Byla e2-909-775/2020
Dėl teisės gauti paveldėjimo teisės liudijimą ir nuosavybės teisės į paveldėtą turtą įregistravimo, tretieji asmenys – M. K., L. S., R. B., notarė J. V., antstolis S. U

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui G. K. ir advokato padėjėjai A. K., atsakovo atstovui advokato padėjėjui H. R., nedalyvaujant ieškovei, atsakovui, tretiesiems asmenims,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. K. patikslintą ieškinį atsakovui J. P. dėl teisės gauti paveldėjimo teisės liudijimą ir nuosavybės teisės į paveldėtą turtą įregistravimo, tretieji asmenys – M. K., L. S., R. B., notarė J. V., antstolis S. U..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Šalių reikalavimai ir argumentai, atsikirtimai

61.

7Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo: 1) pripažinti ieškovei G. K. teisę paduoti prašymą paveldėjimo bylą vedančiai notarei dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo be atsakovo sutikimo, siekiant įregistruoti atsakovo nuosavybės teisę į paveldėtą nekilnojamąjį turtą po V. P. mirties, 2) pripažinti ieškovei G. K. teisę, paduodant prašymą viešame registre VĮ „Registrų centras“ be atsakovo sutikimo, įregistruoti atsakovo nuosavybės teisę į paveldėtą nekilnojamąjį turą, 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 26–31).

81.1.

9Ieškovės atstovai bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad atsakovas ieškovei yra skolingas 73 134,44 Eur, trečiajam asmeniui L. S. – 21 866,38 Eur. Nurodė, kad atsakovas savo vardu registruoto turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi, tačiau 2011 m. birželio 10 d. jis priėmė palikimą po tėvo V. P. mirties. Atsakovas delsia kreiptis į paveldėjimo bylą vedančią notarę, kad jam būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas ir nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą būtų įregistruota VĮ Registrų centre. Paaiškino, kad atsakovas tokiu būdu elgiasi nesąžiningai, piktnaudžiauja savo teise ir pažeidžia ieškovės teises bei interesus, nes užkertą kelią nukreipti skolos išieškojimą į paveldėtą turtą. Atsakovo nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad antstoliui pradėjus vykdymo veiksmus išieškotojos G. K. naudai, o L. S. naudai priėmus Kauno apylinkės teismo nutartį areštuoti atsakovui priklausančias turtines teises į V. P. palikimą, atsakovas bandė atsisakyti 2011 m. birželio 10 d. pareiškimo priimti palikimą, reikšdamas ieškinį dėl jo pripažinimo negaliojančiu, skundė antstolio veiksmus. Be to, atsakovas, jo giminaičiai yra iškėlę teisme ne vieną bylą, kuriomis siekiama, kad atsakovo turtas pereitų kitiems asmenims. Nurodė, kad tokie atsakovo veiksmai patvirtina, jog jis piktybiškai vengia įregistruoti nuosavybės teisę į paveldėtą turtą, kad nebūtų patenkinti kreditorių reikalavimai. Siekiant įregistruoti atsakovo nuosavybės teisę į paveldėtą nekilnojamąjį turtą po V. P. mirties, ieškovė netiesioginiu ieškiniu prašo pripažinti jai teisę paduoti prašymus paveldėjimo bylą vedančiai notarei ir VĮ Registrų centrui dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo bei jo įregistravimo be atsakovo sutikimo.

102.

11Atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (4 t., b. l. 70–72), nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

122.1.

13Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad ne tik ieškovė siekia patenkinti savo kreditorinius reikalavimus, tačiau jos nurodytose bylose tai daro ir atsakovo motina, atsakovo sutuoktinė ir vaikai. Nurodė, jog atsakovas nesiekė vilkinti vykdymo proceso, nes pats antstolis buvo padaręs procedūrinių pažeidimų, dėl ko buvo skundžiami jo veiksmai. Ieškovė, siekdama patenkinti savo reikalavimus, gali kreiptis į antstolį ir reikalauti, kad būtų priverstinai išieškoma iš atsakovo turto. Šiuo metu vykdant priverstinį išieškojimą, kad būtų patenkinti kreditorių interesai, reikalavimas yra nukreiptas į paveldėjimo teisę po atsakovo tėvo V. P. mirties. Atsižvelgiant į tai, ieškovės patikslintas ieškinys dėl teisės gauti paveldėjimo teisės liudijimą ir nuosavybės teisės į paveldėtą turtą atsakovo vardu įregistravimo yra nepagrįstas, todėl turėtų būti atmestas.

143.

15Trečiasis asmuo R. B. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (2 t., b. l. 6–9), nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad nesutinka, jog atsakovas vengia įvykdyti prievolę kreditoriams, nes išieškojimas tęsiasi nuo 2014 metų dėl neteisėtų antstolio veiksmų vykdymo procese. Nurodė, kad R. B. reikalavimas kitoje byloje dėl atsakovo ir M. K. palikimo priėmimo liudijimų panaikinimų bei nuosavybės teisės į dalį namo adresu ( - ) pripažinimo yra pagrįstas, nes ji taip pat turi teisę į dalį minėto namo. Šiuo atveju patenkinus ieškovės ieškinį būtų pažeistos kitų kreditorių ir trečiųjų asmenų teisės, nes nesibaigus teisminiams procesams nėra aiški turto apimtis ir vertė.

164.

17Tretieji asmenys M. K., L. S., notarė J. V. ir antstolis S. U. teismo nustatytu terminu atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė.

185.

19Ieškovė, atsakovas, tretieji asmenys M. K., L. S., R. B., notarė J. V. ir antstolis S. U. į 2020 m. vasario 10 d. teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jiems pranešta tinkamai, byloje ieškovę ir atsakovą atstovauja advokatai, M. K. apie bylą informuota viešo paskelbimo būdu, todėl byla nagrinėjama minėtiems asmenims nedalyvaujant.

20Teismas konstatuoja:

21patikslintas ieškinys tenkinamas.

22II.

23Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

246.

25Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovė yra atsakovo kreditorė. Pas antstolį S. U. iš J. P. ieškovės naudai yra vykdomi išieškojimai 73 134,44 Eur sumai (1 t., b. l. 10, 18–20). ( - ) metais mirė atsakovo tėvas V. P.. Atsakovas 2011-06-10 priėmė palikimą (1 t., b. l. 11–12, 114–141), tačiau iki šiol nesikreipia į notarę dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ir jo įregistravimo VĮ Registrų centre. 2014-07-07 yra areštuotos atsakovo paveldėjimo teisės (1 t., b. l. 13–17), tačiau skola iki šiol neišieškota. Atsakovas piktnaudžiauja turima teise ir elgiasi nesąžiningai neįregistruodamas nuosavybės teisės į paveldėtą turtą ir tokiu būdu pažeidžia ieškovės teises, kadangi neįregistravus nuosavybės teisės yra apsunkinamas ieškovės skolos išieškojimas, nes nėra galimybės nukreipti išieškojimo į atsakovo turtą.

26Dėl netiesioginio ieškinio

277.

28CK 5.50 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Kadangi atsakovas pateikė pareiškimą notarei dėl palikimo priėmimo ir palikimo priėmimo faktas 2011-06-10 registruotas Testamentų registre, todėl konstatuotina, kad atsakovas yra paveldėto turto savininkas (1 t., b. l. 114–141).

298.

30Kaip matyti iš 2019-01-17 antstolio S. U. rašto, jo kontoroje iš J. P. ieškovės naudai vykdomi išieškojimai 73 134,44 Eur sumai (1 t., b. l. 10). CPK 690 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, kokia yra tikroji to turto vertė, taip pat ar turtas neįkeistas, ar neareštuotas ir kokie yra jam nustatyti apribojimai. Iš to seka, kad nėra galimybės nukreipti išieškojimą į atsakovo paveldėtą turtą, nes atsakovas priėmęs palikimą, šio turto neįregistravo Nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalis), dėl to pažeidžiami ieškovės interesai nukreipti skolos išieškojimą į turtą.

319.

32CK 6.68 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jei skolininkas pats šių teisų neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Taigi netiesioginis ieškinys yra toks ieškinys, kurį kreditorius, manydamas esant CK 6.68 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, pareiškia už savo skolininką, kuris neįgyvendina turimų reikalavimų savo skolininkui. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad netiesioginio ieškinio instituto tikslas – apsaugoti kreditorių nuo nesąžiningo skolininko veiksmų tais atvejais, kai skolininkas yra nesuinteresuotas savo subjektinės teisės įgyvendinimu dėl to, kad kreditorius į prisiteistą turtą nukreips savo reikalavimų patenkinimą. CK 6.68 straipsnyje nustatytas vienas kreditoriaus interesų gynimo būdų, pagal kurį kreditorius už skolininką jo vardu turi teisę pareikšti reikalavimą kitiems asmenims, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Tokiu atveju kreditorius priverstinai įgyvendina skolininko reikalavimo teisę trečiajam asmeniui pareikšdamas netiesioginį ieškinį (skolininko skolininkui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. M. v. Š. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-50/2015; kt.).

3310.

34Kadangi atsakovo skolos ieškovei nebuvo išieškotos priverstine tvarka ir atsakovas jų gražiuoju nesumokėjo, todėl ieškovė, gindama savo interesus turėjo teisę pareikšti netiesioginį ieškinį.

3511.

36Pagal CK 6.68 straipsnio 1 dalį netiesioginį ieškinį galima pareikšti tuo atveju, jeigu kreditoriaus reikalavimas skolininkui yra neabejotinas ir vykdytinas. Tai reiškia, kad kreditoriaus reikalavimas negali kelti abejonių ir negali būti ginčijamas tokio netiesioginio ieškinio pareiškimo metu. Šis reikalavimas turi būti vykdytinas, t. y. kitas asmuo turi pareigą įvykdyti prievolę kreditoriaus skolininkui. Šioje byloje iš atsakovo J. P. pagal teismo vykdomuosius raštus ir notaro vykdomuosius įrašus ieškovės naudai yra vykdomi išieškojimai 73 134,44 Eur sumai. Taigi kreditorė G. K. turi neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininko J. P. atžvilgiu.

3712.

38Antra, skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti, t. y. delsia įgyvendinti šią savo teisę, nerodo iniciatyvos, piktybiškai vengia tai daryti, pasirenka netinkamus savo teisės įgyvendinimo būdus ir pan. Antstolio S. U. duomenimis, atsakovas registruoto nekilnojamojo turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, neturi. Atsakovas 2011-06-10 priėmė palikimą po tėvo mirties, tačiau nesikreipdamas į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo (CK 5.66 str.), kurio pagrindu galėtų įregistruoti nuosavybės teises į mirusio V. P. turtą, užkerta kelią realiai įvykdyti išieškojimą, taip pažeisdamas ieškovės, kaip išieškotojos ir kreditorės, interesus. 2014-07-07 buvo surašytas skolininko paveldėjimo teisės arešto aktas (1 t., b. l. 10, 13–17). Kaip bylos nagrinėjimo metu nurodė šalys, antstolis bandė iš varžytynių parduoti atsakovo paveldėjimo teises, tačiau iki šiol to nepavyko padaryti. Ieškovės atstovai paaiškino, kad parduoti paveldėjimo teisę yra gana sudėtinga, nes labai sunku nustatyti jos vertę. Be to, pirkėjai turi pirkti visą kompleksą teisių į skirtingą turtą, kuris yra skirtingose vietose. Tokio turto pardavimas nesulaukia pirkėjų dėmesio ir todėl, kad pirkdami aktyvą, jie privalo įsigyti ir pasyvą, t. y. perima ne tik turtą, bet ir įsiskolinimus. Kadangi tokiu būdu išieškoti skolas nėra galimybės, todėl ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-969/2018, reiškia netiesioginį ieškinį, kad išieškojimas galėtų būti vykdomas ne iš atsakovui priklausančių paveldėjimo teisių, o konkrečių paveldimą turtą sudarančių nekilnojamųjų daiktų ar teisių į juos.

3913.

40Trečia, tokiu skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami kreditoriaus interesai, t. y. kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus ar nepakankamai mokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais (CK 6.68 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad atsakovas, priėmęs palikimą, tačiau visais būdais siekdamas išvengti išieškojimo nukreipimo į paveldėtą turtą, bandė perleisti turtą tretiesiems asmenims, sudarydamas taikos sutartį (civilinė byla Nr. e2-1657-435/2018); bandė notaro biure atsisakyti 2011-06-10 pareiškimo priimti palikimą; reiškė ieškinį dėl minėto pareiškimo pripažinimo negaliojančiu, kaip sudaryto iš esmės suklydus; reiškė eilę skundų dėl antstolio veiksmų siekiant sustabdyti išieškojimo veiksmus; trečiasis asmuo M. K. reiškė ieškinį dėl paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pakeitimo, bendrosios dalinės nuosavybės turto dalių pakeitimo ir kt. Tokie veiksmai tik pagrindžia, kad atsakovas nuo 2011 metų piktybiškai vengia įregistruoti nuosavybės teisę į paveldėtą turtą, kad kreditorių reikalavimai nebūtų patenkinti.

4114.

42Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ieškinys turėtų būti atmestas ir todėl, kad šiuo metu dar nėra baigta nagrinėti apeliacine tvarka civilinė byla Nr. e2-363-435/2019, kurioje pagal ieškovės R. B. patikslintą ieškinį yra nagrinėjami J. P. mirusio tėvo V. P. palikimo padalinimo ir priėmimo klausimai. Teismas su tokiu argumentu nesutinka, ir pažymi, kad šiai dienai atsakovas yra priėmęs palikimą po savo tėvo mirties ir yra paveldimo turto savininkas. Jei ateityje išsprendus teisminį ginčą, pasikeis įpėdinių paveldimo turto dalys, jos galės būti perregistruotos teismo sprendimo pagrindu.

4315.

44Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovė įrodė visas CK 6.68 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas, todėl ieškinys tenkinamas.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

4616.

47Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

4817.

49CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

5018.

51Ieškovė prašo priteisti 2 093,97 Eur už suteiktas teisines paslaugas ir 75 Eur žyminį mokestį. Pagal suteiktų paslaugų ataskaitas bei PVM sąskaitas faktūras Nr. 19061, Nr. 19206, Nr. 20027 ir Nr.19304 prašoma priteisti bendra 1 463,15 Eu suma neviršija Rekomendacijų 8.2., 8.16., 8.17., 8.19. ir 9. punktuose nustatyto maksimalaus dydžio. Ieškovė už pasiruošimą ir dalyvavimą 2019 m. spalio 30 d. posėdyje sumokėjo 210,27 Eur (PVM sąskaita faktūra Nr. 19647). Rekomendacijose nurodyta, jog teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis, minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas ir iki 30 minučių atmetama. 2019 m. spalio 30 d. posėdis truko mažiau nei 30 min., ieškovės atstovas nedetalizuoja, kiek laiko buvo skirta posėdžio pasiruošimui, todėl teismas sprendžia, kad pagrįstas pasiruošimo posėdžiui laikas yra viena valanda. Atsižvelgiant į tai, pagrįsta suma yra 105,14 Eur.

5219.

53Ieškovė taip pat prašė priteisti 2019-09-09 210,27 Eur pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 19513, 2019-12-04 105,14 Eur pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 19726 ir 2019-12-12 105,14 Eur pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 19789. Ieškovės atstovas 2020 m. vasario 28 d. pateikė minėtų sąskaitų apmokėjimus, prašo priteisti 315,42 Eur. Ši suma neviršija Rekomendacijų 8.19. ir 9. punktuose nustatyto maksimalaus dydžio, todėl priteisiama iš atsakovo.

5420.

55Bendra pagrįsta ieškovės išlaidų suma sudaro 1 958,71 Eur.

5621.

57Valstybė šioje byloje patyrė 53,47 Eur išlaidas už procesinių dokumentų siuntimą, kurios patenkinus patikslintą ieškinį priteisiamos iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 307 straipsniu,

Nutarė

59patikslintą ieškinį tenkinti.

60Pripažinti ieškovei G. K., asmens kodas ( - ) teisę paduoti prašymą paveldėjimo bylą vedančiai notarei dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo be atsakovo J. P., asmens ( - ) sutikimo, siekiant įregistruoti atsakovo J. P., asmens kodas ( - ) nuosavybės teisę į paveldėtą nekilnojamąjį turtą po V. P., asmens kodas ( - ) mirties.

61Pripažinti ieškovei G. K., asmens kodas ( - ) teisę paduoti prašymą valstybės įmonei Registrų centras be atsakovo J. P., asmens kodas ( - ) sutikimo, įregistruoti atsakovo J. P., asmens kodas ( - ) nuosavybės teisę į paveldėtą nekilnojamąjį turą.

62Priteisti ieškovei G. K., asmens kodas ( - ) iš atsakovo J. P., asmens ( - ) 1 958,71 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

63Priteisti iš atsakovo J. P., asmens kodas ( - ) 53,47 Eur (penkiasdešimt tris eurus 47 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu (įmokos kodas 5660). Šios sumos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, surenkamąją sąskaitą.

64Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Šalių reikalavimai ir argumentai, atsikirtimai... 6. 1.... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo: 1)... 8. 1.1.... 9. Ieškovės atstovai bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad atsakovas ieškovei... 10. 2.... 11. Atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą... 12. 2.1.... 13. Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad ne tik ieškovė... 14. 3.... 15. Trečiasis asmuo R. B. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (2 t.,... 16. 4.... 17. Tretieji asmenys M. K., L. S., notarė J. V. ir antstolis S. U. teismo... 18. 5.... 19. Ieškovė, atsakovas, tretieji asmenys M. K., L. S., R. B., notarė J. V. ir... 20. Teismas konstatuoja:... 21. patikslintas ieškinys tenkinamas.... 22. II.... 23. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 24. 6.... 25. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovė yra atsakovo kreditorė. Pas... 26. Dėl netiesioginio ieškinio... 27. 7.... 28. CK 5.50 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad įpėdinis laikomas priėmusiu... 29. 8.... 30. Kaip matyti iš 2019-01-17 antstolio S. U. rašto, jo kontoroje iš J. P.... 31. 9.... 32. CK 6.68 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir... 33. 10.... 34. Kadangi atsakovo skolos ieškovei nebuvo išieškotos priverstine tvarka ir... 35. 11.... 36. Pagal CK 6.68 straipsnio 1 dalį netiesioginį ieškinį galima pareikšti tuo... 37. 12.... 38. Antra, skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios... 39. 13.... 40. Trečia, tokiu skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami... 41. 14.... 42. Atsakovo atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ieškinys turėtų būti... 43. 15.... 44. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovė įrodė visas CK 6.68... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. 16.... 47. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje numatyta,... 48. 17.... 49. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 50. 18.... 51. Ieškovė prašo priteisti 2 093,97 Eur už suteiktas teisines paslaugas ir 75... 52. 19.... 53. Ieškovė taip pat prašė priteisti 2019-09-09 210,27 Eur pagal PVM sąskaitą... 54. 20.... 55. Bendra pagrįsta ieškovės išlaidų suma sudaro 1 958,71 Eur.... 56. 21.... 57. Valstybė šioje byloje patyrė 53,47 Eur išlaidas už procesinių dokumentų... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 59. patikslintą ieškinį tenkinti.... 60. Pripažinti ieškovei G. K., asmens kodas ( - ) teisę paduoti prašymą... 61. Pripažinti ieškovei G. K., asmens kodas ( - ) teisę paduoti prašymą... 62. Priteisti ieškovei G. K., asmens kodas ( - ) iš atsakovo J. P., asmens ( - )... 63. Priteisti iš atsakovo J. P., asmens kodas ( - ) 53,47 Eur (penkiasdešimt tris... 64. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...