Byla 2-4009-910/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Oksanai Videiko, Skaistei Cinkutei, dalyvaujant ieškovei S. M., ieškovės advokatei Gabijai Jurgitai Streckienei, atsakovui V. C. (V. C.), atsakovo atstovui advokatui Aurimui Keidūnui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės S. M. ieškinį atsakovui V. C. (V. C.) dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 16 172,86 Lt nuostoliams, atsiradusiems dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginti, 300 Lt išlaidų už faktinių aplinkybių konstatavimą, 485 Lt žyminio mokesčio ir 1300 Lt advokato pagalbos išlaidų.

3Ieškovė nurodė, kad 2007-12-24 mirė jos tėvas V. S.; dėl jo mirties aplinkybių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtariant, jog jis buvo nužudytas. 2008 m. balandžio mėn. iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų ieškovė sužinojo, kad yra 2006-06-06 tėvo testamentas, patvirtintas Vilniaus miesto 34 notaro biuro notaro Ernesto Aleksonio, kuriuo visas turtas paliktas atsakovui V. R. (pavardė po ištuokos – C.). 2008-06-03 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl šio testamento pripažinimo negaliojančiu, remdamasi tuo, kad testamente pasirašė ne jos tėvas, be to, testamentas sudarytas pasinaudojant negaliojančiu tėvo asmens dokumentu. Nagrinėjant civilinę bylą dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008-12-10 nutartimi, atsakovo prašymu, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: uždraudė ieškovei atlikti buto ( - ), remonto, rekonstrukcijos, perplanavimo darbus (tarp jų – šildymo, kanalizacijos, vandentiekio, elektros sistemų), taip pat uždraudė savintis, naudotis, perleisti tretiesiems asmenims bute esantį turtą, registruoti savo ar savo šeimos narių gyvenamąją vietą. Ieškovės teigimu, dėl atsakovo prašymu teismo nustatytų apribojimų ji neturėjo galimybės net sutvarkyti visiškai apleisto buto, pašalinti supuvusių, rūkalų kvapo prisigėrusių ir savo funkcijų neatliekančių sienų tapetų, suplyšusios, sulaistytos, kitaip sugadintos, dvokiančios grindų dangos, išnešti susikaupusių šiukšlių, nes teismo buvo uždrausta „savintis, naudotis“ bute esančiu turtu. Dėl nurodytų apribojimų ieškovė negalėjo ne tik pati gyventi nurodytame bute, nors neturėjo nuosavo būsto ir turėjo du mažamečius vaikus, bet negalėjo panaudos ar nuomos pagrindais leisti bute laikinai gyventi kitam asmeniui, kuris sumokėtų bent už komunalines paslaugas ir bent taip sumažintų patiriamus buto išlaikymo nuostolius. Mokesčių už komunalines paslaugas ginčo butui nei ieškovė, nei atsakovas nemokėjo, kol tapo aišku, kas yra mirusiojo turto teisėtas paveldėtojas.

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-06-01 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-516-130/2010 patenkino ieškovės ieškinį dėl testamento pripažinimo negaliojančiu. Vilniaus apygardos teismo 2011-06-14 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Vilniaus miesto apygardos teismas 2010-08-31 nutartimi, iš dalies tenkindamas ieškovės prašymą, pakeitė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008-12-10 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, palikdamas tik draudimą bloginti buto ( - ), būklę, registruoti savo ar savo šeimos narių nuolatinę gyvenamąją vietą. Ieškovės teigimu, teismui panaikinus pirmiau taikytus draudimus, jai atsirado galimybė bent kosmetiškai suremontuoti butą, kad jis taptų tinkamas gyventi, suteikti jį panaudai ar išnuomoti, kad būtų sumokami bent mokesčiai už komunalines paslaugas.

52011-10-17 pareiškimu ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po tėvo mirties priėmė jo palikimą, pradėdama faktiškai valdyti paveldimą turtą. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-02-06 sprendimu nustatė palikimo priėmimo faktą, šio sprendimo pagrindu ieškovei 2012-04-04 išduotas paveldėjimo teisės liudijimas ir nurodytų dokumentų pagrindu iškovė įregistravo savo nuosavybės teisę į paveldėtą butą viešajame registre.

6Ieškovės teigimu, atsakovas nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl pirmiau nurodytų apribojimų nustatymo, dėl to ji neturėjo galimybės ne tik sutvarkyti visiškai apleisto buto ir jame gyventi, bet ir leisti panaudos ar nuomos pagrindais gyventi kitam asmeniui, kuris sumokėtų bent už komunalines paslaugas. Ieškovės teigimu, laikotarpiu nuo 2008-12-10 nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo prašymu iki 2010-08-31 nutarties pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ieškovės prašymu, ji dėl atsakovo kaltės patyrė nuostolių, kurių nebūtų patyrusi, jeigu šios laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos. Nors ginčo bute negalėjo niekas gyventi, turėjo būti mokama už tokias paslaugas, kurių teikimas nepriklauso nuo to, gyvenama bute ar ne, t. y. už buto šildymą ir kitas komunalines paslaugas. Ieškovės teigimu, jeigu nebūtų atsakovo prašymu pritaikytų draudimų, nurodytos buto išlaikymo išlaidos būtų padengtos asmenų, gyvenančių bute panaudos ar nuomos pagrindu, ir ieškovė nebūtų patyrusi nuostolių: pagal UAB „Vilniaus energija“ pateiktas sąskaitas nuo 2009-01-01 iki 2010-08-31 už šilumos energiją sumokėta 4170,28 Lt, pagal UAB „Naujininkų ūkis“ sąskaitas už kitas paslaugas – 1502,58 Lt, iš viso buto išlaikymo ginčo laikotarpiu nuostolių – 5672,86 Lt. Ieškovė taip pat nurodė, kad jeigu nebūtų atsakovo prašymu nustatyto draudimo tiek remontuoti butą, tiek gyventi jame, ji būtų turėjusi realią galimybę išnuomoti šį butą ir gauti pajamų: panašaus 2 kambarių buto Naujininkų rajone vidutinė nuomos kaina – 500 Lt per mėnesį. Dėl atsakovo kaltės ginčo butas negalėjo būti išnuomotas nuo 2008-12-10 iki 2010-08-31, t. y. 21 mėnesį, taigi negavo 10 500 Lt pajamų. Iš viso atsakovas turėtų atlyginti 16 172,86 Lt nuostolių, atsiradusių dėl jo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Pasak atsakovo, reikalavimui CPK 146 straipsnio pagrindu pareikšti, būtinos dvi sąlygos: pirma, laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos atsakovui; antra, ieškinys yra atmestas, tačiau šiuo atveju nėra nė vienos iš nurodytų sąlygų. Kai nėra CPK 146 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų, šiuo konkrečiu atveju nuostoliams, patirtiems dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginti būtina įrodyti piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Be to, ieškovės reikalavimai nepagrįsti ir dėl kitų priežasčių: ieškovė siekia nuostolių negautų pajamų forma atlyginimo. Negautos pajamos yra asmens negautos lėšos, kurių jis tikėjosi gauti ir kurių negauta dėl to, kad buvo sutrikdyta veikla, iš kurios buvo numatyta jų realiai gauti. Negautos pajamos turi būti realios, ne hipotetinės. Nagrinėjamu atveju nuostoliais ieškovė nurodo negautas pajamas už buto nuomą, kurias, jos teigimu, ji būtų gavusi, jeigu šiam turtui nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nuostolių faktą ir dydį ieškovė įrodinėja interneto puslapyje www.aruodas.lt 2011-2012 m. skelbtais pasiūlymais išnuomoti butą panašiame rajone, taip pat prašo priteisti buto išlaikymo išlaidas, kurių dydis grindžiamas paslaugų tiekėjų pateiktais skaičiavimais. Ieškovė nesivertė nekilnojamojo turto verslu, be to, nepateikė įrodymų, kad ginčo butas buvo tinkamas eksploatuoti (priešingai, pateikė įrodymus, kad butas nebuvo tinkamas gyventi), nes ši aplinkybė yra svarbi siekiant jį išnuomoti ir gauti pajamų, taip pat įrodymų, patvirtinančių nuostolių atsiradimo faktą ir dydį bei priežastinį ryšį su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Be to, ieškovės teiginių ir interneto skelbimų dėl butų nuomos kainų nepakanka nuostolių dydžiui įrodyti.

8Ieškovė teismo posėdyje palaikė ieškinį, papildomai nurodė, kad ji, padedama šeimos narių, ketino sutvarkyti butą ir jį išnuomoti, tačiau dėl atsakovo prašymu pritaikyto draudimo remontuoti negalėjo to padaryti.

9Ieškovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko ieškinį, papildomai paaiškino, kad ieškovė priėmė palikimą faktiškai pradėdama valdyti paveldimą butą, ryžtingesnių veiksmų ėmėsi po to, kai atlikus ekspertizę buvo nustatyta, jog testamente pasirašė ne ieškovės tėvas; buvo galimybė išnuomoti paveldimą butą jo galutinai nesuremontavus, tačiau dėl atsakovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovė to negalėjo padaryti.

10Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, nes kol vyko ginčas, kas paveldės butą, jis negalėjo būti išnuomotas, ginčo šalys negalėjo sudaryti nuomos sutarties, kuri turėtų būti pateikiama valstybinei mokesčių inspekcijai, sumokant mokesčius valstybei. Be to, atsakovo teigimu, ir galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, bute faktiškai gyveno nuomininkė, t. y. ieškovė nuomojo butą.

11Atsakovo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad ieškinys turėtų būti atmestas, nes butas negalėjo būti išnuomotas dėl pačios ieškovės prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – buto arešto.

12Ieškinys atmestinas

13Bylos šalių ginčas kilo dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo.

14Byloje nustatytos aplinkybės

15Byloje nustatyta, kad ieškovė 2008-05-06 kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepareiškus ieškinio, – areštuoti butą ( - ), nurodydama, kad ji yra mirusio šio buto savininko duktė ir vienintelė įstatyminė įpėdinė; po tėvo mirties sužinojusi, kad tėvas testamentu visą turtą paliko kaimynui, ketina ginčyti testamentą, nes tėvas, sudarydamas testamentą, dėl priklausomybės nuo alkoholio galėjo nesuprasti savo veiksmų reikšmės. Kad testamentinis įpėdinis V. C. negalėtų perleisti paveldimo buto tretiesiems asmenims, ieškovė prašė butą areštuoti, nes to nepadarius ieškinio patenkinimo atveju gali tapti sunku ar net neįmanoma grąžinti turtą teisėtam paveldėtojui (civilinė byla Nr. 2-516-130/2010; T. 1, b. l. 2-3).

16Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008-05-10 nutartimi patenkino ieškovės prašymą ir areštavo butą ( - ), įregistruotą V. S. vardu. Šios nutarties pagrindu apribota disponavimo nurodytu butu teisė (civilinė byla Nr. 2-516-130/2010; T. 1, b. l. 17-18; 25).

172008-06-03 ieškovė padavė teismui ieškinį dėl V. S. 2006-06-06 testamento pripažinimo negaliojančiu, remdamasi tuo, kad jis sudarytas pateikus testatoriaus pasą, kuris iš jo pavogtas 2006-05-16, apie tai buvo pranešta policijai ir šis pasas pripažintas negaliojančiu nuo 2006-05-17; be to, V. S. buvo priklausomas nuo alkoholio, todėl jis galėjo nesuprasti savo veiksmų reikšmės ir testamento sudarymo pasekmių (civilinė byla Nr. 2-516-130/2010; T. 2, b. l. 1-4).

18Atsakovas V. C. 2008-11-14 pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti ieškovei S. M. dalyvauti bet kokiuose sandoriuose ar imtis bet kokių veiksmų asmeniškai ar pasitelkiant trečiuosius asmenis, susijusių su butu ( - ), įskaitant patalpų vidaus ar išorės pertvarkymą, perplanavimą, rekonstrukciją ar remonto darbus, bute esančių priešgaisrinių, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio ir elektros sistemų keitimą, demontavimą ir pan.; uždrausti lankytis bute, juo naudotis, apsigyventi vienai ar su šeimos nariais, registruoti savo ar savo šeimos narių nuolatinę gyvenamąją vietą; uždrausti savavališkai savintis bute esančius baldus, namų apyvokos daiktus, kitus daiktus, juos išmesti, atiduoti, parduoti ar kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims; užtikrinti atsakovo patekimą į butą (T. 3, b. l. 100-102).

19Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008-12-10 nutartimi atsakovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino iš dalies: uždraudė ieškovei atlikti patalpų ( - ), remonto, rekonstrukcijos, perplanavimo darbus (įskaitant šildymo, kanalizacijos, vandentiekio, elektros sistemų), taip pat savintis, naudotis, perleisti tretiesiems asmenims ginčo bute esantį turtą, registruoti savo ar savo šeimos narių nuolatinę gyvenamąją vietą (civilinė byla Nr. 2-516-130/2010; T. 2, b. l. 110-111).

20Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-06-01 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-516-130/2010 patenkino ieškovės ieškinį – pripažino 2006-06-06 testamentą negaliojančiu.

21Dėl šio teismo sprendimo atsakovas 2010-07-07 padavė apeliacinį skundą (T. 3, b. l. 55-61).

22Ieškovė 2010-08-18 kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą su prašymu panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-12-10 nutartimi, atsakovo prašymu, pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (T. 3, b. l. 66-67).

23Vilniaus apygardos teismas 2010-08-31 nutartimi, iš dalies tenkindamas ieškovės prašymą, pakeitė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-12-10 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – paliko draudimą bloginti buto ( - ), būklę, registruoti savo ar savo šeimos narių nuolatinę gyvenamąją vietą (T. 3, b. l. 86-88).

24Vilniaus apygardos teismas 2011-06-14 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl testamento pripažinimo negaliojančiu paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 2-516-130/2010; T. 3, b. l. 102-106).

25Ieškovė 2012-07-25 kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-05-10 ir 2008-12-10 nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-07-30 nutartimi patenkino ieškovės prašymą ir panaikino nurodytas laikinąsias apsaugos priemones (civilinė byla Nr. 2-516-130/2010; T. 3, b. l. 118-119).

26Dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo instituto taikymo sąlygų

27Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo priteisti iš atsakovo nuostolius, kuriuos, pasak jos, ji patyrė dėl civilinėje byloje Nr. 2-516-130/2010 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-12-10 nutartimi atsakovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – draudimo remontuoti, kitaip pertvarkyti paveldėjimo objektu buvusį butą, taip pat naudotis jame esančiu turtu. Ieškovės teigimu, dėl atsakovo prašymu nustatytų draudimų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo laikotarpiu (nuo 2008-12-10 iki 2010-08-31) ji negalėjo sutvarkyti ir suremontuoti buto taip, kad jis būtų tinkamas gyventi ir galėtų būti išnuomotas ar suteiktas panaudai ir dėl to patyrė nuostolių: turėjo sumokėti mokesčius už laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo laikotarpiu ginčo butui tiektą šilumos energiją ir teiktas kitas paslaugas, be to, negavo pajamų, kurias būtų gavusi už buto nuomą nurodytu laikotarpiu.

28Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalies (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011-09-30) ir CPK 146 straipsnio 2 dalies (įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2011-10-01) nuostatas šalis, kurios naudai priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, turi teisę reikalauti, kad kita šalis atlygintų nuostolius, patirtus besikreipiančios į teismą šalies dėl kitos šalies prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad nurodytos teisės normos taikymo sąlygos yra: įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo asmens, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, reikalavimai atmesti, ir nuostoliai, patirti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis nėra būtinoji atsakomybės už žalą, padarytą taikant laikinąsias apsaugos priemones, sąlyga, o tik kaip kvalifikuojanti, t. y. užtikrinimo priemones prašiusio taikyti asmens kaltę patvirtinanti, aplinkybė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-15 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2006; 2009-11-03 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2009; 2010-12-01 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-411/2010).

29Dėl atsakovo, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinės atsakomybės sąlygų

30Civilinei deliktinei atsakomybei už žalą, atsiradusią dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taikyti būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį neteisėtų veiksmų bei žalos ryšį. Asmens, kurio prašymu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kaltė nenustatinėjama, nes tai yra atsakomybės už jo rizika atliktus veiksmus atvejis.

31Pagal kasacinio teismo praktiką neteisėtais veiksmais, kaip civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sąlyga pripažintinas asmens, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, reikalavimų nepagrįstumas, patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-15 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2006; 2010-12-01 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-411/2010). Civilinės atsakomybės prasme tai yra bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnis).

32Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje Nr. 2-516-130/2010, kurioje atsakovo prašymu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, buvo sprendžiamas ieškovės, kaip įpėdinės pagal įstatymą, ir atsakovo, kaip testamentinio įpėdinio, ginčas dėl ieškovės tėvo testamento, pagal kurį visą savo turtą jis paliko atsakovui, galiojimo. Nurodytoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu ieškovės ieškinys patenkintas. Remiantis pirmiau aptartu teisiniu reglamentavimu, tai yra pagrindas daryti išvadą, kad atsakovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti ieškovei atlikti paveldėjimo objektu esančio buto remonto, rekonstrukcijos, perplanavimo darbus, taip pat naudotis, perleisti tretiesiems asmenims ginčo bute esantį turtą – buvo nepagrįstas. Tai civilinės atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prasme reiškia atsakovo neteisėtus veiksmus.

33Be šios būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, turi būti nustatytos dar dvi: žala ir priežastinis neteisėtų atsakovo veiksmų bei atsiradusios žalos ryšys. Kasacinio teismo išaiškinta, kad, reikšdamas ieškinį po ginčo, kurį nagrinėjant buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, išnagrinėjimo jo naudai, ieškovas turi įrodyti nuostolių atsiradimo faktą ir dydį bei priežastinį ryšį su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nes gali būti atlyginami tik tie realūs patirti nuostoliai, kurie atsirado kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tiesioginė pasekmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2009).

34Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (netiesioginiai nuostoliai) (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

35Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė įrodymus, kad UAB „Vilniaus energija“ ji yra sumokėjusi 4170,28 Lt už laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2010-08-31 tiektą šilumos energiją (b. l. 107, 108-110), o UAB „Naujininkų ūkis“ - 1502,58 Lt už kitas paslaugas laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2010-08-31 (b. l. 111, 112-119). Iš viso už buto išlaikymą ginčo laikotarpiu ieškovė patyrė 5672,86 Lt tiesioginių nuostolių.

36Negautos pajamos yra asmens negautos lėšos (grynasis pelnas), kurias jis tikėjosi gauti ir kurios negautos dėl to, kad buvo sutrikdyta veikla, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2007).

37Ieškovės teigimu, jeigu atsakovo prašymu nebūtų pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, ji būtų turėjusi realią galimybę išnuomoti šį butą ir už laikotarpį nuo 2008-12-10 iki 2010-08-31 (t. y. už 21 mėnesį), gauti 10 500 Lt pajamų, nes panašaus 2 kambarių buto Naujininkų rajone vidutinė nuomos kaina – 500 Lt per mėnesį. Pažymėtina, kad nuoroda apie panašaus buto Naujininkų rajone vidutinę nuomos kainą nėra pakankamas įrodymas prašomam priteisti negautų pajamų faktui ir dydžiui pagrįsti. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu pateikė teismui 2010-12-16 ginčo buto nuomos sutartį, pagal kurią butas išnuomotas už 350 Lt (b. l. 105).

38Pagal pirmiau aptartą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, tam, kad būtų pagrindas taikyti atsakovui civilinę deliktinę atsakomybę, būtina nustatyti, jog ieškovės nurodyti nuostoliai atsirado būtent kaip neteisėtų atsakovo veiksmų, pareikalavus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiesioginė pasekmė, t. y. būtina konstatuoti neteisėtų atsakovo veiksmų ir nurodomų nuostolių priežastinį ryšį.

39Taigi, nagrinėjamu atveju vertintina, ar ieškovės nurodyti nuostoliai atsirado būtent dėl atsakovo prašymu teismo nustatyto ieškovei draudimo atlikti ginčo buto remonto, rekonstrukcijos, perplanavimo darbus (įskaitant šildymo, kanalizacijos, vandentiekio, elektros sistemų), taip pat savintis, naudotis, perleisti tretiesiems asmenims bute esantį turtą, registruoti savo ar savo šeimos narių nuolatinę gyvenamąją vietą.

40Ieškovė ieškinyje rėmėsi tuo, kad dėl atsakovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ji, turėdama du mažamečius vaikus ir neturėdama kito nuosavo būsto, netgi pati negalėjo naudotis butu. Tačiau, duodama paaiškinimus teismo posėdyje, ieškovė nurodė, kad ji su šeima neketino gyventi ginčo bute; kol vaikai maži, jis jiems buvo per didelis, todėl norėjo jį sutvarkyti ir išnuomoti (b. l. 131, 165).

41Kadangi ieškovė, duodama paaiškinimus teismo posėdyje, nepatvirtino, kad turėjo realių planų pati su šeima apsigyventi ginčo bute, nes neturėjo nuosavo būsto, teismas neanalizuoja ieškovės reikalavimo atlyginti nuostolius šiuo aspektu.

42Dėl ieškovės argumentų, kad tuo atveju, jeigu nebūtų atsakovo prašymu nustatytų draudimų, ji nebūtų patyrusi nei tiesioginių, nei netiesioginių nuostolių, nes turėjo realią galimybę išnuomoti ginčo butą ar suteikti jį panaudai, pažymėtina tai, jog ieškovės pozicija, grindžiant reikalavimus, nėra nuosekli. Ieškinyje teismui nuostolių atsiradimą ieškovė kildino iš atsakovo prašymu nustatyto draudimo remontuoti ar kitaip tvarkyti butą; teigė, kad, nesuremontavus buto, nebuvo galima jo išnuomoti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo nagrinėjamas teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Atsakovas teismo posėdyje palaikė prašymą neleisti ieškovei nieko daryti bute (remontuoti, naudotis butu, pačiai apsigyventi ar išnuomoti). Ieškovės atstovė nurodė, kad su prašymu sutinka iš dalies, t. y. neprieštarauja dėl darbų uždraudimo, bet prieštarauja dėl patekimo į butą (civilinė byla Nr. 2-516-130/2010; T. 2, b. l. 108-109). Nagrinėjant šioje byloje pareikštą reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, ieškovės atstovė nurodė, kad pagrindinis draudimas, kuris sukėlė ieškovei nuostolius – draudimas naudotis butu, jame esančiais daiktais (b. l. 167). Ieškovės atstovė taip pat nurodė, kad po apribojimų panaikinimo remontas bute nebuvo daromas, nes buvo rasta nuomininkė, kuri sutiko mokėti 350 Lt per mėnesį ir ją tenkino tokia buto būklė, kol baigsis bylos nagrinėjimas (b. l. 167).

43Esant tokioms aplinkybėms, kai po atsakovo prašytų taikyti apribojimų pakeitimo ieškovė neremontavo buto, o išnuomojo jį už 350 Lt, nėra pagrindo pripažinti pagrįstais ir įrodytais ieškovės argumentus, jog ji negalėjo išnuomoti ginčo buto tik dėl atsakovo prašymu nustatyto draudimo jį remontuoti.

44Dėl argumentų, kad ginčo laikotarpiu ieškovė negalėjo buto nei išnuomoti, nei suteikti panaudai dėl atsakovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, pažymėtina tai, jog išnuomoti daiktą gali tik jo savininkas arba asmenys, kuriems teisę išnuomoti svetimą daiktą suteikia įstatymai ar to daikto savininkas (CK 6.477 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamoje situacijoje atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kol vyko ginčas dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, nebuvo aišku, ar ieškovė, kaip įstatyminė įpėdinė, ar atsakovas, kaip testamentinis įpėdinis, yra ginčo buto savininkas, ir kas turi teisę disponuoti šiuo butu. Ieškovės atstovė pagrįstai nurodė, kad, ieškovei priėmus tėvo palikimą faktiniu valdymu, priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. nuo palikėjo mirties momento (CK 5.3 straipsnio 1 dalis; 5.50 straipsnis). Kartu pažymėtina tai, kad po ieškovės tėvo mirties atsakovas, turėdamas galiojantį testamentą, kreipėsi į notaro biurą su pareiškimu apie palikimo priėmimą kaip testamentinis įpėdinis (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Taigi tuo atveju, jeigu testamentas nebūtų nuginčytas, jis būtų laikomas paveldimo turto savininku nuo palikimo atsiradimo momento. Esant tokioms aplinkybėms, kol vyko ginčas dėl testamento pripažinimo negaliojančiu ir nebuvo aišku, kas yra teisėtas ginčo buto paveldėtojas, nei ieškovė, nei atsakovas neturėjo teisinių galimybių prieš trečiuosius asmenis naudotis savininko teisėmis ir įgyvendinti tik daikto savininkui priklausančių teisių tiek išnuomoti daiktą, tiek suteikti jį panaudai.

45Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė pareiškime, kuriuo prašė nustatyti palikimo priėmimo faktiniu valdymu faktą, be kita ko, nurodė tai, jog kai 2008 m. balandžio mėn. sužinojo apie tėvo testamentą, kuriuo jis savo turtą neva paliko atsakovui, nuo to laiko buto ir jame esančių daiktų valdyti, naudoti ar disponuoti jais kaip savais negalėjo, nes, kol buvo tiriamas testamento teisėtumas, buvo nežinomas tikrasis turto paveldėtojas (b. l. 14).

46Nagrinėjamu atveju, kol nebuvo išspręstas ieškovės ir atsakovo ginčas dėl testamento galiojimo, paveldėtinas turtas galėjo būti tvarkomas abiejų ginčo šalių bendru sutarimu arba galėjo būti kreipiamasi dėl šio turto administratoriaus skyrimo (CK 5.65 straipsnis). Be to, nagrinėjamu atveju pažymėtina ir tai, kad disponavimas paveldėtinu butu buvo uždraustas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-05-10 nutartimi areštavus šį butą pagal ieškovės prašymą (civilinė byla Nr. 2-516-130/2010; T. 1, b. l. 17-18; 25). Tiek daikto nuomojimas, tiek suteikimas panaudai reiškia disponavimą daiktu. Vadinasi, galiojant nurodytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, ieškovė neturėjo teisinės galimybės savo nuožiūra disponuoti paveldėtinu butu, nepaisant to, būtų atsakovo prašymu nustatyti draudimai ar ne. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nekilnojamasis turtas turi būti nuomojamas laikantis teisės aktų reikalavimų.

