Byla ATP-36-634/2014
Dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarties D. T. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Giedrius Endriukaitis teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo D. T. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarties D. T. administracinio teisės pažeidimo byloje ir

Nustatė

2D. T. administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso (toliau – ATPK) 2091 str. 1 d. 1 p. surašytas už tai, kad 2013 m. gegužės 2 d. prekės (grandinių dalys iš plieno, 95 kg. bruto svorio) pagal 2013 m. balandžio 30 d. Norvegijos muitinėje Bendrijos/bendrajai tranzito procedūrai įformintą tranzito lydintįjį dokumentą T1 Nr. ( - ) buvo pristatytos prekių gavėjui UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )), adresu duomenys neskelbtini, tačiau iki nustatyto tranzito procedūros užbaigimo termino (2013-05-10) prekės nebuvo pristatytos į paskirties muitinės įstaigą – Kauno „Centro“ krovinių postą. Tranzito procedūros vykdytojas – ( - ), Norvegija, prekių gavėjas – UAB „( - )“, direktorius D. T. priėmęs prekes ir žinojęs, jog jos gabenamos taikant Bendrijos tranzito procedūrą, bet nepristatęs visų prekių per nustatytą terminą į paskirties muitinės įstaigą, pažeidė 1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 96 str. 2 dalies nuostatas.

3Kauno teritorinės muitinės (toliau – Institucijos) 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu D. T. pripažintas padaręs ATPK 2091 str. 1 d. 1 p. numatytą administracinį teisės pažeidimą ir nubaustas 3000 litų bauda.

4Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto D. T. skundas dėl Institucijos nutarimo tenkintas iš dalies ir, pritaikius ATPK 301 str. nuostatas, jam paskirta 1000 litų bauda.

5D. T. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį ir ATPK 301 str. pagrindu neskirti UAB „( - )“ generaliniam direktoriui D. T. administracinės nuobaudos. Skunde nurodo, kad Kauno apylinkės teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, tinkamai neįvertino byloje esančių įrodymų, netinkamai taikė materialinės teisės normas, tuo nukrypdamas nuo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktikos. Teismas, atsisakydamas tenkinti dalį prašymo - neskirti nuobaudos UAB „( - )“ generaliniam direktoriui D. T., tokio savo sprendimo nemotyvavo.

6Skunde pažymima, kad dėl nurodyto administracinio teisės pažeidimo kaltu prisipažino muitinės tarpininko paslaugas atliekanti įmonė UAB „( - )“, kuri sutartyje su UAB „( - )“ buvo įsipareigojusi patikrinti visas išmuitinimui atvežtas prekes ir dokumentus ir atlikti prekių išmuitinimo procedūras įstatymų nustatyta tvarka ir terminais UAB „( - )“ vardu, todėl tiesioginės UAB „( - )“ ir jos vadovo kaltės dėl to, kad muitinei nebuvo pateikti dokumentai dėl vienos prekės išmuitinimo nenustatyta. Be to, Kauno teritorinės muitinės pranešimas apie vienos prekės neužbaigtą išmuitinimo procedūrą bendrovei „( - )“ buvo įteiktas pavėluotai, kai nurodyta prekė buvo eksportuota atgal siuntėjui, todėl bendrovė nebegalėjo ištaisyti muitinės tarpininko padarytos klaidos, nors tokio pobūdžio klaidų taisymas įstatymo nustatyto termino ribose yra leidžiamas ir tai yra įprasta praktika muitinių veikloje. Institucijos nutarime taip pat nebuvo įvertintos aplinkybės, susijusios su UAB „( - )“ ilgalaikių santykių su Muitinės institucija retrospektyva, t. y. kad ši įmonė per daugelį metų nėra padariusi nei vieno pažeidimo, susijusio su įvežamų iš užsienio ar išvežamų prekių deklaravimu, muitinės procedūrų įvykdymu, mokesčių sumokėjimu. Byloje nurodytos prekės neišmuitinimo pasekmės materialinė išraiška buvo 216 litų valstybei nesumokėtų mokesčių suma, vertintina kaip mažareikšmė. Įmonės direktorius sutiko su Kauno teritorinės muitinės paskaičiuoto muito ir delspinigių sumomis ir jas sumokėjo. D. T. praeityje nėra baustas administracine tvarka, nėra teistas, kas byloja apie šio asmens atsakingumą bei jo teigiamas nuostatas laikytis įstatymų ir nedaryti žalos visuomenei. Skundo autoriaus nuomone, šios teisme nustatytos faktinės aplinkybės, taip pat tai, kad įmonė „( - )“ 2011 metais Utenos savivaldybės yra pripažinta Utenos verslo nominacijos nugalėtoja, 2012 metais, įvertinus 475 Lietuvos įmones, dienraštis „Verslo žinios“ už nuopelnus vystant įmonę įteikė prestižinį „Gazelės“ apdovanojimą, kas liudija, kad įmonė siekia būti nepriekaištingos reputacijos ir aukštos verslo kultūros subjektu, turėjo būti vertintos kaip išimtinis atvejis ir pakankamos skundui tenkinti bei ATPK 301 str. nuostatų pagrindu neskiriant įmonės direktoriui administracinės nuobaudos.

7Skunde taip pat nurodoma, kad ATPK 20 str. nurodyti administracinės nuobaudos tikslai D. T. atžvilgiu jau seniai pasiekti - UAB „( - )“ ir muitinės tarpininkas UAB „( - )“, išanalizavę Kauno teritorinės muitinės administracinio teisės pažeidimo protokolą, jau padarė išvadas ir muitinės tarpininkui nurodyta sugriežtinti vairuotojų perduodamų tarpininkui dokumentų kontrolę, fiziškai patikrinti dokumentų ir įvežtų prekių atitiktį, kad tokie pažeidimai ateityje nesikartotų.

8Atsiliepimu į D. T. apeliacinį skundą Kauno teritorinė muitinės viršininko pavaduotojas rašo apeliacinio skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime Institucija nurodo, kad apylinkės teismo nutartimi D. T. paskirtos piniginės baudos dydis nelaikytinas akivaizdžiai neteisingu ir yra pagrįstas.

9D. T. apeliacinis skundas netenkintinas.

10Ginčo dėl D. T. padaryto administracinio teisės pažeidimo kvalifikacijos pagal ATPK 2091 str. 1 d. 1 p. nėra, skunde keliamas tik paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas, prašant ATPK 301 str. pagrindu neskirti UAB „Nosted mechanika“ direktoriui D. T. administracinės nuobaudos, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina skundžiamos Kauno apylinkės teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (ATPK 30211 str. 1 d.).

11ATPK 2091 str. 1 d. 1 p. numatyta atsakomybė už muitinio tikrinimo tvarkos pažeidimą, tai yra už neatvykimą per nustatytą muitinės procedūros vykdymo terminą į muitinės įstaigą ar kitą muitinės nustatytą vietą, kad būtų atliktas muitinis tikrinimas, kas užtraukia baudą nuo 3000 tūkstančių iki 5000 tūkstančių litų.

12Apylinkės teismas skundžiama nutartimi D. T. už ATPK 2091 str. 1 d. 1 p. numatyto pažeidimo padarymą, pritaikęs ATPK 301 str. nuostatas, paskyrė švelnesnę nei sankcijoje numatyta minimalaus dydžio baudą – 1000 litų.

13Skirdamas tokio dydžio nuobaudą, teismas nurodė, kad atsižvelgia į D. T. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs administracinį teisės pažeidimą ir nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), į tai, kad jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, jis pažeidimą padarė pirmą kartą, kad ATPK 2091 str. 1 d. 1 p. numatyta minimali piniginė bauda, lyginant su padarytu pažeidimu, yra labai didelė. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas pripažino, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti D. T. ATPK 301 str. pagrindu paskyrus švelnesnę nei įstatyme numatyta administracinę nuobaudą.

14Aukštesnysis teismas, įvertinęs skundo argumentus, skundžiamą nutartį ir bylos medžiagą, su tokiais pirmos instancijos teismo motyvais dėl švelnesnės, nei ATPK 2091 str. 1 d. 1 p. sankcijoje numatytos, administracinės nuobaudos, paskyrimo sutinka ir konstatuoja, kad Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartimi administracinė nuobauda D. T. paskirta nepažeidžiant administracinių nuobaudų skyrimo bendrųjų taisyklių, numatytų ATPK 30 str., ir jos dydis yra tinkamas individualizuotas. Priešingai nei nurodoma skunde, nagrinėjamu atveju nėra nustatyta jokių aplinkybių, rodančių, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirtos piniginės nuobaudos dydis prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos.

15D. T. skunde nurodo, kad dėl nurodyto administracinio teisės pažeidimo nėra jo, kaip UAB „( - )“ direktoriaus, tiesioginės kaltės, kadangi UAB „( - )“ su UAB „( - )“ buvo sudariusi sutartį dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo, pagal kurią UAB „( - )“ buvo įsipareigojusi patikrinti visas išmuitinimui atvežtas prekes ir dokumentus ir atlikti prekių išmuitinimo procedūras įstatymų nustatyta tvarka ir terminais UAB „( - )“ vardu, kas, skundo autoriaus nuomone, turėtų būti teismo įvertinta skiriant administracinę nuobaudą. Tokie skundo argumentai nepagrįsti, kadangi iš bylos medžiagos matyti, jog pagal minėtą sutartį D. T. atstovaujama įmonė buvo įsipareigojusi pateikti tarpininkui (UAB „( - )“) dokumentus, reikalingus parinktai muitinės procedūrai įforminti ir prekes, kurios turi būti pateiktos muitiniam patikrinimui. Bylos duomenis nustatyta, kad muitinės tarpininko paslaugas atliekanti UAB „( - )“ informacijos ir dokumentų apie prievolę atlikti išmuitinimo procedūras administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytoms prekėms muitinėje Lietuvoje negavo. Be to, pažymėtina, kad šios skunde dėstomos aplinkybės jokios reikšmės administracinės nuobaudos skyrimui ir individualizavimui neturi. Tai yra dviejų juridinių asmenų sutartiniai santykiai ir jeigu viena iš šalių netinkamai atliko sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, visi ginčai sprendžiami toje sutartyje numatyta tvarka.

16Kitos skunde nurodomos aplinkybės, kad UAB „( - )“ daug metų nėra padariusi nė vieno teisės pažeidimo, susijusio su įvežamų iš užsienio ir išvežamų prekių deklaravimu, muitinės procedūrų įvykdymu, mokesčių sumokėjimu, bei kad byloje nurodytos prekės neišmuitinimo pasekmės materialinė išraiška buvo 216 litų valstybei nesumokėtų mokesčių suma, vertintina kaip mažareikšmė, yra tinkamai įvertintos skundžiamoje teismo nutartyje - į jas buvo atsižvelgta, skiriant D. T. švelnesnę nei įstatyme numatyta administracinę nuobaudą. Aplinkybės, kad D. T. vadovaujama įmonė laikoma nepriekaištingos reputacijos ir yra apdovanota už nuopelnus verslui, nelaikytinomis išimtinėmis, dėl kurių administracinė nuobauda galėtų būti neskiriama iš viso. Be to, aukštesnysis teismas pažymi, kad ATPK 301 str. pagrindu nutarus neskirti administracinės nuobaudos, asmuo vis tiek laikomas baustu ir pažeidimo padarymo faktas neišnyksta. Todėl net ir neskyrus administracinės nuobaudos, kaip to prašoma apeliaciniame skunde, D. T. minimos neigiamos pasekmės įmonei (reputacijos suprastėjimas ir kt.) dėl šio pažeidimo padarymo gali kilti.

17Aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai D. T. atžvilgiu pritaikė ATPK 301 str. ir skyrė mažesnę nei ATPK 2091 str. 1 d. 1 p. sankcijoje numatytą piniginę baudą. Pažymėtina, kad, įvertinus ATPK 209¹ straipsnio 1 dalies sankciją (bauda nuo 3000 iki 5000 litų), matyti, kad įstatymo leidėjas minėtoje teisės normoje nurodytą pažeidimą vertino kaip sunkų, už kurį numatė galimybę skirti itin griežtą administracinę nuobaudą. Todėl nagrinėjamoje byloje pagrindo paskirtąją administracinę nuobaudą dar labiau švelninti ar jos visai neskirti nėra, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

18Vadovaudamasis ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, teismas

Nutarė

19Palikti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį nepakeistą ir D. T. apeliacinio skundo netenkinti.

20Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Giedrius... 2. D. T. administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos... 3. Kauno teritorinės muitinės (toliau – Institucijos) 2013 m. rugpjūčio 29... 4. Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartimi administracinėn... 5. D. T. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 6. Skunde pažymima, kad dėl nurodyto administracinio teisės pažeidimo kaltu... 7. Skunde taip pat nurodoma, kad ATPK 20 str. nurodyti administracinės nuobaudos... 8. Atsiliepimu į D. T. apeliacinį skundą Kauno teritorinė muitinės... 9. D. T. apeliacinis skundas netenkintinas.... 10. Ginčo dėl D. T. padaryto administracinio teisės pažeidimo kvalifikacijos... 11. ATPK 2091 str. 1 d. 1 p. numatyta atsakomybė už muitinio tikrinimo tvarkos... 12. Apylinkės teismas skundžiama nutartimi D. T. už ATPK 2091 str. 1 d. 1 p.... 13. Skirdamas tokio dydžio nuobaudą, teismas nurodė, kad atsižvelgia į D. T.... 14. Aukštesnysis teismas, įvertinęs skundo argumentus, skundžiamą nutartį ir... 15. D. T. skunde nurodo, kad dėl nurodyto administracinio teisės pažeidimo nėra... 16. Kitos skunde nurodomos aplinkybės, kad UAB „( - )“ daug metų nėra... 17. Aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, kad... 18. Vadovaudamasis ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, teismas... 19. Palikti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį nepakeistą... 20. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama....