Byla 2-772-494/2011
Dėl skolininko kuratoriaus paskyrimo vykdymo proceso metu

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės V. M. prašymą dėl skolininko kuratoriaus paskyrimo vykdymo proceso metu,

Nustatė

2Antstolė V. M. kreipėsi į teismą CPK 601 str. tvarka su išieškotojo AB DnB Nord banko 2011-01-17 prašymu paskirti skolininkui UAB „Lietaus pasiuntiniai“ kuratorių.

3Prašymas netenkintinas.

4Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0015/10/01737 medžiagos matyti, kad antstolė vykdo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1596V/2009 dėl 2588232,50 Lt įsiskolinimo, bylinėjimosi išlaidų, palūkanų priteisimo iš skolininko UAB „Lietaus pasiuntiniai“ kreditoriui AB DnB Nord bankui, nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį daiktą, skolininko UAB „Lietaus pasiuntiniai“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – 2,4500 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) priverstinio pardavimo iš varžytynių (v.b.l. 1).

5Civiliniame procese kuratoriaus paskyrimą reglamentuojantys 39, 129, 601 str. nustato, kad kuratorių teismas skiria esant visoms šioms sąlygoms: skolininko buvimo vieta nežinoma, yra skolininko turto, būtina atlikti su šia šalimi susijusius skubius procesinius veiksmus, yra suinteresuotos šalies prašymas paskirti kuratorių, skiriamo kuratoriumi asmens sutikimas ir jo interesai nėra priešingi atstovaujamos šalies interesams. Kuratorius veikia kaip šalies atstovas pagal įstatymą, jam įteikiami procesiniai dokumentai iki paaiškės šalies buvimo vieta.

6Byloje nustatyta, kad vykdydama išieškojimą antstolė, nustačiusi, kad skolininko UAB „Lietaus pasiuntiniai“ vadovas yra R. J., įteikė jam procesinius dokumentus (v.b.l. 29). 2010-07-23 R. J. grąžino antstolei procesinius dokumentus, motyvuodamas tuo, jog jis nuo 2009-10-10 nėra UAB „Lietaus pasiuntiniai“ direktorius, su šia įmone jokių darbo santykių ir duomenų apie ją neturi (v.b.l. 32). Išieškotojas prašyme paskirti skolininko UAB „Lietaus pasiuntiniai“ kuratorių nurodė, kad įmonės ir jos atstovų buvimo vieta nėra žinoma.

7Juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus (CK 2.81 str. 1 d.). Tiek vykdomojoje byloje esantis (2011-01-21), tiek teismo pakartotinai išreikalautas Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija patvirtina, kad viešame registre galiojantys skolininko UAB „Lietaus pasiuntiniai“, į.k. 221141390, duomenys yra tokie: buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 76-1 (išrašo 1 p.); vadovas R. J., a.k. ( - ) ( - ), kurio paskyrimo/išrinkimo data 2009-02-26 (išrašo 5.2.1 p.); taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu: vienasmenis vadovavimas, juridinio asmens vardu veikia vadovas (išrašo 7.1 p.). Šią informaciją apie įmonės vadovą taip pat patvirtina ir 2009-02-26 Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (v.b.l. 35-36) bei 2010-08-09 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pranešimas Nr. (8.31)3-48989 (v.b.l. 45).

8Siekdamas išsiaiškinti R. J. teiginių antstolei apie darbo santykių su UAB „Lietaus pasiuntiniai“ nutraukimą, teismas pareikalavo iš R. J. pateikti jo teiginius pagrindžiančius įrodymus. 2011-02-15 teisme gautas R. J. atsakymas bei 2009-09-10 UAB „Lietaus pasiuntiniai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 09/10 (kopija), kurio negalima laikyti tinkamu įrodymu, kadangi, kaip buvo paminėta, šis protokolas neįregistruotas viešajame registre, šiame protokole nėra nurodyti direktoriumi išrinktą asmenį identifikuojantys duomenys (vardas, asmens kodas, gyvenamoji vieta).

9Taigi, skolininko juridinio asmens buveinė, skolininko vadovo fizinio asmens duomenys bei adresas yra žinomi; grąžindamas antstolei dokumentus R. J. nepridėjo jokių jo teiginius pagrindžiančių įrodymų, jo turima teismui pateikta informacija nėra įregistruota įstatymo nustatyta tvarka ir prieštarauja viešame juridinių asmenų registre esantiems duomenims. Atsižvelgiant į išdėstytą, nėra pagrindo konstatuoti, kad skolininko (įmonės ir jos vadovų) buvimo vieta nežinoma, darytina išvada, kad kuratoriaus paskyrimas tik padidintų bylinėjimosi išlaidas, todėl prašymas netenkintinas (LR CPK 601 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39 str., 601 str.,

Nutarė

11Prašymą dėl kuratoriaus vykdymo procese paskyrimo skolininkui UAB „Lietaus pasiuntiniai“ atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai