Byla 2-1800-804/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, Sekretoriaujant Nijolei Blaževič, Dalyvaujant ieškovės L. Š. atstovams V. C. (V. C.) ir advokatei J. D.,

2vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi ir 230 straipsnio 2 dalimi,

3viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. Š. ieškinį atsakovams S. K., Z. P. ir J. Š., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, VĮ „Registrų centras“ dėl nekilnojamojo turto registro duomenų pakeitimo be bendratučių sutikimo bei leidimo parengti atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektą be bendrabučių sutikimo, ir

Nustatė

4ieškovė prašo leisti jai pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (toliau - Žemės sklypas) – pagal UAB „Ramilė“ parengtas ir Trakų žemėtvarkos skyriaus suderintas kadastrinių matavimų bylas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) be atsakovų sutikimo, įregistravus kiekvienam iš bendratučių po ¼ dalį naujai suformuotų sklypų; leisti jai be atsakovų pritarimų bei sutikimų parengti ir suderinti žemės sklypo atidalijimo projektą, tam tikslui gauti leidimą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, gauti sąlygų sąvadą specialiojo planavimo dokumentui rengti.

5Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 21-23, 31-32a).

6Atsakovai neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį bei į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be pateisinamų priežasčių, todėl ieškovei prašant minėtų atsakovų atžvilgiu priimamas sprendimas už akių.

7Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, VĮ „Registrų centras“ atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 34). Teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nėra šio ginčo materialinio teisinio santykio subjektas ir suinteresuotumo bylos baigtimi neturi ir prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra (b.l. 24-25).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

10Ieškovei nuosavybės teise priklauso ¼ dalis, o atsakovams – ¾ dalys Žemės sklypo, suformuoto atliekant preliminarius matavimus (b.l. 14-17).

11Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (CK 4.75 str.). Bendraturčiai, įgyvendindami savo teises, privalo išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto ir aktyviai ieškoti visiems bendraturčiams priimtino sprendimo būdo.

12Ieškovė nurodo, kad ketina atidalinti jai priklausančią Žemės sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės.

13Sujungiant žemės sklypus, padalijant žemės sklypą, atidalijant žemės sklypo dalį natūra, taip pat atliekant žemės sklypų perdalijimą, prie sutarties turi būti pridedami suformuotų žemės sklypų planai, parengti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 30 str. 3 d.).

14Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, atliekami žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymo Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ 3.5. p.).

15Kadangi žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, prieš parengiant atidalijimo projektą, šalys turi atlikti kadastrinių duomenų patikslinimą.

16UAB „Ramilė“ atliko Žemės sklypo kadastrinius matavimus bei parengė Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių duomenų bylas, suderintas su Trakų rajono žemėtvarkos skyriumi (b.l. 10). Vilniaus apskrities viršininko 2010-06-14 įsakymu Nr. 2.3-8524-(79) „Dėl pil. L. Š. ir F. Š. žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ) kadastro duomenų patikslinimo“ buvo patikslinti Žemės sklypo kadastro duomenys, t.y patikslinta, kad po atliktų kadastrinių matavimų Žemės sklypas susideda iš dviejų sklypų, kurių bendras plotas 173500 kv.m. (135865 kv.m. ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 99-1 ir 37635 kv.m. ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 99-2 (b.l. 18).

17Ieškovė nurodė, kad tarp jos ir atsakovų yra susiklostę labai įtemti santykiai, jie negali išspręsti kylančių problemų bendru sutarimu, tam, kad galėtų naudotis jai priklausančia Žemės sklypo bei gyvenamojo namo dalimi, ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą dėl naudojimosi tvarkos nustatymo. Atsakovų trukdymas ieškovei naudotis jai priklausančia Žemės sklypo dalimi, atlikti Žemės sklypo kadastrinius matavimus, pripažintas trukdymu kitam bendraturčiui atlikti Žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimą.

18Atsakovai, gavę procesinius dokumentus (b.l. 21-23), atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl darytina išvada, kad ieškovės užsakymu UAB „Ramilė“ atlikti Žemės sklypo kadastriniai matavimai bei parengtas Žemės sklypo planas atsakovams yra priimtinas.

19Todėl teismas konstatuoja, jog ieškovės atliktas Žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimas bei parengtas Žemės sklypo planas yra priimtinas šalims, akivaizdžiai nepažeidžia atsakovų teisių ir teisėtų interesų, todėl ieškinys šioje dalyje yra tenkintinas.

20Kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės (CK 4.80 str. 1 d.).

21Reikšdamas reikalavimą dėl turto atidalijimo ieškovas turi pateikti teismui atidalijimo projektą suderintą su atitinkamomis institucijomis. Atidalijimo projekto suderinimui ir kitiems veiksmams susijusiems su turto atdalijimo procedūromis atlikti reikalingas bendraturčių sutikimas. Kadangi, kaip jau buvo minėta, ieškovė ir atsakovai nesutaria dėl jiems bendrosios nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, darytina išvada, jog ieškovei siekiant atidalinti jai priklausančią turto dalį, tikslinga leisti jai parengti ir suderinti žemės sklypo atidalijimo projektą, gauti leidimą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, gauti sąlygų sąvadą specialiojo planavimo dokumentui rengti, nesant atsakovų sutikimo, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

22Patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei - jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 274,00 Lt žyminio mokesčio ir 1000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, bei 24,14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei (CPK 93 str., 96 str.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.138, 4.75, 4.80 str. str., CPK 5, 93, 96, 142 str. 4 d., 230 str. 2 d., 262 str. 2 d., 270, 279 str. 2 d., 285-288 str. str., teismas

Nutarė

24ieškinį patenkinti visiškai.

25Leisti L. Š. pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) – pagal UAB „Ramilė“ parengtas ir Trakų žemėtvarkos skyriaus suderintas kadastrinių matavimų bylas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nesant bendraturčių S. K., Z. P., J. Š. sutikimo, įregistravus kiekvienam iš bendratučių po ¼ dalį naujai suformuotų sklypų.

26Leisti L. Š. nesant bendraturčių S. K., Z. P., J. Š. sutikimo parengti ir suderinti žemės sklypo atidalijimo projektą, tam tikslui gauti leidimą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, gauti sąlygų sąvadą specialiojo planavimo dokumentui rengti.

27Priteisti iš S. K., Z. P. ir J. Š. iš kiekvieno po 427,67 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų L. Š..

28Priteisti iš S. K., Z. P. ir J. Š. iš kiekvieno po 8,05 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

29Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi ir 230 straipsnio 2 dalimi,... 3. viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. ieškovė prašo leisti jai pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenys apie... 5. Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (b.l.... 6. Atsakovai neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į... 7. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, VĮ... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Ieškovei nuosavybės teise priklauso ¼ dalis, o atsakovams – ¾ dalys... 11. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir... 12. Ieškovė nurodo, kad ketina atidalinti jai priklausančią Žemės sklypo... 13. Sujungiant žemės sklypus, padalijant žemės sklypą, atidalijant žemės... 14. Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų... 15. Kadangi žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, prieš... 16. UAB „Ramilė“ atliko Žemės sklypo kadastrinius matavimus bei parengė... 17. Ieškovė nurodė, kad tarp jos ir atsakovų yra susiklostę labai įtemti... 18. Atsakovai, gavę procesinius dokumentus (b.l. 21-23), atsiliepimo į ieškinį... 19. Todėl teismas konstatuoja, jog ieškovės atliktas Žemės sklypo kadastrinių... 20. Kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš... 21. Reikšdamas reikalavimą dėl turto atidalijimo ieškovas turi pateikti teismui... 22. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.138, 4.75, 4.80 str. str., CPK 5, 93,... 24. ieškinį patenkinti visiškai.... 25. Leisti L. Š. pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenys apie... 26. Leisti L. Š. nesant bendraturčių S. K., Z. P., J. Š. sutikimo parengti ir... 27. Priteisti iš S. K., Z. P. ir J. Š. iš kiekvieno po 427,67 Lt 00 ct... 28. Priteisti iš S. K., Z. P. ir J. Š. iš kiekvieno po 8,05 Lt bylinėjimosi... 29. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 30. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...