Byla II-791-413/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjui D. D. , pareiškėjo atstovui advokatui L. P. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo D. D. skundą Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriui, nukentėjęs asmuo V. R. , dėl administracinės nuobaudos pakeitimo,

Nustatė

2Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus (toliau – ir Institucijos) pareigūno 2008 m. birželio 8 d. nutarimu D. D. nubaustas pagal ATPK 127 str. 2 d. teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 5 (penkiems) mėnesiams už tai, kad jis, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) 191 punkto reikalavimus, 2008 m. gegužės 25 d., apie 13.40 val., (Duomenys neskelbtini) , Alytuje, paliko transporto priemonę nepasirūpinęs, kad transporto priemonė savaime nepradėtų riedėti, dėl ko automobiliui pajudėjus, jis atsitrenkė ir apgadino kitą transporto priemonę.

3Pareiškėjas prašo nutarimą pakeisti ir paskirti jam švelnesnę nuobaudos rūšį – piniginę baudą. Nurodo, kad teisė vairuoti transporto priemonę reikalinga pagal verslo liudijimą dirbamiems statinių atstatymo ir remonto darbams tinkamai atlikti. Netekęs teisės vairuoti transporto priemones, jis prarastų pajamų šaltinį ir negalėtų pasirūpinti ne tik savo, bet ir dviejų mažamečių vaikų materialine gerove. Teigia, kad atsakovas neįvertino nurodytų aplinkybių ir paskyrė per griežtą nuobaudą. Todėl prašo nuobaudą sušvelninti.

4Institucijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ir kitų dokumentų, pateisinančių neatvykimą į teismą, iki teismo posėdžio pradžios negauta, todėl byla nagrinėtina iš esmės, nedalyvaujant policijos komisariato atstovui (ABTĮ 123 str. 1 d.).

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6D. D. paaiškinimais ir administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas, administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje, paliko transporto priemonę nepasirūpinęs jos saugumu (kad transporto priemonė savaime nepradėtų riedėti), dėl ko įvyko eismo įvykis ir buvo apgadinta kita transporto priemonė. Laikytina, kad pareiškėjas pažeidė KET 191 punktų reikalavimus, todėl jo veiksmai pagal ATPK 127 str. str. 2 d. buvo kvalifikuoti teisingai. Už nurodytą pažeidimą įstatymas numato administracinę atsakomybę - baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių.

7Pažymėtina, kad skiriant administracinę nuobaudą turi būti atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (ATPK 30 str. 2 d.). Iš V. D. KET pažeidimų suvestinės (b.l. 30-34) matyti, kad pareiškėjas sistemingai pažeidinėja kelių eismo taisykles ir metų bėgyje už tokios rūšies pažeidimus baudžiamas ketvirtą kartą, kas pripažintina jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe (ATPK 32 str. 5 p.). Po nagrinėjamo pažeidimo jis dar kartą pažeidė KET reikalavimus, į bylos nagrinėjimą atvyko girtas (b.l. 22), todėl akivaizdu, kad anksčiau taikytos administracinio poveikio priemonės savo tikslų nepasiekė ir pareiškėjo elgesiui bei sąmoningumui reikiamos įtakos neturėjo. ATPK 20 str. numatyta, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Byloje esantys duomenys apie D. D. padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus patvirtina, kad pareiškėjas sistemingai ir piktybiškai pažeidinėja KET reikalavimus, o tai yra pagrindas vertinti pažeidėją kaip asmenį, keliantį didesnį pavojų visuomenei. Todėl laikytina, kad administracinės nuobaudos rūšis – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, parinkta teisingai, nuobaudą paskyręs pareigūnas tinkamai taikė įstatymą, atsižvelgė į ATPK 20 ir 30 str. 2 d. nuostatas, nuobaudos skyrimo tvarkos nepažeidė, todėl keisti nutarimą pareiškėjo nurodytu būdu ir paskirti švelnesnę nuobaudos rūšį nėra pagrindo (ATPK 297 str.).

8Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo padarytas pažeidimas sunkių pasekmių nesukėlė, įvykio metu žmonės nenukentėjo, o metų bėgyje padaryti pažeidimai nėra šiurkštūs. Todėl administracinio teisės pažeidimo pobūdis ir aukščiau paminėtos aplinkybės leidžia manyti, kad nuobaudos tikslai bus pasiekti paskyrus pareiškėjui įstatymo sankcijoje numatytą minimalų specialios teisės atėmimo terminą.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str., teisėjas

Nutarė

10Skundą patenkinti iš dalies. Pakeisti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus 2008 m. birželio 8 d. nutarimą, kuriuo D. D. nubaustas pagal ATPK 127 straipsnio 2 dalį teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 5 (penkiems) mėnesiams, ir paskirti jam švelnesnę nuobaudą – teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 3 (trims) mėnesiams.

11Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai