Byla 2-7417-251/2013
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. A. ieškinį atsakovui V. V., dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo,

Nustatė

22013-11-19 šalys atsiuntė teismui prašymą, kuriuo pareiškė, kad susitarė gera valia ir prašo šalims nedalyvaujant patvirtinti taikos sutartį, 2013 m. lapkričio 19 d. sudarytą tarp ieškovės ir atsakovo, bei civilinę bylą nutraukti.

3Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti bylą tenkintinas.

4Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad šalys, sudarydamos taikos sutartį, išreiškė abiejų suderintą valią, jų sudaryta taikos sutartis atitinka šalių ir jų nepilnamečio vaiko interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui (LR CPK 42 str. 2 d.), šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

5Šalims išaiškintina, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 d., bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str.). Tvirtinamos sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje nutarties dalyje.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294-295 str., teismas

Nutarė

7Prašymą tenkinti.

8Patvirtinti ieškovės V. A. ir atsakovo V. V. 2013 m. lapkričio 19 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

9„Mes, ieškovė V. A., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovas V. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ) (toliau - Ginčo šalys), sudarydamos ir pasirašydamos šią sutartį, susitariame Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-7417-215/2013 mūsų ginčą pagal ieškovės V. A. ieškinį atsakovui V. V. dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo išspręsti taikiai tokiomis sąlygomis :

   1. Šia sutartimi šalys susitaria, kad sūnaus E. V., a. k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su mama V. A., a. k. ( - )
   2. Šalys įsipareigoja nedaryti viena kitai kliūčių bendraujant su sūnumi E. V. ir dalyvaujant jo auklėjime.
   3. Šalys, tiek vienas, tiek kitas turi teisę skyrium ar kartu praleisti su vaiku laisvadienius ir/ar atostogas atsižvelgdami į vaiko norus. Šia sutartimi preziumuojama, kad tėvų teisės praleisti laisvadienius ir/ar atostogas yra lygios laiko atžvilgiu. V. A. įsipareigoja netrukdyti V. V. bendrauti su sūnumi.
   4. Šalys nedarys kliūčių vaikui su vienu iš jų išvažiuoti laikinai į užsienio šalį (-is) ir suteiks visus tam reikalingus sutikimus, leidimus ar kitus būtinus dokumentus, jei pagal galiojančius teisės aktus tokie yra būtini. Laikino išvykimo laikotarpis negali būti ilgesnis, nei vienas mėnuo. Vienam iš tėvų pageidaujant vaiką išsivežti į užsienį daugiau nei vienam mėnesiui, privaloma prieš tai konsultuotis ir priimti bendrą sprendimą dėl vaiko kelionės, atsižvelgiant išimtinai į jo interesus.
   5. V. V. įsipareigoja kiekvieną mėnesį nuo 2013 m. liepos 1 d. sūnaus E. V. išlaikymui mokėti po 400 (keturis šimtus) litų iki E. V. pilnametystės. Pakeitus Lietuvos nacionalinę valiutą į E. S. valiutą eurus, šiame straipsnyje nustatyta fiksuota mokėtina suma valiutos pakeitimo dieną bus konvertuojama į eurus pagal oficialų Lietuvos Banko patvirtintą valiutos keitimo kursą valiutos pakeitimo dieną. Pakeitus valiutą, šiame straipsnyje nurodyta suma mokama eurais.
   6. E. V. išlaikymui pervedamus pinigus uzufrukto teise tvarkys V. A.. E. V. išlaikymui mokami pinigai ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos pervedami į V. A. atsiskaitomąją sąskaitą, Nr. ( - ), esančią DNB banke arba perduodami V. A. grynaisiais pinigais. V. A. vaiko išlaikymui skirtus pinigus privalo naudoti išimtinai vaiko poreikių tenkinimui.
   7. Ginčo šalys konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 3 d., 294 str. 2 d., turinys ir teisinės pasekmės dėl taikos sutarties sudarymo, kurią teismas patvirtina yra žinomos. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res iudicata) galią, ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str., LR CPK 584 str. 1 d. 4 p.). Sudaryta taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.
   8. Šalys prašo teismo šią taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą Nr. 2-7417-251/2013 nutraukti.
   9. Ši taikos sutartis yra sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais turinčiais vienodą juridinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai ginčo šaliai ir vienas pateikiamas Šiaulių apylinkės teismui į civilinę bylą Nr. 2-7417-251/2013.

10Ginčo šalys šią Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, bei pasirašė kaip

11atitinkančią jų valią ir ketinimus.“

12Civilinę bylą Nr. 2-7417-251/2013 nutraukti.

13Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai