, jog teismas, be kita ko, netinkamai taikė ir materialinės... 54. 16.4.... 55. Pirkimo sutartis jau didžiąja dalimi yra įvykdyta, dėl ko prašomų... 56. 16.5.... 57. Trečiasis asmuo, nepraleisdamas teismo nustatyto termino pateikė atsiliepimą... 58. 16.6.... 59. Dėl to, net ir tenkinus ieškovės ieškinį, akivaizdu, kad 90 proc. apimtimi... 60. 16.7.... 61. Trečiasis asmuo taip pat atkreipia dėmesį, kad pristatyta įranga yra... 62. 16.8.... 63. Todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodomas aplinkybes, net ir nutartimi... 64. 16.9.... 65. Trečiasis asmuo taip pat atkreipia dėmesį, kad nutarties argumentai, jog... 66. 16.10.... 67. Teismų praktikoje egzistuoja situacijos, kai konstatuojama, kad pasikeitė... 68. 17.... 69. Ieškovė UAB „NBCS“ pateikusi atsiliepimą į atsakovų VšĮ „CPO LT“... 70. 17.1.... 71. Atsakovai daro prielaidą, kad teismas galimai būtų priėmęs kitokią... 72. 17.2.... 73. Atsakovai teikdami atsiliepime į prašymą tuos pačius argumentus, kurie... 74. 17.3.... 75. Jokios skubos sudaryti ir vykdyti sutartį nebuvo ir nėra, o atsakovai viso... 76. 17.4.... 77. Trečiojo asmens įsipareigojimai susiję su sutarties vykdymu, kitiems... 78. 17.5.... 79. Tiek atsakovai, tiek trečiasis asmuo nepaneigė pagrindo taikyti laikinąsias... 80. 17.6.... 81. Pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas būtų tik laikinas ir atsižvelgiant į... 82. 18.... 83. Atsakovai VšĮ „CPO LT“, Informacinės visuomenės plėtros komitetas... 84. 18.1.... 85. Atsakovai palaiko visus atskirajame skunde išdėstytus argumentus ir... 86. 19.... 87. Trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ pateikęs atsiliepimą į atsakovų... 88. 19.1.... 89. Tiek atsakovai, tiek trečiasis asmuo kartu su atsiliepimais į ieškovės... 90. 19.2.... 91. Pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas gali sukelti itin daug nuostolių bei yra... 92. 19.3.... 93. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad neegzistavo pagrindas laikinųjų... 94. Teismas... 95. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 96. 20.... 97. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 98. 21.... 99. Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad... 100. 22.... 101. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus... 102. 23.... 103. Nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės byloje jau buvo panaikintos, t.... 104. 24.... 105. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 106. 25.... 107. Teisme gautas atsakovės VšĮ CPO LT prašymas priteisti iš ieškovės 3... 108. 26.... 109. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios... 110. 27.... 111. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios... 112. 28.... 113. Iš pateikto prašymo matyti, kad atsakovės išlaidos buvo patirtos dėl... 114. 29.... 115. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies... 116. 30.... 117. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr.... 118. 31.... 119. Už atsiliepimo į trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ atskirąjį skundą... 120. 32.... 121. Atsižvelgdamas į tai, kad minėtu teismo sprendimu ieškovės ieškinys... 122. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 123. Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovų viešosios įstaigos „CPO... 124. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ , juridinio... 125. Grąžinti apeliantei uždarajai akcinei bendrovei „Blue Bridge“ 38 Eur... 126. Grąžinti apeliantui Informacinės visuomenės plėtros komitetui 37,50 Eur...