Byla T-575-9-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas, susipažinęs su Šiaulių apygardos administracinio teismo laikinai einančios teismo pirmininko pareigas teisėjos Laisvutės Kartanaitės teikimu dėl administracinės bylos pagal pareiškėjo A. Č. skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Šiaulių universitetui, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniam padaliniui dėl sprendimo dalies panaikinimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui,

Nustatė

2Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartimi pareiškėjo A. Č. apeliacinis skundas buvo tenkintas iš dalies, Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. sprendimo dalis, kuria teismas pareiškėjo reikalavimą priteisti jam iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 8406 Lt turtinės ir 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimo atmetė kaip nepagrįstą, buvo panaikinta ir ši administracinės bylos dalis grąžintą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

3Šiaulių apygardos administracinio teismo laikinai einanti teismo pirmininko pareigas teisėja Laisvutė Kartanaitė teikimu prašo spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui. Nurodo, kad Šiaulių apygardos administraciniame teisme ši byla jau buvo išnagrinėta trijų teisėjų kolegijos. Kadangi Šiaulių apygardos administraciniame teisme dirba penki teisėjai ir sudaryti naujos teisėjų kolegijos skundo nagrinėjimui teisme nėra galimybės, nes pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 46 straipsnio 4 dalį, teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant administracinę bylą ir priimant joje sprendimą (nutarimą, nutartį) išsprendžiant bylą iš esmės, negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą nei apeliacinės instancijos teisme, nei pakartotinai tą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, prašoma spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 46 straipsnio 4 dalis nustato, kad teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant administracinę bylą ir priimant joje sprendimą išsprendžiant bylą iš esmės, negali dalyvauti pakartotinai tą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

5Iš bylos medžiagos matyti, kad administracinę bylą pagal pareiškėjo A. Č. skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Šiaulių universitetui, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniam padaliniui dėl sprendimo dalies panaikinimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, iš esmės nagrinėjo ir 2012 m. kovo 1 d. sprendimą priėmė trys Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjai (Virginijus Stankevičius, Laisvutė Kartanaitė ir Donatas Daunys).

6Kadangi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, ši byla nagrinėtina trijų teisėjų kolegijos, o Šiaulių apygardos administraciniam teisme šiuo metu dirba penki teisėjai, iš kurių trys administracinę bylą jau yra nagrinėję iš esmės, darytina išvada, kad Šiaulių apygardos administraciniame teisme nėra galimybės pagal įstatymo reikalavimus suformuoti teisėjų kolegiją, galinčią nagrinėti administracinę bylą, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 1 punktu, byla perduotina nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

8perduoti administracinę bylą pagal pareiškėjo A. Č. skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Šiaulių universitetui, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniam padaliniui dėl sprendimo dalies panaikinimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai