Byla e2-8335-861/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė,

2sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei,

3dalyvaujant atsakovei N. G.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovei N. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 221,22 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2008-09-01 tarp ieškovo ir atsakovės sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 1590818052074-47, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 2903,44 Eur kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį grąžinimo terminą iki 2013-08-31. Paaiškino, jog sutartyje numatyta, kad atsakovei laiku negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti palūkanų ar delspinigių, ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Pažymėjo, jog atsakovė prievolių ieškovui nevykdo, ieškovas įspėjo atsakovę sutartyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovė įspėjime nurodyto reikalavimo neįvykdė, todėl ieškovas sutartį su atsakove nutraukė.

6Atsakovė atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko. Paaiškino, jog 2014 metais banko darbuotoja nurodė atsakovei, kad ji išmokėjo visą paskolą ir nėra skolinga ieškovui. Nurodė, jog 2015 metų rugpjūčio mėnesį su atsakove susisiekė ieškovo darbuotoja, kuri nurodė, kad atsakovė yra skolinga ieškovui 221 Eur delspinigių. Pažymėjo, jog rašytinių pranešimų dėl susidariusios skolos nėra gavusi.

72016-03-03 teisme gautas ieškinio reikalavimo patikslinimas, kuriuo ieškovas, vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, atsisakė dalies atsakovei pareikšto ieškinio reikalavimo 173,26 Eur sumai. Nurodė, jog ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovui žinomos. Pažymėjo, jog kitoje dalyje, t.y. dėl 47,96 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

82016-03-03 vykusio teismo posėdžio metu atsakovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus, nurodė, jog delspinigių ieškovui nėra skolinga, visą gautą paskolą yra grąžinusi. Paaiškino, kad mokėjimus galėjo atlikti vėliau nei nurodyta grafike, tačiau banko darbuotojai tvirtino, kad atsakovė yra neskolinga, todėl buvo suklaidinta ieškovo darbuotojų. Pažymėjo, jog už klaidas bankas turi atsakyti pats, todėl prašomą priteisti iš atsakovės sumą bei bylinėjimosi išlaidas ieškovas turi padengti pats.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų teisme nustatyta, kad 2008-09-01 tarp ieškovo ir atsakovės sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 1590818052074-47 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 2903,44 Eur kreditą 60 mėnesių laikotarpiui iki 2013-08-31 (b.l. 12-17). 2015-09-15 pranešimu ieškovas vienašališkai nutraukė Sutartį su atsakove (b.l. 18). Iš pateiktos Skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitos nustatyta, kad atsakovei priskaičiuota 21,54 Eur delspinigių už pagrindinę skolą ir 26,42 Eur delspinigių už palūkanas (b.l. 35-38).

11Dėl bylos nutraukimo dalyje dėl 173,26 Eur skolos priteisimo.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Kai ieškinio atsisakoma žodžiu, teismas išaiškina ieškovui procesines atsisakymo pasekmes ir gali duoti pasirašyti standartinę ieškinio atsisakymo formą. Ieškovo rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Tokį pareiškimą teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka.

13Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą dėl 221,22 Eur skolos priteisimo. 2016-03-03 teisme gautas ieškinio reikalavimo patikslinimas, kuriuo ieškovas, vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, atsisakė dalies atsakovei pareikšto ieškinio reikalavimo 173,26 Eur sumai. Nurodė, jog ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovui žinomos. Kadangi ieškovas nurodė, jog ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovui yra žinomos, ieškinio atsisakymas imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, todėl ieškinio atsisakymas dalyje dėl 173,26 Eur skolos priteisimo priimtinas, civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

14Dėl skolos priteisimo.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių teikimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, jog paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdinamus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Šalių sudarytos Sutarties bendrosios dalies 6.1 punktas numato, jog ieškovas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau, negu nustatyta Sutartyje, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs atsakovę, jeigu kredito laikotarpiu atsakovė padaro esminių Sutarties pažeidimų. Tokiais pažeidimais laikomi bendrosios dalies 5 punkte nustatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų nevykdymas. Sutarties bendrosios dalies 5 punktu atsakovė įsipareigojo suteiktą kreditą naudoti pagal paskirtį, mokėti palūkanas, vykdyti prievoles ieškovui pagal Sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą bankui bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas, už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną mokėti ieškovui delspinigius ir kt. 2015-09-15 pranešimu ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 6.1 punktu, vienašališkai nutraukė Sutartį su atsakove.

16Pagal CK 6.874 straipsnį, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos jeigu sutartis nenustato ko kita, o paskolos sutarčiai numatant paskolos sumos grąžinimą dalimis ir paskolos gavėjui nesumokėjus eilinės paskolos sumos dalies, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pažymėtina, jog Sutarties bendrosios dalies 3.3 punkte numatyta pareiga kredito gavėjui grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas Bankui pagal grafiką, kurį sudaro ir pateikia kredito gavėjui kredito išmokėjimo dieną. Sutarties specialiosios dalies 2.8 punktas numato, jog eilinės įmokos mokamos kiekvieno mėnesio 1 dieną. Iš pateiktos Skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitos nustatyta, jog atsakovė mokėjimus pagal sutartį atliko vėliau nei nustatyta Sutartyje. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo posėdžio metu atsakovė pripažino, jog kartais vėluodavo sumokėti eilines paskolos įmokas.

17CK 6.71 straipsnis numato, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktu atsakovė įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną mokėti ieškovui 0,1 prc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, jei negrąžina pagal grafiką nustatytos grąžinti kredito dalies, o 5.4 punktu įsipareigojo už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną mokėti ieškovui 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius, jeigu nesumoka palūkanų pagal grafiką. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal Sutarties bendrosios dalies 10 punktą, kredito gavėjui atsiskaičius su banku už prievoles pagal Sutartį, pirmiausia įskaitomas kreditas, po to – palūkanos ir kiti banko mokesčiai, paskiausiai – netesybos (baudos ir delspinigiai). Iš pateiktos Skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitos nustatyta, kad atsakovei priskaičiuota 21,54 Eur delspinigių už pagrindinę skolą ir 26,42 Eur delspinigių už palūkanas. Atsakovė nurodo, jog kreipėsi į ieškovo darbuotojus dėl kredito grąžinimo ir buvo užtikrinta, jog visą prisiimtą kreditą yra grąžinusi, todėl ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas. Pagal CPK 178 straipsnį šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Priešingu atveju būtų pažeisti rungimosi, dispozityvumo ir procesinio šalių lygiateisiškumo principai (CPK 12, 13, 17 straipsniai). Nagrinėjamoje byloje atsakovė įrodymų, patvirtinančių, jog yra sumokėjusi ieškovo prašomas priteisti sumas, teismui nepateikė, taip pat neteikė įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas prieš kreipdamasis į teismą ar teikdamas pranešimą dėl sutarties nutraukimo, neturėjo pretenzijų ieškovei ar teikė jai patvirtinimą, kad ji yra pilnai atsiskaičiusi pagal Sutartį (CPK 178 str.). Atmestinas ir atsakovės argumentas, jog bankas už savo klaidas turi atsakyti pats. Pažymėtina, jog atsakovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog buvo suklaidinta ieškovo darbuotojų, taigi, nėra pagrindo teigti, jog bankas elgėsi nesąžiningai atsakovės atžvilgiu ir ją suklaidino. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalavimas tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 47,96 Eur skolos.

18Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi svarbios reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

19Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo remiantis, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (47,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas patyrė 15 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovo sumokėtas žyminis mokestis. Teismui patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteisina 15 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytos minimalios 3 Eur sumos, todėl nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

23priimti ieškovo AB SEB bankas, į.k. 112021238, atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 173,26 Eur skolos priteisimo civilinėje byloje Nr. e2-8335-861/2016, šioje dalyje bylą nutraukti.

24Dalyje dėl 47,96 Eur skolos priteisimo ieškinį tenkinti.

25Priteisti ieškovo AB SEB bankas, į.k. 112021238, naudai iš atsakovės N. G., a.k. ( - ) 47,96 Eur (keturiasdešimt septynis eurus 96 euro ct) skolos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (47,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei,... 3. dalyvaujant atsakovei N. G.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 221,22 Eur... 6. Atsakovė atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko. Paaiškino, jog 2014... 7. 2016-03-03 teisme gautas ieškinio reikalavimo patikslinimas, kuriuo ieškovas,... 8. 2016-03-03 vykusio teismo posėdžio metu atsakovė palaikė atsiliepime... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų teisme... 11. Dėl bylos nutraukimo dalyje dėl 173,26 Eur skolos priteisimo. ... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 13. Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą dėl 221,22 Eur skolos... 14. Dėl skolos priteisimo. ... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1... 16. Pagal CK 6.874 straipsnį, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos... 17. CK 6.71 straipsnis numato, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 18. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 19. Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 20. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 21. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu neviršija Lietuvos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 23. priimti ieškovo AB SEB bankas, į.k. 112021238, atsisakymą nuo ieškinio... 24. Dalyje dėl 47,96 Eur skolos priteisimo ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti ieškovo AB SEB bankas, į.k. 112021238, naudai iš atsakovės N. G.,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...