Byla 2S-301-71/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Reginos Agotos Gutauskienės, kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saulės valda“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti ir apeliacinį skundą atsisakyta priimti byloje pagal ieškovo UAB „Ūkvedys“ po reorganizacijos UAB “Saulės valda“ ieškinį atsakovei E. I. dėl skolos išieškojimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Saulės valda“ 2011-02-25 pateikė teismui prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo, kuriuo prašė atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą ir priimti apeliacinį skundą. (90-91 b. l.). Ieškovas nurodo, kad dėl klaidos pateikė apeliacinį skundą Šiaulių miesto apylinkės teismui, tačiau neteisingai nurodė Šiaulių miesto apylinkės teismo adresą, todėl 19 kalendorinių dienų praleido sprendimo apskundimo terminą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartimi atmetė UAB „Saulės valda“ prašymą atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti ir 2011-02-25 pateiktą apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. 2-86-79/2011 atsisakė priimti (97 b. l.).

7Apeliantas įrodymų, kad apeliacinis skundas buvo pateiktas laiku, tačiau nurodytas neteisingas teismo adresas, nepateikė, todėl teismas negalėjo vertinti ar tikrai ieškovas dėl suklydimo teismui laiku nepateikė apeliacinio skundo. Teismas laikė, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas be svarbios priežasties, apeliantas nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, kad laiku ir įstatymo numatytais terminais apgintų jo manymu pažeistą teisę.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Apeliantas UAB „Saulės valda“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartį ir tenkinti ieškovo UAB „Saulės valda“ prašymą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti (98-100 b. l.).

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Apeliantas nurodo, kad teismas atsisakymo atnaujinti praleistą terminą nemotyvavo, o apsiribojo tik paaiškinimu, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas be svarbios priežasties. Įmonėje dirbanti biuro administratorė, siunčianti procesinius dokumentus, neturi teisinio išsilavinimo, todėl nežino, kad privalu kaupti į teismą siunčiamų dokumentų pašto kvitukus. Vertinant šią aplinkybę Šiaulių miesto teismas, turėjo tinkamai bei laikantis protingumo, teisingumo principu prašymą dėl termino atnaujinimo priimti.

122. Apeliantai teigia, kad teismas neįvertino fakto, kad terminas buvo praleistas vos kelias savaites. Teismas, spręsdamas procesinio pobūdžio klausimus privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ir privalo atsižvelgti į materialinio teisinio ginčo turinį.

133. Teismas nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, užkirto kelią ieškovui UAB „Saulės valda" realizuoti savo konstitucinę teisę į teismą ir užginčyti neteisingą sprendimą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė E. I. nurodo, kad ieškovas teismo sprendimą galėjo apskųsti per 30 dienų, tačiau to nepadarė (105 b. l.).

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad LR CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

18Procesinių terminų nustatymas įstatyme nėra savitikslis. Jų nustatymu siekiama užtikrinti atskirų procesinių veiksmų atlikimo ir tuo pačiu viso proceso operatyvumą, užtikrinti teismo procesinių sprendimų ir civilinių teisinių santykių stabilumą. Tuo atveju, kai asmuo praleidžia proceso įstatyme nustatytą terminą procesiniam veiksmui atlikti, teisė atlikti šį veiksmą išnyksta. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiam asmeniui (LR CPK 75 str. 1 d.). Įstatymų leidėjas suteikė teismui teisę išimtiniais atvejais, įvertinus konkrečias faktines aplinkybes, atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą procesiniam veiksmui atlikti, jeigu pripažįstama, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (LR CPK 78 str. 1 d.). Pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas, o prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (LR CPK 78 str. 4 d.). Taigi teismas įstatymo nustatytą terminą procesiniam veiksmui atlikti atnaujina tik tuomet, jeigu termino praleidimo priežastys pagal konkrečias faktines aplinkybes tikrai svarbios ir pareiškėjas tai pagrindžia įrodymais.

19Apelianto argumentas, kad teismas atsisakymo atnaujinti praleistą terminą nemotyvavo, o apsiribojo tik paaiškinimu, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas be svarbios priežasties, laikytinas nepagrįstu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad įrodymų patvirtinančių, kad apeliacinis skundas buvo pateiktas laiku, tačiau nurodytas neteisingas teismo adresas, apeliantas nepateikė. Tai, kad įmonėje dirbanti biuro administratorė, siunčianti procesinius dokumentus, neturi teisinio išsilavinimo ir nežino, kad privalu kaupti į teismą siunčiamų dokumentų pašto kvitukus, negali būti laikoma svarbia priežastimi praleistam terminui atnaujinti. Atskirai pažymėtina, kad įrodymas, patvirtinantis apeliacinio skundo padavimą laiku, neteisingai nurodant teismo adresą, gali būti pats paštu siųstas vokas su pašto antspaudais, bei pašto pažymą, kad toks siuntimas konkrečiu metu buvo vykdomas. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai negalėjo vertinti ar tikrai ieškovas dėl suklydimo teismui laiku nepateikė apeliacinio skundo.

20Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos septintojo protokolo 2 straipsnį kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad jo bylą peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad nors nurodyto protokolo 2 straipsnio nuostata yra dėl asmens, apkaltinto nusikaltimo padarymu, teisių, ji taikoma ir civilinėse bylose. Taigi, viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, t. y. ji ribojama laike. Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Jeigu apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas yra praleistas nedaug, sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007). Tuo tarpu, jeigu terminas atskirajam skundui paduoti yra praleistas labai ilgas, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2003).

21Apelianto argumentą, kad teismas neįvertino fakto, kad terminas buvo praleistas vos kelias savaites, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą.

22LR CPK nustato pareigą ne tik teismui, bet ir byloje dalyvaujantiems asmenims rūpintis proceso skatinimu, domėtis bylos sprendimo, jo apskundimo eiga. Pats apeliantas pripažįsta, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti yra praleistas 19 kalendorinių dienų. Apeliantas turėdamas pareigą domėtis bylos eiga turėjo ir galimybę domėtis apeliacinio skundo gavimo teisme procesu. Be to, ieškovo buveinė yra Šiaulių mieste, todėl praleistas 19 kalendorinių dienų terminas apeliacinio skundui siuntimui Šiaulių mieste laikytinas per ilgu. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija laiko, kad ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, o apeliacinio skundo nepateikimas per įstatyme numatytą laikotarpį, nesant jokių svarbių terminio praleidimo priežasčių, vertintinas kaip netinkamas rūpinamasis šia teise.

23Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto nurodytos aplinkybės negali būti pripažintos svarbiomis priežastimis praleistam apskundimo terminui atnaujinti, todėl apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas užkirto kelią ieškovui UAB „Saulės valda" realizuoti savo konstitucinę teisę į teismą ir užginčyti neteisingą sprendimą, laikytinas nepagrįstu ir atmestinu.

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos nutartį, todėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

25Netenkinus ieškovo atskirojo skundo, iš jo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1d. 3p.).

26Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš UAB „Saulės valda“ (juridinio asmens kodas 144619514, buveinė Žemaitės g. 20, Šiauliai) 2,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Saulės valda“ 2011-02-25 pateikė teismui prašymą dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartimi atmetė UAB... 7. Apeliantas įrodymų, kad apeliacinis skundas buvo pateiktas laiku, tačiau... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Apeliantas UAB „Saulės valda“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Apeliantas nurodo, kad teismas atsisakymo atnaujinti praleistą terminą... 12. 2. Apeliantai teigia, kad teismas neįvertino fakto, kad terminas buvo... 13. 3. Teismas nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė E. I. nurodo, kad ieškovas teismo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Procesinių terminų nustatymas įstatyme nėra savitikslis. Jų nustatymu... 19. Apelianto argumentas, kad teismas atsisakymo atnaujinti praleistą terminą... 20. Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos... 21. Apelianto argumentą, kad teismas neįvertino fakto, kad terminas buvo... 22. LR CPK nustato pareigą ne tik teismui, bet ir byloje dalyvaujantiems asmenims... 23. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto nurodytos... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro... 25. Netenkinus ieškovo atskirojo skundo, iš jo priteistinos išlaidos, susijusios... 26. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartį palikti... 28. Priteisti iš UAB „Saulės valda“ (juridinio asmens kodas 144619514,...