Byla 2S-1788-460/2016
Dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuoti asmenys A. S., uždaroji akcinė bendrovė „Draudimo kompanija Neris“, valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. M. (apeliantas) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuoti asmenys A. S., uždaroji akcinė bendrovė „Draudimo kompanija Neris“, valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas,

Nustatė

41. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0074/09/14157, Nr. 0074/06/10319 ir Nr. 0074/06/09858 prašydamas nutraukti vykdomąsias bylas suėjus senaties terminui. Pareiškėjas skunde nurodo, kad niekada nevengė mokėti įsiskolinimus, išieškomus minėtose vykdomosiose bylose, bei nuo antstolės nesislapstė. Pažymi, kad antstolė niekada į pareiškėją nesikreipė su reikalavimu sumokėti įsiskolinimus. Skunde paaiškino, kad šiuo metu atlieka bausmę pataisos namuose, juose dirbo bei gavo darbo užmokestį. Nurodė, kad būdamas laisvėje jokių pajamų negaudavo.

52. Antstolė Reda Vizgaudienė 2016-07-07 priėmė patvarkymą Nr. S-16007848, kuriuo pareiškėjo skundo netenkino ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjo skundą persiuntė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Antstolė patvarkyme, kuriuo netenkino pareiškėjo skundo, nurodo, kad skolininko A. M. atžvilgiu vykdo šias vykdomąsias bylas: vykdomąją bylą Nr. 0074/06/09858, vykdomą pagal Palangos miesto apylinkės teismo priimtą teismo įsakymą Nr. L2-992-47 dėl 1502,40 Eur skolos išieškojimo išieškotojo UAB „Draudimo kompanija Neris“ naudai; vykodmąją bylą Nr. 0074/06/10319, vykdomą pagal Palangos miesto apylinkės teismo išduotą vykodmąjį raštą Nr. 1-13-47/2006 dėl 260,08 Eur žalos atlyginimo išieškojimo išieškotojo A. S. naudai; vykodmąją bylą Nr. 0074/09/14157, vykdomą pagal Palangos miesto apylinkės teismo priimtą nutarimą Nr. A2.6-83-0588/2009 dėl 1158,49 (4000,00 Lt) Eur baudos išieškojimo išieškotojos valstybės naudai. Antstolė pažymi, kad sistemingai atliko visus reikiamus vykdymo veiksmus minėtose vykdomosiose bylose (periodiškai tikrino skolininko turtinę padėtį, teikė užklausas valstybiniams registrams, kredito įstaigoms, siuntė skolininkui pranešimus, patvarkymus). Nurodė, kad skolininkui buvo žinoma apie skolų išieškojimą, nes jis lankėsi antstolės kontoroje. Antstolė taip pat pažymėjo, kad skolininkas A. M. nevykdė savo, kaip skolininko pareigų, nebendradarbiavo su antstole, nesidomėjo vykdymo eiga ir kitaip vengė mokėti skolas, todėl nagrinėjamu atveju taikyti vykdymo senaties terminą nėra pagrindo.

63. Suinteresuotas asmuo valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad sutinka su antstolės argumentais, kad nėra pagrindo vykdomąją bylą nutraukti, bei prašo skundą atmesti. Mano, kad antstolio procesiniai veiksmai yra pagrįsti, o skundas atmestinas.

74. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi atmetė pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų. Nurodė, jog kad antstolė savo iniciatyva ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas – teismo nutarimas, kuriuo pareiškėjui buvo paskirta administracinė nuobauda, būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, bei nenustatė 2 metų laikotarpio, kai antstolė dėl aplaidumo ar kitų priežasčių neatliko jokių vykdymo veiksmų siekiant kuo greičiau ir realiai įvykdyti vykdomąją bylą Nr. 0074/09/14157.

85. Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, iš jo turinio galima spręsti, kad apeliantas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą tenkinti ir nutraukti vykdomąsias bylas suėjus senaties terminui. Nurodo, jog antstolė neteikė užklausų Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrui. Mano, kad turi būti vadovaujamasi CPK 668 straipsnįu, jame nurodyta, jog vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi.

96. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

117. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

128. Ginčas byloje kilo dėl senaties termino taikymo vykdant vykdomąsias bylas – antstolio veiksmų pagrįstumo ir teisėtumo.

