Byla 2-4181-901/2013
Dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, tretieji asmenys V. V. ir M. B., išvadą duodanti institucija Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovei R. B., trečiajam asmeniui M. B., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei E. P.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka bylą išnagrinėjo civilinę pagal ieškovės R. B., atstovaujamos advokato G. A., ieškinį atsakovui L. V. dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, tretieji asmenys V. V. ir M. B., išvadą duodanti institucija Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Ieškovė R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama teismo nustatyti, kad atsakovas L. V. yra G. Š., gim. ( - ), tėvas, priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui po 285 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo dienos iki vaiko pilnametystės. Ieškovė paaiškino, kad su atsakovu susipažino 2004-09-01, 2005 m. sausio mėn. persikėlė gyventi pas jį į Kuršėnų mstl, kur atsakovas gyveno kartu su tėvu S. V., seserimi A. V. ir pamote S. Kadangi atsakovo tėvas dažnai gerdavo ir, būdamas girtas, visiems grasindavo (šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę), 2005 m. vasario mėn. ieškovė grįžo gyventi pas savo tėvus į Šiaulius. Iki 2005 m. balandžio mėn. ieškovė su atsakovu susitikinėdavo, bet ieškovei tapus nėščiai, atsakovas su ieškove nebenorėjo bendrauti. Gimus jų dukrai G. Š., atsakovas nors pradžioje ir pripažino tėvystę, bet ją įregistruoti atsisakė aiškindamas, kad neturi laiko, be to, jį kaip nepilnametį, tėvas už tai išvarytų iš namų. Atsakovas dukters nelanko, jai išlaikymo neteikia, su ieškove ir dukra nebendrauja. 2012 m. gruodžio mėn. susitikus atsakovas pareiškė, kad jis teiks dukrai išlaikymą, jeigu toks bus teismo sprendimas ir jeigu teismo paskirta DNR ekspertizė nustatys, kad jis yra biologinis vaiko tėvas. L. V. sutiko vykti į Vilnių ir dalyvauti atliekant ekspertizę, tačiau net ir teismui paskyrus ekspertizę pradėjo visiškai nebendrauti su ieškove, į skambučius neatsakydavo, į ekspertizės įstaigą kartu nenuvyko.

6Atsakovas L. V. su ieškovės ieškiniu nesutiko, pradžiai ketino nesutikimą įrodinėti liudytojų parodymais (32 b.l.), atvykęs į antrąjį parengiamąjį teismo posėdį neprieštaravo, kad būtų paskirta DNR ekspertizė (54-55 b.l.), tačiau sutartu laiku į ekspertizę neatvyko, toliau slapstėsi, bylos procesu visiškai nesidomėjo, neteikė jokių motyvuotų prieštaravimų, prašymų, bylos procesui buvo abejingas.

7Tretysis asmuo M. B. su ieškovės ieškiniu sutiko (31 b.l.).

8Tretysis asmuo V. V. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į parengiamuosius posėdžius neatvykdavo, apie procesą informuota, neatvykimo priežastys nežinomos, jokių prašymų teismui neteikė, bylos eiga nesidomėjo.

9Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Skyriaus išvadą (29-30 b.l.) palaikė, nurodė, kad atsižvelgiant į vaiko teisę žinoti savo tikruosius tėvus, remiantis ieškovės paaiškinimais, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neatvyko į ekspertizę, kas laikytina jo tėvystės netiesioginiu įrodymu, yra pagrindas tenkinti iekšovės ieškinį ir nustatyti, kad L. V. yra G. Š. tėvas, priteisti iš atsakovo ieškovės prašomą vaikui išlaikymą, kuris tenkintų bent minimalius vaiko poreikius.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ( - ) gimė G. Š., jos motina įrašyta ieškovė R. Š. (dabartinė pavardė B.), a.k. ( - ) duomenų apie vaiko tėvą nenurodyta (2 b. l.).

12Pareigą apsaugoti vaiko teises ir teisėtus interesus ir užtikrinti jų įgyvendinimą įtvirtina tiek tarptautiniai (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija), tiek nacionaliniai teisės aktai (Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau CK), kiti teisės aktai). Vienas iš saugomų ir ginamų vaiko interesų – teisė žinoti savo kilmę. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 9 str. 1 d. nustatyta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę į vardą, pavardę, tautybę ir pilietybę, teisę į šeimos bei kitus su jo individualybe susijusius ryšius ir jų išsaugojimą. Vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus (Vaiko teisių konvencijos 7 str. 1d.), pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus. Tai ypač aktualu nesantuokiniams vaikams. CK 3.148 straipsnyje išvardyti teisiniai tėvystės nustatymo pagrindai. Šio straipsnio 1 dalyje kaip pagrindas tėvystei nustatyti nurodyti moksliniai įrodymai (ekspertizių išvados dėl giminystės ryšio įrodymo) ir kitos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau CPK) išvardytos įrodinėjimo priemonės (šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai ir kt.). Tuo atveju, jeigu šalys atsisako ekspertizės arba dėl tam tikrų objektyvių priežasčių nėra galimybės jos atlikti, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai.

13Teismas atsižvelgia į tai, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas - teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, pagal įstatymą, neteikiant išankstinės galios jokiems įrodymams, išskyrus įstatymo pripažintus turinčiais didesnę įrodomąją reikšmę (CPK 185 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Tai reiškia, jog nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

14Posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad su atsakovu L. V. pradėjo draugauti nuo 2004 m. rugsėjo mėn., nuo 2005 m. sausio mėn. pradėjo kartu su juo gyventi pas jo tėvą ir sugyventinę, tačiau, kadangi šioje šeimoje nebuvo pageidaujama, be to, atsakovo tėvas buvo ūmaus būdo, ieškovė grįžo gyventi pas savo tėvus. Sužinojęs apie tai, kad ieškovė laukiasi, atsakovas pradėjo nebendrauti su ieškove. Gimus dukrai ieškovė pranešė apie tai atsakovui ir siūlė jam gera valia pripažinti tėvystę, tačiau tą jis atsisakė padaryti, nors pradžiai ir pripažino vaiką kaip savo. Gimus dukrai atsakovas su ja ir ieškove nebendravo, vaiku visai nesidomėjo, nesirūpino ir neteikė išlaikymo.

15Reikia pažymėti, kad atsakovui sutinkant teismui paskyrus DNR ekspertizę, atsakovas sutartu laiku į ekspertizę neatvyko. Procesiniai dokumentai ir teismo šaukimai atsakovui įteikti tinkamai, tačiau atsakovas savo prieštaravimų ieškiniui niekuo nepagrindė, procesu visiškai nesidomėjo, nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, atitinkančio įstatymų reikalavimus, neteikė motyvuotų prašymų teismui, bylos procesui buvo abejingas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad teismui paskyrus ekspertizę ir įpareigojus abi šalis nustatytu terminu nuvykti į ekspertizės įstaigą atsakovas atsisakė ekspertizės ir į ekspertizės įstaigą teismo nustatytu terminu nenuvyko (54-58 b.l.), teismas tokį atsakovo ekspertizės atsisakymą vertina kaip ieškovės vaiko tėvystės įrodymą (CK 3.148 str. 2 d., CPK 185 str.). Reikia pastebėti, kad liudytojo parodymai tėvystės nustatymo byloje yra tik papildomi įrodymai, o pagrindas tėvystei nustatyti yra eksperto išvada (CPK 389 str.). Ekspertizės atsisakymas vertintinas kaip vaiko tėvystės įrodymas. Kad atsakovas yra G. Š. tėvas patvirtina į tai, kad atsakovas kurį laiką iki vaikui gimstant gyveno su vaiko motina, taip pat patvirtina pačios ieškovės paaiškinimai - ieškovės teigimu ji su atsakovu gyveno kartu (to atsakovas neginčija), tuo metu ryšių su kitais vyrais neturėjo, be to, ieškovės vaikas panašus į atsakovą vizualiai – akys, nosies forma, veido bruožai, ieškovės paaiškinimai yra logiški, nuoseklūs, neprieštarauja kitiems įrodymams, todėl netikėti jais teismas neturi pagrindo.

16Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas, atsižvelgdamas į ieškovės paaiškinimus, į atsakovo pasyvumą ir nesidomėjimą nuo 2013 m. gegužės mėn. nagrinėjama civiline byla dėl ieškovės vaiko tėvystės nustatymo, nors apie teismine tvarka nustatinėjamą ieškovės vaiko tėvystę jam žinoma, atsakovui atsisakius atlikti tėvystės patvirtinimo ar paneigimo DNR ekspertizę, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, įrodytas, todėl nustatytina, kad atsakovas L. V. yra G. Š., gim. ( - ), tėvas (CK 3.147 str., 3.148 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-14 nutartis civ. byloje Nr. Nr. 3K-3-279/2011). Atsakovas taikyti ieškinio senaties tokiam ieškovės reikalavimui neprašė. Ieškovė neprašė, kad vaikui būtų suteikta atsakovo pavardė, todėl ji nėra keistina.

17Dėl išlaikymo priteisimo.

18Pripažinus atsakovą L. V. nepilnametės G. Š. tėvu, atsakovui atsiranda pareiga išlaikyti savo vaiką (CK 3.192 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Kad abu tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius bei juos prižiūrėti numato ir CK 3.155 straipsnis, 3.156 straipsnis bei 3.192 straipsnio 1 dalis. Tėvo ar motinos atsisakymas nuo pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja (CK 3.159 str. 1 d.). CK 3.198 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, priteisdamas išlaikymą turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti vaiko poreikius. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Siekiant, jog suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus, tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (požiūrių) sistemai, už paramą vaikui siekiant išsilavinimo, jam realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius.

19Ieškovė kartu su sutuoktiniu M. B. turi dar du nepilnamečius vaikus N. B., gim. ( - ), ir O. B., gim. ( - ) (3-4, 13-14 b.l.). Nenustatyta, kad atsakovas turėtų daugiau nepilnamečių vaikų ar kitų išlaikytinių, atsakovas nepatvirtino aplinkybės, kad turi išlaikytinių (CPK 178 str.). Ieškovės gaunamos 785,46 Lt motinystės pašalpos ir 201,50 Lt išmokos vaikams (5-9, 12 b.l.) nepakanka jiems išlaikyti. Ieškovės teigimu G. Š. išlaikymui reikia 570 Lt per mėnesį: maistui - 200 Lt per mėnesį, rūbams/avalynei - 60 Lt, mokslo - ugdymo priemonėms, kultūriniam ir kitokiam ugdymui - 130 Lt, gydymo, sveikatos priežiūra - 40 Lt, poilsiui, laisvalaikiui - 80 Lt, komunalinių mokesčių dalis tenkanti vaikui - 60 Lt per mėnesį (2, 5-7 b.l.). Ieškovės ir jos sutuoktinio (trečiojo asmens M. B.) teigimu jų šeimos pajamas sudaro iki 1000 Lt. Ieškovės sutuoktinis šiuo metu yra bedarbis, išlaikyti atsakovo vaiko negali ir neprivalo. Ieškovė nekilnojamo turto pati neturi, jai tenka pagrindiniai rūpesčiai dėl atsakovo vaiko priežiūros, auklėjimo, sveikatos, mokslų. Ieškovės pajamos yra mažos, jai suteikta teisė gauti Valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą pagal pirmąjį asmens turto ir pajamų lygį, kai valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (15 b. l.).

20Ieškovė neturi duomenų apie atsakovo gaunamas pajamas. Atsakovas duomenų apie savo gaunamas pajamas teismui nepateikė, iš Sodros duomenų, atsakovas nuo 2012-01-23 iki 2012-07-20 dirbo UAB „Vilraima“, gaudavo apie 180 Lt, laikotarpiu nuo 2013-04-01 iki 2013-07-01 jam paskirta socialinė pašalpa po 350 Lt kas mėnesį, kitų duomenų apie atsakovo kitas gaunamas pajamas teismas neturi, atsakovas teismui nepateikė, ieškovės teigimu jis šiuo metu uždarbiauja užsienyje, atsakovas nekilnojamo turto ir automobilių neturi (25-28, 33, 50 b.l.).

21CK 6.461 straipsnio 2 dalyje nustatytas orientacinis vaikui priteistino išlaikymo dydis, t.y. jis turi būti ne mažesnis kaip minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 1000 Lt. Nustatant ieškovo turtinę padėtį vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, c.b. Nr. 3K-3-303/2008). Nėra duomenų, kad atsakovas turėtų sveikatos problemų, dėl kurių negalėtų uždirbti pakankamai lėšų savo vaiko išlaikymui, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis leidžia jam teikti ieškovės prašomą priteisti minimalų išlaikymą vaikui. Tokiam išlaikymo dydžiui neprieštarauja Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė. Tokiomis aplinkybėmis nėra pagrindo perkelti dukros išlaikymo pareigos tik ieškovei, suteikiant galimybę atsakovui iš esmės nusišalinti nuo šios jo prievolės vykdymo.

22Tėvai privalo įvertinti savo turtinę padėtį, savo pasirengimą užauginti vaikus, elgtis apdairiai, rūpestingai ir imtis visų įmanomų priemonių gauti didesnes pajamas, kad galėtų skirti jiems išlaikymą bent minimaliems jų poreikiams tenkinti. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti asmenybes, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams.

23Pažymėtina, kad ieškovė prašo dukters išlaikymui priteisti iš atsakovo nedidelę, protingą, neviršijančią vaiko minimalių poreikių sumą - 285 Lt per mėnesį, be to, pati turi dar du išlaikytinius (nepilnamečius vaikus), todėl esant ieškovės reikalavimui pagrįstam, įrodytam, jis tenkintinas ir iš atsakovo L. V. priteistinas išlaikymas nepilnametei G. Š. periodinėmis išmokomis po 285 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos (2013-05-03) iki jos pilnametystės (CK 3.194 str., 3.196 str.).

24Ieškovei skirtina uzufrukto teise tvarkyti nepilnametės G. Š. išlaikymui skirtas lėšas (CK 3.190 str. 1 d., 3.191 str.).

25Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 str. 1 d.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

28Ieškovei buvo suteikta pilnai apmokama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba ir su šios pagalbos teikimu susijusio išlaidos, todėl šios (680 Lt) ir kitos valstybės patirtos išlaidos – 246,60 Lt žyminio mokesčio ir 24,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų priteisini iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p., 82 str., 85 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 44 b.l.).

29Vadovaudamasis CPK 259 str., 263-268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

30Ieškinį patenkinti.

31Nustatyti, kad L. V., a.k. ( - ) yra G. Š., a.k. ( - ) tėvas.

32Priteisti iš atsakovo L. V., a.k. ( - ) nepilnametei dukrai G. Š., gim. 2005-10-14, išlaikymą po 285,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt penkis litus) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teisme dienos 2013-05-03 iki kol vaikas sulauks pilnametystės, pavedant išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoti įstatyminei nepilnamečio dukros atstovei – motinai R. B..

33Priteisti iš atsakovo L. V., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 680,00 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt litų) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, 246,60 Lt (du šimtus keturiasdešimt šešis litus, 60 ct) žyminio mokesčio ir 24,00 Lt (dvidešimt keturis litus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), “Swedbank”, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660).

34Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovei R.... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka bylą išnagrinėjo civilinę... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Ieškovė R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama teismo nustatyti,... 6. Atsakovas L. V. su ieškovės ieškiniu nesutiko, pradžiai ketino nesutikimą... 7. Tretysis asmuo M. B. su ieškovės ieškiniu sutiko (31 b.l.).... 8. Tretysis asmuo V. V. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į... 9. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ( - ) gimė G. Š., jos motina... 12. Pareigą apsaugoti vaiko teises ir teisėtus interesus ir užtikrinti jų... 13. Teismas atsižvelgia į tai, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos... 14. Posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad su atsakovu L. V. pradėjo draugauti... 15. Reikia pažymėti, kad atsakovui sutinkant teismui paskyrus DNR ekspertizę,... 16. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas, atsižvelgdamas į... 17. Dėl išlaikymo priteisimo.... 18. Pripažinus atsakovą L. V. nepilnametės G. Š. tėvu, atsakovui atsiranda... 19. Ieškovė kartu su sutuoktiniu M. B. turi dar du nepilnamečius vaikus N. B.,... 20. Ieškovė neturi duomenų apie atsakovo gaunamas pajamas. Atsakovas duomenų... 21. CK 6.461 straipsnio 2 dalyje nustatytas orientacinis vaikui priteistino... 22. Tėvai privalo įvertinti savo turtinę padėtį, savo pasirengimą užauginti... 23. Pažymėtina, kad ieškovė prašo dukters išlaikymui priteisti iš atsakovo... 24. Ieškovei skirtina uzufrukto teise tvarkyti nepilnametės G. Š. išlaikymui... 25. Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. ... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Ieškovei buvo suteikta pilnai apmokama valstybės garantuojama antrinė... 29. Vadovaudamasis CPK 259 str., 263-268 str., 269 str., 270 str., teismas... 30. Ieškinį patenkinti.... 31. Nustatyti, kad L. V., a.k. ( - ) yra G. Š., a.k. ( - ) tėvas.... 32. Priteisti iš atsakovo L. V., a.k. ( - ) nepilnametei dukrai G. Š., gim.... 33. Priteisti iš atsakovo L. V., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 680,00 Lt... 34. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...