47Pažymėtina, kad pagal CPK 686 straipsnio, reglamentuojančio areštuoto nekilnojamojo turto nuomą (panaudą), 3 dalį nenaudojamą areštuotą nekilnojamąjį turtą turi teisę išnuomoti antstolis. Tokia nuomos sutartis galioja tik iki vykdymo proceso, per kurį buvo areštuotas turtas, pabaigos. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad areštuoto turto nuomos sutartis, sudaryta nesilaikant šio straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos, negalioja.

48Ieškovės atstovė teismo posėdyje teisingai nurodė, kad pagal CPK 686 straipsnio nuostatas areštuotą ginčo butą galėjo išnuomoti antstolis. Tačiau byloje nėra faktinių duomenų, nepateikta įrodymų, kad ieškovė turėjo realių ketinimų kreiptis į antstolį dėl areštuoto ginčo buto išnuomojimo. Teismo posėdyje ieškovės atstovė nurodė, kad nesvarstė galimybės kreiptis į antstolį, norėjo susitarti su kita šalimi (b. l. 166). Teismui paklausus, ar buvo tariamasi su atsakovu dėl buto išlaikymo civilinės bylos nagrinėjimo laikotarpiu, ieškovės atstovė nurodė, kad buvo siūloma atsakovui ieškoti būdo bent komunalinėms išlaidoms padengti, tačiau jis pradėjo kalbėti apie patentus, verslo liudijimus, todėl susitarti nepavyko. Atstovės nuomone, tokio dydžio nuostoliai, kokius patyrė ieškovė, negali būti pateisinami tokiais argumentais, kaip verslo liudijimas, nes buvo galima surasti žmogų, kuris būtų sutikęs naudotis butu panaudos pagrindu (b. l. 131, 166). Teismas negali pripažinti pagrįstais argumentų, kad ginčo laikotarpiu buto išlaikymo klausimas galėjo būti išspręstas nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos. Pažymėtina, kad, nepavykus susitarti su atsakovu dėl ginčo buto panaudos ar nuomos, ieškovė turėjo galimybę kreiptis su atitinkamu prašymu į antstolį (CPK 686 straipsnis) ir taip išvengti nuostolių.

49Remdamasis pirmiau aptartomis aplinkybėmis ir išdėstytais motyvais, teismas prieina prie išvados, kad ieškovė neįrodė vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų – priežastinio ryšio, t. y. kad ji turėjo realią ir teisėtą galimybę nepatirti nurodytų išlaidų bei gauti nurodytų pajamų ir kad šias išlaidas patyrė bei pajamų negavo būtent dėl atsakovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 178 straipsnis). Kai neįrodyta, kad prašomi priteisti nuostoliai yra tiesioginė neteisėtų atsakovo veiksmų, pareikalavus taikyti pirmiau aptarto pobūdžio draudimus, pasekmė, ieškinys, pareikštas šiuo pagrindu, negali būti tenkinamas.

50Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, reikia įvertinti, ar nukentėjusiojo veiksmai nesudaro pagrindo atleisti asmenį, kurio prašymu šios priemonės buvo taikytos, nuo civilinės atsakomybės (CK 6.253 straipsnis). Atsižvelgiant į šios civilinės atsakomybės prigimtį, atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindo buvimo aspektu vertintini ne tik nukentėjusiojo materialiniai teisiniai, bet ir procesiniai veiksmai (pvz., ar jis naudojosi procesine teise skųsti nutartį dėl atitinkamų priemonių taikymo ir pan.) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-01 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-411/2010).

51Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nuo 2008-12-10, kai atsakovo prašymu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, iki 2010-08-31, kai ieškovės prašymu jos buvo pakeistos, ieškovė nesikreipė į nurodytas priemones pritaikiusį pirmosios instancijos teismą dėl šių priemonių panaikinimo ar pakeitimo. Teismo paklausta, dėl kokių priežasčių nebuvo pareikšta tokio prašymo, ieškovės atstovė nurodė, kad nenorėjo užvilkinti ir taip ilgai užsitęsusios bylos. Teismas neturi pagrindo pripažinti pagrįstais tokių argumentų, nes prašymo panaikinti ar pakeisti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimas nestabdo ar kitaip netrukdo civilinės bylos nagrinėjimo iš esmės (CPK 148, 149 straipsniai). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek ieškovės, tiek atsakovo prašymu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos ieškovės prašymu tik Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-07-30 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-516-130/2010; T. 3, b. l. 118-119).

52Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas prieina prie išvados, kad ieškovės nurodytus nuostolius lėmė tai, kad ji ilgą laiką nesinaudojo procesine teise kreiptis į teismą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar jų pakeitimo, taip pat neįgyvendino teisės kreiptis dėl turto administravimo ginčo laikotarpiu.

53Dėl bylinėjimosi išlaidų

54Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

55Iš ieškovės į valstybės biudžetą priteistina 39 Lt nagrinėjant bylą patirtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

57atmesti ieškovės S. M. (asmens kodas ( - ) ieškinį atsakovui V. C. (V. C.) (asmens kodas ( - )

58Priteisti iš ieškovės S. M. (asmens kodas ( - ) 39 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. Nurodytą sumą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

59Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo... 3. Ieškovė nurodė, kad 2007-12-24 mirė jos tėvas V. S.; dėl jo mirties... 4. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-06-01 sprendimu civilinėje byloje... 5. 2011-10-17 pareiškimu ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti... 6. Ieškovės teigimu, atsakovas nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl pirmiau... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Pasak... 8. Ieškovė teismo posėdyje palaikė ieškinį, papildomai nurodė, kad ji,... 9. Ieškovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko ieškinį, papildomai... 10. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, nes kol vyko... 11. Atsakovo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad ieškinys turėtų būti... 12. Ieškinys atmestinas... 13. Bylos šalių ginčas kilo dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų... 14. Byloje nustatytos aplinkybės ... 15. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2008-05-06 kreipėsi į teismą su prašymu... 16. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008-05-10 nutartimi patenkino ieškovės... 17. 2008-06-03 ieškovė padavė teismui ieškinį dėl V. S. 2006-06-06 testamento... 18. Atsakovas V. C. 2008-11-14 pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias... 19. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008-12-10 nutartimi atsakovo prašymą... 20. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010-06-01 sprendimu civilinėje byloje... 21. Dėl šio teismo sprendimo atsakovas 2010-07-07 padavė apeliacinį skundą (T.... 22. Ieškovė 2010-08-18 kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą su prašymu... 23. Vilniaus apygardos teismas 2010-08-31 nutartimi, iš dalies tenkindamas... 24. Vilniaus apygardos teismas 2011-06-14 nutartimi pirmosios instancijos teismo... 25. Ieškovė 2012-07-25 kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus... 26. Dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 27. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo priteisti iš atsakovo nuostolius,... 28. Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalies (įstatymo redakcija, galiojusi iki... 29. Dėl atsakovo, prašiusio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinės... 30. Civilinei deliktinei atsakomybei už žalą, atsiradusią dėl laikinųjų... 31. Pagal kasacinio teismo praktiką neteisėtais veiksmais, kaip civilinės... 32. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje Nr. 2-516-130/2010, kurioje atsakovo... 33. Be šios būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, turi būti nustatytos... 34. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 35. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė įrodymus, kad UAB „Vilniaus... 36. Negautos pajamos yra asmens negautos lėšos (grynasis pelnas), kurias jis... 37. Ieškovės teigimu, jeigu atsakovo prašymu nebūtų pritaikytų laikinųjų... 38. Pagal pirmiau aptartą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, tam,... 39. Taigi, nagrinėjamu atveju vertintina, ar ieškovės nurodyti nuostoliai... 40. Ieškovė ieškinyje rėmėsi tuo, kad dėl atsakovo prašymu pritaikytų... 41. Kadangi ieškovė, duodama paaiškinimus teismo posėdyje, nepatvirtino, kad... 42. Dėl ieškovės argumentų, kad tuo atveju, jeigu nebūtų atsakovo prašymu... 43. Esant tokioms aplinkybėms, kai po atsakovo prašytų taikyti apribojimų... 44. Dėl argumentų, kad ginčo laikotarpiu ieškovė negalėjo buto nei... 45. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė pareiškime, kuriuo prašė... 46. Nagrinėjamu atveju, kol nebuvo išspręstas ieškovės ir atsakovo ginčas... 47. Pažymėtina, kad pagal CPK 686 straipsnio, reglamentuojančio areštuoto... 48. Ieškovės atstovė teismo posėdyje teisingai nurodė, kad pagal CPK 686... 49. Remdamasis pirmiau aptartomis aplinkybėmis ir išdėstytais motyvais, teismas... 50. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal kasacinio teismo jurisprudenciją,... 51. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nuo 2008-12-10, kai atsakovo prašymu buvo... 52. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas prieina prie išvados, kad... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 54. Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.... 55. Iš ieškovės į valstybės biudžetą priteistina 39 Lt nagrinėjant bylą... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 260,... 57. atmesti ieškovės S. M. (asmens kodas ( - ) ieškinį atsakovui V. C. (V. C.)... 58. Priteisti iš ieškovės S. M. (asmens kodas ( - ) 39 Lt procesinių dokumentų... 59. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...