139. Iš vykdomųjų bylų Nr. 0074/09/14157, Nr. 0074/06/10319 ir Nr. 0074/06/09858 nustatyta, kad antstolė Reda Vizgaudienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0074/06/09858, pradėtą pagal Palangos miesto apylinkės teismo priimtą teismo įsakymą Nr. L2-992-47/2005 dėl 1502,40 Eur skolos išieškojimo išieškotojo UAB „Draudimo kompanija Neris“ naudai; vykodmąją bylą Nr. 0074/06/10319, pradėtą pagal Palangos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-13-47/2006 dėl 260,08 Eur žalos atlyginimo išieškojimo išieškotojo A. S. naudai ir vykodmąją bylą Nr. 0074/09/14157, pradėtą pagal Palangos miesto apylinkės teismo priimtą nutarimą Nr. A2.6-83-0588/2009 dėl 1158,49 (4000,00 Lt) Eur baudos išieškojimo išieškotojos valstybės naudai.

1410. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos duomenis, pirmiausiai pažymi, jog, išsamiai išanalizavęs bylos duomenis pirmosios instancijos teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0074/06/09858 teisingai nustatė, kad antstolės iniciatyva reguliariai, laikotarpiu nuo 2009-04-27 iki 2013-02-21 antstolė atliko šiuos vykdymo veiksmus: 2009-10-15, 2010-01-13, 2011-05-30 pateikė užklausas kredito įstaigoms; 2009-10-15, 2010-11-09, 2011-10-03, 2011-04-06, 2011-02-07, 2011-05-30 užklausė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų apie skolininko gautas pajamas; 2012-05-28 pateikė užklausą LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrui (v. b. Nr. 0074/06/09858 l. 21-34). Pažymėtina, kad 2016-03-29 patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S-16004484, vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. L2-922-47 ir 2016-06-10 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. S16-301 buvo priimti bendrai visose antstolė Redos Vizgaudienės vykdomose vykdomosiose bylose Nr. 0074/09/14157, Nr. 0074/06/10319 ir Nr. 0074/06/09858. Atkreiptinas dėmesys, jog vykdomojoje byloje Nr. 0074/06/10319 nėra duomenų apie minėtu laikotarpiu atliktus vykdymo veiksmus. galima teigti, kad antstolė vykdomąsias bylas Nr. 0074/09/14157, Nr. 0074/06/10319 ir Nr. 0074/06/09858 vykdė kartu. Juolab tai patvirtina ir faktas, kad atskirai vykdomosiosiose bylose Nr. 0074/09/14157 ir Nr. 0074/06/10319 buvo atliekami tik pradiniai vykdymo veiksmai, o visi vykdomųjų bylų dokumentai yra vienoje vykdomojoje byloje Nr. 0074/06/09858. Sutiktina suapylinkės timo išvada, jog atsižvelgiant į tai, kad iš vykdomosios bylos Nr. 0074/06/09858 matyti, jog antstolė nuolat teikė užklausas valstybiniams registrams bei kredito įstaigoms, negalima teigti, kad vykdomojoje byloje Nr. 0074/09/14157 laikotarpiu nuo 2009-04-27 iki 2013-02-21 nebuvo atlikta jokių vykdymo veiksmų, kadangi šie veiksmai buvo atlikti kitoje vykdomoje byloje Nr. 0074/06/09858.

1511. Kitaip, nei mano apeliantas, antstolė aktyviai siekė įgyvendinti valstybės jai deleguotas funkcijas ir buvo aktyvi, vykdymo procese nebuvo ilgesnio kaip 2 metų laikotarpio, kada antstolė nebūtų vykdžiusi išieškojimo. Priešingai, pareiškėjas nesistengė sumokėti paskirtos baudos bei vykdymo išlaidų, taip pat pasyviais veiksmais siekė išvengti mokėjimo prievolės. Tai reiškia, kad senaties terminas vykdomosiose byloje nėra suėjęs, dėl to pareiškėjo prašymas nutraukti vykdomąsias bylas suėjus senaties terminui nepagrįstas (CPK 513 straipsnis).

1612. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

17Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai