Byla eB2-2202-657/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „BC status“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „BC status“,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „BC status“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „BC status“ įsiskolinimas fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2013 metų III ketvirčio ir 2015-07-01 sudarė 8.399,27 Eur sumą. Bendrovėje yra 3 apdraustieji, už kuriuos deklaruojamos, bet nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu – UAB „BC status“ esant nemokiai. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Atsakovė apie ieškovo pareiškimo jai iškelti bankroto bylą priėmimą ir jo nagrinėjimą buvo informuota tinkamai. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 2-3 dalyse, 124 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka. Be to, apie pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo priėmimą ir bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka posėdžio datą teismas paskelbė specialiame interneto tinklalapyje (ĮBĮ 9 str. 3 d., CPK 133 str. 3 d.).

8Atsakovė atsiliepimo į ieškovės pareiškimą nepateikė. Teismas, įvertinęs susidariusią situaciją, sprendžia, kad atsakovė pripažįsta, jog yra nemoki.

9Nustatyta, kad UAB „BC status“ finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014 metų laikotarpį VĮ Registrų centras nėra pateikusi, tačiau iš atsakovės teismui pateikto 2015 m. balanso duomenų matyti, kad jau 2014 metais įmonės finansinė situacija buvo sunki, ji turėjo turto 24.169,00 Eur sumai, o atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 22.545,00 Eur sumą, susidedančią iš per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų. 2015 metų balanso duomenimis nustatyta, kad balansinė įmonės turto vertė 2015 metų liepos 21 d. siekė 4.614,00 Eur, kurį sudarė vien trumpalaikis turtas: per vienerius metus gautinos sumos – 1.422,00 Eur ir 3.192,00 Eur piniginės lėšos. Tuo tarpu šio balanso duomenimis UAB „BC status“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 23.179,00 Eur sumą, susidedančią iš per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų. Iš įmonės vadovo pateikto UAB „BC status“ kreditorių sąrašo matyti, kad visi įmonės kreditoriniai įsiskolinimai yra pradelsti. 2015 metų Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad tiek 2014 metais, tiek 2015 metais įmonė veikė itin nuostolingai, 2015 metų liepos 21 d. atsakovė patyrė 20.189,00 Eur nuostolį.

10Nustatyta, kad vien pradelstas atsakovės mokestinis įsiskolinimas ieškovui 2015-07-01 sudarė didelę sumą – 8.399,27 Eur. Ieškovas nurodė, kad skola fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2013 metų III ketvirčio, taigi, tęsiasi jau keletą metų. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viešos paieškos bei UAB „BC status“ kreditorių sąrašo duomenų matyti, kad atsakovė turi ir pradelstą mokestinį įsiskolinimą valstybės, savivaldybės biudžetams, pinigų fondams.

11Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu įmonės finansiniai sunkumai tęsiasi keletą metų, tokie sunkumai teismo gali būti pripažinti ne laikinais, bet nemokiais finansiniais sunkumais, kurie paneigia įmonės restruktūrizavimo galimybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-496/2009). Nustatytos bylos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais.

12Byloje yra pateiktas antstolio R. B. surašytas 2015-06-23 Išieškojimo negalimumo aktas, kuriame nurodyta, kad buveinės adresu Islandijos pl. 95-57, Kaunas, bendrovės UAB „BC status“ nėra, veiklos nevykdo. Be to, piniginių lėšų bankuose, transporto priemonių ir nekilnojamojo turto nerasta, kito turto ir pajamų, iš kurių būtų galima vykdyti išieškojimą, nerasta.

13Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai patvirtina, kad atsakovė nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. UAB „BC status“ turimas debitorinis įsiskolinimas tesudaro 1.422,34 Eur sumą, kuri atsižvelgus į bendrą įmonės finansinę situaciją esminės reikšmės UAB „BC status“ mokumui nesudaro.

14Ištyrus bylos rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad pradelsti atsakovės UAB „BC status“ įsiskolinimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Bylos duomenimis UAB „BC status“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Esant nustatytam įmonės nemokumui, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu UAB „BC status“ keltina bankroto byla.

15UAB „BC status“ administratoriumi skirtina UAB „Magnatum“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

17Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „BC status“ (juridinio asmens kodas 302794060, buveinės adresas: Islandijos pl. 95-57, Kaunas) bankroto bylą.

18Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „BC status“ administratoriumi UAB „Magnatum“ (juridinio asmens kodas 303037971, sąrašo Nr. B-JA196).

19Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „BC status“ (juridinio asmens kodas 302794060, buveinės adresas: Islandijos pl. 95-57, Kaunas) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

21Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „BC status“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 eurų baudą.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui, informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 6. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 7. Atsakovė apie ieškovo pareiškimo jai iškelti bankroto bylą priėmimą ir... 8. Atsakovė atsiliepimo į ieškovės pareiškimą nepateikė. Teismas,... 9. Nustatyta, kad UAB „BC status“ finansinės atskaitomybės dokumentų už... 10. Nustatyta, kad vien pradelstas atsakovės mokestinis įsiskolinimas ieškovui... 11. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu įmonės finansiniai sunkumai tęsiasi... 12. Byloje yra pateiktas antstolio R. B. surašytas 2015-06-23 Išieškojimo... 13. Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai... 14. Ištyrus bylos rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad pradelsti atsakovės... 15. UAB „BC status“ administratoriumi skirtina UAB „Magnatum“, kurios... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 17. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „BC status“ (juridinio asmens kodas... 18. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „BC status“ administratoriumi UAB... 19. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „BC status“ (juridinio asmens... 20. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 21. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „BC status“ valdymo organai... 22. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...