Byla 2-716-204/2012
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, sekretoriaujant Marijai Razgauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės „BTA Insurance Company“ SE, veikiančios per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui R. S. dėl žalos atlyginimo regreso tvarka ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3237,95Lt žalos atlyginimo regreso tvarka, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2008-11-17 įvyko autoįvykis, kurio kaltininku pripažintas atsakovas R. S., vairavęs automobilį „Renault Espace“, valst. Nr. ( - ) Įvykio metu buvo sutrikdyta asmens sveikata. Kadangi atsakovo, vairavusio automobilį „Renault Espace“, valst. Nr. ( - ) civilinė atsakomybė buvo apdrausta 2008-11-16 transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ieškovės bendrovėje, todėl ieškovė, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, atlygino padarytą 16189,73Lt žalą dėl asmens sveikatos sutrikdymo.

4Nurodo, kad Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 12 str., numato, kad įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 60.3 p. numato, kad draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas per 3 darbo dienas nepateikė draudikui eismo įvykio deklaracijos ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykių aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį.

5Atsakovas nevykdė pareigos pranešti draudikui raštu per tris dienas apie įvykį. Ieškovė 2009-01-28 kreipėsi į atsakovą ir paprašė pateikti turimą informaciją apie eismo įvykį, tačiau atsakovas informacijos nesuteikė. Kadangi atsakovas vengė bendradarbiauti, draudimo įmonė neturėjo galimybės apskaičiuoti draudimo išmokos vadovaujantis objektyviais, visapusiškais įrodymais ir draudimo išmoką apskaičiavo ir išmokėjo pagal nukentėjusiojo pateiktą informaciją. TPVCAPDĮ 12 str. numato, kad reikalavimas dėl 20 proc. draudimo išmokos grąžinimo reiškiamas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį atsakingas asmuo negali dėl svarbių priežasčių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neteikia jokių argumentų, kurie galėtų pateisinti negalėjimą pranešti draudimo įmonei per tris darbo dienas, taip pat neteikia jokių paaiškinimų, kodėl neatsiliepė į draudimo įmonės prašymus pateikti turimą informaciją apie įvykį, draudimo įmonė neturi pagrindo vadovaujantis nutarimo 63 str. mažinti reikalaujamos grąžinti draudimo išmokos dydį, nes byloje nėra lengvinančių aplinkybių dėl atsakovo pareigų nevykdymo, taip pat atsakovas neteikia ir kitų galimai reikšmingų aplinkybių dėl pareigų nevykdymo, o tuo pačiu ir pagrindo mažinti reikalaujamą grąžinti draudimo išmokos sumą. Kadangi apdraustos transporto priemonės valdytojas, t.y. atsakovas nevykdė ar netinkamai vykdė TPVCAPDĮ 12 str. nustatytas pareigas, ieškovė reikalauja sumokėti 20 procentų nuo išmokėtos sumos t.y. 3237,95Lt.

6Ieškinys tenkintinas.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2008-11-17 Vokietijoje įvyko autoįvykis, kurio kaltininku pripažintas atsakovas R. S., vairavęs automobilį „Renault Espace“, valst. Nr. ( - ) Įvykio metu buvo sutrikdyta asmens sveikata. Kadangi atsakovo, vairavusio automobilį „Renault Espace“, valst. Nr. ( - ) civilinė atsakomybė buvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ieškovės bendrovėje (b.l. 26), todėl ieškovė, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, atlygino padarytą 16189,73Lt (sumokėjo 553,25 EUR ir 4135,62 EUR) žalą dėl asmens sveikatos sutrikdymo (b.l. 22, 23, 27).

8Ieškovė, vadovaudamasi TPVCAPDĮ 12 str., numatančiu, kad įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 60.3 p., numatančiu, kad draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas per 3 darbo dienas nepateikė draudikui eismo įvykio deklaracijos ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykių aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį, reikalauja priteisti iš atsakovo R. S. 20 procentų nuo išmokėtos sumos t.y. 3237,95Lt, nes jo vengimas bendradarbiauti lėmė, kad draudimo įmonė neturėjo galimybės apskaičiuoti draudimo išmokos vadovaujantis objektyviais, visapusiškais įrodymais. Be to, nėra jokių lengvinančių aplinkybių dėl atsakovo pareigų nevykdymo, o tuo pačiu ir pagrindo mažinti reikalaujamą grąžinti draudimo išmokos sumą (b.l. 24, 25, 30).

9Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 1 d., 2 d.). Ieškovė pateikė įrodymus, kad dėl atsakovo neveikimo patyrė žalą, todėl esant šioms aplinkybėms, iš atsakovo R. S. priteistina 3237,95Lt žala bei 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.249 str., 6.254 str., 6.210 str. 1 d., 6.280 str.).

10Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 97Lt žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.1 d.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš R. S., gim. ( - ), 3237,95Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2012-04-13 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 97Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei „BTA Insurance Company“ SE, veikiančiai per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, įmonės kodas 300665654.

14Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai