Byla T-380-840/2012
Dėl nuteistojo N. A. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant prokurorui Kęstučiui Jogminui, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos atstovui būrio viršininkui A. L. ir nuteistajam N. A.,

2viešame išvažiuojamajame teismo posėdyje Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje išnagrinėjo pataisos įstaigos administracijos teikimą dėl nuteistojo N. A. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ir

Nustatė

3Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmę nuteistasis N. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) ( - )pilietis, lietuvis, atlieka pagal Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2010-12-03 nuosprendį – nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., skirta 10 mėn. laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d. ir 5 d. 1 p., šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus apygardos teismo 2010-07-16 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme pagal Lietuvos Respublikos BK 132 str. 1 d., skirta subendrinta bausmė – 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo.

4Anksčiau teistas:

5- 2005-06-16 Alytaus raj. apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., skirta 1 m. laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis LR BK 75 str., laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 m.;

6- 2010-07-16 Vilniaus apygardos teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 132 str. 1 d., skirta 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausmė.

7Laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2010 m. balandžio 22 d. Bausmės pabaiga – 2012 m. birželio 24 d. Neatlikta laisvės atėmimo bausmės dalis – 1 mėn. 20 d. Į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją atvyko 2010 m. liepos 28 d.

8Pataisos įstaigos administracija pirmą kartą kreipėsi į teismą su teikimu dėl nuteistojo N. A. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 3 d. 3 p. ? nuteistasis N. A. laikomas paprastosios grupės sąlygomis ir yra atlikęs 2/3 dalis laisvės atėmimo bausmės. Realiai nuteistasis N. A. jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės yra atlikęs daugiau negu 4/5 dalis.

9Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos atstovas būrio viršininkas A. L. teikimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

10Nuteistasis N. A. prašė teismo pataisos įstaigos administracijos teikimą tenkinti ir nurodė, jog laisvės atėmimo bausmę jis atlieka pirmą kartą, likusi neatlikta jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalis yra nedidelė. Laisvėje ketina gyventi pas motiną Alytuje, dirbti, nuteistasis išsako realius įsidarbinimo planus. Be to, nuteistasis teigė pasimokęs iš praeitis ir į pataisos įstaigą nebesugrįšiąs.

11Prokuroras prašė teismo pataisos įstaigos administracijos teikimą tenkinti.

12Teikimas tenkintinas.

13Susipažinus su nuteistojo N. A. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos administracijos teikimo priedais, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos BVK 158 str. numatytų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų netaikymo pagrindų nėra.

14Sprendžiant lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, teismui privalu įvertinti visas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse (LR BVK) įtvirtintas formaliąsias ir materialiąsias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymas iš esmės prilygsta apkaltinamuoju nuosprendžiu paskirtos bausmės, taip pat ir apkaltinamojo nuosprendžio, keitimui.

15Formaliosios lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygos yra įtvirtintos LR BVK 157 str. 2 ir 3 d.

16Susipažinus su nuteistojo N. A. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos administracijos teikimo priedais, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju nuteistasis N. A. atitinka įstatyme įtvirtintas formaliąsias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas: nuteistasis N. A. pataisos įstaigoje yra laikomas paprastosios grupės sąlygomis (nuo atvykimo į pataisos įstaigą, t.y. nuo 2010-08-03), yra atlikę 2/3 dalis laisvės atėmimo bausmės (realiai nuteistasis jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės yra atlikęs daugiau negu 4/5 dalis) ir yra įsipareigojęs doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys.

17Materialioji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlyga yra įtvirtinta LR BVK 157 str. 1 d. ? laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigoje atliekantį asmenį įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, tačiau prižiūrimą. Vertinant šią lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygą, teismas atsižvelgia į aplinkybes, susijusias su nuteistojo asmenybe (iki jam padarant nusikalstamą veiką, nusikalstamos veikos metu ir po nusikalstamos veikos padarymo), ir į aplinkybes, susijusias su padaryta nusikalstama veika (nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą).

18Susipažinus su nuteistojo N. A. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos administracijos teikimo priedais, nustatyta, jog:

19- nuteistasis N. A. teistas nebe pirmą kartą, tačiau laisvės atėmimo bausmę atlieka pirmą kartą, už du nusikaltimus: neatsargų ir nesunkų, padarytus apsvaigus nuo alkoholio (nuteistojo N. A. asmens bylos ( - ) 1-os dalies 19-22, 24-25 lapai);

20- pataisos įstaigos administracija nuteistąjį N. A. charakterizuoja teigiamai: nuteistasis N. A. yra nekonfliktiškas, ramaus būdo, stengiasi išvengti konfliktinių situacijų, smurto nevartoja. Atvykęs į pataisos įstaigą, nuteistasis išsakė norą dirbti, tačiau dėl darbo vietų stokos įdarbintas nebuvo. Nuteistasis aktyviai dalyvauja socialinės reabilitacijos programose ir visuomeninėje būrio veikloje. Galiojančių drausminių nuobaudų neturi. Yra skatintas. Pataisos įstaigos administracijos nuomone nuteistasis N. A. gali būti toliau taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, bet prižiūrimas;

21- laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu nuteistasis N. A. pataisos įstaigoje vidaus tvarką pažeidė du kartus ir abu kartus buvo nubaustas: 2010-10-13 (kitam nuteistajam darė tatuiruotę) ir 2011-01-26 (miegojo kitame būryje). Nuobaudos mažareikšmės ir nebegalioja. Skatintas vieną kartą – 2012-03-15 (už dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose);

22- pagal pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvadą nuteistasis N. A. bendrauja noriai, nors yra uždaro būdo, stengiasi būti atviras, kaltę dėl padarytų nusikaltimų pripažįsta. Vengia konfliktų. Geba save kontroliuoti. Vertybių sistemoje akcentuoja šeimą. Pakartotino nusikaltimo tikimybę nuteistasis N. A. atmeta, teigia pasimokęs iš praeities klaidų. Palaiko ryšius su artimaisiais, tikisi jų paramos. Laisvėje ketina įsidarbinti. Išvada: tikėtina adekvati nuteistojo N. A. integracija į visuomenę;

23- pagal pataisos įstaigos Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktą pažymą pataisos įstaigoje yra gauti vykdomieji dokumentai dėl 32011,00 Lt išieškojimo iš nuteistojo N. A.. Neišieškota. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu iš nuteistojo priteista 7011,00 Lt turtinės ir 25000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo (nuteistojo N. A. asmens bylos ( - ) 1-os dalies 19-22 lapai);

24- paleistas lygtinai iš pataisos įstaigos nuteistasis N. A. ketina gyventi pas motiną (( - )).

25Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus pataisos įstaigos administracijos atstovo ir nuteistojo N. A. paaiškinimus bei ištirtą nuteistojo N. A. asmens bylos ( - ) ir pataisos įstaigos administracijos teikimo medžiagą, teismas sprendžia, kad šiuo metu nuteistasis N. A. jau gali būti lygtinai paleistas ir toliau taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, bet prižiūrimas, todėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos teikimas dėl nuteistojo N. A. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos tenkintinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Respublikos BPK 362 str., teismas

Nutarė

27Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos teikimą dėl nuteistojo N. A. lygtinio paleidimo tenkinti.

28N. A. lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos jam neatlikus 1 mėnesio ir 20 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir nustatyti jam šias pareigas:

29- tris kartus per mėnesį registruotis lygtinai iš pataisos įstaigos paleistų asmenų priežiūrą atliekančioje institucijoje – pataisos inspekcijoje, pagal gyvenamąją vietą;

30- neišeiti iš namų nuo 2200 val. iki 600 val. ryto, išskyrus atvejus, kai reikia būti darbe;

31- be lygtinai iš pataisos įstaigos paleistų asmenų priežiūrą atliekančios institucijos – pataisos inspekcijos, leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų ilgiau kaip 7 paroms.

32Nutartis per 5 d. nuo jos paskelbimo, o nuteistajam nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame išvažiuojamajame teismo posėdyje Pravieniškių pataisos... 3. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės atėmimo bausmę... 4. Anksčiau teistas:... 5. - 2005-06-16 Alytaus raj. apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 284... 6. - 2010-07-16 Vilniaus apygardos teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 132 str. 1... 7. Laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2010 m. balandžio 22 d. Bausmės pabaiga... 8. Pataisos įstaigos administracija pirmą kartą kreipėsi į teismą su teikimu... 9. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos atstovas... 10. Nuteistasis N. A. prašė teismo pataisos įstaigos administracijos teikimą... 11. Prokuroras prašė teismo pataisos įstaigos administracijos teikimą tenkinti.... 12. Teikimas tenkintinas.... 13. Susipažinus su nuteistojo N. A. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos... 14. Sprendžiant lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, teismui... 15. Formaliosios lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygos yra... 16. Susipažinus su nuteistojo N. A. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos... 17. Materialioji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlyga yra įtvirtinta... 18. Susipažinus su nuteistojo N. A. asmens byla ( - ) ir pataisos įstaigos... 19. - nuteistasis N. A. teistas nebe pirmą kartą, tačiau laisvės atėmimo... 20. - pataisos įstaigos administracija nuteistąjį N. A. charakterizuoja... 21. - laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu nuteistasis N. A. pataisos... 22. - pagal pataisos įstaigos psichologinės tarnybos išvadą nuteistasis N. A.... 23. - pagal pataisos įstaigos Buhalterinės apskaitos skyriaus pateiktą pažymą... 24. - paleistas lygtinai iš pataisos įstaigos nuteistasis N. A. ketina gyventi... 25. Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus pataisos įstaigos administracijos... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos... 27. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos teikimą... 28. N. A. lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos jam neatlikus 1 mėnesio ir 20... 29. - tris kartus per mėnesį registruotis lygtinai iš pataisos įstaigos... 30. - neišeiti iš namų nuo 2200 val. iki 600 val. ryto, išskyrus atvejus, kai... 31. - be lygtinai iš pataisos įstaigos paleistų asmenų priežiūrą... 32. Nutartis per 5 d. nuo jos paskelbimo, o nuteistajam nuo nutarties nuorašo...