Byla 2-735/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,RS CONSULTING UAB“atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-615-264/2009, kuria UAB ,,RS CONSULTING UAB“ iškelta bankroto byla, pagal ieškovo UAB ,,Granitas“ ieškinį atsakovui UAB ,,RS Consulting UAB“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Granitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „RS CONSULTING UAB“, nes atsakovas neatsiskaito su ieškovu pagal 2005 m. lapkričio 30 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 77/05. Ieškovas nurodė, kad atsakovo skola sudaro 41 555,54 Lt, iš jų: 40 111,53 Lt pagrindinė skola ir 1 444,01 Lt sutartiniai delspinigiai. Atsakovas nereaguoja į ieškovo raginimus ir priminimus sumokėti skolą, todėl, ieškovo manymu, atsakovo įmonė negali ar neketina vykdyti savo įsipareigojimų ir yra nemoki. Ieškovas UAB „Granitas“ siūlė paskirti bankroto administratoriumi UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

5AB SEB bankas taip pat kreipėsi į teismą su prašymu iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Prašyme nurodė, kad atsakovo skola bankui pagal 2006 m. lapkričio 29 d. kreditavimo sutartį Nr. 1850609020406-07 2008 m. lapkričio 24 d. sudarė 333 658,44 Lt paskola, 13 401,50 Lt palūkanos, 297,31 Lt delspinigiai ir 758,80 Lt bauda, iš viso: 348 116,05 Lt. Atsakovas nevykdė periodinių skolos ir palūkanų mokėjimų bankui, todėl, banko nuomone, atsakovas yra nemokus.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 5 d. nutartimi iškėlė UAB „RS CONSULTING UAB“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“. Atsakovo įmonės vadovas pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalies reikalavimą nepateikė bankroto bylai nagrinėti būtinų duomenų, teismo siunčiami procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, todėl teismas duomenis apie atsakovo ūkinę finansinę būklę rinko savo iniciatyva ir bankroto bylą iškėlė pagal byloje surinktus duomenis.

7Atsakovas UAB „RS CONSULTING UAB“ 2009 m. kovo 26 d. pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartį ir klausimą nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad atsakovas nebuvo informuotas apie pradėtą bankroto procesą, todėl buvo pažeista atsakovo teisė į tinkamą procesą. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 27 d. nutartimi atskirąjį skundą patenkino, panaikino Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 5 d. nutartį, nutarė klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „RS CONSULTING UAB“ nagrinėti iš naujo, įpareigojo atsakovą per 5 dienas nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui duomenis apie kreditorius ir debitorius, pateikti jų sąrašus, nurodant adresus bei pradelstų įsipareigojimų įvykdymo terminus pagal sutartis ar įstatymus; 2008-2009 m. ūkinės ir finansinės būklės duomenis, įrodymus apie turimą turtą ir pinigines lėšas, jų iššifravimą; duomenis apie teismuose nagrinėjamas civilines bylas, kuriose atsakovu yra UAB „RS CONSULTING UAB“, taip pat išieškojimus ne ginčo tvarka; įkeitimo sutartis, paaiškinimą apie galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau atsakovas reikalavimų neįvykdė, nes nepateikė teismui UAB „RS CONSULTING UAB“ balanso už 2008 m. ir 2009 m. I ketvirtį, pelno (nuostolių) ataskaitos, kreditorių sąrašų, nurodant kreditorių adresus bei pradelstų įsipareigojimų įvykdymo terminus.

8Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi iškėlė UAB „RS CONSULTING UAB“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Admivita“, išsprendė kitus su bankroto bylos iškėlimu susijusius klausimus. Teismas nurodė, kad atsakovo UAB „RS CONSULTING UAB“ vadovas 2009 m. balandžio 21 d. pateikė teismui paaiškinamąjį raštą (reg. Nr. 10087) bei raštą „Dėl dokumentų bei informacijos pateikimo“ (reg. Nr. 10088). Prie minėtų raštų pateikti dokumentai (SEB banko ataskaita, Pirkėjai, Skolos tiekėjams, Kasa, Apyvartos žiniaraštis, raginimai skolininkams ir kt.) nepaneigia ieškovo UAB „Granitas“ ir trečiojo asmens AB SEB bankas argumentų, jog UAB „RS CONSULTING UAB“ yra nemoki. Atsakovo įmonės vadovas pagal 9 straipsnio 1 dalies reikalavimą nepateikė teismui jokių įmonės ūkinės finansinės būklės duomenų, kurie patvirtintų, jog įmonė yra moki ir gali atsiskaityti su kreditoriais. Todėl teismas bankroto bylą iškėlė pagal teismo iniciatyva byloje surinktus duomenis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, rėmėsi oficialios valstybinės institucijos Kauno apskrities VMI pateiktos teismui atsakovo 2006 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenimis. Teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, kad byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atsakovas nevykdo finansinių įsipareigojimų – neatsiskaito su kreditoriais, nevykdo periodinių skolos dengimų ir palūkanų mokėjimų bankui. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas sprendė, kad UAB „RS CONSULTING UAB“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, t.y. esant nustatytam įmonės nemokumui. Teismas UAB „RS CONSULTING UAB“ administratoriumi paskyrė AB SEB banko pasiūlytą UAB „Admivita“, kadangi AB SEB bankas yra hipotekinis UAB „RS CONSULTING UAB“ kreditorius, kuriam įkeistas bendrovės nekilnojamasis turtas, be to, atsakovo skola bankui yra didesnė, nei skola ieškovui UAB „Granitas“.

9Atsakovas UAB ,,RS CONSULTING UAB“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

101. Teismas nepagrįstai rėmėsi finansinės atskaitomybės, sudarytos 2006 m. gruodžio 31 d., duomenimis, kadangi ši finansinė atskaitomybė sudaryta beveik prieš tris metus, todėl pagal ją nustatyti atsakovo nemokumą neteisinga. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad atsakovas nepateikė kreditorių sąrašo, nurodant kreditorių adresus bei pradelstų įsipareigojimų vykdymo terminus. Atsakovas pažymi, kad kreditorių adresų neturi, o, esant reikalui, jų paieška vykdoma VĮ Registrų centro pagalba bei telefono ryšio būdu.

112. Teismas netinkamai įvertino visas aplinkybes ir pateiktus finansinius duomenis: neįvertino atsakovo pateikto paaiškinamojo rašto; nevertino aplinkybės, kad atsakovas ieško būdų skoloms sumokėti; atsakovo prašymu yra iškeltos bankroto bylos skolininkams, kurie neatsiskaito su atsakovu; atsakovas niekada viešai nedeklaravo savo nemokumo ir nepareiškė, kad nežada atsiskaityti su ieškovu; atsakovas yra nurodęs, jog neprieštarauja AB SEB bankui perleisti įkeistą turtą natūra.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), kuris nustato ir kai kuriuos bylų, kylančių iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumus, išimtis iš bendrųjų proceso taisyklių (ĮBĮ 10 str. 1 d.).

15Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

16Pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,RS CONSULTING UAB“ iškėlė bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu – dėl nemokumo. Teismas, nustatydamas įmonės nemokumą, vertino Kauno apskrities VMI pateiktą 2006 m. gruodžio 31 d. balansą. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad teismas rėmėsi senu balansu ir neįvertino atsakovo pateiktų duomenų, tačiau atsakovas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, kaip tai yra nustatyta ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje. Teismo padarytą išvadą dėl atsakovo nemokumo patvirtina ir byloje esantis 2007 m. gruodžio 31 d. balansas (t. 1, b. l. 152-154), kuriame nurodyta, kad bendrovės turtas yra 901 712 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 604 233 Lt, t. y. įsipareigojimai sudaro 67 proc. turto vertės. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovo pateikti dokumentai nepaneigia išvados, jog įmonė yra nemoki. Iš atsakovo pateiktos AB SEB banko ataskaitos (t. 2, b. l. 68) matyti, kad atsakovo skola bankui 2009 m. kovo 31 d. sudarė 404 819,55 Lt, iš skolų tiekėjams ataskaitos (t. 2, b. l. 75-77) matyti, kad atsakovas kitiems kreditoriams yra skolingas 122 710,31 Lt. Atsakovas teismui nepateikė duomenų, kokia yra jo turimo turto vertė, tik 2009 m. balandžio 21 d. rašte (t. 2, b. l. 64) nurodė, kad turi tokį turtą: priekabą YORK, valst. Nr. US601, 1993 m.; VW Transporter, valst. Nr. ABD837, 1994 m., ir hipotekos lakštu AB SEB bankui įkeistą turtą – butą. Akivaizdu, kad šio turto vertė neviršija atsakovo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams. Atsakovas 2009 m. balandžio 21 d. paaiškinime (t. 2, b. l. 47) pripažino, kad negali laiku atsiskaityti su kreditoriais, nurodė, kad ir su atsakovu nėra atsiskaitę jo skolininkai. Teisėjų kolegija pažymi, kad, siekiant nustatyti, ar įmonė yra nemoki, teisinę reikšmę turi pradelstų įmonės įsipareigojimų ir turimo turto santykis. Nagrinėjamu atveju, atsakovo nurodyta aplinkybė, kad jis turi daug skolininkų, kurie neatsiskaito su atsakovu, nesudaro pagrindo spręsti, kad įmonė yra moki, nes, kaip nurodo ir pats atsakovas, jis turi sunkumų išieškant skolas iš skolininkų, neatmestina ir tikimybė, kad dalis skolų gali būti beviltiškos.

17Atsakovo nurodytas argumentas, kad jis niekada nedeklaravo savo nemokumo ir nepareiškė, kad nežada atsiskaityti su ieškovu, nesudaro pagrindo naikinti iš esmės pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos nutartį, kadangi pirmosios instancijos teismas atsakovui bankroto bylą iškėlė ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, o ne to paties straipsnio 5 dalies 2 punkto pagrindu, kuriame nustatytas pagrindas kelti įmonei bankroto bylą, kai įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

18Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai