Byla 2-739-883/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2

  1. Ieškovė UAB „Vaivorykštė“ pateikė teismui prašymą būsimo ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės UAB „Priešgaisrinės sistemos“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti, taip pat skolininkui priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų įstaigose ar pas trečiuosius asmenis.
  1. Prašymas grindžiamas tuo, kad ginčas tarp šalių kilo dėl dviejų statybos rangos sutarčių vykdymo ir ieškinio suma bus 103 297,04 Eur, savo skolinių įsipareigojimų atsakovė nepadengia jau pakankamai ilgą laiką, atsakovės finansinė padėtis yra itin įtempta, įmonė 2018-07-20 turėjo 19662,93 Eur įsiskolinimą Sodrai, atsakovei yra iškeltos 9 bylos, atsakovė neturi nekilnojamojo turto, atsakovės įstatinis kapitalas yra 2 896 Eur, o pelnas 2017 metais sudarė tik 93 Eur, be to atsakovė pavogė ieškovės objekte sumontuotas rekuperacinės sistemos elektroninio valdymo dalis, ir ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovė turtą slėps. Nurodytos aplinkybės, ieškovės nuomone, patvirtina abejones, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismo sprendimą įvykdyti gali būti neįmanoma. Ieškovė taip pat nurodo, kad dabar yra atostogų metas, o ieškovui atstovauti teisme ir parengti procesinius dokumentus ieškomas advokatas.

3Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinamas.

  1. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 straipsnio 3 dalis). CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti šio Kodekso 80 straipsnio 5 dalyje nustatytą žyminį mokestį ir pusės šio Kodekso 80 straipsnio 1 dalyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą. Iš įstatymo leidėjo įtvirtintų teisės normų išplaukia, kad laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų išvardintų aplinkybių visetui. Teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, nustato terminą, per kurį turi būti pareikštas ieškinys. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip keturiolika dienų. Nepareiškus per teismo nustatytą terminą ieškinio, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 147 str. 3 d.). Taigi motyvuotas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti paduodamas proceso metu (arba inicijuojant procesą), išskyrus atvejus, kai yra papildoma sąlyga, leidžianti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paduoti iki pareiškiant ieškinį. Ši sąlyga yra ieškovo negalėjimas iš karto pareikšti ieškinio, ir tai būtina nurodyti motyvuojant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.
  1. Teismas susipažinęs su ieškovės prašymu bei pateiktais įrodymais, konstatuoja, jog pareiškėja nepagrindė, jog laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju privalo būti taikomos nedelsiant, dar neinicijavus teismo proceso. Nagrinėjamu atveju pareiškėja ieškinio nepateikimą kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia tuo, kad ieškinio parengimui ieškomas advokatas, o šiuo metu yra atostogų metas. Pati ieškovė prašyme nurodo, kad „savo skolinių įsipareigojimų atsakovas nepadengia jau pakankamai ilgą laiką, piktybiškai vengia atsiskaityti“, todėl teismas mano, kad ieškovė turėjo pakankamai laiko tinkamai pasiruošti savo pažeistų teisių gynimui, procesiniams dokumentams paruošti. Teismo vertinimu, ieškovės teiginiai dėl negalėjimo pateikti ieškinį yra deklaratyvūs ir neįrodo, jog priežastys, dėl kurių ji su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepateikė ieškinio, yra pagrįstos ir pateisinamos. Taigi, ieškovė nenurodė jokių rimtų ir objektyvių priežasčių, kodėl nėra galimybės iš karto kreiptis į teismą su ieškiniu.
  1. Prašyme ieškovė nenurodo, kokie bus pareikšti reikalavimai atsakovei, įvardija tik ieškinio sumą, todėl teismui nėra galimybės nuspręsti, koks būsimas galbūt ieškovei palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas. Dėl tos pačios priežasties nėra galimybės nuspręsti, ar, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, šio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Vien didelė reikalavimo suma savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo.
  1. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog ieškovė turi visas objektyvias galimybes kreiptis į teismą su ieškiniu, o priežastys, dėl kurių ieškinys negalėjo būti paduotas iš karto, šiuo konkrečiu atveju negali būti laikomos pateisinamomis ir sudarančiomis pagrindą tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos.
  1. Nustačius, kad ieškovės prašymas neatitinka CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatytų sąlygų, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareiškus ieškinio netenkintinas.

4Teismas, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, 151 straipsniu,

Nutarė

5Ieškovės UAB „Vaivorykštė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos atmesti.

6Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai