Byla B2-10-210/2018
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Auslita“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“ įgalioto asmens R. V. prašymą patikslinti kreditorių reikalavimus ir priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Auslita“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tigesta“. 2012 m. vasario 20 d. nutartimi UAB „Auslita“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Bankrutavusios UAB „Auslita“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą patikslinti kreditorių Danske Bank A/S Lietuvos filialo ir VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreditorinius reikalavimus, priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prie prašymo pridėta Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros pažyma. Bankroto administratorius informavo įmonės kreditorius apie tai, kad kreipėsi į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, pranešė apie šio posėdžio laiką ir vietą.

4Prašymai tenkintini.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodo, kad bankroto proceso metu buvo iš dalies atsiskaityta su hipotekos kreditoriumi Danske Bank A/S Lietuvos filialu, šiam kreditoriui išmokėta 613 335,27 Eur suma. Administratorius taip pat nurodė, kad įmonė turto nebeturi, yra atlikti visi Įmonių bankroto įstatyme numatyti veiksmai ir UAB „Auslita“ likvidavimo procedūra yra baigta. Teismui pateikta 2018 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros pažyma, kuri patvirtina, kad minėta institucija bankrutavusiai UAB „Auslita“ pretenzijų neturi. Paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra užbaigtos.

7Įmonės kreditoriams apie tai, kad bus teisme bus nagrinėjamas prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos, pranešta. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

8Bankroto administratorius prašo patvirtinti patikslintus UAB „Auslita“ kreditorinius reikalavimus. Remdamasis Lietuvos Respublikos ĮBĮ nuostatomis, atsižvelgęs į įstatyme įtvirtiną bankroto administratoriaus pareigą patikrinti prašomų patvirtinti kreditorinių reikalavimų pagrįstumą (Lietuvos Respublikos ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas), įvertinęs bankroto administratoriaus pateiktus duomenis, teismas sprendžia, kad bankroto administratoriaus prašymas yra pagrįstas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, todėl tenkintinas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

10Patvirtinti patikslintą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Auslita“ kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas 3 385 495,55 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą.

11Patvirtinti patikslintą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Auslita“ kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 75 482,81 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą.

12Pripažinti, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Auslita“, įmonės kodas 210675770, veikla pasibaigė.

13Įpareigoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Auslita“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai