Byla e2-5014-341/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. Ž. (R. Ž.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. Ž. ir prašo priteisti iš atsakovo 617,43 Eur/2131,86 Lt sumą (kurią sudaro: 289,62 Eur/1000 Lt negrąžinta paskolos suma; 327,81 Eur/1131,86 Lt palūkanų suma po kredito grąžinimo termino), 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas (15,00 Eur žyminio mokesčio sumą; kitas išlaidas, kurių detalizaciją ir pagrindžiančius dokumentus ieškovas pateiks iki bylos nagrinėjimo pabaigos). Sutinka, kad sprendimas būtų priimtas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2012-12-15 tarp šalių nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kuria šalys susitarė, jog ieškovas paskolins atsakovui 202,73 Eur / 700,00 Lt, o atsakovui 2012-12-18 pateikus prašymą padidino paskolos sumą – ieškovas paskolino dar 86,89 Eur/300,00 Lt, t.y. iš viso 289,62 Eur/1000 Lt sumą 30 terminui su 199,90 % dydžio metine palūkanų norma; 2013-01-14 dieną atsakovas įsipareigojo grąžinti 289,62 Eur/1000 Lt skolą. Ieškovas 2012-12-15 pervedė atsakovui 202,73 Eur/700,00 Lt, o 2012-12-18 – 86,89 Eur/ 300,00 Lt, t.y. iš viso 289,62 Eur/1000,00 Lt, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

5Remdamasis CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos A. T. 2011-11-02 nutartimis c.b. Nr.3K-3-400/2011, 2010-12-09 c.b. Nr. 3K-3-509/2010, 2007-06-29 c.b. Nr. 3K-3-298/2007, 2005-11-14 c.b. Nr. 3K-3-572/2005, 2005-09-28 c.b. 3K-3-434/2005, 2004-03-03 c.b. 3K-3-161/2004 ir 2003-09-18 c.b. Nr. 3K-7-751/2003 bei Vartojimo kredito sutarties 7.1. p., ieškovas teigia, jog nuo 2013-02-13 iki 2013-10-07 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (199,90 %), t.y. iš atsakovo priteistina 327,81 Eur/1131,86 Lt palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Taipogi, remdamasis CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis bei atsižvelgdamas į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, teigia, kad iš atsakovo yra priteistini nuostoliai. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Nurodo, kad ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma, t.y. atitinkamai, dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t.y. - patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 327,81 Eur/1131,86 Lt iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laiko ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

6Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR ( - ) str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2015-10-30 sąskaitos išrašą, patvirtinantį 15,00 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą, 2013-12-15 ir 2013-12-18 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) Specialiąsias sąlygas, Bendrąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, 2012-12-15 ir 2012-12-18 ieškovo pervestų sumų į atsakovo sąskaitą Nr. ( - ) išrašus, patvirtinančius paskolos sumų (200 Lt + 500 Lt + 300 Lt) pervedimus R. Ž. (mokėjimo paskirtis Kredito sutartis Nr. ( - )), Gyventojų registro informaciją, kitą informaciją.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

10Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR ( - ) str. 2 d., nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovui 289,62 Eur/1000 Lt paskolos sumą, atsakovas kreditą gavo, įsipareigojo iki 2013-01-14 grąžinti kreditą, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, liko skolingas ieškovui 289,62 Eur/1000 Lt, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovo 289,62 Eur/1000 Lt negrąžinto kredito (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str.).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 327,81 Eur/1131,86 palūkanų, paskaičiuotų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos. Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovas traktuoja kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), į tai, kad paskola 30 d. terminui buvo suteikta be palūkanų, darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo. Specialiosiose sutarties sąlygose numatyta 114,41 % dydžio metinė palūkanų norma. Įvertinus bendrą prašomą priteisti kompensacinių palūkanų sumą, jų skaičiavimo laikotarpį (ieškovas palūkanas skaičiuoja nuo 2013-02-13 iki 2013-10-07) bei vadovaujantis Sutarties specialiųjų dalių sąlygomis, Bendrųjų sąlygų 7.2 punktu, ieškovo reikalavimas priteisti 327,81 Eur/1131,86 palūkanų tenkintinas (CK 6.261 str.).

12CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 15,00 Eur žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos, iš atsakovo nepriteisiama (CPK 96 str. 6 d.).

14Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovo R. Ž. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 289,62 Eur paskolos ir 327,81 Eur palūkanų, iš viso 617,43 Eur (šešis šimtus septyniolika eurų 43 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 617,43 Eur sumos nuo 2015-11-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) straipsnyje nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai