Byla 2-486-841/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant Janinai Morkūnienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „ATR Transport“ bankroto administratoriaus UAB „TYTUS“ atstovui direktoriui V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „ATR Transport“ bankroto administratoriaus UAB „TYTUS“ ieškinį atsakovui UAB „Hellmann Worldwide Logistics“, trečiajam asmeniui A. V., dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1796,85 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, teismui paaiškino, kad kaip bankroto administratorius, sutikrinęs duomenis, nustatė, kad atsakovas yra skolingas BUAB „ATR Transport“ 1796,85 litų, prašo šią sumą priteisti.

4Atsakovo atstovas bei tretysis asmuo į teismo posėdį neatvyko, pateiktame teismui apsiliepime atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, kad ieškovas, perveždamas krovinį, jį sugadino, atsakovas krovinio savininkui atlygino nuostolius, ieškovui buvo pateikta pretenzija, prašyta užskaityti skolą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo atstovo paaiškinimų, nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2012-02-28 nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-549-210/2012 UAB „ATR Transport“ buvo iškelta bankroto bylą, nutartis įsiteisėjusi (b.l.6-12). Ieškovas 2012-05-29 atsakovui pateikė pretenziją dėl 1796,85 Lt atlyginimo (b.l.13-15). 2012-09-28 atsakovas raštu atsakė, kad ieškovas yra neatsiskaitęs už sugadintą krovinį, todėl bendras ieškovo įsiskolinimas atsakovui yra 13753,15 Lt, pateikė skolų suderinimo aktą, kuris UAB „ATR Transport“ nepasirašytas bei 2011-06-14 pretenziją dėl krovinio sugadinimo (b.l.16-20). UAB „Hellmann Worldwide Logistics“ 2012-10-02 teikė BUAB „ATR Transport“ bankroto administratoriui UAB „TYTUS“ kreditorinį reikalavimą, kuris nebuvo patenkintas (b.l.21-27). Atsakovas pateikė įrodymus apie tai, kad krovinys buvo sugadintas, pretenzija dėl to ieškovui buvo išsiųsta 2011-06-14, 2011-08-03 atsakovas perleido reikalavimo teisę UAB „Steltronika“, 2011-09-30 išsiuntė pranešimą ieškovui apie atliktą vienašalį įskaitymą, po kurio ieškovo skola atsakovui sudaro 13753,15 Lt (b.l.36-45).

7Kaip patvirtina bylos medžiaga bei šalys ,ieškovas suteikė atsakovui transporto paslaugas pagal 2011-06-06 krovinio pervežimo sutartį Nr.000000003170. Sutartyje numatyta, kad už paslaugą apmokama po sąskaitos ir CMR važtaraščių originalų gavimo per 45 dienas. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas negavo šių dokumentų, arba gavo netinkamus dokumentus. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad ieškovas savo pareigas pagal sutartį vykdė tinkamai – suteikė paslaugas bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus, todėl atsakovas už jam suteiktas krovinių pervežimo paslaugas ieškovui turėjo sumokėti. Atsakovas nereiškė priešieškinio, bylos eiga nesidomėjo, į teismo posėdį neatvyko. Bankroto administratorius sutikrinęs buhalterinius duomenis nustatė, kad atsakovas yra skolingas 1796,85 Lt, skolos dydžio atsakovas neginčijo. Bylos šalys susitarė dėl krovinio pervežimo verslo tikslais, todėl šalių sudaryta sutartis krovinio pervežimui yra komercinė, viena jos esminių sąlygų yra užmokesčio vežėjui sumokėjimas už pervežamą krovinį. Siuntėjo (sutarties šalies) prievolė sumokėti krovinio pervežimo kainą kyla pagal sutartį bei CK 6.813 str.

8Teismas pažymi, kad sutartis krovinio pervežimui dėl visų joje aptartų sąlygų sudaryta laisva šalių valia, abipusiu susitarimu, sutarties ar jos atskirų sąlygų atsakovas neginčijo, dėl to atsakovo vienašalis atsisakymas vykdyti sutartį po to, kai kontrahentas įvykdė savo sutartinę prievolę – nugabeno krovinį į paskirties vietą, vertintinas sutarties neįvykdymu, nes ieškovas atliko krovinio pervežimą. Nors atsakovas nurodo, kad ieškovas liko skolingas už sugadintą krovinį, todėl ieškovas jam turėtų atlyginti nuostolius, tačiau į tai šios bylos nagrinėjime nėra atsižvelgtina. Į bylą nepateikta įrodymų, kad ieškovui 2011-09-30 pranešimas apie įskaitymą buvo įteiktas laiku, atsakovas nurodo, kad šio dokumento nuorašą gavo tik 2012-10-08, t.y. po bankroto bylos iškėlimo. Šiaulių apygardos teismo 2012-02-28 nutartimi UAB „ATR Transport“ iškelta bankroto byla. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, baudų, mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės turto teismine ar ne ginčo tvarka ir kt. Tai reiškia, kad įmonės kreditorių ir skolininkų savitarpio reikalavimai, iškėlus įmonei bankroto bylą, negali būti įskaitomi nuo bylos iškėlimo momento, nes tarpusavio įskaitymas yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas, numatantis bankrutuojančios įmonės prievolių vykdymo suspendavimą, yra specialioji norma, todėl atsakovui nepateikus duomenų apie nurodomo reikalavimo įskaitymą iki bankroto bylos iškėlimo ieškovui, po bankroto bylos iškėlimo priešpriešinių bylos šalių tarpusavio reikalavimų įskaitymas pasidarė negalimas, nes jis pažeistų Įmonių bankroto įstatymo numatytą kreditorių reikalavimo tenkinimo eiliškumą.

9Įstatymas numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 6.205 str. 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (LR CK 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (Civilinio kodekso 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.). Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1796,85 Lt skolos.

10LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5 % dydžio palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos – 2012-11-07 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinas 72,00 Lt žyminis mokestis (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas) ir 23,10 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas,92 straipsnis). Viso iš atsakovo valstybei priteistina 95,10 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-267 str., 268-270 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti.

14Priteisti ieškovui BUAB „ATR Transport“, juridinio asmens kodas 302450305, buveinė Vilniaus g. 251-14, Šiauliai, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „TYTUS“, juridinio asmens kodas 300930533, buveinė Tilžės g. 13, Šiauliai, iš atsakovo UAB „Hellmann Worldwide Logistics“, juridinio asmens kodas 300656908, buveinė Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius, 1796,85 Lt (tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt šešis litus, 85 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-11-07 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Hellmann Worldwide Logistics“, 95,10 Lt (devyniasdešimt penkis litus, 10 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas: 5660 – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu).

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai