Byla 2-1234/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Arkadija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutarties, kuria prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo netenkintas civilinėje byloje Nr.2-1579-230/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Piliuona“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Arkadija“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi ieškovo BUAB „Murena“ ieškinio reikalavimų – pripažinti 2009 m. vasario 26 d., 2009 m. sausio 12 d., 2009 m. sausio 20 d., 2009 m. vasario 5 d., 2009 m. vasario 3 d. susitarimus, sudarytus tarp ieškovo ir atsakovų negaliojančiais, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Arkadija“ 101800 Lt sumą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo bendrai 101800 Lt sumai atsakovo UAB „Arkadija“ nekilnojamąjį turtą, o šio turto pakankamai nesant – kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas.

5Atsakovas UAB „Arkadija“ pateikė teismui prašymą taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, įpareigojant ieškovą įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 50900 Lt. Atsakovas nurodė, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis gali patirti nuostolius, t.y. įmonė gali netekti kreditinės linijos banke, gali sutrikti įmonės piniginiai srautai, gali būti sutrikdyta įmonės gamybinė veikla.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 27 d.nutartimi nutarė atsakovo UAB „Arkadija“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti. Teismas, įvertinęs atsakovo prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo argumentus, sprendė, jog jie savaime nesudaro pagrindo taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo institutą (CPK 12, 178 straipsniai). Išdėstytiems argumentams pagrįsti atsakovas nepateikė jokių objektyvaus pobūdžio įrodymų, tai yra, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo realiai patiria nuostolius, jog atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas iš tikrųjų gali būti apsunkintas, taip pat atsakovas nepateikė duomenų apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą, apsiribodamas tik nuoroda, jog prašo įpareigoti ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą pusę ieškinio kainos, t. y. 50900 Lt dydžio sumą. Teismo nuomone atsakovas neįrodė galimų nuostolių atsiradimo ir jų preliminaraus dydžio, todėl vien tik argumentai, nepateikiant juos pagrindžiančių įrodymų, šiuo metu nesudaro pagrindo, patvirtinančio objektyvią nuostolių atsiradimo tikimybę, dėl ko atsakovo prašymas atmestinas (CPK 147 straipsnio 1 dalis).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Arkadija“ prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - įpareigoti ieškovą BUAB „Murena“, atstovaujamą bankroto administratoriaus UAB „Forum regis“ įgalioto asmens G. Š., į teismo depozitinę sąskaitą atsakovo UAB „Arkadija“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui įnešti 50900 Lt sumą arba tokiai pačiai sumai pateikti banko garantiją kuri galiotų iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

101. Dėl pritaikyto turto arešto gali atsirasti įmonės veiklos nuostoliai - įmonė gali netekti kreditinės linijos SEB banke, ko pasėkoje gali sutrikti įmonės pinigų srautai ir būti sutrikdyta įmonės gamybinė veikla.

112. Taip pat turto areštu gali būti pakenkta gerai įmonės dalykinei reputacijai, tokiu atveju su įmone gali atsisakyti dirbti verslo partneriai ir klientai, taip pat dėl ieškinio pareiškimo įmonė patiria ir patirs teismo išlaidas.

123. Šiuo metu yra areštuota UAB „Arkadija“ priklausančios lėšos banko sąskaitoje, todėl UAB „Arkadija“ negali disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis ir vykdyti komercinės veiklos dėl ko patiria nuostolius.

134. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones - 101800 Lt areštą UAB „Arkadija“ turtui nesant įrodymų ar duomenų apie tai, kad įmonė sieks išvengti teismo sprendimo vykdymo.

14Atsiliepimų į atsakovo atskirąjį skundą nėra pateikta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

18Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydis gali būti nustatytas atsižvelgiant į galimų nuostolių dydžio prognozę, įvertinant laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą ir kitas reikšmingas aplinkybes.

19Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo dėl galimų nuostolių užtikrinimo dėl to, kad atsakovas nepateikė jokių objektyvaus pobūdžio įrodymų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo realiai patiria nuostolius, kad atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas iš tikrųjų gali būti apsunkintas, taip pat atsakovas nepateikė duomenų apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė dvi sąskaitas-faktūras ir teigia, kad UAB „Arkadija“ yra pirkusi metalo iš UAB „Medimeta“ durų gamybai pagal minėtas sąskaitas-faktūras už 7432,58 Lt, tačiau šios sąskaitos apmokėti nebegali, nes buvo taikomas turto areštas, todėl įmonė patiria nuostolius. Teisėjų kolegija iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo motyvais, sprendžia, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie konkrečių nuostolių atsiradimo galimybę, bei jų dydžio apskaičiavimo. Todėl nėra pagrindo šiuo konkrečiu atveju taikyti nuostolių galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimą. Apelianto argumentai dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįstumo nėra šios apeliacijos objektu, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

20Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisingai taikė proceso normas, reglamentuojančias atsakovo nuostolių atlyginimo institutą, todėl konstatuoja, kad naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi ieškovo BUAB... 5. Atsakovas UAB „Arkadija“ pateikė teismui prašymą taikyti nuostolių,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 27 d.nutartimi nutarė atsakovo UAB... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Arkadija“ prašo Kauno apygardos teismo... 10. 1. Dėl pritaikyto turto arešto gali atsirasti įmonės veiklos nuostoliai -... 11. 2. Taip pat turto areštu gali būti pakenkta gerai įmonės dalykinei... 12. 3. Šiuo metu yra areštuota UAB „Arkadija“ priklausančios lėšos banko... 13. 4. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones - 101800 Lt areštą UAB... 14. Atsiliepimų į atsakovo atskirąjį skundą nėra pateikta.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas... 18. Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas... 19. Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo dėl galimų... 20. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....