Byla 2-7889-940/2014
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Alvida Jasaitytė - Pralgauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ieškovo UAB „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį atsakovei G. R. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės G. R. priteisti 621 Lt skolą, 620 Lt delspinigius, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 72 Lt žyminį mokestį.

3Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2007-05-28 sutartimi Nr. 14913 atsakovė įsigijo 829 Lt vertės telefoną Nokia 6020 ir įsipareigojo apmokėti už prekę pagal sutarties 3punkte nustatyta tvarka. Atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir liko skolinga ieškovui 621 Lt. Pagal sutarties 3.4. punktą atsakovę privalo mokėti 10 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Už laikotarpį nuo 2007-09-28 iki 2014-10-02 delspinigių suma sudaro 158913,90 Lt, tačiau ieškovas šią sumą mažina, ir prašo iš atsakovės priteisti 620 Lt delspinigių. Taip pat prašo iš atsakovės priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

42014-11-26 teisme gautas ieškovo atsiliepimas, kad neprieštarauja, jog skolos mokėjimas būtų išdėstytas kiekvieną mėnesį mokant po 100 Lt.

5Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo skolą pripažįsta (23 b.l.). Prašo skolos mokėjimą išdėstyti dalimis, kas mėnesį mokant ne daugiau nei po 100 Lt (27 b.l.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, kad 2007-05-28 ieškovas UAB „Buities rojus“ ir atsakovė G. R. sudarė Nuomos-pardavimo sutartį Nr. 14913, pagal kurią atsakovė įsigijo 829 Lt vertės telefoną Nokia 6020 (7-8 b.l.). Atsakovė įsipareigojo apmokėti už prekę, tačiau šios savo prievolės neįvykdė ir liko skolinga 620 Lt. 2009-02-25 sutartimi pirminis kreditorius UAB „Buities rojus“ skolą perleido naujajam kreditoriui ieškovui UAB „Buities rojus“ ir partneriai (6 b.l.). Ieškovas įgijo teisę reikalauti prievolės įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 str. 2 d. (toliau CK)). Duomenų apie tai, kad atsakovė įvykdė savo prievolę geranoriškai ir sumokėjo skolą, byloje nėra.

8Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės išieškoti sutartimi numatytus delspinigius. Nurodo, kad remiantis sutarties 3.4. punktu, laiku nemokant sutarties 5 punkte nurodytais terminais, skaičiuojami 10 procentų dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Už laikotarpį nuo 2007-09-28 iki 2014-10-02 delspinigių suma sudaro 158913,90 Lt, kurią ieškovas, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., sumažino iki 620 Lt (5 b.l.).

9Vadovaujantis CK 6.73 str. 2 d. bei 6.258 str. 3 d., kuriuose nurodoma, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numato (redakcija nuo 2012-01-01), kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą kredito gavėjui negali būti taikomos. Esant, nustatytoms aplinkybėms, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra vartotojas (fizinis asmuo) bei sudarydama sutartį su ieškovu buvo silpnesnioji sutarties šalis ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, kad ieškovas septynerius metus nesikreipė į teismą dėl skolos išieškojimo, taip pat atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, teismas mano, kad ieškovo reikalavimas dalyje dėl delspinigių, kurių suma, net ir po sumažinimo, yra neprotingai didelė, priteisimo yra aiškiai nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų (CK 1.5 str.), todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, delspinigių suma mažintina iki 0,05 proc. nuo pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, ir ieškovui delspinigiai priteistini ne už laikotarpį nuo 2007-09-28 iki 2014-10-02, o už vienerius metus, t.y. 365 dienas. Ieškovui iš atsakovės priteistina delspinigių suma sudaro 113,33 Lt (621 Lt x 0,05 % x 365 d.). Ši suma, teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams, ir atitinka įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.205, 6.256 str. pagrindais. Iš atsakovės ieškovui priteistina 621 Lt skola ir 113,33 Lt delspinigių.

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37, 6.210 str. 1 d.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė su ieškovu tinkamai atsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė, šiais veiksmais pažeidė sutarčių vykdymo principus, CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.205 str. reikalavimus.

12Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p. bei 93 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina proporcingai patenkintiems (59 proc.) reikalavimams turėtos bylinėjimosi išlaidos – 42,48 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2014-10-03 ir 2014-10-13 (4, 16 b.l.).

13Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jų suma mažesnė nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nurodyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 str. 6 d.) (2 b. l.).

14Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į abiejų šalių turtinę padėtį ar kitas aplinkybes, išdėstyti teismo sprendimo vykdymą ar pakeisti jo vykdymo tvarką. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti.

15Atsakovė prašo išdėstyti skolos mokėjimą, kas mėnesį mokant po 100 Lt. Pateikė duomenis, kad neturi nekilnojamojo turto (28 b.l.), vidutinės mėnesinės pajamos atskaičius mokesčius siekia apie 430 Lt (29 b.l.).

16Išnagrinėjus bylą ir įvertinus atsakovės turtinę padėtį – dirbanti, gauna nedideles pajamas, taip pat atsižvelgiant į tai, kad ieškovas sutinka dėl skolos mokėjimo išdėstymo, įvertinus tai, kad atsakovė neturi galimybės sumokėti visą teismo sprendimu priteistą skolos sumą, vadovaujantis protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principais, atsakovės prašymas išdėstyti skolos mokėjimą tenkintinas, priteistos pinigų sumos mokėjimas išdėstytinas kas mėnesį atsakovei G. R. mokant po 100 Lt, pirmosios įmokos mokėjimo terminas nustatytinas 2014 m. gruodžio mėnesį. Nurodyto dydžio įmoka pripažintina atitinkanti atsakovės turtinę padėtį bei nepažeidžianti ieškovo interesų gauti prievolės įvykdymą.

17Prievolių dydis eurais perskaičiuotinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis (20 str., 7 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 284, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės G. R., asmens kodas ( - ) 621 Lt (šešių šimtų dvidešimt vieno lito) (179,85 Eur) skolą, 113,33 Lt (vieno šimto trylikos litų 33 ct) (32,82 Eur) delspinigius, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 734,33 Lt (212,68 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-10-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 42,48 Lt (keturiasdešimt du litus 48 ct) (12,30 Eur) žyminio mokesčio – ieškovo UAB „Buities rojus“ ir partneriai, įm. k. 301521589, naudai.

21Kitą ieškinio dalį dėl reikalautų delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų atmesti.

22Išdėstyti iš atsakovės G. R., asmens kodas ( - ) priteistos 621 Lt (šešių šimtų dvidešimt vieno lito) (179,85 Eur) skolos, 113,33 Lt (vieno šimto trylikos litų 33 ct) (32,82 Eur) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 734,33 Lt (212,68 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-10-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 42,48 Lt (keturiasdešimt du litus 48 ct) (12,30 Eur) žyminio mokesčio mokėjimą dalimis.

23Nustatyti, kad atsakovė G. R., asmens kodas ( - ) moka ieškovui UAB „Buities rojus“ ir partneriai, įm. k. 301521589, kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos po 100 Lt (vieną šimtą litų) (28,96 Eur) į UAB „Buities rojus“ ir partneriai, nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke, paskutinę įmoką sumokant su paskaičiuotomis 5 proc. dydžio metinėmis procesinėmis palūkanomis.

24Nustatyti, kad įmokų mokėjimo pradžia yra 2014 m. gruodžio mėnuo, pirmąją įmoką – 100 Lt (vieno šimto litų) (28,96 Eur) G. R. sumoka iki 2014 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai.

25Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Alvida Jasaitytė -... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės G. R. priteisti 621... 3. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2007-05-28 sutartimi Nr. 14913 atsakovė... 4. 2014-11-26 teisme gautas ieškovo atsiliepimas, kad neprieštarauja, jog skolos... 5. Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, kad 2007-05-28 ieškovas... 8. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės išieškoti sutartimi numatytus... 9. Vadovaujantis CK 6.73 str. 2 d. bei 6.258 str. 3 d., kuriuose nurodoma, kad... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.63,... 11. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 12. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p. bei 93 str. 1... 13. Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jų suma mažesnė nei Lietuvos... 14. Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi... 15. Atsakovė prašo išdėstyti skolos mokėjimą, kas mėnesį mokant po 100 Lt.... 16. Išnagrinėjus bylą ir įvertinus atsakovės turtinę padėtį – dirbanti,... 17. Prievolių dydis eurais perskaičiuotinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 284,... 19. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės G. R., asmens kodas ( - ) 621 Lt (šešių šimtų... 21. Kitą ieškinio dalį dėl reikalautų delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų... 22. Išdėstyti iš atsakovės G. R., asmens kodas ( - ) priteistos 621 Lt... 23. Nustatyti, kad atsakovė G. R., asmens kodas ( - ) moka ieškovui UAB... 24. Nustatyti, kad įmokų mokėjimo pradžia yra 2014 m. gruodžio mėnuo,... 25. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti...