Byla 2-359-544/2013
Dėl 216 293,62 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-359-544/2013 pagal ieškovės AB SEB bankas (į. k. 112021238, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius) ieškinį atsakovui M. J. (a. k. ( - ) adresas – ( - )) dėl 216 293,62 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė, vadovaudamasi LR CK 6.37 str. 1 ir 2 d., 6.63 str. 1 d. 1-4 p., 6.210 str. 1 d., prašo priteisti iš atsakovo 216 293,62 Lt skolą, 5326 Lt žyminio mokesčio, 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodo, kad 2008-08-28 tarp šalių sudarytos vertybinių popierių atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorių sutarties Nr. RD 22080827/GG01 pagrindu 2008-08-28 buvo sudarytas vertybinių popierių atpirkimo sandoris Nr. REPO 6557. Pagal pastarąjį sandorį bankas už 300 000 Lt iš atsakovo nupirko vertybinius popierius, kuriuos atsakovas privalėjo atpirkti iš banko 2009-03-02 už 312 942,50 Lt ( 5.4, 7.5 p.). Bankui turėjo būti mokamos 8.35 % metinės palūkanos (6.3 p.). Atsakovės neįvykdė vertybinių popierių atpirkimo sandorio Nr. REPO 6557 6-ojo punkto reikalavimo, nepapildė sąskaitos ir neįmokėjo garantinės įmokos, kuria turėjo būti užtikrintas prievolės įvykdymas, todėl 2009-03-02 pasibaigus prievolių įvykdymo terminui vertybinių popierių iš banko neatpirko sandoryje nustatytu terminu. Todėl bankas vertybinius popierius realizavo laikotarpiu nuo 2009-03-19 iki 2009-05-13 už 114 694,59 Lt. Liko nepadengta atsakovo prievolė 185 305,41 Lt ir 14 125,42 Lt palūkanų. Kadangi atsakovas prievolės tinkamai neįvykdė, pagal sutarties 7.9 p. turi mokėti netesybas (delspinigius) 6 mėnesių senaties termino ribose – 16 862,79 Lt (b. l. 3-4).

3Priimtinas sprendimas už akių ieškinį tenkinti visiškai.

4Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais (CPK 285 str. 1 d.). Būtina įvertinti, ar egzistuoja prielaidos tam, kad sprendimas už akių būtų priimtas, t. y. būtina įsitikinti, ar atsakovui buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir jo nepateikimo pasekmes (CPK 142 str. 4 d.).

5Atsakovui M. J. ieškinio pareiškimas su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo per 20 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos įteiktas asmeniškai 2013-01-05 (b. l. 50). Pranešime nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės (b. l. 43). Atsiliepimas į ieškinį pranešime nurodytu terminu iki 2013-01-25 nepateiktas, prašymo pratęsti nustatytą terminą negauta. Darytina išvada, kad tai yra atsakovo pozicija dėl nagrinėjamos bylos išreiškimo forma. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3-4). CPK 285 str. 6 d. numatytas terminas nepasibaigęs.

6Sprendimas už akių dėl atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų, apie kuriuos jis buvo informuotas CPK nustatyta tvarka (CPK 285 str. 2 d.). Atsakovas buvo informuotas apie ieškovo reikalavimą iš jo priteisti 185 305,41 Lt skolą, 14 125,42 Lt palūkanų, 16 862,79 Lt delspinigių, žyminį mokestį, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą (b. l. 3-4, 43, 50).

7Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), įsitikinta, kad, jeigu pasitvirtintų byloje surinktų įrodymų turinys, yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 str. 2 d.). Byloje esančių įrodymų visuma patvirtintų, kad 2008-08-28 tarp šalių buvo sudaryta vertybinių popierių atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorių sutartis Nr. RD 22080827/GG01, kuria sureglamentuota vertybinių popierių atpirkimo sudarymo ir vykdymo tvarka bei šalių atsakomybė už sandorių nevykdymą ar netinkamą vykdymą (b. l. 10-34). Minėtos sutarties pagrindu tarp šalių 2008-08-27 buvo sudarytas vertybinių popierių atpirkimo sandoris Nr. REPO 6557, pagal kurį bankas už 300 000 Lt iš atsakovo nupirko vertybinius popierius, kuriuos atsakovas privalėjo atpirkti iš banko 2009-03-02 už 312 942,50 Lt (b. l. 35, sandorio 5.4, 7.5 p.). Bankui turėjo būti mokamos 8.35 % metinės palūkanos (6.3 p.). Atsakovės neįvykdė vertybinių popierių atpirkimo sandorio Nr. REPO 6557 6-ojo punkto reikalavimo, nepapildė sąskaitos ir neįmokėjo garantinės įmokos, kuria turėjo būti užtikrintas prievolės įvykdymas. Atsakovo prievolių įvykdymo terminas pasibaigė 2009-03-02. Kadangi atsakovas nepapildė sąskaitos garantinės įmokos įmokėjimu ir vertybinių popierių iš banko neatpirko sandoryje nustatytu terminu, bankas vertybinius popierius realizavo laikotarpiu nuo 2009-03-19 iki 2009-05-13 už 114 694,59 Lt. Liko nepadengta atsakovo prievolė 185 305,41 Lt ir 14 125,42 Lt palūkanų (b. l. 36-39). Kadangi atsakovas prievolės tinkamai neįvykdė, pagal sutarties 7.9 p. turi mokėti netesybas (0,05 % delspinigius) 6 mėnesių senaties termino ribose – 16 862,79 Lt (b. l. 20, 41).

8Laisva valia sudarytos sutartys turi būti vykdomos, šalys neturi teisės atsisakyti vykdyti prisiimtų įsipareigojimų (CK 6.189 str.), šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.). Atsakovas savo įsipareigojimų pagal jo su ieškove sudarytą virš minėtą sutartį neįvykdė, todėl bankas po to, kai atsakovas nustatytu terminu akcijų neatpirko, jas realizavo nustatyta tvarka. Ieškovei pagal sutarties sąlygas realizavus atsakovo neatpirktas akcijas susidarė 185 305,41 Lt skirtumas. Nors pagal minėtą sutartį buvo įsipareigojęs, atsakovas šio skirtumo gera valia nepadengia (b. l. 40). CK 6.37 str., 6.210 str. bei minėtos sutarties pagrindu ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo procesinių palūkanų ir delspinigių senaties termino ribose priteisimo.

9Tenkintinas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kurias pagrindžia pateikti įrodymai. Iš atsakovo M. J. ieškovei priteistina 5326 Lt žyminio mokesčio (b. l. 9, CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.), o valstybei - 10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d., 96 str. 1 d.). Advokato pagalbos išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų nepateikta, todėl jos nepriteisiamos.

10Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259 str., 285 str., 286 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo M. J. (a. k. ( - ) adresas – ( - )):

13-ieškovei AB SEB bankas (j. a. k. 112021238, buveinė – Gedimino g. 12, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), b. k. 70440) – 185 305 (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis tūkstančius tris šimtus penkis) Lt 41 ct pagrindinės prievolės, 14 125 (keturiolika tūkstančių vieną šimtą dvidešimt penkis) Lt 42 ct palūkanų, 16 862 (šešiolika tūkstančių aštuonis šimtus šešiasdešimt du) Lt 79 ct delspinigių, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-11-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5326 (penkis tūkstančius tris šimtus dvidešimt šešis) Lt žyminio mokesčio;

14-į valstybės biudžetą – 10 (dešimt) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas - 188659752, surenkamoji sąskaita ( - ), į/k 5660).

15Atsakovas M. J., dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę dėl jo peržiūrėjimo Panevėžio apygardos teismui paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

16Šis teismo sprendimas už akių kitų dalyvaujančių byloje asmenų gali būti apskųstas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai