Byla 2S-84-212/2014

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. atskiruosius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. ir 2013 m. lapkričio 29 d. nutarčių civilinėje byloje Nr. 2-7083-837/2013 pagal pareiškėjo A. K. prašymą civilinėje byloje dėl LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidavimo pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ieškinį atsakovui LUAB „Aukštaitijos transportas“, tretiesiems asmenims VĮ Valstybės turto fondas ir Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl likvidatoriaus pakeitimo ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas prašė pakeisti arba atšaukti jį iš UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pareigų ir UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondas. Nurodė, kad UAB „Aukštaitijos transporto“ likvidatoriumi jis buvo paskirtas prieš jo valią ir be jo sutikimo.

5Panevėžio miesto apylinkės teismui priėmus 2013-11-21 nutartį, kurią prašymas buvo patenkintas ir įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos naujai paskirtam likvidatoriui perduoti įmonės turtą pagal sudarytą balansą ir visus įmonės dokumentus, prašė išaiškinti kaip jam vykdyti įsiteisėjusią Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-11-21 nutartį ir perduoti naujam likvidatoriui dokumentus, kurie jam niekada nebuvo perduoti ir jis jų neturėjo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino, atleido A. K. iš LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pareigų ir LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi skyrė V. M.. Įpareigojo LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatorių A. K. per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos naujai paskirtam LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriui V. M. perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pakeitimo nutarties įsiteisėjimo duomenimis ir visus įmonės dokumentus. Nustatė, kad Panevėžio apylinkės teismo 2001-03-29 papildomu sprendimu A. K. buvo paskirtas UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius su pareiškėjo prašymu sutiko ir LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi vietoj pareiškėjo prašė skirti V. M., kuris sutiko būti įmonės likvidatoriumi ir atitiko įmonės likvidatoriui keliamus reikalavimus. Duomenų, kad siūlomo likvidatoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms, teismas nenustatė.

8Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 29 d. pareiškėjo prašymą dėl 2013-11-21 nutarties išaiškinimo atmetė. Nurodė, kad ši nutartis yra aiški ir papildomas jos išaiškinimas nereikalingas. Pareiškėjas prašyme kelia jo, kaip įmonės likvidatoriaus, tinkamo pareigų atlikimo klausimą, kas gali būti kitos bylos nagrinėjimo dalyku. Be to, 2013-11-28 pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodo tuos pačius atskirojo skundo motyvus, kuriuos prašo išaiškinti pateiktame prašyme.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-11-21 nutartyje jam nustatytus įpareigojimus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos naujai paskirtam LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriui V. M. perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pakeitimo nutarties įsiteisėjimo duomenimis ir visus įmonės dokumentus bei pakeisti skundžiamosios nutarties motyvuojamąją dalį, papildant ją teismo nustatytais ir patvirtintais faktais, jog 2001-03-29 civilinės bylos Nr. 2-240-02/2001 papildomu sprendimu A. K. buvo neteisėtai ir nepagrįstai teismo paskirtas UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi arba panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą dėl jam nustatytų įpareigojimų ir motyvuojamosios nutarties dalies papildymo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Mano, kad teismas neteisėtai įpareigojo apeliantą perduoti įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus naujai paskirtam likvidatoriui, pilnai neatskleidė bylos esmės, pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos bei priėmė nepagrįstą ir iš dalies neteisėtą nutartį. Mano, kad teismas pažeidė CPK 263, 265 str. 2 d., t. y. peržengė byloje pareikštų reikalavimų ribas, nes niekas byloje nereiškė teismui reikalavimo įpareigoti A. K. perduoti įmonės turtą bei dokumentus naujam likvidatoriui. Teismas neatskleidęs bylos esmės, nenustatęs jokių faktinių aplinkybių, jog jam buvo perduoti kokie tai įmonės dokumentai ar jis yra vykdęs likvidatoriaus funkcijas, nepagrįstai įpareigojo perduoti įmonės dokumentus bei turtą naujam likvidatoriui. Teismas neanalizavo ir nevertino faktinių aplinkybių, jog apeliantas buvo paskirtas likvidatoriumi be jo sutikimo, neturint reikiamos kvalifikacijos, nesilaikant CK 2.108 str. numatytos tvarkos ir reikalavimų. Taip pat teismas neįvertino prašymo pakeisti jį kitu asmeniu, kaip netinkamai paskirtą ir nesutinkantį būti likvidatoriumi.

11Antruoju atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-11-29 nutartį ir jam nustatytų įpareigojimų tinkamo vykdymo išaiškinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Mano, kad teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Įsiteisėjus 2013-11-21 nutarčiai jis nebebus likvidatoriumi, todėl negalės vykdyti likvidatoriaus pareigų 15 dienų laikotarpyje. Teismas nepagrįstai įpareigojo jį perduoti naujajam likvidatoriui tai ko jis pats niekada nėra gavęs. Mano, kad teismas turėjo išaiškinti nutarties dalį dėl įpareigojimo perduoti įmonės turtą bei dokumentus. Įstatymas nenumato teismui atsisakyti aiškinti nutartį vien dėl to, jog yra paduotas atskirasis skundas, kuriame nurodomi tie patys motyvai kaip ir prašyme išaiškinti nutartį.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Panevėžio skyrius prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-11-21 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Teismo priimta nutartis yra teisėta ir pagrįsta, nes likvidatoriaus kompetencija suponuoja jo pareigą perduodant įmonę naujai paskirtam likvidatoriui vykdyti teismo nutartyje nurodytus įpareigojimus.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties panaikinimo tenkintinas, nutarties dalis, įpareigojanti A. K. per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos naujai paskirtam LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriui V. M. perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pakeitimo nutarties įsiteisėjimo duomenimis ir visus įmonės dokumentus, naikintina (337 str. 2 p.).

15Atskirasis skundas dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties panaikinimo, atmestinas ir nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

17Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties

18Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2001-01-04 sprendimu tenkino VSDFV Panevėžio skyriaus ieškinį ir nusprendė likviduoti UAB „Aukštaitijos transportas“, o likvidatoriumi paskyrė bendrovės akcininką S. M., kuris 2001-01-31 mirė. (civ. b. 2-240-02/2001, b. l. 32-33, 39). Ieškovo VSDFV Panevėžio skyriaus prašymu Panevėžio miesto apylinkės teismas 2001-03-29 papildomu sprendimu UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi paskyrė pareiškėją A. K. (civ. b. 2-240-02/2001, b. l. 34-35, 46-47).

19Iš darbo sutarties matyti, jog pareiškėjui A. K. nebuvo suteiktos likvidatoriaus pareigybė, todėl jis likvidatoriaus pareigų neatliko (t. 1, b. l. 94-99). Darbo sutartis patvirtina, kad A. K. nuo 2000-02-07 iki 2002-06-19 dirbo VĮ Valstybės turto fondas vyresniuoju specialistu (t. 1, b. l. 67-69). Duomenų, patvirtinančių, jog VĮ Valstybės turto fondas A. K. paskyrė savo atstovu Panevėžyje, ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius, nepateikė. Priešingai, VĮ Valstybės turto fondas nurodė, kad A. K. fondas nėra davęs jokių pavedimų ar įgaliojimų, susijusių su UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pareigų vykdymu, o pareigybių, pagal kurias dirbo A. K., aprašymuose nebuvo funkcijos, susijusiosios su įmonių likvidavimu (t. 1, b. l. 65-66). Be to, likvidatoriaus įgaliojimai atsiranda juridinių asmenų dalyvių, teismo ar juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimo, o ne darbo santykių pagrindu.

20Taip pat byloje nėra duomenų, kad ieškovas naujai paskirtam likvidatoriui A. K., būtų perdavęs po mirusio likvidatoriaus S. M. likusį bendrovės turtą, dokumentus ir pan. Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius 2002-01-14 pareiškimu patvirtino, jog A. K. nevykdė teismo sprendimo ir neatliko likvidatoriaus pareigų, UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidavimo procesas nebuvo pradėtas (t. 1, b. l. 34).

21Atsižvelgiant į išdėstytas faktines bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pareiškėjas A. K. neatliko likvidatoriaus pareigų, jam nebuvo perduoti įmonės dokumentai bei turtas. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių neįvertino, todėl nepagrįstai skundžiamos 2013-11-21 nutarties 3 dalyje įpareigojo pareiškėją A. K. per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti naujai paskirtam likvidatoriui LUAB „Aukštaitijos transportas“ turtą pagal balansą, sudarytą likvidatoriaus pakeitimo nutarties įsiteisėjimo duomenimis ir visus įmonės dokumentus. Dėl to, kas pasakyta, pirmosios instancijos teismo 2013-11-21 nutarties 3 dalis naikintina.

22Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties

23Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013-11-29 nutartimi atsisakė A. K. išaiškinti 2013-11-21 nutartį. Kadangi minėtos nutarties skundžiama dalis panaikinta, atskirasis skundas atmestinas, nes nutartis aiški ir papildomai jos aiškinti nėra pagrindo.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, teismas

Nutarė

25Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties dalį, įpareigojančią LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatorių A. K. per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos naujai paskirtam LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriui V. M. perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą LUAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pakeitimo nutarties įsiteisėjimo duomenimis ir visus įmonės dokumentus, panaikinti. Likusią Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

26Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas prašė pakeisti arba atšaukti jį iš UAB „Aukštaitijos... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismui priėmus 2013-11-21 nutartį, kurią... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi... 8. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 29 d. pareiškėjo... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 11. Antruoju atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio miesto... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Panevėžio skyrius prašo Panevėžio... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio... 15. Atskirasis skundas dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 17. Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas... 19. Iš darbo sutarties matyti, jog pareiškėjui A. K. nebuvo suteiktos... 20. Taip pat byloje nėra duomenų, kad ieškovas naujai paskirtam likvidatoriui A.... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas faktines bylos aplinkybes, apeliacinės... 22. Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties... 23. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013-11-29 nutartimi atsisakė A. K.... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 25. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties dalį,... 26. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti...