Byla N2-525-804/2014
Dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiui vaikui

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovės A. Z. ieškinį atsakovui M. R. dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiui vaikui ir

Nustatė

2šalys prašo patvirtinti 2014-02-28 sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti.

3Prašymas tenkintinas.

4Šalys nurodė, kad joms yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 293 str., 294 str.

5Taikos sutartimi kitų asmenų teisės ir įstatymo saugomi interesai bei įstatymai nepažeidžiami, todėl teismas tokiomis sąlygomis tvirtina taikos sutartį ir bylą nutraukia.

6Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. teismas

Nutarė

8patvirtinti ieškovės A. Z. ir atsakovo M. R. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

9A. Z., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), toliau dar vadinama ieškove, ir

10M. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), toliau dar vadinamas atsakovu,

11toliau ieškovė ir atsakovas atskirai dar vadinami šalimi, o kartu - šalimis, atsižvelgdami į tai, kad:

12šalių vaiko R. R., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatyta su motina A. Z.;

13ieškovė A. Z. veikia vaiko vardu;

14pagal A. Z. ieškinį dėl nepilnamečiui vaikui teikiamo išlaikymo atsakovui M. R. Trakų rajono apylinkės teisme pradėta civilinė byla Nr.N2-525-804/2014;

15šalys siekia taikiai išspręsti kilusį ginčą ir užbaigti civilinę bylą tarpusavio susitarimu;

16sudarė šią taikos sutartį:

  1. Įgyvendindamos CPK 140 str. 3 d. įvardintą teisę baigti bylą taikos sutartimi, šalys šioje sutartyje susitarė dėl taikaus civilinės bylos Nr. N2-525-804/2014 užbaigimo sąlygų.
  2. Šia Taikos sutartimi atsakovas įsipareigoja mokėti jo vaikui R. R., a.k. ( - ) teikiamą išlaikymą kasmėnesinėmis periodinėmis 350 Lt (trijų šimtų penkiasdešimt litų) dydžio išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės. Iki Taikos sutarties įsigaliojimo mokėtinos sumos sumokamos per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo.
  3. Šalys susitaria, kad vaikui skiriamų lėšų valdytoja bus vaiko motina A. Z..
  4. Atsakovas apmoka pašto ir kitas bylinėjimosi išlaidas, jei tokios būtų.
  5. Taikos sutarties šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, pareiškia, kad jai įsigaliojus, tarp jų kilęs teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. N2-525-804/2014 bus visiškai ir galutinai išspręstas.
  6. Pasirašydamos šią Taikos sutartį Taikos sutarties Šalys patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir reikalavimais, visiškai supranta Taikos sutarties turinį bei pasižada Taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sąžiningai vykdyti.
  1. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir negaliojimo sąlygos, numatytos CK 6.983 str., 6.984 str., 6.985 str. bei 6.986 str. Taip pat šalys patvirtina, kad joms yra žinomos procesinės taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, numatytos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p. bei 294 str. 2 d.
  2. Ši sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria ši Taikos sutartis patvirtinama, įsiteisėjimo dienos.
  3. Taikos sutartis yra sudaryta 4 (keturiais) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po vieną tenka sutarties šalims, trečiasis egzempliorius - išvadą teikiančiai institucijai, o ketvirtasis - taikos sutartį tvirtinsiančiam teismui.

17Taikos sutarties šalys Gerbiamo Teismo prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. N2-525-804/2014 nutraukti LR CPK 293 str. 5 punkto pagrindu. Taikos sutarties šalys patvirtina, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Šią civilinę bylą nutraukti.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai