Byla 1A-82-361-2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Remigijaus Preikšaičio, teisėjų Eduardo Maškevičiaus ir Daliaus Jocio, sekretoriaujant Aurelijai Urbšaitytei, dalyvaujant prokurorui Audriui Pėstininkui, gynėjui advokatui Eugenijui Paročkai, nuteistajam S. U., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. U. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams, pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. laisvės atėmimu 3 mėnesiams.

2Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmės subendrintos apėmimo būdu, paskiriant galutinę bausmę – laisvės atėmimą 6 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,

Nustatė

4S. U. nuteistas už tai, kad sukėlė fizinį skausmą ir pažeidė viešąją tvarką: 2007 m. lapkričio 5 d., apie 21.33 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viešoje vietoje – parduotuvėje, esančioje ( - ), elgdamasis įžūliai, vartojo necenzūrinius žodžius D. R. atžvilgiu, tyčia sudavė pastarajai vieną kartą kumščiu į kairę veido pusę, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą ir, paėmęs nuo prekybinio stalo oro ventiliatorių, tyčia metė jį į žemę, tokiais savo veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką.

5Nuteistasis apeliaciniame skunde nurodo, kad nagrinėjamoje byloje yra situacija, kai jo veika, kvalifikuota pagal BK 140 straipsnio 1 dalį, yra jo veikos, kvalifikuotos pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, sudėtinė dalis. Šiuo atveju yra visumos ir dalies konkurencija, kur visuma yra BK 284 straipsnio 1 dalis, o dalis — BK 140 straipsnio 1 dalis. Kadangi LR BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytas viešosios tvarkos pažeidimas (visuma) yra pavojingesnė veika nei BK 140 straipsnio 1 dalyje numatytas fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (dalis), todėl jo veika turėjo būti kvalifikuota tik pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, o jos kvalifikavimas dar ir pagal BK 140 straipsnio 1 dalį yra perteklinis. Dėl šios priežasties nuosprendis keistinas, jo veika perkvalifikuotina iš BK 284 straipsnio 1 dalies, 140 straipsnio 1 dalies į BK 284 straipsnio 1 dalį bei iš naujo spręstinas skirtinos bausmės klausimas.

6Apeliaciniame skunde teigiama, jog LR BK 54 str. 2 d. 3 p. reikalaujama atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, teismų praktikoje suprantama kaip imperatyvas nustatyti kaltininko suvoktas vidines paskatas, nulėmusias nusikalstamos veikos padarymą, kaltininko siektus objektyvios tikrovės pasikeitimus. Pažymėtina, jog svarbus nusikalstamos veikos, kuri numatyta BK 284 straipsnyje, skiriamasis požymis yra veikos motyvas ir tikslas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 13 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-540/2005). Pirmosios instancijos teismas minėtų aplinkybių netyrė, jų nevertino, t.y. skirdamas bausmę neatsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus. Skunde toliau pabrėžiama, kad nukentėjusioji, kuri buvo vienintelė toje parduotuvėje dirbusi pardavėja, savo provokuojančiu elgesiu sukėlė konfliktą.

7Apeliacinis skundas motyvuojamas ir tuo, kad vertindami nusikalstamą veiką padariusiojo asmenybę, teismai išskiria asmenybės požymius, kurie lemia asmens pavojingumą, ir požymius, kurie tam įtakos neturi. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę, kaltininko asmenybės požymius vertino paviršutiniškai ir neišsamiai, todėl pažeidė BK 54 str. 2 d. 5 p. reikalavimą. Toliau yra pažymėta, kad apeliacinės instancijos teismas skirdamas bausmę turėtų atsižvelgti į tai, jog: nuteistasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą (gyvenamoji vieta deklaruota nuo 2006-08-23, adresu ( - )), gyvena faktinėje santuokoje su A. M., kartu išlaiko du jos nepilnamečius vaikus, bendrai su sugyventine moka kreditą bankui, už kurį įsigytas butas. 2007-08-13 jis įgijo plytelių klojėjo ir tinkuotojo specialybes, mokslo žinios įvertintos aukščiausiais balais, pagal įgytą specialybę nuo 2007-08-20 neterminuotai dirba UAB „Klaibuta“ apdailininku, darbe charakterizuojamas teigiamai.

8Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad šioje byloje yra duomenų, jog konflikto metu buvo nepataisomai sugadintas įmonės turtas - oro ventiliatorius, tačiau šio daikto savininkas nuteistajam jokių pretenzijų neturi, nes nuteistasis savo noru pašalino padarytą žalą, o tai yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė (BK 59 str. 1 d. 3 p.), į kurią skirdamas bausmę apeliacinės instancijos teismas turėtų atsižvelgti.

9Pirmosios instancijos teismas šioje byloje nesiaiškino padarytos nusikalstamos veikos motyvų ir tikslų, t. y. nevertino, kad nusikaltimas padarytas pasipiktinus nukentėjusiosios veiksmais, veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiosios elgesys, o tai yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė (BK 59 str. 1 d. 6 p.), todėl skirdamas bausmę apeliacinės instancijos teismas turėtų į tai atsižvelgti. Pirmosios instancijos teismas skirdamas bausmę atsižvelgė, kad nuteistasis veikos padarymo metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir tai, teismo nuomone, turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tokią aplinkybę teismas laikė atsakomybę sunkinančia (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutikti negalima. Nepakanka nustatyti, kad nuteistasis veikos padarymo metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio, bet taip pat svarbu motyvuotai pagrįsti, kad apsvaigimas realiai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tačiau šioje byloje tai patvirtinančių įrodymų nėra.

10Apeliantas pabrėžia, kad BK 54 straipsnio 3 dalyje numatyta teismo galimybė paskirti asmeniui švelnesnę nei baudžiamojo įstatymo, pagal kurį jis nuteistas, sankcijoje numatyta švelniausia bausmė, yra skirta teisingumo principui baudžiamajame procese užtikrinti, to reikalauja ir BK 41 straipsnyje įtvirtinta bausmės paskirtis. Tai reiškia, kad teismas, siekdamas tinkamai individualizuoti kaltininkui bausmę, kuri turi būti adekvati jo padarytai nusikalstamai veikai bei bausmės paskirčiai, turi atsižvelgti ne tik į tokias svarbias aplinkybes kaip padarytos veikos pobūdis, pavojingumo laipsnis, pasekmės, baudžiamojo įstatymo saugomos pažeistos vertybės ar visuomenės intereso reikšmingumas, bet turi būti įvertintos ir kaltininko asmenybės savybės, jo elgesys veikos darymo metu bei prieš ir po padarytos veikos.

11Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, bausmės tikslai šioje byloje gali būti pasiekti bei teisingumas įgyvendintas vadovaujantis BK 41 str. 2 d. 5 p., 54 str. 3 d. ir neskiriant jam, S. U., laisvės atėmimo bausmės.

12Nuteistasis apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nuosprendį pakeisti ir jo veiką perkvalifikuoti iš BK 284 straipsnio 1 dalies, 140 straipsnio 1 dalies į BK 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, arba paskirtos bausmės vykdymą atidėti.

13Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, apylinkės teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo kvalifikuojant padarytą veiką ir neteisingai paskirtos bausmės ( BPK 328 str. 1 p., 2 p.) .

15Baudžiamosios bylos medžiaga neginčijamai nustatyta, kad nuteistasis padarė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Kadangi nuteistasis viešoje vietoje – parduotuvėje, pašalinių žmonių akivaizdoje demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį, vartojo necenzūrinius žodžius, sudavė nukentėjusiajai į veidą, todėl jo veika pagrįstai kvalifikuota pagal LR BK 284 str. 1 d. Be to, nuteistasis S. U. nukentėjusiajai suduodamas į veidą sukėlė fizinį skausmą, todėl jam buvo inkriminuotas ir LR BK 140 str. 1 d. Taigi apylinkės teismas padarė išvadą, kad S. U. veiksmai kvalifikuotini kaip idealioji nusikaltimų sutaptis, tačiau ši išvada nėra teisinga.

16Teismų praktikoje idealiąja nusikalstamų veikų sutaptimi yra laikomi atvejai, kai kaltininkas viena veika tuo pačiu metu padaro dvi ar daugiau nusikalstamų veikų, numatytų skirtingose baudžiamojo įstatymo normose. S. U. padaryta veika iš pirmo žvilgsnio lyg ir atitinka šį atvejį, tačiau idealioji nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai viena baudžiamojo įstatymo norma padarytų veikų neaprėpia.

17Apeliantas skunde pagrįstai teigia, kad šiuo atveju jo veika, kvalifikuota pagal LR BK 140 straipsnio 1 dalį, yra veikos, kvalifikuotos pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį, sudėtinė dalis (LAT 2007 m. spalio 30 d. nutartis Nr.2K-652/2007). Šiuo atveju yra ne idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, o visumos ir dalies konkurencija, kur visuma yra LR BK 284 straipsnio 1 dalis, o dalis – LR BK 140 straipsnio 1 dalis. BK 284 str. 1 d. dispozicijoje paminėtas požymis „įžūlus elgesys“ šiuo atveju apima smūgio sudavimą. Esant visumos ir dalies konkurencijai, taikoma bendra visumą nustatanti norma, nes ji atitinka visus padarytos veikos požymius, išskyrus atvejį, kai nusikalstamos veikos dalis, įeinanti į visumą, yra pavojingesnė nei pati visuma ir reikalauja sutapties taikymo.

18LR BK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta griežčiausia bausmė yra laisvės atėmimas iki dvejų metų, o LR BK 140 straipsnio 1 dalyje – laisvės atėmimas iki vienerių metų. Taigi LR BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytas viešosios tvarkos pažeidimas (visuma) yra pavojingesnė veika nei LR BK 140 straipsnio 1 dalyje numatytas fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (dalis), todėl S. U. veika turėjo būti kvalifikuota tik pagal LR BK 284 straipsnio 1 dalį, o jos kvalifikavimas dar ir pagal LR BK 140 straipsnio 1 dalį yra perteklinis. Dėl šios priežasties nuosprendis keistinas, S. U. veika perkvalifikuotina iš LR BK 284 straipsnio 1 dalies, 140 straipsnio 1 dalies į LR BK 284 straipsnio 1 dalį. Perkvalifikavus S. U. veiką, bausmė jam skiriama vadovaujantis pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nurodytais bausmės skyrimo motyvais.

19Apeliantas skunde remiasi LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 13 d. nutartimi (Baudžiamoji byla Nr.2K-540/2005) ir teigia, kad skirdamas bausmę teismas neatsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus. Nurodo, kad parduotuvėje dirbusi pardavėja savo elgesiu išprovokavo konfliktą. Šie teiginiai yra visiškai nepagrįsti, todėl atmestini.

20Nuteistasis nepagrįstai remiasi LAT 2005 m. gruodžio 13 d. nutartimi, nes baudžiamojoje byloje Nr. 2K-540/2005 ir nagrinėjamoje byloje nustatytos kardinaliai skirtingos faktinės aplinkybės. Minimoje byloje konfliktas kilo dėl nukentėjusiosios neteisėtų veiksmų, jai bandant, užlendant prieš susidariusią eilę, persikelti per apsemtą kelio ruožą į Rusnę. Todėl Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vertindamas išteisintųjų poelgį ir pasisakė dėl veikos motyvų bei tikslų.

21Be to, LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 30 d. nutartyje (Baudžiamoji byla Nr.2K-625/2007) pažymėta, kad nusikalstamos veikos motyvas ar tikslas yra būtinieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai tuo atveju, kai jie tiesiogiai nurodyti BK straipsnio, aprašančio tos veikos sudėtį, dispozicijoje. Tik tokiu atveju, nenustačius BK straipsnio dispozicijoje nurodyto veikos motyvo ar tikslo, konstatuojama, kad asmuo nepadarė nusikalstamos veikos arba kad padarė kitą veiką, nereikalaujančią atitinkamo motyvo ar tikslo. BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nei veikos motyvas, nei tikslas nenurodytas, ir tai reiškia, kad čia aprašytos veikos konstatavimui nurodyti požymiai reikšmės neturi.

22Įžeidinėjimas necenzūriniais žodžiais ir smūgio sudavimas nepatikusiam žmogui viešai net ir ne žmonių minioje reiškia įžūlius veiksmus ir nepagarbą aplinkiniams, o tai yra būtinieji nusikaltimo, numatyto BK 284 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymiai.

23Nuteistasis teigia, kad savo noru pašalino padarytą žalą ir tai yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė (LR BK 59 str. 1 d. 3 p.). Tačiau ikiteisminio tyrimo metu apklausta parduotuvės atstovė M. Aužbikavičiūtė parodė, kad sudaužytą ventiliatorių buvo pirkę už 69 Lt, įmonei ši žala mažareikšmė, todėl civilinio ieškinio nereiškia (b. l. 13-14). Be to, nukentėjusioji teismo posėdžio metu parodė, kad jai buvo sukeltas fizinis skausmas, ji patyrė šoką. Taip pat išėjo iš darbo, nes bijo toliau dirbti (b. l. 68-69). Atsižvelgiant į tai, nuteistojo teiginys dėl padarytos žalos atlyginimo yra formalus ir neatitinkantis realios padėties.

24Apeliantas mano, kad jo veikos padarymui turėjo įtakos nukentėjusiosios provokuojantis ir rizikingas elgesys. Tokį teiginį teismas laiko ne tik kad visiškai nepagrįstu bei prieštaraujančiu visoms byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, bet tiesiog absurdišku. Nuteistojo kaltė yra visiškai įrodyta tiek nuosekliais nukentėjusiosios, tiek liudytojų, be to, ir paties nuteistojo parodymais. Apeliacinio skundo argumentai, jog nukentėjusioji elgėsi provokuojamai ir rizikingai, yra ne tik prieštaraujantys byloje nustatytoms aplinkybėms, bet ir nesuvokiamas elementaria gyvenimiška logika. Liudytojų bei nukentėjusiosios parodymais nustatyta, kad S. U. užėjęs į gėrimų parduotuvę elgėsi agresyviai, plūdosi necenzūriniais žodžiais, natūralu, jog nukentėjusioji bandė jį sudrausminti, todėl ir sulaukė smūgio.

25Nuteistasis veikos padarymo metu buvo neblaivus ir tai turėjo įtakos jo veikos padarymui. Apylinkės teismas pagrįstai pripažino tai atsakomybę sunkinančia aplinkybe (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.). Dėl to apeliacinio skundo motyvai nepagrįsti.

26Apylinkės teismas skirdamas bausmę atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis nusikalto ne pirmą kartą, teistumui neišnykus padarė naują tyčinę nusikalstamą veiką: pažeidė viešąją tvarką.

27Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė S. U. atsakomybę sunkinančią (nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio) bei atsakomybę lengvinančią (prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi) aplinkybes, todėl dėl to apeliacinio skundo argumentai taip pat nepagrįsti.

28Klaipėdos miesto apylinkės teismas teisingai įvertino byloje esančių aplinkybių visumą ir konstatavo, kad S. U. nusikalsta ne pirmą kartą, todėl jis laikytinas recidyvistu (Lietuvos Respublikos BK 27 str. 1 d.).

29Teismas skirdamas bausmę motyvuojamoje dalyje taip pat pažymėjo, jog atsižvelgia į tai, kad S. U. dirba, todėl skyrė neilgalaikę 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tačiau, kolegijos nuomone, paskirta bausmė savo rūšimi yra per griežta. Nepaisant to, jog S. U. yra recidyvistas, tačiau jis dirba, charakterizuojamas gerai ( b. l. 98), gyvena faktinėje santuokoje su A. M., kartu išlaiko du jos nepilnamečius vaikus. Viešosios tvarkos pažeidimas truko neilgai, be to, nukentėjusioji ( b. l. 69) paaiškino, jog nuteistasis jos atsiprašė ir ji jam atleido. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus kolegija skiria S. U. švelnesnę bausmės rūšį – areštą.

30Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

31Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nuosprendį pakeisti.

32S. U. veiką perkvalifikuoti iš LR BK 284 straipsnio 1 dalies, 140 straipsnio 1

33dalies į LR BK 284 straipsnio 1 dalį ir S. U. paskirti 30 (trisdešimties) parų areštą.

34Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmės... 3. Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,... 4. S. U. nuteistas už tai, kad sukėlė fizinį skausmą ir pažeidė viešąją... 5. Nuteistasis apeliaciniame skunde nurodo, kad nagrinėjamoje byloje yra... 6. Apeliaciniame skunde teigiama, jog LR BK 54 str. 2 d. 3 p. reikalaujama... 7. Apeliacinis skundas motyvuojamas ir tuo, kad vertindami nusikalstamą veiką... 8. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad šioje byloje yra duomenų, jog... 9. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje nesiaiškino padarytos... 10. Apeliantas pabrėžia, kad BK 54 straipsnio 3 dalyje numatyta teismo... 11. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, bausmės tikslai šioje byloje gali... 12. Nuteistasis apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007... 13. Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti,... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, apylinkės teismo nuosprendis... 15. Baudžiamosios bylos medžiaga neginčijamai nustatyta, kad nuteistasis padarė... 16. Teismų praktikoje idealiąja nusikalstamų veikų sutaptimi yra laikomi... 17. Apeliantas skunde pagrįstai teigia, kad šiuo atveju jo veika, kvalifikuota... 18. LR BK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta griežčiausia bausmė yra laisvės... 19. Apeliantas skunde remiasi LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 20. Nuteistasis nepagrįstai remiasi LAT 2005 m. gruodžio 13 d. nutartimi, nes... 21. Be to, LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 30... 22. Įžeidinėjimas necenzūriniais žodžiais ir smūgio sudavimas nepatikusiam... 23. Nuteistasis teigia, kad savo noru pašalino padarytą žalą ir tai yra... 24. Apeliantas mano, kad jo veikos padarymui turėjo įtakos nukentėjusiosios... 25. Nuteistasis veikos padarymo metu buvo neblaivus ir tai turėjo įtakos jo... 26. Apylinkės teismas skirdamas bausmę atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis... 27. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė S. U. atsakomybę... 28. Klaipėdos miesto apylinkės teismas teisingai įvertino byloje esančių... 29. Teismas skirdamas bausmę motyvuojamoje dalyje taip pat pažymėjo, jog... 30. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 31. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nuosprendį... 32. S. U. veiką perkvalifikuoti iš LR BK 284 straipsnio 1 dalies, 140 straipsnio... 33. dalies į LR BK 284 straipsnio 1 dalį ir S. U. paskirti 30 (trisdešimties)... 34. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....