Byla 2-621-900/2013
Dėl išlaikymo vaikui priteisimo, institucija, teikianti išvadą, - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė, sekretoriaujant Janinai Morkūnienei, Indrei Šukienei ir Rasai Jonaitienei, dalyvaujant ieškovei J. N., atsakovui K. P., institucijos, teikiančios išvadą, atstovei J. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. N. ieškinį atsakovui K. P. dėl išlaikymo vaikui priteisimo, institucija, teikianti išvadą, - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė J. N. 2012 m. rugsėjo 20 d. teismui paduotu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo K. P. išlaikymą nepilnametei dukrai E. P., gimusiai ( - ) po 300 Lt/mėn. periodinėmis išmokomis, skaičiuojant nuo ieškinio padavimo, iki dukra sulauks pilnametystės; skirti ją nepilnamečio vaiko turto (lėšų) uzufruktore bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 b. l.). Nurodė, kad nuo ( - ) su atsakovu buvo sukūrę faktinę šeimą, susilaukė dukters E.. Atsakovui palikus šeimą, ji viena išlaiko dukrą. Ieškovės pajamos siekia apie 1 200 Lt/mėn., dukters išlaikymui skiria apie 600 Lt/mėn., iš kurių apie 300 Lt sudaro išlaidos maistui, 70 Lt - drabužiams ir avalynei, 50 Lt – vaitams, vitaminams, 100 Lt – mokymo reikmėms, 80 Lt – laisvalaikiui ir kitoms reikmėms.

4Iki nustatyto termino pabaigos atsakovas K. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2012 m. spalio 17 d. pateikė išvadą, kuria su ieškiniu sutinka. Skyriaus teigimu, ieškovė su dviem nepilnametėm dukrom I. N. ir E. P. gyvena nuomojamame dviejų kambarių su visais patogumais bute. Sąlygos vaikų vystymuisi ir poilsiui tinkamos. Ieškovė įsipareigoja dukters išlaikymui skirti po 300 Lt/mėn., tiek pat prašo priteisti iš atsakovo. Skiriant bendrai 600 Lt/mėn. išlaikymą, būtų patenkinti būtiniausi E. poreikiai.

6Teismo posėdyje bylos šalys pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, o bylą nutraukti (CK 6.983 str. 1 d.). Bylos šalys patvirtino, kad taikos sutartis sudaryta laisva valia, atitinka jų tikrąją valią; joms žinomos taikos sutarties patvirtinimo procesinės pasekmės.

7Atsakovas prašė iš jo į valstybės pajamas priteistinų bylinėjimosi išlaidų mokėjimą atidėti dviems mėnesiams dėl sunkios materialinės padėties (bedarbis, registruotas darbo biržoje, gauna apie 300-350 Lt/mėn. socialinę pašalpą).

8Taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama.

9Atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atidėjimo tenkinamas.

10Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str.).

11Vaiko išlaikymas skiriamas patenkinti jo kasdienius buitinius poreikius, sudaryti tinkamas sąlygas vystytis jo fizinei ir protinei būklei, kad jis užaugtų pasiruošęs savarankiškam gyvenimui. Kasdieniniai vaiko poreikiai susiję su maistu, apranga, sveikata, būstu, mokslu, laisvalaikiu, poilsiu, kultūriniu ir kitokiu ugdymu. Priklausomai nuo jo gebėjimų (polinkio, talentų) ir pageidavimų, vaikui turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti papildomuose užsiėmimuose, kaip antai, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti įvairių priemonių lavinti jo gabumus, žaidimams ir t. t. Koks išlaikymo dydis užtikrina kasdieninių vaiko poreikius, vystymosi sąlygas, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją. Vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reikalauja, kad jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis, jeigu ne - išlaikymo dydis turi patenkinti bent būtinus vaiko poreikius. Vis dėlto siekiant, kad vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių poreikių tenkinimu. Visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, tobulinti savo gebėjimus, o ne tik išgyventi (egzistuoti).

12Bylos šalių dukra E. P. dabar yra ( - ) amžiaus (2 b. l.), specialių poreikių neturi.

132013 m. sausio 23 d. pasirašyta taikos sutartimi ieškovė įsipareigojo dukters išlaikymui skirti ne mažiau kaip po 300 Lt/mėn. Atsakovas įsipareigojo mokėti periodines išmokas dukrai išlaikyti po 300 Lt/mėn. nuo ieškinio teismui pateikimo iki dukters pilnametystės.

14Teismo vertinimu, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir/ar viešajai tvarkai, nepažeidžia bylos šalių, jų mažamečio vaiko teisių ir/arba teisėtų interesų (CK 1.80-1.81 ir 6.986 str.); anot bylos šalių, buvo sudaryta bona fidei, laisva valia, todėl ją tvirtina.

15Teismo patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 str.), kas reiškia, jog ginčas yra išspręstas, todėl byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.). Kita vertus, iš esmės pasikeitus faktinėms aplinkybėms (vieno iš vaiko ar jo tėvų liga, įsidarbinimas ir kt.), bet kuris iš tėvų gali kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

16Bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis ieškinio suma apskaičiuojama pagal bendrą išmokų už 1 m. sumą (CPK 85 str. 1 d. 3 p.). Aptariamu atveju ji sudaro 3 600 Lt (300 Lt/mėn. x 12 mėn.). Už tokio dydžio ieškinį mokėtinas 108 Lt (3 600 Lt x 0,03) žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

17Pagal 87 straipsnio 2 dalį, jei šalys sudaro taikos sutartį, joms grąžinama 75 % pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Bylose dėl išlaikymo priteisimo ieškovai ex lege yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 2 p.). Tokiu atveju iš atsakovo į valstybės biudžetą priteisiama 25 % mokėtino žyminio mokesčio sumos – 27 Lt (108 Lt x ¼).

18Nagrinėjamoje byloje susidarė 13,20 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Jos taip pat priteisiamos į valstybės biudžetą iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 94 str. 2 d., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, taikos sutarties 4 p.).

19Atsižvelgiant į atsakovo argumentus, kuriuos teismas pripažįsta teisiškai reikšmingais ir pagrįstais, tenkinamas atsakovo prašymas dėl iš jo į valstybės pajamas priteistinų bylinėjimosi išlaidų (27 Lt + 13,20 Lt) mokėjimo atidėjimo 2 mėnesiams dėl sunkios materialinės padėties (CPK 84 ir 284 str.).

20Be to, ieškovei iš atsakovo priteisiama 300 Lt išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą (11-12 b. l.) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1-2 d.; taikos sutarties 4 p.).

21Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

22patvirtinti bylos šalių 2013 m. sausio 23 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. A. K. P., a. k. ( - ), įsipareigoja mokėti periodines išmokas dukters E. P., a. k. ( - ), gyvenančios ( - ) Šiaulių r., išlaikymui po 300 Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį, skaičiuojant nuo ieškinio padavimo teismui dienos (2012 m. rugsėjo 20 d.) iki dukters pilnametystės.
  2. Ieškovė J. N. įsipareigoja gautas periodines išmokas tvarkyti uzufrukto teise ir naudoti jas išimtinai dukters E. P. poreikiams.
  3. Ieškovė J. N., a. k. ( - ), įsipareigoja dukters E. P., a. k. ( - ), gyvenančios ( - ), Šiaulių r., išlaikymui skirti ne mažiau kaip po 300 Lt (tris šimtus litų) per mėnesį, iki ji taps pilnametė.

23Civilinę bylą J. N. v. K. P. dėl išlaikymo vaikui priteisimo nutraukti.

24Priteisti ieškovei J. N. iš atsakovo K. P. 300 Lt (tris šimtus litų) teisinės pagalbos teikimo išlaidų.

25Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo K. P. 27 Lt (dvidešimt septynis litus) žyminio mokesčio ir 13,20 Lt (trylika litų 20 ct.) pašto išlaidų.

26Dėl sunkios atsakovo K. P. materialinės padėties valstybės naudai priteistų 40,20 Lt (keturiasdešimties litų 20 ct.) dydžio bylinėjimosi išlaidų vykdymą atidėti dviems mėnesiams, pradedant skaičiuoti nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

27Nutartis dėl išlaikymo priteisimo vykdoma skubiai, tačiau per 7 d. nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė J. N. 2012 m. rugsėjo 20 d. teismui paduotu ieškiniu prašė... 4. Iki nustatyto termino pabaigos atsakovas K. P. atsiliepimo į ieškinį... 5. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 6. Teismo posėdyje bylos šalys pateikė taikos sutartį, kurią prašo... 7. Atsakovas prašė iš jo į valstybės pajamas priteistinų bylinėjimosi... 8. Taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama.... 9. Atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atidėjimo... 10. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo... 11. Vaiko išlaikymas skiriamas patenkinti jo kasdienius buitinius poreikius,... 12. Bylos šalių dukra E. P. dabar yra ( - ) amžiaus (2 b. l.), specialių... 13. 2013 m. sausio 23 d. pasirašyta taikos sutartimi ieškovė įsipareigojo... 14. Teismo vertinimu, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 15. Teismo patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res... 16. Bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis ieškinio suma... 17. Pagal 87 straipsnio 2 dalį, jei šalys sudaro taikos sutartį, joms... 18. Nagrinėjamoje byloje susidarė 13,20 Lt procesinių dokumentų siuntimo... 19. Atsižvelgiant į atsakovo argumentus, kuriuos teismas pripažįsta teisiškai... 20. Be to, ieškovei iš atsakovo priteisiama 300 Lt išlaidų už advokato... 21. Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir... 22. patvirtinti bylos šalių 2013 m. sausio 23 d. sudarytą taikos sutartį... 23. Civilinę bylą J. N. v. K. P. dėl išlaikymo vaikui priteisimo nutraukti.... 24. Priteisti ieškovei J. N. iš atsakovo K. P. 300 Lt (tris šimtus litų)... 25. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo K. P. 27 Lt (dvidešimt... 26. Dėl sunkios atsakovo K. P. materialinės padėties valstybės naudai... 27. Nutartis dėl išlaikymo priteisimo vykdoma skubiai, tačiau per 7 d. nuo jos...