Byla 2-2740-598/2015
Dėl leidimo įeiti į skolininkų gyvenamąjį būstą

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio N. A. prašymą dėl leidimo įeiti į skolininkų gyvenamąjį būstą,

Nustatė

2Jonavos rajono apylinkės teisme gautas antstolio N. A. prašymas leisti antstoliui N. A. įeiti į skolininkams A. B. ir I. B. nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), su tikslu apžiūrėti iš varžytinių parduodamą turtą.

3Pareiškimas dėl leidimo įeiti į skolininkų būstą nagrinėjamas vykdymo proceso šalims nepranešus (LR CPK 593 str. 3 d.).

4Prašymas tenkintinas.

5LR CPK 634 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Viena iš tokių priemonių yra apžiūrėti ir įvertinti gyvenamąsias patalpas. Patekimo į gyvenamąsias patalpas tvarka reglamentuota LR CPK 615 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį, atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimu turi teisę apžiūrėti skolininko gyvenamąsias patalpas, jei tai reikalinga išieškojimui įvykdyti. Jeigu antstolis į gyvenamąsias patalpas neįleidžiamas, jis turi teisę į jas įeiti tik pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas (LR CPK 615 str. 2 d.). Tuo tarpu skolininkas, siekdamas kuo efektyvesnės savo interesų apsaugos, turi ne tik CPK 643 str. įtvirtintas teises, bet ir CPK 644 str. nustatytas pareigas, t. y., bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą, nesudaryti kliūčių antstoliui vykdyti sprendimą.

6Teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0165/13/00333 duomenimis nustatyta, kad antstolio kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-13308-364/2012, išduotą 2013-03-27 dėl skolos išieškojimo AB SEB bankas naudai iš skolininkų A. B. ir I. B.. Nustačius, kad skolininkai 2013-01-16 deklaravo išvykimą į užsienio valstybę – Airiją, Jonavos rajono apylinkės teismo 2013-09-26 nutartimi, patenkinus antstolio prašymą, advokatas Giedrius Ulinskas buvo paskirtas skolininkų A. B. ir I. B. kuratoriumi (v. b. l. 42).

7Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2085-737/2014 analogiškas antstolio prašymas buvo išnagrinėtas ir antstoliui N. A., buvo leista įeiti į skolininkams nuosavybės teise priklausantį pastatą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )., ir jį apžiūrėti su tikslu nustatyti nurodyto turto vertę. Teismas, įvertinęs vykdomojoje byloje esančius duomenis, konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, kad skolininkai A. B. ir I. B. geruoju vykdomojo dokumento nevykdo, gera valia nesudaro sąlygų turto vertintojams apžiūrėti įkeisto turto ir nustatyti jo vertės, su antstoliu nebendradarbiauja, todėl pripažino, kad yra reikalinga apžiūrėti šias patalpas, į kurias pareiškėjas kartu su turto vertintojais nėra įleidžiamas.

8Šiuo atveju antstolis prašo pakartotinai leisti įeiti į skolininkų gyvenamąjį būstą tikslu suinteresuotiems asmenims apžiūrėti parduodamą varžytinėse turtą. Nurodo, kad teismo 2014-07-28 nutartyje konstatuotos faktinės aplinkybės nepasikeitė.

9Papildomai vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-07-09 antstolis savo patvarkymu informavo vykdymo proceso dalyvius apie paskelbtas varžytines. Neįvykus pirmosioms varžytinėms, antstolis pasiūlė išieškotojui perimti neparduotą iš varžytinių turtą (v. b. l. II t., 77). Antstoliui paskelbus antrąsias varžytines, suinteresuotas asmuo S. K. pateikė prašymą sudaryti jam sąlygas apžiūrėti varžytinėse parduodamą skolininkų turtą.

10CPK 708 straipsnio 1 dalis nustato, kad iki varžytinių pabaigos antstolio nustatyta tvarka visi pageidaujantys asmenys gali apžiūrėti parduodamą iš varžytinių turtą. Nustačius, kad antstolis neturi galimybės kitokia tvarka įeiti į skolininkams A. B. ir I. B. nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 4400-0497-9219), esantį ( - ), ir tokiu būdu užtikrinti suinteresuotų asmenų teisę apžiūrėti parduodamą iš varžytinių turtą, teismas daro išvadą, jog antstolio prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, leidžiant antstoliui įeiti į gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esantį (Duomenys neskelbtini) , ir kitus statinius be šio turto bendraturčių A. B. ir I. B. sutikimo (LR CPK 615 str. 2 d.). Tačiau siekiant nepažeisti skolininkų, kaip turto savininkų teisių ir teisėtų interesų, atsižvelgiant į tai, kad skolininkams šioje vykdomojoje byloje yra paskirtas kuratorius, kuris veikia kaip skolininkų atstovas vykdymo procese, skolininkų gyvenamojo būsto apžiūra turi būti vykdoma dalyvaujant skolininko kuratoriui advokatui Giedriui Ulinskui.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 593 str., 615 str. 2 d., teismas

Nutarė

12Leisti antstoliui N. A., atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0165/13/00333, dalyvaujant skolininkų kuratoriui Giedriui Ulinskui, įeiti į skolininkams A. B. a. k. ( - ) ir I. B., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), ir kitus statinius, esančius ( - ), tikslu suinteresuotiems asmenims apžiūrėti parduodamą iš varžytinių turtą.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai