Byla 2-482-368/2013
Dėl turto išreikalavimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės (toliau AB) SEB banko atstovei advokatei E. N. ir atstovei I. B., atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau RUAB) „Volunta parket“ atstovui advokatui D. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui RUAB „Volunta parket“, trečiajam asmeniui E. M. dėl turto išreikalavimo ir

Nustatė

3Ieškovas AB SEB bankas (toliau bankas) prašo: 1) įpareigoti atsakovą RUAB „Volunta parket“ pervesti AB SEB bankui atsakovo pagal sąskaitas faktūras ( - ) iš tiekėjų Les Parquets du Golfe, Soremat, PARITAL S.R.L. Maderas Zabala ir draudiko Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Lietuvos filialo ir / ar UAB „Euler Hermes Services Lietuva“ gautas lėšas – 88 491,69 EUR (305544,10 Lt); 2) AB SEB bankui pervestų lėšų suma atitinkamai sumažinti Šiaulių apygardos teismo 2009-06-23 nutartimi patvirtintą ir 2009-12-02 SEB banko raštu patikslintą AB SEB banko kreditorinį reikalavimą RUAB „Volunta parket“ restruktūrizavimo byloje; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimo išlaidas. Teigė, kad 2007-12-05 tarp banko (ieškovo) ir atsakovo buvo sudaryta faktoringo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas perleido bankui reikalavimo teises pagal konkrečias sąskaitas faktūras. Šiaulių apygardos teismo 2009-06-23 nutartimi atsakovui buvo iškelta restruktūrizavimo byla, o 2009-08-03 pranešimu atsakovas informavo ieškovą, kad gavo apmokėjimus pagal dalį sąskaitų faktūrų, pagal kurias reikalavimo teisės buvo perleistos bankui. Ieškovas mano, kad atsakovas be teisinio pagrindo valdo pagal sąskaitas gautus pinigus.

4Trečiasis asmuo E. M. (RUAB „Volunta parket“ vadovas) prašo ieškinį atmesti. Tvirtina, kad iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dėl kilusių laikinų finansinių sunkumų UAB „Volunta parket“ neturėjo galimybės bankui padengti įsiskolinimų pagal faktoringo sutartį. Teigė, kad lėšos, gautos iš debitorių iki restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, buvo paskirstytos įmonės kreditoriams, vadovaujantis LR Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo nustatyta mokėjimų eilės tvarka, o lėšos, gautos po restruktūrizavimo bylos UAB „Volunta parket“ iškėlimo, buvo paskirstytos kreditoriams pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau ĮRĮ) nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę. Trečiojo asmens manymu, ieškovas ieškiniu siekia padengti turimą finansinį reikalavimą pirmiau už kitus atsakovo kreditorius, tačiau tai prieštarauja LR ĮRĮ ir pažeidžia kitų įmonės kreditorių interesus.

5Atsakovo RUAB „Volunta parket“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Restrus“ įgaliotas asmuo prašo bylą nagrinėti, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.

6Atsakovas RUAB „Volunta parket“ prašo: 1) taikyti 2007-12-05 faktoringo sutartyje Nr. ( - ) įtvirtintą arbitražinę išlygą ir ieškinio dalį dėl įpareigojimo RUAB „Volunta Parket“ pervesti ieškovui atsakovo pagal sąskaitas faktūras ( - ) iš tiekėjų Les Parąuets du Golfe, Soremat, PARITAL S.R.L.Maderas Žabala ir draudiko Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Lietuvos filialo ir / ar UAB „Euler Hermes Services Lietuva“ gautas lėšas palikti nenagrinėtą; 2) likusius ieškovo reikalavimus atmesti; 3) netenkinus prašymo dėl arbitražinės išlygos taikymo, ieškinį atmesti; 4) skirti ieškovui 20 000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis; 5) priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagrindinis ieškinio reikalavimas yra teismingas arbitražo teismui, o išvestinis – dėl kreditorinio reikalavimo tikslinimo – pateiktas, siekiant išvengti arbitražinės išlygos taikymo. Pažymi, kad nesant vindikacijos taikymo sąlygų negalima taikyti CK 4.95 straipsnyje įtvirtintą daiktinių teisių gynimo būdą. Atsakovo vertinimu, ieškovo reikalavimai pažeidžia ĮRĮ ir atsakovo restruktūrizavimo plane nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę.

7Ieškinio dalis dėl vindikacijos taikymo paliktina nenagrinėta, kita ieškinio dalis atmestina, prašymas dėl baudos skyrimo netenkintinas.

8Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

9Dėl arbitražinio susitarimo

10Pagal CPK 23 straipsnio 1 dalį šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą dėl fakto ar (ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže.

11Pagal LR Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio 1 dalį teismas, gavęs ieškinį dėl klausimo, dėl kurio šalys yra sudariusios šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytos formos arbitražinį susitarimą, atsisako jį priimti. Jeigu arbitražinio susitarimo sudarymo faktas paaiškėja po to, kai teismas priėmė ieškinį, teismas ieškinį dėl klausimo, dėl kurio yra sudarytas arbitražinis susitarimas, palieka nenagrinėtą. Šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad arbitražinis susitarimas gali būti įformintas kaip arbitražinė išlyga, įrašyta sutartyje, arba kaip šalių sudaryta atskira sutartis.

12Šalių sudarytas arbitražinis susitarimas įpareigoja teismą atsisakyti priimti ieškinį, jeigu teismui pateikiami duomenys apie šalių susitarimą perduoti ginčą spręsti arbitražui ir nėra akivaizdu, jog arbitražinis susitarimas prieštarauja viešajai tvarkai ar imperatyviai įstatymo normai (CPK 137 str. 2 d. 6 p.). Teismui iškėlus civilinę bylą ir paaiškėjus, kad šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui, arba jeigu bylos nagrinėjimo metu šalys susitaria perduoti ginčą spręsti arbitražui, teismas ieškinį turi palikti nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 9 p.).

13Pagal 2007-12-05 ginčo šalių sudarytos faktoringo sutarties Nr. ( - ) 54 punktą kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis pagal sutartį ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas arbitražu pagal arbitražo teismo prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai – Lietuva arbitražo taisykles. Arbitražo teismo arbitrų bus trys. Arbitražo teismo posėdžiai vyks Vilniuje. Arbitražo teisme bus vartojama lietuvių kalba (1 tomas, 13 b. l.).

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, kai viena iš šalių, nepaisydama arbitražinio susitarimo buvimo, kreipiasi dėl ginčo į teismą, o kita šalis dėl to neprieštarauja, vertinama, kad šalys atsisako arbitražinio susitarimo, ir tokiu atveju šalių ginčas gali būti sprendžiamas teisme. Tačiau, jeigu bent viena šalis reikalauja, kad ginčas būtų sprendžiamas arbitraže, teismas turi atsisakyti savo jurisdikcijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007).

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad 1958 metų Niujorko konvencija įpareigoja teismus pasiųsti šalis į arbitražą tik tuo atveju, jei yra įvykdomos dvi sąlygos: pirma, viena iš arbitražinio susitarimo pusių turi prašyti perduoti ginčą arbitražui ir, antra, teismas turi nustatyti, jog arbitražinė išlyga yra galiojanti, nėra netekusi galios arba gali būti įvykdyta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2012).

16Atsakovas RUAB „Volunta parket“ prašė taikyti arbitražinę išlygą ir teigė, kad pagrindinis ieškinio reikalavimas (dėl vindikacijos taikymo) yra teismingas arbitražo teismui.

17Byloje nėra ginčo dėl to, kad minėtas arbitražinis susitarimas yra galiojantis. Byloje nėra duomenų, kad ginčo šalių arbitražinis susitarimas prieštarauja viešajai tvarkai ar imperatyvioms įstatymo normoms. Taigi teismas turi pagrindą pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktą palikti nenagrinėtą ieškinio dalį dėl vindikacijos. Tačiau teismas, įvertindamas bylos kategoriją (reikalavimai pareikšti restruktūrizuojamai įmonei) ir teismo aktyvų vaidmenį šioje byloje, sprendžia, kad būtina įvertinti ginčo šalių arbitražinio susitarimo taikymo apimtį, t. y. nustatyti teisminio nagrinėjimo dalyką.

18Ieškovo ieškinio ir dubliko turinys patvirtina, kad ieškovas siekia įpareigoti atsakovą pervesti jam atsakovo pagal sąskaitas faktūras ( - ) iš tiekėjų Les Parquets du Golfe, Soremat, PARITAL S.R.L. Maderas Zabala ir draudiko Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Lietuvos filialo ir / ar UAB „Euler Hermes Services Lietuva“ gautas lėšas – 88 491,69 EUR (305544,10 Lt), ir teigia, jog 2007-12-05 faktoringo sutartimi Nr. ( - ) bankui buvo perleistos reikalavimo teisės, kylančios iš šių sąskaitų ir teisės gauti išmokas iš draudiko. Bylos medžiaga patvirtina, kad pagal sutartį atsakovas (sutartyje klientas) įsipareigojo perleisti bankui reikalavimo teises ir mokėti bankui sutartyje nustatytus mokesčius, o bankas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka perimti reikalavimo teises ir pervesti į atsakovo sąskaitą faktoringo avansą ir faktoringo likutį (sutarties 1 punktas). Pažymėtina, kad reikalavimo teisės buvo apdraustos Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Lietuvos filiale (sutarties 3 punktas). 2007-12-11, 2007-12-12, 2008-02-04, 2008-04-17, 2008-02-28, 2008-04-25, 2008-06-20, 2008-08-29, 2008-10-13, 2008-10-21, 2008-12-08 buvo padaryti faktoringo sutarties pakeitimai, keičiant faktoringo limitą ir / ar limito galiojimo terminą, ir ieškovui buvo perleistos reikalavimo teisės pagal ginčo sąskaitas faktūras (14–34 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas ieškinio reikalavimą dėl vindikacijos grindžia faktoringo sutartimi ir iš jos kylančiomis ginčo šalių teisėmis ir pareigomis.

19Esant šioms aplinkybėms, akivaizdu, kad šalių ginčas patenka į arbitražinio susitarimo reguliavimo sritį.

20Teismas atmeta ieškovo teiginius, kad faktoringo sutarties nuostatos nereglamentuoja banko pasirinktų teisių gynimo būdų ir jo reikalavimus negalima išspręsti, remiantis vien šios sutarties nuostatomis ir pažymi, jog pats ieškovas suformuluoja materialinį teisinį reikalavimą atsakovui ir nurodo aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą atsakovui, pateikia šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisminės gynybos prieinamumo principas tiesiogiai susijęs su CPK 13 straipsnyje nustatytu dispozityvumo principu. Šis principas reiškia, kad asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t. y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Taigi ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas negali paneigti arbitražinio susitarimo buvimo, o sudarytas arbitražinis susitarimas šalims yra privalomas ir šalys negali vienašališkai šio keisti, nes sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Taigi šalys negali arbitražinio susitarimo pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo teisminį ginčo sprendimo būdą. Arbitražinis susitarimas yra privalomas ne tik jos šalims, bet ir teismui, todėl esant arbitražinei išlygai, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos.

21Pažymėtina, kad aplinkybė, jog vindikacinis ieškinys pareikštas restruktūrizuojamai įmonei, nėra kliūtis šalių ginčą nagrinėti arbitraže (LR Komercinio arbitražo įstatymo 12 straipsnis).

22Dėl ieškovo reikalavimo patikslinti jo kreditorinį reikalavimą RUAB „Volunta parket“ restruktūrizavimo byloje

23Ieškovas 2009-09-16 pateikė atsakovo administratoriui prašymą įtraukti jį į įmonės kreditorių sąrašą ir pateikti teismui tvirtinti banko 167 705,03 EUR finansinį reikalavimą (1 tomas, 45 b. l.).

24Šiaulių apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-308-194/2010 patvirtino ieškovo 579 051,93 Lt kreditorinį reikalavimą.

252009-12-02 AB SEB bankas pateikė prašymą patvirtinti jo patikslintą 153 762,31 EUR (530910,50 Lt) kreditorinį reikalavimą (1 tomas, 46 b. l.).

26Ieškinyje ieškovas prašo tenkinus jo pagrindinį ieškinio reikalavimą dėl vindikacijos taikymo, patikslinti bendrą kreditorinį reikalavimą, patvirtintą atsakovo restruktūrizavimo byloje.

27Teismas pažymi, kad šis ieškovo reikalavimas yra išvestinis ir galėtų būti sprendžiamas tik iš esmės išnagrinėjus šalių ginčą ir priėmus dėl jo procesinį sprendimą. Teismas, įvertindamas tai, kad ginčas nebuvo nagrinėtas iš esmės ir ieškinio dalis dėl vindikacijos taikymo buvo palikta nenagrinėta, atmeta minėtą ieškovo reikalavimą.

28Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

29CPK 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto ieškinio pareiškimas, 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

30Pagal 95 straipsnio 2 dalį teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

31Atsakovo teigimu, ieškovas pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, todėl prašo skirti ieškovui 20 000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

32Teismo vertinimu, tik ginčą išnagrinėjus iš esmės, bus įmanoma įvertinti ieškovo sąžiningumą ir tai, ar jis pateikė ieškinį, siekdamas apginti pažeistą teisę, ar sukelti nepatogumus, trukdžius, rūpesčius.

33Esant šioms aplinkybėms, atsakovo RUAB „Volunta parket“ prašymas skirti ieškovui AB SEB bankui baudą atmestinas.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta.

36Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

37Teismas, įvertindamas tai, kad ieškovas laisva valia su atsakovu sudarė arbitražinį susitarimą, tačiau į arbitražą nesikreipė, o inicijavo civilinę bylą bendrosios kompetencijos teisme, sprendžia, jog ieškovas netinkamai įgyvendino teisė į teisminę gynybą, ir sprendžia, jog atsakovo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš ieškovo.

38Teismas, spręsdamas dėl jų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Nors Rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais.

39Atsakovas pateikė teismui prašymą dėl 10 527,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir pateikė išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus (1 tomas, 139–144 b. l.). Šias išlaidas sudarė 5100,00 Lt (be PVM) atsiliepimo į ieškinį parengimas ir 3600,00 Lt (be PVM) už tripliko paruošimą (1 tomas, 139 b. l.).

40Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijų nuostatų 8.2 punktą, pagal kurį už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteistinas maksimalūs užmokesčio dydis yra 3 MMA, o pagal 8.3 punktą – už dubliką, tripliką – 1,75 MMA ir, įvertindamas tai, kad šių dokumentų ruošimo metu MMA siekė 850 Lt (LR Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 718), ir tai, jog atsakovas neprašė priteisti kitų patirtų advokato pagalbos išlaidų (pvz., už atstovavimą teisme ir pan.,), o suformulavo prašymą priteisti patirtas atsiliepimo į ieškinį ir tripliko paruošimo advokato pagalbos išlaidas (1 tomas, 139–144 b. l.), sprendžia, kad atsakovo atstovo pagalbos išlaidų dydis teisme mažintinas iki 4037,50 Lt (CPK 93, 98 str.). Teismo vertinimui, teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo.

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 9 punktu,

Nutarė

42Palikti nenagrinėtą ieškovo AB SEB banko ieškinio dalį atsakovui RUAB „Volunta parket“, trečiajam asmeniui E. M. dėl turto išreikalavimo.

43Kitą ieškinio dalį atmesti.

44Atmesti atsakovo RUAB „Volunta parket“ prašymą dėl baudos skyrimo ieškovui AB SEB bankui.

45Priteisti iš ieškovo AB SEB banko (į. k. 112021238) atsakovui RUAB „Volunta parket“ (į. k. 121485198) 4037,50 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

46Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB... 3. Ieškovas AB SEB bankas (toliau bankas) prašo: 1) įpareigoti atsakovą RUAB... 4. Trečiasis asmuo E. M. (RUAB „Volunta parket“ vadovas) prašo ieškinį... 5. Atsakovo RUAB „Volunta parket“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB... 6. Atsakovas RUAB „Volunta parket“ prašo: 1) taikyti 2007-12-05 faktoringo... 7. Ieškinio dalis dėl vindikacijos taikymo paliktina nenagrinėta, kita... 8. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 9. Dėl arbitražinio susitarimo... 10. Pagal CPK 23 straipsnio 1 dalį šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti... 11. Pagal LR Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio 1 dalį teismas, gavęs... 12. Šalių sudarytas arbitražinis susitarimas įpareigoja teismą atsisakyti... 13. Pagal 2007-12-05 ginčo šalių sudarytos faktoringo sutarties Nr. ( - ) 54... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, kai viena iš šalių, nepaisydama... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad 1958 metų Niujorko... 16. Atsakovas RUAB „Volunta parket“ prašė taikyti arbitražinę išlygą ir... 17. Byloje nėra ginčo dėl to, kad minėtas arbitražinis susitarimas yra... 18. Ieškovo ieškinio ir dubliko turinys patvirtina, kad ieškovas siekia... 19. Esant šioms aplinkybėms, akivaizdu, kad šalių ginčas patenka į... 20. Teismas atmeta ieškovo teiginius, kad faktoringo sutarties nuostatos... 21. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog vindikacinis ieškinys pareikštas... 22. Dėl ieškovo reikalavimo patikslinti jo kreditorinį reikalavimą RUAB... 23. Ieškovas 2009-09-16 pateikė atsakovo administratoriui prašymą įtraukti jį... 24. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi civilinėje... 25. 2009-12-02 AB SEB bankas pateikė prašymą patvirtinti jo patikslintą 153... 26. Ieškinyje ieškovas prašo tenkinus jo pagrindinį ieškinio reikalavimą dėl... 27. Teismas pažymi, kad šis ieškovo reikalavimas yra išvestinis ir galėtų... 28. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ... 29. CPK 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo... 30. Pagal 95 straipsnio 2 dalį teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje... 31. Atsakovo teigimu, ieškovas pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį,... 32. Teismo vertinimu, tik ginčą išnagrinėjus iš esmės, bus įmanoma... 33. Esant šioms aplinkybėms, atsakovo RUAB „Volunta parket“ prašymas skirti... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 35. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė... 36. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 37. Teismas, įvertindamas tai, kad ieškovas laisva valia su atsakovu sudarė... 38. Teismas, spręsdamas dėl jų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2... 39. Atsakovas pateikė teismui prašymą dėl 10 527,00 Lt bylinėjimosi išlaidų... 40. Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijų nuostatų 8.2 punktą, pagal kurį... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 42. Palikti nenagrinėtą ieškovo AB SEB banko ieškinio dalį atsakovui RUAB... 43. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 44. Atmesti atsakovo RUAB „Volunta parket“ prašymą dėl baudos skyrimo... 45. Priteisti iš ieškovo AB SEB banko (į. k. 112021238) atsakovui RUAB... 46. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...