Byla A-444-1420-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),

2sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,

3dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilokta“ atstovui advokatui Gediminui Pranevičiui, atsakovo Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei Jurgitai Miliauskaitei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (UAB) „Vilokta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Vilokta“ skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7UAB „Vilokta“ (toliau – ir pareiškėja, apeliantė) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Tarnyba) 2008 m. rugsėjo 11 d. nutarimą Nr.3K08/240 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Skunde nurodė, jog skundžiamu nutarimu jai skirta 10000 litų bauda už Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 14 straipsnio 3 dalies 1 punkto pažeidimą, kuris numato, jog Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. Tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai turi būti visose tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietose. Pažymi, kad tikrinimo metu tabako gaminių įsigijimo dokumentai (pardavėjo UAB „Aibės Logistika“ išrašytos 2008 m. rugpjūčio 18 d. PVM sąskaita faktūra serija AIS Nr. 0310629, 2008 m. birželio 9 d. PVM sąskaita faktūra serija AIS Nr. 0292306) buvo pateikti, tačiau Tarnybos specialistės jų nepriėmė ir prie patikrinimo medžiagos neprijungė, minėtos sąskaitos, pagal kurias buvo įsigytos Išėmimo akte nurodytos prekės, pakartotinai pateiktos medžiagos nagrinėjimo metu. Teigia, jog teisės aktai nereikalauja pateikti papildomus tabako gaminių gavimą pagrindžiančius dokumentus, jeigu ūkio subjektas turi dokumentus, pagal kuriuos atitinkami tabako gaminiai buvo įsigyti. Paaiškino, kad Tarnybai pateikti tabako gaminių įsigijimą patvirtinantys dokumentai – PVM sąskaitos – turi juridinę galią, nes atitinka visus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnyje nustatytus privalomus reikalavimus (rekvizitus), o Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika skelbia, jog tabako gaminių įsigijimo dokumentai yra pripažintini turinčiais juridinę galią, jei juose yra nurodyti tokie duomenys, kurie galėtų įrodyti dokumentuose nurodytų gaminių ir tabako gaminių, rastų tikrinimo metu, tapatumą. Pažymėjo, kad sąskaitose nurodytas pirkėjo adresas - Kalvarijų g. 125, Vilnius - yra pareiškėjos biuro adresas, o galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, koks konkrečiai pirkėjo adresas (registruotos buveinės, faktinio biuro ar prekybos vietos) privalo būti nurodytas tabako gaminių įsigijimo dokumentuose. Be to, sąskaitose be kitų rekvizitų yra nurodytas bendrovės turimos licencijos verstis prekyba tabako gaminiais numeris – T0383K, o pagal šią licenciją sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas – Dariaus ir Girėno g. 17, t. y. vieta, kur buvo atliktas Tarnybos patikrinimas. Tvirtina, jog gaminių pristatymo šiuo adresu faktą liudija tiekėjo UAB „Aibės Logistika“ išrašyta pažyma. Pažymi, kad įsigaliojus skundžiamam nutarimui, bendrovė ne tik turėtų sumokėti piniginę baudą, bet ir būtų visam laikui pašalinta iš prekybos tabako gaminiais rinkos, kas yra akivaizdžiai neadekvati ekonominė sankcija (b. l. 3 – 7).

9Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsiliepdamas į skundą, prašo jį atmesti nurodydama, jog Tarnyba neginčija aplinkybės, kad Išėmimo akte išvardinti tabako gaminiai bendrovės yra įsigyti pagal Tarnybai pateiktas sąskaitas,ir kad šios sąskaitos turi juridinę galią, nes pareiškėja nubausta už tai, jog tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų nebuvo tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietoje – Dariaus ir Girėno g. 17. Teigia, jog TKĮ 2 straipsnio 14 dalyje pateikta „prekybos tabako gaminiais vietos“ samprata. Pagal bendrovės pateiktas sąskaitas tabako gaminiai buvo gauti į prekybos vietą, esančią Kalvarijų g. 125, Vilniaus mieste, ir turinčią licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, sąskaitose nurodyta, kad prekių tiekimas buvo vykdomas pagal pareiškėjos mažmeninės prekybos licenciją Nr.T0383K, išduotą 2001 m. birželio 27 d., ką patvirtina ir UAB „Aibės Logistika“ 2008 m. spalio 15 d. raštas. Tuo tarpu tikrinimas buvo atliktas prekybos vietoje, turinčioje mažmeninės prekybos licenciją Nr.A433-31(3.25-TR3), išduotą 2008 m. rugpjūčio 21 d. Juridinę galią turinčių dokumentų, pagrindžiančių 2008 m. rugsėjo 5 d. tikrinimo metu rastų tabako gaminių gavimą į parduotuvę Dariaus ir Girėno g. 17, Vilniuje, pareiškėja nepateikė. Nurodė, jog UAB „Aibės Logistika“ 2008 m. spalio 15 d. raštas ir 2008 m. vasario 1 d. Patalpų nuomos sutartis Nr.61 nelaikytini tabako gaminių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais ir neturi jokios juridinės reikšmės. Pažymėjo, jog pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 m. spalio 27 d. išaiškinimą Nr.(19.21-19)-R-9820 „Dėl tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių dokumentų“, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2006 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A16-956-06) seka, jog daugiau nei vieną mažmeninės prekybos vietą valdančių ūkio subjektų tabako gaminių prekybos vietose saugomi juridinę galią turinčių įsigijimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos vadovo parašu ir antspaudu. Pabrėžia, jog pagal Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 6.4 punktą licencijoje nurodoma prekybos tabako gaminiais vieta, jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas) ir adresas, todėl licencijoje nurodytoje tabako gaminių prekybos vietoje galima laikyti ir realizuoti tik tokius tabako gaminius, kurie gauti tik į konkrečią tabako gaminių prekybos vietą. Dėl šios priežasties tabako gaminių įsigijimo dokumentuose nurodoma ne tik tabako gaminių prekybos vieta, bet ir šios tabako gaminių prekybos vietos turimos licencijos numeris ir išdavimo data. Nagrinėjamu atveju tabako gaminiai buvo pardavinėjami ir laikomi kitu adresu, nei nurodyta įsigijimo dokumentuose (b. l. 96 – 99).

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nustatė, kad Tarnyba 2008 m. rugsėjo 5 d. atliko UAB „Vilokta“ priklausančios parduotuvės, esančios Dariaus ir Girėno g. 17, Vilniuje, patikrinimą, kurio metu rado parduodamus ir laikomus tabako gaminius, kuriems patikrinimo metu nepateikti juridinę galią turintys įsigijimo arba gabenimo dokumentai. TKĮ 14 straipsnio 3 dalies 1 punkte, už kurio pažeidimą pareiškėja nubausta, yra nustatytas draudimas Lietuvos Respublikoje parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. Tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai turi būti visose tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietose. To paties įstatymo 26 straipsnio 5 dalis numato atsakomybę už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinto draudimo pažeidimą, t. y. juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas.

12Teismas pabrėžė, jog siekiant nustatyti, ar buvo pažeistas TKĮ 14 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas, pakanka nustatyti aplinkybę, kad tabako įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriai nebuvo laikomi kartu su tabako gaminiais jų prekybos (sandėliavimo) vietoje. Pareiškėja UAB „Vilokta“ pateikė Tarnybai 2008 m. rugsėjo 11 d. rašytinį paaiškinimą, kuriame nurodė, kad patikrinimo metu Tarnybos pareigūnams buvo pateikta PVM sąskaita faktūra serija AIS Nr.0310629, kuri patvirtina tabako gaminių įsigijimą. Joje nurodyti visi privalomi rekvizitai ir pirkėjo UAB „Vilokta“ administracinių patalpų adresas (Kalvarijų g. 125, Vilnius), bet ne įmonės registracijos adresas (Dariaus ir Girėno g. 17, Vilnius). Tiekėjas UAB „Aibės Logistika“ 2008 m. spalio 15 d. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, jog sąskaitose faktūrose kaip pirkėjo ir prekių gavėjo UAB „Vilokta“ adresą nurodė bendrovės biuro adresą (Kalvarijų g. 125, Vilnius), kas yra kontaktinis adresas, kuriuo pateikiama visa aktuali korespondencija, bet jokių prekių pristatymas minėtu adresu nėra ir nebuvo vykdomas.

13Teismas akcentavo, jog paminėtos aplinkybės nepaneigia fakto, kad PVM sąskaitoje faktūroje serija AIS Nr.0310629 ir sąskaitoje faktūroje serija AIS Nr.0292306 yra nurodyta, kad prekių gavėjas UAB „Vilokta“, Vilnius, Kalvarijų g. 125, o jos licencija verstis prekyba tabako gaminiais Nr.T0383K, kai tuo tarpu juridinę galią turintys tabako gaminių teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti pareiškėjai priklausančioje parduotuvėje Dariaus ir Girėno g. 17, Vilnius, ir turinčioje licenciją Nr.A433-31(3.25-TR3), rastiems tabako gaminiams. Dėl šios priežasties minėtos sąskaitos faktūros negali būti laikomos Tarnybos patikrinimo metu rastų tabako gaminių juridinę galią turinčiais įsigijimo arba gabenimo dokumentais. Pareiškėja yra licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtoja ir yra atsakinga už tai, kad ši prekyba vyktų nepažeidžiant TKĮ ir Mažmeninės prekybos tabako gaminiais taisyklių reikalavimų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr.383 patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 6.4 punkte numatyta, kad licencijoje nurodoma prekybos tabako gaminiais vieta, jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas) ir adresas, todėl licencijoje nurodytoje tabako gaminių prekybos vietoje galima laikyti ir realizuoti tik tokius tabako gaminius, kurie gauti tik į konkrečią tabako gaminių prekybos vietą. Remiantis šiomis nuostatomis, tabako gaminių įsigijimo dokumentuose nurodoma ne tik tabako gaminių prekybos vieta, bet ir šios tabako gaminių prekybos vietos turimos licencijos numeris ir išdavimo data (33.2 p.). Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju tabako gaminiai buvo pardavinėjami ir laikomi kitu adresu nei nurodyta įsigijimo dokumentuose, todėl Tarnybos nutarimas teisėtas ir pagrįstas. Dėl reikalavimo atlyginti bylinėjimosi išlaidas teismas nurodė, jog atmetus pareiškėjos skundą, atmetamas ir šis prašymas (b. l. 138 – 141).

14III.

15Nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu, UAB „Vilokta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti Tarnybos nutarimą Nr.3K08/240. Apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, klaidingai interpretavo faktines aplinkybes, dėl ko yra priversta kartoti savo skundo argumentaciją: 1) nei vienas galiojantis Lietuvos Respublikos teisės aktas nenustato, koks konkrečiai pirkėjo adresas (registruotos buveinės, faktinio biuro ar prekybos vietos) privalo būti nurodytas tabako gaminių įsigijimo dokumentuose, taip pat nėra įtvirtinto reikalavimo, kad tabako gaminių įsigijimo dokumentuose būtų nurodytas būtent tabako gaminių laikymo (prekybos) vietos adresas; 2) teismas nevertino tos aplinkybės, kad mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijose yra nurodomas ir sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas. Pažymi, jog jai yra išduotos trys licencijos Nr.T0383K, Nr.A433-31(3.25-TR3) ir Nr.T0224K, kuriose įrašyta tabako gaminių sandėliavimo vieta – Dariaus ir Girėno g. 17, kas, kartu su UAB „Aibės Logistika“ 2008 m. spalio 15 d. raštu, kurį teismas nepagrįstai atmetė, įrodo, kad tabako gaminiai buvo teisėtai pristatomi bei laikomi kaip tik tuo adresu, kaip ir nurodyta licencijose; 3) net ir tuo atveju, jei teismo sprendimo išvada, kad nagrinėjamu atveju tabako gaminiai buvo pardavinėjami ir laikomi kitu adresu nei nurodyta įsigijimo dokumentuose, būtų teisinga, tai nebūtų pagrindas bausti bendrovę pagal TKĮ 14 straipsnio 3 dalies 1 punktą, nes jos veiksmais nebuvo padaryta žala nei visos visuomenės, nei atskirų jos narių teisėms ir teisėtiems interesams (b. l. 145 – 149).

16Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Tarnyba prašo jį atmesti palaikydama savo atsiliepimo į skundą argumentus. Taip pat nurodo, jog nepagrįstas apeliantės teiginys, kad nei vienas galiojantis Lietuvos Respublikos teisės aktas nenustato, koks konkrečiai pirkėjo adresas privalo būti nurodytas tabako gaminių įsigijimo dokumentuose, nes Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 6.4 punktas tokią vietą įtvirtina – licencijoje nurodoma prekybos tabako gaminiais vieta ir adresas. Pažymi, jog bendrovė neigdama pažeidimą bando tai pagrįsti Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 6.5 punktu, numatančiu, jog licencijoje yra nurodomas ir sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas, tačiau tokią nuostatą apeliantė aiškina jai patogiu būdu. Išanalizavus šią normą matyti, kad sandėlio adresas nurodomas tik tada, kai prekybos vietos ir sandėlio adresai skirtingi. Pabrėžia, jog apeliantui išduotose visose trijose licencijose nurodytas paskirstomojo tabako gaminių sandėlio adresas – Dariaus ir Girėno g. 17, tačiau tikrinimo metu cigaretės rastos apeliantei priklausančioje parduotuvėje, turinčioje licenciją Nr.A433-31(3.25-TR3), todėl būtent ši licencija ir turi būti nurodoma tabako gaminių įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose (b. l. 154 – 157).

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas tenkintinas.

20Byloje nustatyta, jog Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 5 d. atliko UAB „Vilokta“ priklausančios parduotuvės, esančios Dariaus ir Girėno g. 17, Vilniuje, patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad parduotuvėje parduodami ir laikomi tabako gaminiai – cigaretės, kurioms patikrinimo metu nepateikti juridinę galią turintys įsigijimo arba gabenimo dokumentai (b. l. 102). Viso išimta 162 cigarečių pakeliai (b. l. 120). 2008 m. rugsėjo 11 d. Tarnyba priėmė nutarimą Nr.3K08/240, kuriame konstatavo, kad UAB „Vilokta“ pažeidė Tabako kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 14 straipsnio 3 dalies 1 punktą, nes nepateikė juridinę galią turinčių dokumentų, pagrindžiančių tikrinimo metu rastų tabako gaminių gavimą į parduotuvę Dariaus ir Girėno g. 17, Vilniuje, už ką bendrovei skirta 10000 Lt bauda (b. l. 124 – 125).

21TKĮ 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, jog Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius be tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų. Tabako gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai turi būti visose tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietose. Gabenant tabako gaminius privaloma turėti gabenimo dokumentus arba tabako gaminių įsigijimą patvirtinančius juridinę galią turinčius dokumentus.

22Taigi šiuo atveju siekiant nustatyti, ar buvo pažeistas minėtas draudimas, būtina nustatyti, ar parduotuvėje Dariaus ir Girėno g. 17, Vilniuje, parduodamoms ir laikomoms prekių išėmimo akte nurodytoms cigaretėms turėti įsigijimą patvirtinantys juridinę galią turintys dokumentai, ir ar tokie dokumentai buvo laikomi kartu.

23Pabrėžtina, jog nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad UAB „Vilokta“ pateikta PVM sąskaita-faktūra serija AIS Nr.0310629 ir PVM sąskaita-faktūra serija AIS Nr.0292306 (b. l. 103 -111) laikytinos dokumentais, turinčiais juridinę galią, ir rasti tabako gaminiai įsigyti pagal juos, nėra, t. y. atsakovas pripažįsta, jog prekių išėmimo akte nurodytos cigaretės yra tapačios nurodytoms sąskaitose-faktūrose (b. l. 98), pareiškėja nuo pat pradžių nuosekliai teigė, jog PVM sąskaitas-faktūras Tarnybai teikė, atsakovas šios aplinkybės neneigė (b. l. 134 - 135). Šiuos faktus patvirtino ir pirmosios instancijos teismas kartu pabrėždamas, jog nagrinėjamu atveju tabako gaminiai buvo pardavinėjami ir laikomi kitu adresu nei nurodyta įsigijimo dokumentuose.

24Analizuojant TKĮ 14 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintą draudimą pirmiausia pasakytina, jog juo (kaip ir kitais įstatymo draudimais) siekiama mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui (TKĮ 1 str. 2 d.), atsižvelgiant į tai formuojami valstybės tabako kontrolės principai (TKĮ 3 str.). Taigi ir šio draudimo esmė siejama su tabako gaminių teisėtu įsigijimu, kas, teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju reiškia, jog tabako gaminiai negali būti nei parduodami, nei laikomi, kai nurodyti privalomi aptariamoje įstatymo normoje nurodyti dokumentai realiai neegzistuoja, t. y. nurodyti dokumentai turi realiai egzistuoti visą tabako gaminių pardavimo bei laikymo laiką. Taip pat pabrėžtina, kad analizuojamoje normoje minimi dokumentai turi būti aiškūs ir vienareikšmiškai patvirtinti rastų gaminių įsigijimą. Toks materialinės teisės normos aiškinimas, atsižvelgiant į imperatyviai joje išreikštą draudimą, yra adekvatus ir proporcingas įstatymo tikslams pasiekti, atitinka Tarnybai keliamus uždavinius bei funkcijas.

25Atsikirsdamas į apeliacinį skundą, atsakovas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje Nr.A16-956-06 priimta 2006 m. gegužės 23 d. nutartimi, turėjusia neva pagrįsti Tarnybos poziciją, tačiau šiuo aspektu pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje pateiktų įrodymų visumos pagrindu nustatytos faktinės bylos aplinkybės iš esmės skiriasi, t. y. atsakovo minimoje byloje galimybės nustatyti, ar tikrinimo metu rasti tabako gaminiai ir pagal pateiktus važtaraščius, PVM sąskaitas faktūras įmonės gauti tabako gaminiai yra tie patys, nebuvo, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje tokia problema nėra iškilusi.

26Bylos medžiaga patvirtina, jog UAB „Vilokta“ turėjo ne vieną licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Parduotuvei adresu Dariaus ir Girėno g. 17 tokia licencija išduota 2008 m. rugpjūčio 21 d. (Nr.A433-31(3.25-TR3)) (b. l. 114). Iš pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų matyti, jog tabako gaminiai įsigyti 2008 m. birželio 9 d. ir 2008 m. rugpjūčio 18 d., taigi atsakovo teiginys, jog tabako gaminiai buvo skirti kitai prekybos vietai, turėjusiai kitą licenciją, tik prielaida, nes nesant jokių abejonių dėl prekių išėmimo akte nurodytų tabako gaminių ir jau minėtose sąskaitose-faktūrose įrašytų prekių tapatumo, tiek pirmosios instancijos teismo išvada, tiek atsakovo teiginys, kad įsigijimo dokumentai turi patvirtinti tabako gaminių įsigijimą į konkrečią vietą šiuo atveju yra aiškiai pertekliniai ir iškraipantys TKĮ paskirtį. Taip pat pažymėtina, jog analogiškų bylų teismų praktikoje yra suformuluota pozicija, jog sprendžiant, ar įmonė atitinkamus produktus pardavė ir laikė neturėdama juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo, pardavimo ar laikymo dokumentų, įmonės pateikta PVM sąskaita–faktūra negali būti vertinama atsietai nuo pareiškėjo pateiktų atitikties deklaracijų bei kitų byloje esančių duomenų, dokumente esantis klaidingas įrašas neturėtų asmenims sukelti neigiamų teisinių pasekmių, o Tarnyba, kaip viešojo administravimo subjektas, neturėtų apsiriboti formalių pažeidimų konstatavimu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A261-1175/2009).

27Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei į šioje byloje nustatytų išskirtinių faktinių aplinkybių visumą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „Vilokta“ skundžiamu Tarnybos nutarimu nubausta nepagrįstai, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas byloje priimant naują sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundas tenkintinas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Apeliacinį skundą tenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 11 d. nutarimą Nr.3K08/240 panaikinti.

31Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilokta“ atstovui advokatui Gediminui... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. UAB „Vilokta“ (toliau – ir pareiškėja, apeliantė) su skundu kreipėsi... 8. Skunde nurodė, jog skundžiamu nutarimu jai skirta 10000 litų bauda už... 9. Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu... 12. Teismas pabrėžė, jog siekiant nustatyti, ar buvo pažeistas TKĮ 14... 13. Teismas akcentavo, jog paminėtos aplinkybės nepaneigia fakto, kad PVM... 14. III.... 15. Nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12... 16. Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Tarnyba prašo jį atmesti palaikydama... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 20. Byloje nustatyta, jog Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie... 21. TKĮ 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, jog Lietuvos Respublikoje... 22. Taigi šiuo atveju siekiant nustatyti, ar buvo pažeistas minėtas draudimas,... 23. Pabrėžtina, jog nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad UAB „Vilokta“... 24. Analizuojant TKĮ 14 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintą draudimą... 25. Atsikirsdamas į apeliacinį skundą, atsakovas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo... 26. Bylos medžiaga patvirtina, jog UAB „Vilokta“ turėjo ne vieną licenciją... 27. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei į šioje byloje nustatytų... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Apeliacinį skundą tenkinti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimą... 31. Sprendimas neskundžiamas....