Byla 2-1940-480/2016
Dėl prievolės įvykdymo

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei,

2dalyvaujant ieškovei J. G. ir jos atstovei advokatei Svetlanai Radionovai, atsakovės J. P. atstovei advokatei Gitanai Butrimienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. G. ieškinį atsakovei J. P., byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje uždarajai akcinei bendrovei „Galinta ir partneriai“ dėl prievolės įvykdymo,

Nustatė

4Ieškovė J. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės J. P. 52 132 Eur prievolei įvykdyti, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo ir teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovė pažinojo atsakovę J. P., ja pasitikėjo, todėl sutiko parduoti dalį paveldėjimo teisės ir 2008 m. lapkričio 20 d. išdavė įgaliojimą. Ilgą laiką atsakovė tikino, kad paveldimas turtas neparduotas, pinigų dar neturi. 2016 m. balandžio mėn. nuvykusi į Jonavos rajono žemėtvarkos skyrių ieškovė sužinojo, kad visas paveldimas turtas parduotas. Paaiškėjo, kad dar 2008 m. gruodžio 8 d. atsakovė pardavė paveldėjimo teises į visą turtą už 200 000 Lt, tačiau pagal susitarimą pinigų į ieškovės sąskaitą nepervedė ir iki šiol negrąžino. Pagal susitarimą, atsakovei kaip uždarbis lieka 10 proc. sumos, gautos už parduotas paveldėjimo teises, todėl nuo gautos sumos – 200 000 Lt, arba 57 924 Eur, atskaičius 20 000 Lt (5 792 Eur), likusią sumą – 53 132 Eur (180 000 Lt) prašo priteisti iš atsakovės prievolei įvykdyti (posėdžio metu paaiškino, kad ieškinyje nurodant, jog atsakovei liktų 20 proc. sumos, gautos už parduotas paveldėjimo teises, yra padarytas rašymo apsirikimas, tačiau atlikti skaičiavimai ir prašoma priteisti suma yra teisingi).

6Atsakovė raštu pateiktame atsiliepime bei jos atstovė teismo posėdyje ieškinio prašo netenkinti. Nurodo, kad nors 2008-12-18 pirkimo–pardavimo sutartis yra galiojanti, tačiau pagal žodinį susitarimą UAB „Galinta ir partneriai“ yra sumokėjusi 100 000 Lt, o likusią sumą – 100 000 Lt bendrovė įsipareigojo sumokėti tuomet, kai ji pilnai atsikurs nuosavybės teises į žemę, kurią įgijo pagal 2008-12-18 paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartį. Neteisinga, kad atsakovės uždarbis yra 20 000 Lt, nes iš tikrųjų buvo susitarimas dėl 20 proc. nuo gautos sumos kaip uždarbis už atliktą darbą. Remiantis bendraisiais teisės principais, atsakovės atstovė sutinka, jog atsakovė yra skolinga 30 000 Eur, kurių neatidavė ieškovei. Pažymėtina, kad pati atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog iš UAB „Galinta“ gautus pinigus – 100 000 Lt - perdavė ieškovei taip, kaip buvo susitarta ir kaip numato CK 6.760 straipsnio 5 dalis.

7Trečiasis asmuo UAB „Galinta ir partneriai“ atsiliepime į ieškinį nurodo, kad 2008 m. gruodžio 8 d. buvo pasirašyta Paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartis ir visi pinigai (200 000 Lt arba 57 924 Eur) už parduodamas paveldėjimo teises iki šios sutarties pasirašymo 2008 m. gruodžio 8 d. pagal Kasos išlaidų orderį Nr. 517 sumokėti J. P..

8Ieškinys tenkintinas visiškai

9Nagrinėjamos bylos medžiaga nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 20 d. Kauno ( - ) notarų biuro notarė I. J. patvirtino įgaliojimą, kuriuo ieškovė J. G. įgaliojo atsakovę J. P. parduoti bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui paveldėjimo teises į paveldimą turtą, mirus jos testatorei J. I. (a. k. ( - ) jų aptartomis sąlygomis, tuo tikslu sudaryti ir pasirašyti preliminariąją ir pirkimo pardavimo sutartį, gauti pinigus, gautus pinigus pervesti į J. G. nurodytą sąskaitą, pateikti iš atitinkamų įstaigų ir organizacijų reikiamas pažymas, pažymėjimus bei kitus dokumentus, rašyti jos vardu pareiškimus, už ją pasirašyti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu (toliau – Įgaliojimas).

102008 m. gruodžio 8 d. Paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartimi, patvirtinta Kauno ( - ) notarų biuro notarės I. J., J. G., atstovaujama J. P. pagal Įgaliojimą, ir UAB „Galinta ir partneriai“ sudarė paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią J. G., atstovaujama J. P., pardavė UAB „Galinta ir partneriai“ savo paveldėjimo teises į turtą ir turtines teises, likusias po jos testatorės J. I., už 200 000 Lt. Pagal Sutarties 3 punktą, visi pinigai už parduodamas teises gauti iš Paveldėjimo teisių pirkėjos šios sutarties pasirašymo dieną.

11UAB „Galinta ir partneriai“ 2008 m. gruodžio 8 d. Kasos išlaidų orderis Nr. 517 rodo, kad J. P. buvo išmokėti ir ši gavo 200 000 Lt pagal paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartį 2008 m. gruodžio 8 d.

12Asmenys turi teisę sudaryti sandorius tiek patys asmeniškai, tiek per atstovus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CK 2.132 str.). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad atstovui suteiktų teisių apimtis, kaip ir atstovavimo faktas, gali būti aiškiai išreikšti – nustatyti įgaliojime (kai atstovaujama sandorio pagrindu), kituose atstovavimo faktą patvirtinančiuose dokumentuose (kai atstovaujama įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu) arba numanomi – suprantama iš konkrečių aplinkybių, kuriomis atstovas veikia (pardavėjas mažmeninėje prekyboje, kasininkas ir pan.) (CK 2.133 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102/2012).

13CK 2.150 straipsnyje nustatyta, kad atstovas privalo pateikti atstovaujamajam ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. CK 6.760 straipsnio 5 dalyje taip pat nustatyta, kad visa, ką gavo vykdydamas pavedimą, įgaliotinis privalo tuojau pat perduoti įgaliotojui. Aptartos įstatymo ir Įgaliojimo nuostatos įtvirtina tapačią pareigą atstovui (įgaliotiniui) atsiskaityti su atstovaujamuoju (įgaliotoju) įvykdžius pavedimą, be kita ko, perduoti atstovaujamajam gautus pinigus jo naudai vykdant pavedimą.

14Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju nors Įgaliojime ir nėra aptarta pardavimo kaina, tačiau byloje nėra ginčo, kad sudarydama sandorį atsakovė veikė išeidama už jai suteiktų teisių ribų, o tai leidžia daryti išvadą, jog Sutartyje nurodyta paveldėjimo teisių pardavimo kaina – 200 000 Lt (57 924 Eur) ir yra ta suma, kurią atsakovė privalo perduoti ieškovei vykdant pavedimą. Nors pačios ieškovės paaiškinimu buvo tartasi dėl dalies paveldėjimo teisės pardavimo, atsakovės atstovė nurodė, kad buvo tartasi dėl 60 000 Lt, tačiau Sutartis nėra nuginčyta įstatymo nustatyta tvarka, o notaro patvirtinta sutartis yra oficialusis (prima facie) įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią, ir aplinkybės, nurodytos tokiame įrodyme, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais; draudimas panaudoti liudytojų parodymus netaikomas, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams (CPK 197 str. 2 d.).

15Įstatymuose įtvirtinta įrodinėjimo pareiga (CPK 12 str., 178 str., 179 str.) tenka tam, kas teigia – ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui – atsikirtimų faktinį pagrindą. Nagrinėjamu atveju, atsakovė turėjo pareigą perduoti ieškovei (įgaliotojui) įgaliojimo pagrindu gautus pinigus (CK 6.760 str. 5 d.). Ieškovei neigiant gautų pinigų perdavimo jai faktą, atsakovė turi pareigą įrodyti, jog pinigai buvo perduoti. Atsakovė pinigų perdavimo fakto neįrodė, nes jokių įrodymų (išskyrus atsiliepime nurodytą aplinkybę, jog pagal Sutartį dalį iš UAB „Galinta ir partneriai“ gautų pinigų – 100 000 Lt, visus juos per du kartus perdavė ieškovei bei prieštaringus jos atstovės paaiškinimus 2016 m. lapkričio 16 d. teismo posėdyje, kad ieškovė yra skolinga apie 30 000 Eur) šiam faktui pagrįsti nepateikė. Esant notariškai patvirtintai Sutarčiai, atsakovės ar jos atstovės nurodomos tokios aplinkybės, kaip: kad buvo susitarta dėl 60 000 Lt, kad pagal Sutartį pirkėjos sumokėta tik 100 000 Lt suma – nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingos, nes atsakovės, kaip įgaliotinės pareigą, grąžinti įgaliotojai (ieškovei) vykdant pavedimą gautas visas lėšas, numato įstatymas (CK 2.150 str.; 6.760 str. 5 d.). Teismo vertinimu, nėra pagrindo abejoti notaro patvirtintoje sutartyje fiksuotu pinigų perdavimo prieš pasirašant sutartį faktu (Sutarties 3 p.). Šį faktą taip pat parvirtina 2008-12-08 Kasos išlaidų orderis Nr. 517, kad atsakovei UAB „Galinta ir partneriai“ sumokėjo 200 000 Lt pagal paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartį 2008-12-08, o atsakovė J. P. įrašė ir pasirašė, jog nurodytą pinigų sumą gavo. Kasos išlaidų orderis Nr. 517 atitinka LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4, 5 punkte įtvirtintus šiam dokumentui keliamus reikalavimus.

16Pagal CK 6.758 straipsnio 1 dalį, pavedimo sutartis gali būti atlygintinė arba neatlygintinė. Ieškovė nurodo, kad pagal žodinį susitarimą, atsakovei kaip uždarbis už atliktą pavedimą lieka 10 proc. nuo sumos, gautos už parduotas paveldėjimo teises, ir atitinkamai 5 792 Eur sumos nuo 200 000 Lt (arba 57 924 Eur), pareikštu reikalavimu ji neprašo priteisti. Atsakovė (jos atstovė), teigianti buvus susitarimui dėl 20 proc. jos uždarbio nuo pardavimo sumos, šiam faktui pagrįsti be savo asmeninio liudijimo jokių įrodymų nepateikė (CPK 12, 178 str.).

17Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės 52 132 (57 924 – 5 792 = 52 132) Eur prievolei įvykdyti yra teisėtas, pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 178 str., 185 str.).

18Ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Ieškovės ieškinio reikalavimai tenkinami visiškai, todėl vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ir 98 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės.

21Byloje nustatyta, jog ieškovė už ieškinį sumokėjo 500,00 Eur žyminio mokesčio, o likusios 831 Eur žyminio mokesčio dalies sumokėjimas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi buvo atidėtas, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 500,00 Eur žyminio mokesčio, o likusi žyminio mokesčio dalis – 831,00 Eur priteistina iš atsakovės valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

22Byloje taip pat nustatyta, jog ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu turėjo išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, prašo priteisti 750 Eur šių išlaidų bei pateikia jas patvirtinančius įrodymus. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (nauja red. nuo 2015-03-20, TAR, 2015, Nr. 2015-03968) patvirtintose rekomendacijose nustatytus maksimalius civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas dydžius, į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, suteiktų paslaugų pobūdį bei galimas laiko sąnaudas procesinių dokumentų (ieškinio, kito dokumento, kuriame pareikštas prašymas ir atsikirtimai) parengimui, atstovavimui teisme, vadovaudamas teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sprendžia, kad yra pagrindas priteisti iš atsakovės ieškovei visas jos prašomas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti - 750 Eur.

23Kadangi atsakovė nevykdė įpareigojimo grąžinti ieškovei pinigus už parduotas paveldėjimo teises, savo pažeistoms teisėms apginti ieškovė pareiškė ieškinį teisme, o vykdydama šalies pareigą bei norėdama tartis dėl taikos sutarties, atvyko į teismo posėdį 2016 m. rugsėjo 1 d. Nors ieškovė ieškinyje nurodė savo gyvenamąją vietą Dubline (Airijoje), atsakovės atstovės prašymu, 2016 m. spalio 11 d. teismo posėdžio protokoline nutartimi jos dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu ir ieškovė atvyko į teismo posėdį 2016 m. lapkričio 16 d. Dėl atvykimo į teismo posėdžius ieškovė turėjo 316,46 Eur išlaidų už lėktuvo bilietus ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Šios išlaidos priteistinos iš ieškovės atsakovei kaip kitos būtinos ir pagrįstos išlaidas (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

24Taigi, iš atsakovės ieškovei priteistina 1 566,46 Eur (500 + 750 + 316,46 = 1 566,46) bylinėjimosi išlaidų.

25Ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteistina 6,42 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 265 str., 270 str.

Nutarė

27Ieškinį patenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovės J. P., a. k. ( - ) ieškovei J. G., a. k. ( - ) 52 132 Eur (penkiasdešimt du tūkstančius šimtą trisdešimt du eurus), 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (52 132 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gegužės 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 566,46 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt šešis eurus 46 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovės J. P., a. k. ( - ) valstybei 831 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio ir 6,42 Eur (šešis eurus 42 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant šias sumas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Reginai... 2. dalyvaujant ieškovei J. G. ir jos atstovei advokatei Svetlanai Radionovai,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. G.... 4. Ieškovė J. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Ieškinyje nurodo ir teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovė pažinojo... 6. Atsakovė raštu pateiktame atsiliepime bei jos atstovė teismo posėdyje... 7. Trečiasis asmuo UAB „Galinta ir partneriai“ atsiliepime į ieškinį... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai... 9. Nagrinėjamos bylos medžiaga nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 20 d. Kauno ( -... 10. 2008 m. gruodžio 8 d. Paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartimi,... 11. UAB „Galinta ir partneriai“ 2008 m. gruodžio 8 d. Kasos išlaidų orderis... 12. Asmenys turi teisę sudaryti sandorius tiek patys asmeniškai, tiek per... 13. CK 2.150 straipsnyje nustatyta, kad atstovas privalo pateikti atstovaujamajam... 14. Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju nors Įgaliojime ir nėra aptarta... 15. Įstatymuose įtvirtinta įrodinėjimo pareiga (CPK 12 str., 178 str., 179... 16. Pagal CK 6.758 straipsnio 1 dalį, pavedimo sutartis gali būti atlygintinė... 17. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės... 18. Ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Ieškovės ieškinio reikalavimai tenkinami visiškai, todėl vadovaujantis CPK... 21. Byloje nustatyta, jog ieškovė už ieškinį sumokėjo 500,00 Eur žyminio... 22. Byloje taip pat nustatyta, jog ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios... 23. Kadangi atsakovė nevykdė įpareigojimo grąžinti ieškovei pinigus už... 24. Taigi, iš atsakovės ieškovei priteistina 1 566,46 Eur (500 + 750 + 316,46 =... 25. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteistina 6,42 Eur išlaidų,... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 27. Ieškinį patenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovės J. P., a. k. ( - ) ieškovei J. G., a. k. ( - ) 52 132... 29. Priteisti iš atsakovės J. P., a. k. ( - ) valstybei 831 Eur (aštuonis... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...