Byla 2A-515/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „PK Invest“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-1232-661/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „PK Invest“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „PK Invest“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ dėl vienašališko preliminariosios sutarties nutraukimo pranešimu pripažinimo negaliojančiu bei netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė:

51. priteisti iš atsakovo 59990,35 Lt avanso, ieškovo sumokėto pagal ieškovo nutrauktą 2007 m. gruodžio 30 d. preliminariąją nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 94/K2-03;

62. priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo avanso sumos už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 30 d. iki ieškinio padavimo dienos -1716 Lt;

73. priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 30 d. UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ su UAB „PK INVEST“ sudarė preliminariąją nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 94/K2-03. Pagal šios sutarties 4.1.2. punktą statybos darbai turėjo būti užbaigti ir pastatas turėjo būti nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo statybos leidimo statyti pastatą išdavimo dienos, t.y., ne vėliau kaip 2009 m. gegužės 29 d. Pagal šią sutartį ieškovas atsakovui sumokėjo 59990,35 Lt avansą. 2009 m. gegužės 13 d. ieškovas gavo UAB „PK INVEST“ pranešimą, jog UAB „PK INVEST“ pratęsia sutartyje nurodytus pastato užbaigimo ir pripažinimo tinkamu naudoti keturiems mėnesiams. Priežastys, dėl kurių pastatas nebuvo užbaigtas ir pripažintas tinkamu naudoti per sutartyje nustatytą terminą, bei termino pratęsimo pagrindas pranešime nebuvo nurodyti. Į 2009 m. gegužės 26 d. UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ užklausimą apie termino pratęsimo priežastis UAB „PK INVEST“ 2009 m. birželio 9 d. raštu nurodė, kad darbų užbaigimas užtruko dėl rangovų kaltės. Ieškovo įsitikinimu, UAB „PK INVEST“ pasirinktų ir kontroliuojamų rangovų vėlavimas užbaigti darbus nesuteikė UAB „PK INVEST“ teisės vienašališkai pratęsti preliminariosios sutarties 4.1.2. punkte nurodytus pastato užbaigimo ir pripažinimo naudoti terminus, taigi atsakovas nepagrįstai pratęsė pastato užbaigimo ir pripažinimo naudoti terminą. 2009 m. liepos 16 d. raštu UAB „PK INVEST“ pakvietė ieškovo atstovą nuo rugpjūčio 10 iki 28 dienos atvykti ir apžiūrėti atliktus darbus patalpose, dėl kurių buvo sudaryta aukščiau nurodyta preliminarioji sutartis. Suderinus atvykimo laiką su PK INVEST atstovu, apžiūrėti atliktus darbus patalpose UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atstovas atvyko 2009 m. rugsėjo 3 d. Atvykus paaiškėjo, kad preliminarioje sutartyje nurodyta patalpų apdaila nėra atlikta, paties pastato įrengimo bei aplinkos sutvarkymo darbai taip pat dar nebuvo užbaigti. Ieškovo žiniomis, per laikotarpį nuo 2009 m. liepos 31 d. iki patalpų apžiūros 2009 m. rugsėjo 3 d. preliminariojoje sutartyje patalpų apdailos būklė iš esmės nepasikeitė, t.y., šiuo laikotarpiu jokie žymesni patalpų apdailos darbai 2007 m. gruodžio 30 d. UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ su UAB „PK INVEST“ sudarytoje preliminariojoje sutartyje nurodytose patalpose atlikti nebuvo.

9Ieškovo manymu, 2007 m. gruodžio 30 d. UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ su UAB „PK INVEST“ sudarytos preliminariosios nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 94/K2-03 punkte 4.1.2. nurodytas pastato pripažinimo tinkamu naudoti terminas buvo iš esmės pažeistas dėl aplinkybių, už kurias atsako UAB „PK INVEST“. Ieškovas, turėdamas pagrindo manyti, kad pastatas nebus pripažintas tinkamu naudoti ir per UAB „PK INVEST“ vienašališkai nusistatytą papildomą 4 mėnesių terminą, 2009 m. rugsėjo 10 d. raštu informavo atsakovą, kad nutraukia 2007 m. gruodžio 30 d. UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ su UAB „PK INVEST“ sudarytą preliminariąją nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 94/K2-03 ir pareikalavo iki 2009 m. rugsėjo 30 d. grąžinti pagal minėtą sutartį ieškovo sumokėtą avansą. 2009 m. rugsėjo 17 d. raštu UAB „PK INVEST“ ieškovui atsakė, jog pranešimo apie vienašalį sutarties nutraukimą nepripažįsta, laiko jį neteisėtu ir negali jo vykdyti.

10Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis, vykdydamas savo pareigas, elgėsi nesąžiningai, ieškovas nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų bendradarbiauti ir kooperuotis. Ieškovas tyčia klaidino atsakovą kreipdamasis dėl individualaus išplanavimo darbų ir apdailos, bet vėliau vengdamas pateikti informaciją apie pageidaujamas apdailos medžiagas ir šių darbų apmokėjimo tvarką, kuri būtina apdailos ir individualaus išplanavimo darbams atlikti. Ieškovas užbaigus turto statybos darbus nenurodė jokių įsigyjamo turto trūkumų, nesudarė atsakovui galimybės pašalinti defektus, jeigu tokie būtų buvę, taigi tokiu savo elgesiu nesąžiningai trukdė atsakovui įvykdyti savo prievoles. Atsakovo nuomone, nors ieškovas pranešė apie sutarties nutraukimą, tačiau neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sudarytą preliminariąją nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį ne teismo tvarka, kadangi tam nebuvo jokio teisėto pagrindo. Todėl ieškovo pranešimas apie preliminariosios sutarties nutraukimą pažeidžia imperatyvias teisės aktų nuostatas ir nesuteikia jam teisės reikalauti avanso.

11Atsakovas pateikė priešieškinį ieškovui, kuriuo prašė: pripažinti ieškovo UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ 2007-12-30 Preliminariosios nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 94/K2-03 nutraukimą 2009-09-10 pranešimu niekiniu ir negaliojančiu; priteisti iš ieškovo atsakovui 6000 Lt baudą, 32884,68 Lt tiesioginių nuostolių, kurių nepadengia bauda, bei 69588,80 Lt delspinigių, iš viso 108473,48 Lt sumą; 6 procentų palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo nuomone, šalių susitarimu Preliminariojoje sutartyje numatytų statybos darbų atlikimo terminai nebuvo imperatyvūs, todėl jie negali būti pripažįstami kaip pagrindas atsisakyti nuo Sutarties ar ją nutraukti ne teismo tvarka. Tai patvirtina ieškovo 4.2. punkte išreikštas sutikimas, kad Preliminariosios sutarties terminai, įskaitant Pastato statybos, užbaigimo, pripažinimo tinkamu naudoti, atsakovo rašytiniu pranešimu būtų pratęsti.

12Vykdant statybos darbus, dėl objektyvių priežasčių statybos rangovai negalėjo atlikti kai kurių darbų. Atsakovas ėmėsi visų priemonių, kad rangovai ne tik laiku vykdytų įsipareigojimus, tačiau, būdamas sąžiningas, atidus ir rūpestingas, kartu rūpinosi, kad dėl to nenukentėtų turto kokybė. Atsakovas nuolat reikalavo šalinti visus trūkumus, kas taip pat reikalavo laiko. Dalies darbų objektyviai buvo neįmanoma atlikti greičiau, todėl vadovaujantis Preliminariosios sutarties 4.2. punkto nuostatomis atsakovas 2009-05-13 pranešimu PKI-SN51 pratęsė statybos darbų užbaigimo ir pripažinimo tinkamu naudoti terminus keturiems mėnesiams, t.y. iki 2009-09-29. Kadangi ieškovas pripažino ir nepareiškė jokių pretenzijų dėl terminų pratęsimo pagrįstumo, atsakovas toliau tęsė turto statybos darbų užbaigimą. Vykdydamas savo prievoles, atsakovas visų pastatų statybos darbus užbaigė laiku ir 2009-07-15 kreipėsi dėl pastatų pripažinimo tinkamu naudoti. Šio prašymo pagrindu Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2009-07-30 sudarė komisiją pastato, kuriame yra turtas, pripažinimui. Atsakovas 2009-07-16 pranešimu pakvietė ieškovą nuo 2009-08-10 iki 2009-08-28 su atsakovo atstovu suderintu laiku atvykti ir įvertinti užbaigtus statybos darbus, kad būtų pasirašytas Darbų atlikimo aktas, kaip nurodyta Preliminariosios sutarties 4.9-4.11 punktuose.

13Darbų atlikimo akto pasirašymas patvirtina, jog Turtas yra pastatytas pagal ieškovo pageidavimus ir Preliminariosios sutarties nuostatas, kas įpareigoja atsakovą Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka per 20 dienų kreiptis dėl turto registravimo Nekilnojamojo turto registre bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Todėl tinkamas ieškovo įsipareigojimų vykdymas yra būtinas, kad atsakovas galėtų per nustatytus terminus įvykdyti visas savo prievoles. Ieškovas pažeidė Preliminariosios sutarties įpareigojimus pasirašyti Darbų atlikimo aktą, nenurodė jokių konkrečių turto trūkumų, atsakovui nebuvo sudaryta galimybė savo sąskaita per 30 dienų pašalinti defektus, jeigu ieškovo jie būtų nurodyti, kaip nustatyta Preliminariosios sutarties 4.9. punkte. Vienašališkas, teisės aktams prieštaraujantis Preliminariosios sutarties nutraukimas 2009-09-10 pranešimu kvalifikuotinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas atsisakymas sudaryti Pagrindinę sutartį pagal Preliminariosios sutarties sąlygas, kas yra pagrindas ieškovo atsakomybei. Šie ieškovo neteisėti veiksmai, kuriais pažeidžiamos įstatymų imperatyvios nuostatos, Preliminariosios sutarties nuostatos bei pagrindiniai civilinių teisinių santykių principai, yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę.

14Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, su kuriuo nesutiko ir prašė atmesti. Ieškovas nurodė, kad priešingai, nei nurodo atsakovas, nėra pagrindo preliminariojoje sutartyje nurodytų pastato statybos ir pripažinimo tinkamu naudoti terminų laikyti preliminariais. Ieškovo manymu, sutarties 4.1.2. p., tokią prielaidą paneigia. Pastato statybos ir pripažinimo tinkamu naudoti terminas šiame punkte nurodytas konkrečiai ir tiksliai, nenumatyta jokių išlygų dėl to, kad šis terminas yra tik apytikslis, preliminarus, negalutinis. Priešingai - sutartis nenumato jokio terminų tikslinimo ar konkretinimo mechanizmo ar tvarkos, kas būtų neišvengiama terminams esant preliminariems. Tačiau sutartis numato galimybę, esant svarbiems pagrindams, šiuos terminus pratęsti. Iš visų šių aplinkybių akivaizdu, kad pastato statybos ir pripažinimo tinkamu naudoti terminas nebuvo preliminarus - sutartis jį nustatė konkrečiai ir jo pratęsimas buvo galimas tik esant svarbiai priežasčiai.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimu ieškinį patenkino, o priešieškinį atmetė. Teismas priteisė ieškovo UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ naudai iš atsakovo UAB „PK Invest“ 59990,35 Lt skolos, 6 procentų metines palūkanas nuo avanso sumos už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 30 d. iki ieškinio padavimo dienos -1716 Lt; 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2010-03-22) iki teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo, 1800 Lt žyminio mokesčio ir 6897 Lt išlaidų už teisinę pagalbą. Teismas nurodė, kad antstolio 2009 m. liepos 31 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodyta, jog preliminarioje sutartyje nurodyto namo teritorija nesutvarkyta, nebaigti fasado apdailos darbai, ginčo patalpose apdailos darbai nebaigti, lubose vietomis nepritvirtintas gipso kartonas, sienos nedažytos, vidaus durys neįstatytos, grindys neįrengtos, santechnika neįrengta. Antstolio 2009 m. rugsėjo 4 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatuotos analogiškos faktinės aplinkybės.

17Teismas pasisakydamas dėl ieškinio nurodė, kad taikant sutarties sąlygų aiškinimo taisykles, būtina akcentuoti ir kai kurias kitas sutarties sąlygas, kuriomis nuosekliai fiksuojami atsakovo įsipareigojimai ir atskleidžiami tikrieji šalių ketinimai dėl pagrindinės sutarties sudarymo termino. Teismo nuomone, sutarties 4.1.2. punkte nustatytas pakankamai tikslus statybos darbų užbaigimo terminas „ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo statybos leidimo statyti pastatą išdavimo dienos, t.y., nuo 2006 m. lapkričio 29 d., ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 29 d., t.y., sutartis tokią atsakovo prielaidą paneigia. Pastato statybos ir pripažinimo tinkamu naudoti terminas šiame punkte nurodytas konkrečiai ir tiksliai. Faktiškai, ginčo pastatas pripažintas tinkamu naudoti 2009 m. spalio 20 d., t.y. po beveik penkių mėnesių. Pastato statybos ir pripažinimo tinkamu naudoti terminas nebuvo preliminarus - sutartis jį nustatė konkrečiai, ir jo pratęsimas buvo galimas tik esant svarbiai priežasčiai („pagrįstam pagrindui“, kaip tai įvardinta sutarties 4.2. punkte). Teismas nurodė, kad terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti yra esminė preliminariosios sutarties sąlyga ir pagal įstatymą. Teismas nesutiko su atsakovo pozicija, kad 2007 m. gruodžio 30 d. Preliminariojoje nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 94/K2-03 esminė sąlyga yra tik 6 savaičių terminas nuo turto įregistravimo dienos. Šis terminas yra tik vienas iš sutartyje nurodytų terminų, kurių šalys turi laikytis.

18Teismas atsižvelgdamas į šios prievolės turinį, taip pat į preliminariosios sutarties esmę, laikė, kad turto statybos ir pripažinimo tinkamu naudoti terminai, t.y, pagrindinės sutarties objekto sukūrimo terminai, negali būti laikomi neesminiu terminu, ypač tokiu atveju, kai jie sutartyje yra apibrėžti aiškiai ir konkrečiai.

19Teismas sprendė, kad nesant statybos darbų pabaigos fakto, ieškovui pagal preliminariosios sutarties sąlygas neatsirado pareiga atsakovo reikalavimu sudaryti pagrindinę turto pirkimo–pardavimo sutartį. Pastato statybos darbų užbaigimas laiku ieškovui turėjo esminę reikšmę. Ieškovas buvo sudaręs nuomos sutartį dėl preliminariojoje sutartyje nurodytų patalpų, kuri atsakovui vėluojant atlikti darbus ir ieškovui dėl to negalint perduoti patalpų nuomininkui, nuomininko iniciatyva buvo nutraukta.

20Teismas pasisakydama dėl priešieškinio bei dėl atsakovo reikalaujamų nuostolių dydžio nurodė, kad konstatavus faktą, jog ieškovas teisėtai nutraukė preliminarią sutartį, priešieškinis yra netenkintinas aukščiau nurodytais argumentais. Teismo teigimu, iš atsakovo pateiktų duomenų galima spręsti, kad patalpų apdaila buvo atliekama nuo 2009 m. spalio 16 iki 2009 m. spalio 31 d., t.y., praėjus daugiau kaip mėnesiui po to, kai ieškovas pareiškė, kad preliminariąją sutartį nutraukia ir pagrindinės sutarties dėl patalpų pirkimo-pardavimo nebesudarys. Atsakovas kaip verslo subjektas, turėjo elgtis sąžiningai ir protingai, turėjo imtis priemonių, kad išvengtų galimų nuostolių ar juos sumažintų. Įvertinus atsakovo pateiktus įrodymus, išlaidos patalpų apdailai laikytinos atsakovo išlaidomis jam priklausančio turto pagerinimui, todėl reikalavimas šias išlaidas laikyti atsakovo nuostoliais teismo buvo atmestas kaip nepagrįstas.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Atsakovo UAB „PK INVEST“ atstovas apeliaciniu skundu prašė Vilniaus apygardos teismo 2011-03-02 sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, o atsakovo priešieškinį tenkinti visiškai bei pSkundas buvo grindžiamas šiais argumentais:

231. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog buvo padarytas preliminariosios sutarties pažeidimas.

242. Teismas be teisinio pagrindo konstatavęs, jog preliminarioji sutartis buvo pažeista, taip pat supainiojo „esminės sąlygos“ bei „esminio pažeidimo“ sąvokas, dėl ko nepagrįstai tariamas nežymus terminų vėlavimas buvo kvalifikuotas kaip „esminis pažeidimas“.

253. Teismas nepagrįstai pripažino ieškovo preliminariosios sutarties nutraukimą 2010-09-10 pranešimu teisėtu, nors nebuvo LR CK 6.217 str. 2 d. nurodytų aplinkybių.

264. Teismas nepagrįstai vadovavosi vien ieškovo bei ieškovo vadovo sesers vadovaujamos įstaigos sudaryta nuomos sutartimi, kurios ieškovas faktiškai net negalėjo įvykdyti, todėl nebuvo pagrindo pripažinti, jog nuomos sutarties nutraukimas įrodo esminį preliminariosios sutarties pažeidimą.

275.

286. Teismas, pažeisdamas pareigą motyvuoti priimtą sprendimą, nenurodė, kodėl nebuvo atsižvelgta j liudytojo D. G. parodymus byloje.

29Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad su apelianto skunde nurodytais argumentais nesutinka, o teismo priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

31teisiniai argumentai ir išvados

32Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

33Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas, ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas iš dalies.

34Byloje sprendžiamas ginčas dėl preliminariosios sutarties nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo bei su tuo susijusių, sumokėto avanso, baudų, delspinigių, nuostolių priteisimo.

35Kaip minėta, ieškovas UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ 2009-09-10 raštu informavo atsakovą UAB ,,PK INVEST“ apie preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 94/K2-03, sudarytos tarp šalių 2007-12-30 nutraukimą dėl termino pažeidimo, bei prašė grąžinti sumokėtą avansą 59990,35 Lt. Atsakovui nesutikus su minėtos sutarties nutraukimu, ieškovas ieškiniu prašė teismo priteisti jam iš atsakovo sumokėtą avansą ir 6% palūkanas.

36Atsakovas pateikė priešieškinį prašydamas pripažinti preliminariosios sutarties nutraukimą 2009-09-10 pranešimu niekiniu ir negaliojančiu, bei priteisti jam iš ieškovo 6000 Lt baudą, 32 884,68 Lt tiesioginių nuostolių, 69588,80 Lt delspinigių ir 6% palūkanas.

37Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad buvo pažeista preliminarioji sutartis, t. y. atsakovas nesilaikė statybos darbų atlikimo termino, kas laikytina esmine sutarties sąlyga, ieškovo ieškinį tenkino, o atsakovo priešieškinį atmetė.

38Atsakovas UAB ,,PK INVEST“ nesutikdamas su teismo sprendimu pateikė apeliacinį skundą, kurį iš esmės grindžia preliminarioje sutartyje numatytomis sąlygomis, kurios atsakovo teigimu, nebuvo pažeistos. Teismas neteisingai aiškino sutarties sąlygas, nepagrįstai konstatavo preliminariosios sutarties pažeidimą.

39Dėl preliminariosios sutarties vienašališko

40nutraukimo pagrįstumo

41CK 6.165 str. 1 d. nustatyta preliminariosios sutarties sąvoka, t. y., kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kitaip tariant, tai sutartis dėl kitos sutarties sudarymo. Tokiu preliminariu susitarimu sukuriama sutartinė prievolė CK 6.1 str. prasme.

42Pagal preliminariosios sutarties sampratą joje turi būti: aiškus šalių susitarimas sudaryti kitą– pagrindinę sutartį; šalių susitarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių jos sąlygų; bei terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis.

43Sprendžiant dėl konkrečios šalių valia sudarytos sutarties esmės, svarbiausias šaltinis yra sutarties turinys. Nagrinėjamoje byloje šalys skirtingai aiškina preliminariosios sutarties turinį, jos esmines bei kitas sąlygas. Todėl svarbu išsiaiškinti ne tik patį sutarties turinį, bet ir šalių ketinimus, jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių elgesį po sutarties sudarymo.

44Šalys preliminariąją nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 94/K2-03 (toliau ginčo sutartis) sudarė 2007-12-30. Šioje sutartyje nurodė, kad pirkėjo (byloje ieškovas) pagrindinis tikslas yra pirkti sutartyje apibūdintą turtą už nurodytą kainą, nepriklausomai nuo to, per kokį terminą turtas bus sukurtas, o pardavėjo (byloje atsakovas, apeliantas) tikslas yra per kuo trumpesnius terminus gauti visus pastato statybai reikalingus dokumentus ir pastatyti turtą (8 b. l., t. 1). Šalys ginčo sutartyje aiškiai nurodė savo ketinimus, sutarties dalyką, kainą bei kitas sąlygas (8-33 b. l., t. 1). Šalys susitarė, kad ginčo sutarties 2 skyriuje (turto kaina) ir sutarties priede Nr. 7 (esminės pagrindinės sutarties sąlygas) nurodytomis sąlygomis ir atsižvelgiant į sutarties 1 skyriaus (sutarties dalykas) nuostatas sudaryti turto pirkimo-pardavimo (pagrindinę sutartį) ne vėliau kaip per 6 savaites nuo turto ir teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos. Kitaip tariant, šalys pagrindinės sudarymo terminą susiejo su turto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre, t. y. nuo turto įregistravimo dienos pagrindinė pirkimo pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta per 6 savaites. Kitokie pagrindinės sutarties sudarymo terminai ginčo sutartyje nebuvo nustatyti.

45Ginčo sutartimi šalys numatė ir šalių įsipareigojimus. Tame tarpe (sutarties 4.1.2 p., 11 b. l., t. 1) kaip vieną iš pardavėjo (atsakovo) įsipareigojimų nurodė, kad pardavėjas įsipareigoja siekti, kad pastato statybos darbai būtų užbaigti ir pastatas būtų pripažintas tinkamu naudoti teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo statybos leidimo statyti pastatą išdavimo pardavėjui dienos. Nurodyto sutarties punkto pagrindu ieškovas vienašališkai nutraukė preliminariąją sutartį, apie tai informuodamas atsakovą 2009-09-10 raštu bei prašydamas grąžinti pagal minėtą sutartį sumokėtą avansą. Ieškovas termino, nurodyto ginčo sutarties 4.1.2 praleidimą laikė esminiu sutarties pažeidimu, dėl to jam yra pagrindas nutraukti sutartį.

46Pirmosios instancijos teismas iš esmės sutiko su ieškovo argumentais dėl esminio sutarties pažeidimo.

47Teisėjų kolegija negali sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo.

48Ginčo sutarties 4.1.2 p. nėra nustatyta konkreti prievolė iki tam tikro laiko pastatyti pastatą, o tik atsakovo įsipareigojimas siekti iki nurodyto laiko pastatyti pastatą. Kad minėtame sutarties punkte numatyta tik siekiamybė, galima teigti įvertinus šios sutarties 4.2 p. numatytą sutarties sąlygą, t. y. kad pirkėjas (ieškovas) neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka, kad šioje sutartyje nustatyti terminai, įskaitant pastato statybos darbų užbaigimo ir/ar pastato pripažinimo tinkamu naudoti, bet jais neapsiribojant, gali būti pratęsti pardavėjo (atsakovo) nustatytu terminu pardavėjo rašytiniu pranešimu, pateiktu pirkėjui 15 d. iki atitinkamo termino pabaigos, esant pagrįstam pagrindui. Taigi, ginčo sutarties 4.1.2 p. nurodytas terminas, esant pagrindui atsakovo galėjo būti pratęstas apie tai pranešant ieškovui prieš 15 d. iki termino pasibaigimo. Nagrinėjamu atveju statybos leidimas buvo išduotas 2006-11-29. Pagal ginčo sutarties 4.1.2 p. atsakovas įsipareigojo siekti, kad per 30 mėn. nuo leidimo gavimo statybos darbai būtų užbaigti, t. y. iki 2009-05-29. 2009-05-13 likus 16 d. iki siekiamo statybos darbų užbaigimo dienos atsakovas pranešė ieškovui apie pastato statybos darbų užbaigimo ir pripažinimo tinkamu naudoti pratęsimą keturiems mėnesiams (48 b.l., t. 1). Kaip minėta toks termino pratęsimas numatytas ginčo sutarties 4.2 p. Tokiu būdu atsakovas pratęsdamas sutarties 4.1.2 p. numatytą terminą, nepažeidė preliminariosios sutarties. Be to, nurodytas terminas ginčo sutartimi nėra numatytas kaip esminis sutarties terminas, o tik siekiamybė, kuri gali būti pratęsta.

49Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nesant esminio sutarties pažeidimo, ieškovas neturėjo pagrindo nutraukti ginčo sutartį, tuo labiau, kad jis apie sutarties nutraukimą atsakovui pranešė nepasibaigus 4 mėnesiams pratęstam statybos darbų pabaigos terminui, pats padaręs išvadą, kad per papildomą terminą nebus pastatas pripažintas tinkamu naudoti.

50Iš pateikto į bylą šalių susirašinėjimo matyti, kad atsakovas stengėsi bendradarbiauti su ieškovu, kvietė atvykti įvertinti darbus, tačiau nėra įrodymų, kad atsakovas išreiškė norą bendradarbiauti. Priešingai, stengėsi kuo greičiau nutraukti ginčo sutartį (48-70 b.l., t. 1). Atsakovas nurodė priežastis, dėl kurių turėjo pratęsti darbų užbaigimo terminus, tame tarpe ir paties ieškovo prašymas padaryti patalpų pertvarkymą (115-117 b.l., t. 1).

51Be to, ginčo sutartimi šalys susitarė, kad nepriklausomai nuo to per kokį terminą bus sukurtas turtas, pirkėjo (ieškovo) tikslas yra pirkti šį turtą (8 b.l., t. 1). Todėl statybos darbų pabaigos ir pastato pripažinimo tinkamu naudotis siekiamo termino nurodyto ginčo sutarties 4.1.2 p. praleidimas nesudaro pagrindo preliminariajai sutarčiai nutraukti, ir/ar atsisakyti sudaryti pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį.

52Pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti 2009-10-20 (119 b.l., t. 1). Įvertinus, kad buvo statomas daugiabutis namas, pratęstas siekiamas statybos darbų užbaigimo terminas praleistas nežymiai. Tačiau, kaip jau buvo minėta, šio termino sutarties sudarymui praleidimas negali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu, dėl kurio negalėtų būti sudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis. Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui ginčo sutartimi numatyti visai kiti terminai (sut. 3.1 p, 10 b.l., t. 1).

53Teisėjų kolegijos nuomone, šalių pasirašytos 2007-12-30 preliminariosios sutarties sąlygos yra aiškios, nedviprasmiškos, todėl jas aiškinti atsakovo (sutartį pasiūliusi šalis) nenaudai nėra pagrindo (CK 6.193 str. 4 d.). Abi sutarties šalys yra verslo įmonės, turinčios pakankamos patirties, todėl tikėtina, gerai suprato visas ginčo sutarties sąlygas ir išreiškė valią dėl sutarties sąlygų priimtinumo pasirašydamos konkretų sutarties tekstą.

54Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovas nepagrįstai nutraukė preliminariąją sutartį, dėl to jos nutraukimas pripažintinas neteisėtu.

55Dėl sumokėto avanso grąžinimo,

56baudos, nuostolių bei delspinigių priteisimo

57Kaip minėta, ieškovas nutraukdamas ginčo sutartį reikalavo iš atsakovo grąžinti sumokėtą pagal nurodytą sutartį avansą – 59990,35 Lt. Atsakovas priešieškiniu reikalavo pripažinti ginčo sutarties nutraukimą neteisėtu bei priteisti iš ieškovo 6000 Lt baudą, 32884,68 Lt tiesioginių nuostolių ir 69588,80 Lt delspinigių – viso 108473,48 Lt. Pripažinus ginčo sutarties nutraukimą neteisėtu, atsakovas įgyja teisę reikalauti ginčo sutartimi numatytų netesybų bei nuostolių atlyginimo.

58Pagal ginčo sutarties 6.5 p., nutraukus sutartį 6.2 p. pagrindu, dėl sutarties nutraukimo kalta šalis privalo sumokėti kitai šaliai sutartinus nuostolius – 6000 Lt, bei atlyginti visus kitus dokumentais pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia sutartiniai nuostoliai. Atsakovas pateikė į bylą įrodymus, kad jis dėl ginčo sutarties nutraukimo patyrė viso 38884,68 Lt nuostolių. (155-157, 176-180, 181-183, 184 b.l., t. 1). Šiuos nuostolius sudaro: 24846,48 Lt ieškovo prašymu atlikti patalpose apdailos darbai (176-180 b.l., t. 1), 11038,22 Lt sumokėti komisiniai už tarpininkavimą parduodant patalpas, ieškovui nutraukus sutartį t. y. atsisakius jas pirkti (181-183 b.l., t. 1), 3000 Lt už suteiktas teisines paslaugas (184 b.l., t. 1). Ieškovas ginčija nurodytų nuostolių pagrįstumą, nes atsakovo pateikti įrodymai neįrodo, kad būtent dėl ginčo sutarties nutraukimo atsakovas patyrė tokio dydžio nuostolius. Iš pateiktų įrodymų nėra aišku, kad atsakovas nurodytas sumas sumokėjo, nes nepateikti tai patvirtinantys banko dokumentai (23-24 b.l., t. 2).

59Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovas neįrodė reikalaujamų priteisti nuostolių pagrįstumo, nes iš pateiktų įrodymų nėra galimybės nustatyti, kad nurodytos sumos buvo realiai sumokėtos, nėra pateikta tai patvirtinančių įrodymų. Paties atsakovo pateiktos ar kitos pažymos neįrodo pinigų sumokėjimo fakto. Dėl nurodyto, atsakovui iš ieškovo priteistina tik sutartinės netesybos – 6000 Lt.

60Ginčo sutarties 6.8 p. pagrindu atsakovas paskaičiavo 69588,80 Lt delspinigių, kuriuos prašė priteisti iš ieškovo.

61Ieškovas ginčija delspinigių dydį nurodydamas, kad jie yra aiškiai per dideli ir delspinigių išieškojimui taikomas 6 mėn. ieškinio senaties terminas. Dėl delspinigių dydžio šalys susitarė, todėl nėra pagrindo juos mažinti, tačiau atsižvelgiant į įstatymu (CK 1.125 str. 5 d.) nustatytą 6 mėn. sutrumpintą ieškinio senaties terminą delspinigiams išieškoti, priteistina delspinigių suma paskaičiuotina už 6 mėn. (180 d.) ir sudarytų 53991,32 Lt (599903,5 Lt x 0,05%x180 d.). Priskaičiuojant sutartinių netesybų sumą, visa atsakovui iš ieškovo priteisina suma sudarytų – 59991, 32 Lt (539991,32 Lt + 6000 Lt).

62Ginčo sutarties 6.6 p. (14 b.l., t. 1) numatyta, kad sutarties nutraukimo atveju pirkėjui grąžinamas sumokėtas avansas. Ieškovas sumokėjo atsakovui 59990,35 Lt avansą, kurį atsakovas privalo grąžinti. Iš ieškovo atsakovui priteistinos 59991,32 Lt sumos minusavus ieškovui grąžintino avanso – 59990,35 Lt sumą, skirtumas 0,97 Lt turėtų būti priteistinas atsakovui, tačiau dėl sumos mažareikšmiškumo, ji atsakovui nepriteistina iš ieškovo.

63Įvertinus išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas.

64CPK 93 str. pagrindu tarp šalių paskirstomos bylinėjimosi išlaidos.

65Ieškovas pateikė įrodymus, kad už ieškinį sumokėjo 1800 Lt žyminį mokestį (7 b.l., t. 1) ir turėjo viso 6897 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme (178-181 b.l., t. 2) bei 1815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

66Atsakovas pateikė įrodymą, kad sumokėjo 3301,0 Lt žyminį mokestį už priešieškinį (154 b.l., t. 1) ir pažymas, pasirašytas atsakovo vyr. finansininkės, kad sumokėjo už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme, viso – 18681,19 Lt (184 b.l., t. 1, 144-150 b.l., t. 2), taip pat pateikė mokėjimo nurodymą Nr. 3276, kad sumokėjo 3301 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą (11 b.l., t. 3) ir įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme turėjo 4900,32 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (bendra pagal 2011 m. kovo mėn. sąskaitą sumokėta suma 8152,34 Lt).

67Atmetus ieškinį ieškovui neatlygintinos bylinėjimosi išlaidos.

68Iš dalies tenkinus priešieškinį bei atsakovo apeliacinį skundą atsakovui iš ieškovo priteistina po 2000 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį ir apeliacinį skundą.

69Atsakovo nurodytos išlaidos advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme nepriteistinos, nes nėra pateikta jų sumokėjimą patvirtinančių įrodymų (nėra banko dokumentų apie sumokėjimą).

70Atsakovui iš ieškovo priteistina 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

71Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

72Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimą.

73Ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti iš dalies.

74Pripažinti ieškovo UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ 2007-12-30 preliminariosios nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 94/K2-03 nutraukimą 2009-09-10 pranešimu negaliojančiu.

75Priteisti iš ieškovo UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atsakovui PK INVEST UAB 2000 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį ir 2000 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą bei 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ kreipėsi į teismą... 5. 1. priteisti iš atsakovo 59990,35 Lt avanso, ieškovo sumokėto pagal ieškovo... 6. 2. priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo avanso sumos už laikotarpį... 7. 3. priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už... 8. Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 30 d. UAB „Apskaitos ir mokesčių... 9. Ieškovo manymu, 2007 m. gruodžio 30 d. UAB „Apskaitos ir mokesčių... 10. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis,... 11. Atsakovas pateikė priešieškinį ieškovui, kuriuo prašė: pripažinti... 12. Vykdant statybos darbus, dėl objektyvių priežasčių statybos rangovai... 13. Darbų atlikimo akto pasirašymas patvirtina, jog Turtas yra pastatytas pagal... 14. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, su kuriuo nesutiko ir... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimu ieškinį patenkino, o... 17. Teismas pasisakydamas dėl ieškinio nurodė, kad taikant sutarties sąlygų... 18. Teismas atsižvelgdamas į šios prievolės turinį, taip pat į... 19. Teismas sprendė, kad nesant statybos darbų pabaigos fakto, ieškovui pagal... 20. Teismas pasisakydama dėl priešieškinio bei dėl atsakovo reikalaujamų... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. Atsakovo UAB „PK INVEST“ atstovas apeliaciniu skundu prašė Vilniaus... 23. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog buvo padarytas preliminariosios... 24. 2. Teismas be teisinio pagrindo konstatavęs, jog preliminarioji sutartis buvo... 25. 3. Teismas nepagrįstai pripažino ieškovo preliminariosios sutarties... 26. 4. Teismas nepagrįstai vadovavosi vien ieškovo bei ieškovo vadovo sesers... 27. 5.... 28. 6. Teismas, pažeisdamas pareigą motyvuoti priimtą sprendimą, nenurodė,... 29. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Apskaitos ir mokesčių... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 31. teisiniai argumentai ir išvados... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 33. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas... 34. Byloje sprendžiamas ginčas dėl preliminariosios sutarties nutraukimo... 35. Kaip minėta, ieškovas UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“... 36. Atsakovas pateikė priešieškinį prašydamas pripažinti preliminariosios... 37. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad buvo pažeista... 38. Atsakovas UAB ,,PK INVEST“ nesutikdamas su teismo sprendimu pateikė... 39. Dėl preliminariosios sutarties vienašališko... 40. nutraukimo pagrįstumo... 41. CK 6.165 str. 1 d. nustatyta preliminariosios sutarties sąvoka, t. y., kad... 42. Pagal preliminariosios sutarties sampratą joje turi būti: aiškus šalių... 43. Sprendžiant dėl konkrečios šalių valia sudarytos sutarties esmės,... 44. Šalys preliminariąją nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo... 45. Ginčo sutartimi šalys numatė ir šalių įsipareigojimus. Tame tarpe... 46. Pirmosios instancijos teismas iš esmės sutiko su ieškovo argumentais dėl... 47. Teisėjų kolegija negali sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis... 48. Ginčo sutarties 4.1.2 p. nėra nustatyta konkreti prievolė iki tam tikro... 49. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nesant esminio sutarties pažeidimo,... 50. Iš pateikto į bylą šalių susirašinėjimo matyti, kad atsakovas stengėsi... 51. Be to, ginčo sutartimi šalys susitarė, kad nepriklausomai nuo to per kokį... 52. Pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti 2009-10-20 (119 b.l., t. 1).... 53. Teisėjų kolegijos nuomone, šalių pasirašytos 2007-12-30 preliminariosios... 54. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 55. Dėl sumokėto avanso grąžinimo,... 56. baudos, nuostolių bei delspinigių priteisimo... 57. Kaip minėta, ieškovas nutraukdamas ginčo sutartį reikalavo iš atsakovo... 58. Pagal ginčo sutarties 6.5 p., nutraukus sutartį 6.2 p. pagrindu, dėl... 59. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovas neįrodė... 60. Ginčo sutarties 6.8 p. pagrindu atsakovas paskaičiavo 69588,80 Lt... 61. Ieškovas ginčija delspinigių dydį nurodydamas, kad jie yra aiškiai per... 62. Ginčo sutarties 6.6 p. (14 b.l., t. 1) numatyta, kad sutarties nutraukimo... 63. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 64. CPK 93 str. pagrindu tarp šalių paskirstomos bylinėjimosi išlaidos.... 65. Ieškovas pateikė įrodymus, kad už ieškinį sumokėjo 1800 Lt žyminį... 66. Atsakovas pateikė įrodymą, kad sumokėjo 3301,0 Lt žyminį mokestį už... 67. Atmetus ieškinį ieškovui neatlygintinos bylinėjimosi išlaidos.... 68. Iš dalies tenkinus priešieškinį bei atsakovo apeliacinį skundą atsakovui... 69. Atsakovo nurodytos išlaidos advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos... 70. Atsakovui iš ieškovo priteistina 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai... 71. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 72. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. sprendimą.... 73. Ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti iš dalies.... 74. Pripažinti ieškovo UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ 2007-12-30... 75. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atsakovui...