Byla A2.6.-887-762/2010

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Artūras Dilys, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. A. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo A. A. , a.k. ( - ) , gyv. ( - )., dirbančio ( - ), administracine tvarka bausto 2010-08-13 pagal LR ATPK 131 str. 6 d. 400 Lt bauda, 2010-10-22 pagal LR ATPK 1241 str. 2 d. 75 Lt bauda, administracinio teisės pažeidimo bylą ir

Nustatė

2A. A. 2010-11-17 12.37 val., Rokiškio m., Topolių g. prie namo Nr.30, vairavo automobilį „VW Jetta“, valst.nr. ( - ) būdamas vidutinio girtumo laipsnio – 2,23 promilės, tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, – šiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 126 str. 4d.

3A. A. kaltu prisipažino pilnai ir nurodė, kad 2010-11-17 išgėręs alaus važiavo su brolio automobiliu pietauti į namus. Jį vairuojantį sustabdė policijos pareigūnai, nustatė jo girtumą. Dėl padaryto pažeidimo nuoširdžiai gailisi.

4A. A. kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 126 str. 4 d. be jo prisipažinimo taip pat įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu bei kitais byloje surinktais įrodymais:

5Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus vyresn. patrulio V. B. 2010-11-17 tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodoma, kad 2010-11-17 12.35 val., Rokiškio m., Topolių g. patikrinimui sustabdė automobilį „VW Jetta“, valst.nr. ( - ) , kurį vairavo A. A. . Nuo vairuotojo sklido alkoholio kvapas. Alkoholio matuoklio pagalba jam nustatytas 2,35 promilių girtumas. Vairuotoją nušalino nuo tolimesnio transporto priemonės vairavimo ir jam surašė administracinių teisės pažeidimų protokolą.

6Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus patrulės G. K. 2010-11-17 tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodytos aplinkybės analogiškos V. B. tarnybiniam pranešimui.

7Alkotesterio Lion alcolmeter 500 Nr. 19107 asmens blaivumo testu (testo Nr. 0884), iš kurio matyti, kad 2010-11-17 12.37 val. A. A. nustatytas 2,35 promilių girtumas. Iš alkotesterio (prietaiso Nr. 19107) patikros sertifikato matyti, kad šio alkotesterio parodymų maksimali paklaida yra ± 5%, todėl alkotesterio parodymai mažintini šiai procento daliai pažeidėjo naudai ir laikytina, kad A. A. nustatytas (2,35 promilės - 5% = 2,23 promilės) 2,23 promilės girtumas.

8Pranešimu dėl nušalinimo nuo transporto priemonės vairavimo, iš kurio matyti, kad 2010-11-17 12.37 val. A. A. buvo nušalintas nuo transporto priemonės vairavimo dėl girtumo ir supažindintas su galimomis pasekmėmis toliau vairuojant transporto priemonę.

9A. A. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo (LR ATPK 31 str. 1 p.). Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jis pakartotinai per metus padarė tos pačios rūšies teisės pažeidimą (LR ATPK 32 str. 5 p.).

10LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje įtvirtintas pagrindinis administracinės nuobaudos tikslas – auklėti pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, nedarytų naujų teisės pažeidimų.

11Skiriant nuobaudą teismas atsižvelgia, kad A. A. gailisi dėl padaryto pažeidimo, tačiau tokios pat rūšies teisės pažeidimą padarė pakartotinai metų laikotarpyje, todėl teismo nuomone jam dar parinktina nuobauda – bauda ir jam skirtinas straipsnio sankcijoje numatytos nuobaudos vidurkis.

12Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ATPK 30 str., 302 str., 224 str., 287str. 1d. 1 p., 292 str. 2d., teismas,

Nutarė

13

14A. A. , a.k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 126 str. 4 d. padarymą skirti 2500Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų litų) dydžio baudą su atėmimu teisės vairuoti transporto priemones dvejiems metams ir šešeriems mėnesiams.

15A. A. laikomas netekęs teisės vairuoti transporto priemones nuo šio nutarimo priėmimo dienos. Nutarimo apskundimas nestabdo nutarimo dalies dėl specialiosios teisės atėmimo vykdymo.

16Nutarimas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai