Byla B2-542-124/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų VSDFV Mažeikių skyriaus , Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacijos „Pagėgių sandora“, UAB „Alfa grupė“, UAB „GRIFS AG“ ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, EURODEBT LT pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Smėliuotojas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius ieškiniu (It.,3-5 b. l.) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Smėliuotojas“ bankroto bylą, nes atsakovas nevykdo įsipareigojimų, nemoka socialinio draudimo įmokų už darbuotojus. Nurodo, kad šias įmokas netvarkingai pradėjo mokėti 2010 metais, o 2014 m. lapkričio 25 d. skola sudarė 38 535,55 Lt (11160,67 Eur). Ieškovas atsakovo atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, siekdamas išieškoti skolą, kreipėsi į kredito įstaigas bei antstolio kontorą, tačiau skola liko neišieškota. Ieškovas informavo atsakovą apie kreipimąsi į teismą tuo atveju, jeigu atsakovas neįvykdys ieškovo reikalavimų. Ieškovas pagal atsakovo 2013 m. balanso duomenis sprendžia, kad pastarasis yra nemokus, nes neturi nekilnojamojo turto, dirba nuostolingai, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra didesni už bendrovės turtą.

3Ieškovas Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacija „Pagėgių sandora“(It., 41-45 b. l.) nurodo, kad atsakovas neapmoka ieškovui už suteiktas paslaugas nuo 2013 rugsėjo 13 d. 10 826,44 Lt ( 3135,55 Eur).

4Ieškovas UAB „Alfa grupė“ pareiškime (It., 134-136 b. l.) nurodo, kad 2014-11-11 reikalavimo perleidimo sutartimi Ner.2014/11/11 įgijo reikalavimo teisę į atsakovą iš UAB „Vaigora“, kuri perleido reikalavimo teisę į 23 577,50 Lt (6828,52 Eur ) skolą pagal rangos sutartį.

5Ieškovas UAB „GRIFS AG“ pareiškime (IIt., 68-69 b.l.) nurodo, kad atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir neapmoka 2014-02-18 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymu priteistos sumos 884,47 Lt (256,16 Eur), 6 proc. metinių palūkanų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą pagal 2012-03-28 techninio aptarnavimo sutartį Nr.TAA-12-036

6Trečiasis asmuo EURODEBT LT nurodo, kad 2014-09-19 reikalavimo perleidimo sutartimi įgijo reikalavimo teisę į atsakovą iš UAB „Mažeikių varduva“, kuri perleido reikalavimo teisę į 1230,17 Lt (356,28 Eur) skolą bei 6 proc. metines palūkanas(It., 106-108 b. l.).

7Kadangi įmonė, nežiūrint į ieškovų, trečiojo asmens įspėjimus dėl skolos sumokėjimo ir galimo bankroto bylos iškėlimo nesumokėjus per nustatytą terminą, r jų reikalavimų neįvykdė, mano kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo šiai įmonei iškelti bankroto bylą.

8Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. LR ĮBĮ 2 straipsnio aštunta dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Įmonės nemokumą patvirtina atsakovo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai: 2013 ir 2014 m. balansas, 2014 m. pelno nuostolių ataskaita (II t., 106-110 b. l.), duomenys apie kreditorius, pradelstų įsiskolinimų sąrašai, debitoriniai įsiskolinimai (II t.,112-115 b. l.). 2014 m. gruodžio 01 d. balanso duomenimis įmonės 2013 metais nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudarė 647 693 Lt, iš jų ilgalaikis turtas už 1559Lt, trumpalaikis už 646 134 Lt(II t.,107 b. l.). Tuo tarpu 2014 metų gruodžio 1-ai dienai atsakovas turėjo turto už 251 548 Lt, tame tarpe ilgalaikio turto už 39 Lt, trumpalaikio –už 251 509 Lt. Įmonė dirbo nuostolingai ir patyrė: 2013 m.99 723 Lt, o 2014 metais 264 007 Lt nuostolio (II t., 110 b. l.). Atsakovas nurodo, kad pradelstos skolos 2014m.gruodžio 1-ai dienai sudarė 703 093,36 Lt (II,106,109 b. l.). Teismas pažymi, kad dalis pradelstų skolų yra su darbo santykiais susijusios išmokos, t.y.117 080,56 Lt. Be to atsakovas nurodo, kad yra skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai 183 813,83 Lt, VSDFV 43 391,57 Lt, garantiniam fondui 1702,90 Lt, tiekėjams 245 360,64 (II t.,106,112-114 b. l). Taigi pradelstos skolos kreditoriams pagal atsakovo pateiktus paskaičiavimus žymiai viršija turimą turtą. Taip pat atsakovas pateikia duomenis, kad teismuose yra iškeltos 7 bylos dėl įsiskolinimų priteisimo.

11Esant Įmonių bankroto įstatymo nustatytai sąlygai (ĮBĮ 2 straipsnio 8 d.), atsakovui keltina bankroto byla, nes priešingu atveju būtų didinami kreditoriniai įsiskolinimai, tame tarpe ir darbuotojams bei valstybei. Pateikti duomenys patvirtina, kad įmonė neturi galimybių atsiskaityti net su darbuotojais, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 str. 3 p.), nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų (IBĮ 4 str. 1 p.), pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.), t.y. žymiai viršija visą į balansą įrašyto turto vertę.

12Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad atsakovas yra nemokus ir jam turi būti keliama bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.). Įsigaliojus Įmonių bankroto įstatymo pataisoms, bankroto administratoriumi skirtinas ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta Bankroto administratoriaus atrankos kompiuterine tvarka atrinktas administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Iflas“ įmonės kodas 225226710, registracijos adresas ir adresas pašto korespondencijai Subačiaus g. 15-49, 01113 Vilnius, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr.B-JA080, kuris pateikė sutikimą administruoti įmonę. Nenustatyta aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių UAB „Iflas“ negalėtų būti administratoriumi.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 1punktu,2 punktu, 3 punktu, 5 straipsnio 1dalies 1punktu,6 straipsniu, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 -291 straipsniais, teismas

Nutarė

141. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei UAB „Smėliuotojas"( įm.k.300582518, buveinė Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Juodpelkio g.). 2. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Smėliuotojas"(įm.k. 300582518, Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Juodpelkio g.) administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Iflas“(įmonės kodas 225226710, adresas pašto korespondencijai Subačiaus g. 15-49, 01113 Vilnius, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr.B-JA080). 3. Po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo panaikinti 2014m. gruodžio 12 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Smėliuotojas“ (įm.k.300582518, Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Juodpelkio g.) turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

154. Uždrausti UAB „Smėliuotojas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

166. Nustatyti UAB „Smėliuotojas“ terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

177. Įtraukti UAB „ Smėliuotojas“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

188. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtos dalies trečiame ir ketvirtame punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies aštuntame punkte.

199. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą įmonės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti (LR ĮBĮ 10 str. 4d.7p.)

2010.Įpareigoti UAB „ Smėliuotojas“ vadovą per 10 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus įmonės dokumentus (LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1p. ).

2111. Įpareigoti UAB „Smėliuotojas“ vadovą pateikti administratoriui viso turimo turto sąrašą.

2212. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

2313. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos (LR ĮBĮ 22 str.).

24Apie iškeltą UAB „Smėliuotojas“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

25Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė rašytinio proceso... 2. Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius ieškiniu (It.,3-5 b. l.) kreipėsi į... 3. Ieškovas Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacija... 4. Ieškovas UAB „Alfa grupė“ pareiškime (It., 134-136 b. l.) nurodo, kad... 5. Ieškovas UAB „GRIFS AG“ pareiškime (IIt., 68-69 b.l.) nurodo, kad... 6. Trečiasis asmuo EURODEBT LT nurodo, kad 2014-09-19 reikalavimo perleidimo... 7. Kadangi įmonė, nežiūrint į ieškovų, trečiojo asmens įspėjimus dėl... 8. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 9. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio... 10. Įmonės nemokumą patvirtina atsakovo pateikti finansinės atskaitomybės... 11. Esant Įmonių bankroto įstatymo nustatytai sąlygai (ĮBĮ 2 straipsnio 8... 12. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad atsakovas yra nemokus... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio... 14. 1. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei UAB „Smėliuotojas"(... 15. 4. Uždrausti UAB „Smėliuotojas“ vykdyti visas finansines prievoles,... 16. 6. Nustatyti UAB „Smėliuotojas“ terminą kreditorių finansiniams... 17. 7. Įtraukti UAB „ Smėliuotojas“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje... 18. 8. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10... 19. 9. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties... 20. 10.Įpareigoti UAB „ Smėliuotojas“ vadovą per 10 dienų po šios... 21. 11. Įpareigoti UAB „Smėliuotojas“ vadovą pateikti administratoriui viso... 22. 12. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar... 23. 13. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių... 24. Apie iškeltą UAB „Smėliuotojas“ bankroto bylą pranešti Įmonių... 25. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...