Byla e2-957-1009/2017
Dėl skolos už parduotą elektros energiją, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo

1

2Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,

3sekretoriaujant Rasai Budreckienei,

4nedalyvaujant ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir jo atstovei Živilei Kulėšei,

5nedalyvaujant atsakovei S. K.,

6žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pareikštą ieškinį atsakovei S. K. dėl skolos už parduotą elektros energiją, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo.

7Teismas

Nustatė

8ieškovas prašo priteisti iš atsakovės S. K. 185,45 Eur skolą už bendrosioms gyvenamojo namo reikmėms sunaudotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15 Eur žyminio mokesčio, 0,23 Eur komisinio mokesčio sumokėto už žyminio mokesčio pavedimą, 3,25 Eur išlaidų už teisines paslaugas.

9Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ tiekė elektros energiją į atsakovės S. K. valdomą butą, esantį adresu ( - ), o atsakovė mokėjo už bute suvartotą elektros energiją. Atsakovė yra šio buto savininkė, kuri vartojo ieškovo tiekiamą elektros energiją bute, tačiau už ją visiškai neatsiskaitė. Atsakovė taip pat pilnai neatsiskaitė su ieškovu už laikotarpiu nuo 2015-09-01 iki 2016-06-30 bendrosioms gyvenamojo namo reikmėms suvartotą elektros energiją, todėl susidarė 185,45 Eur skola už elektros energiją.

10Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Teisme gautas ieškovo prašymas civilinę bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

11Atsakovė S. K. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jai pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla išnagrinėta ieškovei nedalyvaujant.

12Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

13Pažymėtina, kad AB „Lesto“ teises ir pareigas nuo 2016-01-01 perėmė AB ,,Energijos skirstymo operatorius“.

14Nekilnojamojo turto registro duomenimis, butas esantis ( - ), priklauso atsakovei S. K. nuosavybės teise.

15Iš kliento sąskaitos, mokėjimų ir kontrolės laikotarpio nuo 2015-08-01 iki 2016-08-11 pažymos matyti, kad elektros energija tiekta į butą, esantį adresu ( - ). Sutartis sudaryta 2005-11-01, sutarties vartotojo kodas Nr. 27335780. Energija tiekiama nuo 2012-02-01 ir tiekimas nenutrauktas. Atsakovei apskaičiuota bendra 388,80 Eur skola, už elektros energiją bendrosioms reikmėms skola 185,45 Eur, kuri nepriteista. Bylos duomenimis, nurodyta suma ieškovui nesumokėta. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad tarp bylos šalių būtų sudaryta rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis.

16Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.384 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Tokiu atveju, vadovaujantis CK 1.71 straipsnio 2 dalimi, laikytina, kad vartotojas konkliudentiniais veiksmais patvirtino elektros pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita. Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 straipsnio 1 dalis).

17Nagrinėjamu atveju atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto elektros vartojimo įrenginiai laikotarpiu nuo 2015-09-01 iki 2016-06-30 buvo prijungti prie ieškovo elektros tinklų, todėl darytina išvada, kad bylos šalis laikotarpiu nuo 2015-09-01 iki 2016-06-30 siejo faktiniai elektros energijos pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai (CK 1.71 straipsnio 2 dalis, 6.384 straipsnio 1 dalis) (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-29 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2015-06-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-374-378/2015).

18Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-19 įsakymu Nr. 1-43 patvirtintų Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo (toliau – Standartinės sąlygos) 2 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai vartotojas nėra sudaręs rašytinės elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties su tiekėju, tačiau jam tiekiama elektros energija (CK 6.384 straipsnio 1 dalies atvejis), jų tarpusavio santykiams taikomos šiame Apraše nustatytos standartinės sutarties sąlygos, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38, ir kitų teisės aktų nuostatos. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6, 17 punktų nuostatas būtent vartotojui nustatyta pareiga prieš pradedant vartoti elektros energiją sudaryti atitinkamas sutartis.

19Pirmiau aptartų teisės aktų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad tais atvejais, kai konkretus vartotojas ir elektros energijos tiekėjas nėra sudarę rašytinės elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties, tačiau elektros energija į tam tikrą vartotojo objektą faktiškai yra tiekiama ir vartotojo naudojama, šalių santykiai reguliuojami Standartinių elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kitų teisės aktų nuostatų.

20LR CK 4.76 str. bei 4.82 str. 3 d. numatyta, kad savininko pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti bei atsakyti tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru turtu. Skolą sudaro elektros kiekis, suvartotas gyvenamojo namo bendroms reikmėms.

21LR CK 6.388 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsiskaitymo tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita (CK 6.388 straipsnio 2 dalis).

22Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 132.17 punktu, jeigu elektros energija tiekiama daugiabučio gyvenamojo namo bendroms reikmėms arba daugiabučiam gyvenamajam namui, kai kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butui nėra įrengti atskiri teisės aktų reikalavimus atitinkantys operatoriui priklausantys elektros apskaitos prietaisai, už atsiskaitymą su tiekėju už patiektą elektros energiją pagal įvadinių elektros apskaitos prietaisų rodmenis yra atsakingi daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai ir (ar) teisės aktų nustatytais atvejais – nuomininkai, panaudos gavėjai, laikinieji gyventojai, ir kiti teisėti objekto naudotojai.

23Išanalizavus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, kad ieškovas pagrindė į atsakovės butą patiektos elektros energijos kiekį, už kurį susidarė 185,45 Eur skola, todėl ieškinys tenkintinas. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškovu AB „Energijos skirstymo operatorius“ neįvykdė, todėl ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 185,45 Eur skolos.

24LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25LR CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. 1 d. nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. pagal principą „pralaimėjęs moka“. Šiuo atveju iš atsakovės priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,23 Eur komisinis mokestis, sumokėtas bankui, už žyminio mokesčio mokėjimo pavedimą, ir 3,25 Eur teisinės pagalbos išlaidos, už ieškinio parengimą, iš viso 18,48 Eur.

26Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ , LR CPK 92 str.).

27Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

28ieškinį patenkinti.

29Priteisti iš atsakovės S. K., a. k. ( - ) 185,45 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis eurus 45 ct) skolos už bendrosioms gyvenamojo namo reikmėms suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 18,48 Eur (aštuoniolika eurų 48 ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, buv. Vilniaus m. sav., Vilnius, Aguonų g. 24, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT18 7044 0600 0158 1747, AB SEB bankas, naudai.

30LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,... 3. sekretoriaujant Rasai Budreckienei,... 4. nedalyvaujant ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir jo atstovei... 5. nedalyvaujant atsakovei S. K.,... 6. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės S. K. 185,45 Eur... 9. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas AB „Energijos skirstymo... 10. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Teisme... 11. Atsakovė S. K. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos... 12. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 13. Pažymėtina, kad AB „Lesto“ teises ir pareigas nuo 2016-01-01 perėmė AB... 14. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, butas esantis ( - ), priklauso... 15. Iš kliento sąskaitos, mokėjimų ir kontrolės laikotarpio nuo 2015-08-01 iki... 16. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.384 straipsnio 1... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto elektros... 18. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-19 įsakymu Nr. 1-43... 19. Pirmiau aptartų teisės aktų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad... 20. LR CK 4.76 str. bei 4.82 str. 3 d. numatyta, kad savininko pareiga proporcingai... 21. LR CK 6.388 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad abonentas moka už faktiškai... 22. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 132.17 punktu,... 23. Išanalizavus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina... 24. LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 25. LR CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. 1 d. nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų... 26. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės... 27. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas... 28. ieškinį patenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovės S. K., a. k. 30. LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...