Byla e2-814-357/2015
Dėl skolos priteisimo, bei atsakovės UAB „Marbusta“ prieštaravimus dėl ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ ieškinio

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ ieškinį atsakovei UAB „Marbusta“ dėl skolos priteisimo, bei atsakovės UAB „Marbusta“ prieštaravimus dėl ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ ieškinio, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „UNIS Steel Baltija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Marbusta“ dėl skolos priteisimo, prašydama nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, priteisti ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ naudai iš atsakovės UAB „Marbusta“ 66.375,53 Eur skolos, 940,21 Eur delspinigių, 6 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas - 613 Eur žyminio mokesčio; siekiant užtikrinti UAB „UNIS Steel Baltija“ ieškinio reikalavimus nepranešant atsakovei UAB „Marbusta“ skubiai areštuoti ne mažesnei negu 67.315,74 Eur dydžio sumai UAB „Marbusta“ priklausantį turtą, priklausančias pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis arba priklausančias gauti iš kitų asmenų, uždraudžiant jomis disponuoti, įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti (išskyrus darbo užmokesčio Atsakovo darbuotojams išmokėjimą, privalomą atsakovės įmokų mokėjimą į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą ir atsakovės mokesčius į valstybės biudžetą), nesant pakankamai piniginių lėšų UAB „Marbusta“ sąskaitose, esančiose kredito įstaigose arba pas trečiuosius asmenis, areštuoti kitą UAB „Marbusta“ turtą: nekilnojamus bei kilnojamus daiktus, akcijas, obligacijas, turtines teises, ir kitą turtą, esantį pas UAB „Marbusta“, trečiuosius asmenis ar priklausantį gauti iš kitu asmenų, uždraudžiant juo disponuoti, įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti, teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pavesti vykdyti ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ pasirinktam antstoliui, apie priimtą nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones nedelsiant (faksu) informuoti Turto arešto aktų registrą.

3Šiaulių apygardos teismas 2015 m. birželio 5 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės UAB „Marbusta“ ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ naudai 66.375,53 Eur skolos, 940,21 Eur delspinigių, 6 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-06-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 613 Eur žyminio mokesčio.

4Atsakovė UAB „Marbusta“ pateikė prieštaravimus dėl ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ ieškinio.

5Šiaulių apygardos teisme 2015 m. liepos 17 d. gautas bylos šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ ieškinį atsakovei UAB „Marbusta“ dėl 66.375.53 Eur skolos, 940,21 Eur delspinigių, ir 6 procentų metinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų – 613,00 Eur žyminio mokesčio, kad 2015-07-15 šalys atliko tarpusavio priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, po kurio atsakovės skola ieškovei yra 61.129.99 Eur, sudarė taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

61. Atsakovė UAB „Marbusta“ įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“ 61.129.99 Eur skolos išdėstant mokėjimus dalimis: per 5 dienas nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos - 7000.00 Eur, per 14 dienų nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos - 9000,00 Eur, per 28 dienas nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos - 12.000,00 Eur, per 40 dienų nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos - 12.000.00 Eur, per 60 dienų nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos -21.129,99 Eur.

72. Atsakovė UAB „Marbusta“ įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“ patirtas bylinėjimosi išlaidas - 25 % sumokėto žyminio mokesčio (153.25 Eur) per 5 dienas nuo taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos.

83. Atsakovė UAB „Marbusta“ įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“ patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu – 110,00 Eur sumokėto mokesčio antstoliui per 5 dienas nuo taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos.

94. Ieškovė UAB „UNIS Steel Baltija“ patvirtina ir garantuoja, kad atsakovei UAB „Marbusta“ sumokėjus šioje Sutartyje nurodytas sumas nurodytais terminais jokių pretenzijų dėl kitų reikalavimų šioje byloje nereikš.

105. Ieškovė UAB „UNIS Steel Baltija“ atsisako reikalavimo teisės į atsakovę dėl delspinigių bei procesinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad nebeturi viena kilai jokių kitų šioje taikos sutartyje neaptartų reikalavimų ar pretenzijų.

116. Šalys prašo teismo grąžinti ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“ 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio CPK 87 str. 2 d. numatyta tvarka.

127. Valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja padengti Atsakovė UAB „Marbusta“.

138. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovei laikytos laikinosios apsaugos priemones galioja iki šioje Sutartyje atsakovės nurodytų įsipareigojimų apmokėti skolą įvykdymo dienos. Ieškovė nedelsiant, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo atsakovės įsipareigojimų atsiskaityti įvykdymo dienos įsipareigoja kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei panaikinimo. Ieškovė, teismui patvirtinus šia sutartį, atsisakys išieškojimo nukreipimo į atsakovės turtą, esantį pas trečiuosius asmenis. Ieškovė galės ir vėl nukreipti išieškojimą į atsakovės turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, jeigu ši taikos sutartis nebus vykdoma, ir dėl to ieškovė bus priversta kreiptis į teismą ir antstolį dėl taikos sutarties vykdymo priverstine tvarka.

149. Siekiant užtikrinti atsakovės įsipareigojimų pagal šią taikos sutartį vykdymą, papildomai sudaromi šie sandoriai: atsakovės direktoriaus M. Ž. (vekselio davėjo) asmeninis paprastasis neprotestuotinas vekselis ieškovei (vekselio turėtojui) 20.000.00 Eur sumai.

1510. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str. I d.. 137 str. 2 d. 4 p. 140 str. 3 d.. 293 str. 3 p., 294 str. 2 d., CK 6.985 str.).

1611. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 egzemplioriais - po vieną taikos sutarties šalims ir teismui.

17Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

18Įvertinus byloje pateiktus procesinius dokumentus, rašytinius įrodymus ir taikos sutarties sąlygas, teismas daro išvadą, kad taikos sutarties esmė atitinka pareikšto ieškinio reikalavimą bei dalyką, jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ar įstatymo saugomų interesų. Teismas nepasisako dėl šalių sudaryto naujo sandorio, užtikrinančio taikos sutarties vykdymą, nes tai nesusiję su nagrinėjamo ieškinio dalyku.

19Šalims žinomos bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 dalyje, todėl teismo vertinimu, yra visos sąlygos patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti CPK 293 str. 5 punkto pagrindais.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str. , 291 str. teismas

Nutarė

21Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ (į. k. 300118521) ir atsakovės UAB „Marbusta“ (į. k. 302863528), kuria:

22Atsakovė UAB „Marbusta“ sumoka ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“ 61.129.99 Eur skolą išdėstant mokėjimus dalimis: per 5 dienas nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos - 7000.00 Eur, per 14 dienų nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos - 9000,00 Eur, per 28 dienas nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos - 12.000,00 Eur, per 40 dienų nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos - 12.000.00 Eur, per 60 dienų nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos - 21.129,99 Eur.

23Atsakovė UAB „Marbusta“ sumoka ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“ 153.25 Eur žyminio mokesčio, 110,00 Eur sumokėtą mokestį antstoliui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 5 dienas nuo taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos.

24Atsakovei UAB „Marbusta“ sumokėjus šioje Sutartyje nurodytas sumas nurodytais terminais, ieškovės UAB „UNIS Steel Baltija“ naudai iš atsakovės UAB „Marbusta“ neišieškotinos kitos sumos pagal pareikštą ieškinio reikalavimą - delspinigiai bei procesinės palūkanos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

25Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovei laikytos laikinosios apsaugos priemones galioja iki šioje Sutartyje atsakovės nurodytų įsipareigojimų apmokėti skolą įvykdymo dienos. Ieškovė nedelsiant, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo atsakovės įsipareigojimų atsiskaityti įvykdymo dienos, kreipiasi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei panaikinimo. Ieškovė atsisako išieškojimo nukreipimo į atsakovės turtą, esantį pas trečiuosius asmenis. Ieškovė gali nukreipti išieškojimą į atsakovės turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, jeigu ši taikos sutartis nebus vykdoma, ir dėl to ieškovė bus priverstas kreiptis į teismą ir antstolį dėl taikos sutarties vykdymo priverstine tvarka.

26Ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“ grąžinti 75 proc. byloje sumokėto žyminio mokesčio – 459,75 Eur (2015-06-02 mokėjimo nurodymu Nr. 3483 apmokėtas 613 Eur žyminis mokestis gavėjui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM).

27Atsakovė UAB „Marbusta“ nemoka 0,63 Eur išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi jos nesiekia 3 Eur.

28Šalims taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CK 6.983 - 6.985 ir CPK 87, 94, 140 bei 294 straipsniuose, išaiškintos.

29Civilinę bylą Nr. e2-814-357/2015 nutraukti.

30Nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovė UAB „UNIS Steel Baltija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. birželio 5 d. preliminariu sprendimu... 4. Atsakovė UAB „Marbusta“ pateikė prieštaravimus dėl ieškovės UAB... 5. Šiaulių apygardos teisme 2015 m. liepos 17 d. gautas bylos šalių prašymas... 6. 1. Atsakovė UAB „Marbusta“ įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB „UNIS... 7. 2. Atsakovė UAB „Marbusta“ įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB „UNIS... 8. 3. Atsakovė UAB „Marbusta“ įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB „UNIS... 9. 4. Ieškovė UAB „UNIS Steel Baltija“ patvirtina ir garantuoja, kad... 10. 5. Ieškovė UAB „UNIS Steel Baltija“ atsisako reikalavimo teisės į... 11. 6. Šalys prašo teismo grąžinti ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“ 75... 12. 7. Valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu,... 13. 8. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovei... 14. 9. Siekiant užtikrinti atsakovės įsipareigojimų pagal šią taikos sutartį... 15. 10. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir... 16. 11. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 egzemplioriais - po vieną... 17. Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina. ... 18. Įvertinus byloje pateiktus procesinius dokumentus, rašytinius įrodymus ir... 19. Šalims žinomos bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 dalyje,... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str. , 291... 21. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės UAB „UNIS Steel... 22. Atsakovė UAB „Marbusta“ sumoka ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“... 23. Atsakovė UAB „Marbusta“ sumoka ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“... 24. Atsakovei UAB „Marbusta“ sumokėjus šioje Sutartyje nurodytas sumas... 25. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovei laikytos... 26. Ieškovei UAB „UNIS Steel Baltija“ grąžinti 75 proc. byloje sumokėto... 27. Atsakovė UAB „Marbusta“ nemoka 0,63 Eur išlaidų valstybei, susijusių su... 28. Šalims taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos... 29. Civilinę bylą Nr. e2-814-357/2015 nutraukti.... 30. Nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas atskiruoju skundu....