Byla 2-84-79/2011
Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovės A. L. ieškinį atsakovui A. L. ir institucijai, teikiančiai išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo,

Nustatė

2ieškovas ir atsakovas pateikė teismui 2011 m. gegužės 5 d. sudarytą ir šalių pasirašytą taikos sutartį, prašė teismo ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka, nutraukti civilinę bylą ir grąžinti dalį sumokėto žyminio mokesčio, nurodė, kad bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos.

3Prašymas tenkintinas.

4Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad šalys, sudarydamos taikos sutartį, išreiškė abiejų šalių suderintą valią, sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.), nenustatyta kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negalėtų būti teismo patvirtinta, šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina. Šalims išaiškintina, kad, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 d., bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str.).

5Kadangi bylos šalys, sudarydamos taikos sutartį, ginčą išsprendė, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas toliau nėra tikslingas, todėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 str.).

6Taikos sutartį patvirtinus, ieškovui grąžintini 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 150 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294-295 str., teismas

Nutarė

8patvirtinti ieškovės A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir atsakovo A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 2011 m. gegužės 5 d. pasirašytą taikos sutartį dėl ieškovės A. L. bendravimo su sūnumi D. L., a.k. ( - ) ir dalyvavimo jį auklėjant šiomis sąlygomis:

91.1. D. L. vasaros atostogų metu A. L. praleidžia su sūnumi pirmąją sūnaus D. L. vasaros atostogų pusės laiką, o A. L. – antrąją sūnaus D. L. vasaros atostogų pusę, iš jų 14 (keturiolika) kalendorinių dienų kiekvieną vasarą gali praleisti Didžiojoje Britanijoje, sūnui D. L. išreiškus tokį norą.

101.2. Kiekvienų porinių metų rudens atostogas D. L. praleidžia su A.L., atitinkamai neporinių metų rudens atostogas D. L. praleidžia su A. L..

111.3. Kiekvienų neporinių metų žiemos atostogas D. L. praleidžia su A. L., atitinkamai porinių metų žiemos atostogas D. L. praleidžia su A. L..

121.4. Tais metais, kai žiemos atostogas D. L. praleidžia su A. L., pavasario atostogas D. L. leidžia su A. L., ir atvirkščiai.

131.5. Šalys sutaria, kad visais atvejais paisys vaiko D. L. norų dėl atostogų leidimo su vienu iš tėvų, jo norų, kur jis norėtų tas atostogas praleisti, nesieks jo nuteikti kito iš tėvų atžvilgiu, elgsis sąžiningai, rūpestingai bei išimtinai vaiko teisėtais interesais.

141.6. Atostogų, kurias sūnus D. L. leidžia su kiekvienu iš tėvų, metu tas iš tėvų, su kuriuo būna sūnus, turi teisę išvykti su juo į užsienį, jeigu buvimo užsienyje trukmė neviršija atostogų laiko, numatyto šioje sutartyje, turint kito iš tėvų sutikimą. Jeigu A. L. norės leisti atostogas su D. L. Didžiojoje Britanijoje, apie tokius ketinimus ji praneša A. L. prieš 7 (septynias) dienas iki planuojamos sūnaus D. L. kelionės su mama A. L. į užsienį. Ši sąlyga taikoma tik nuo 2012 metų birželio 1 d. Iki to laiko, tai yra iki 2012 m. birželio 1 d., šalys susitaria, kad A. L. su sūnumi D. L. leidžia laiką tik Lietuvoje. Šalys susitaria, kad bet kuriuo atveju, kada vienas tėvų norės laiką su sūnumi D. L. leisti užsienyje, tam turi gauti kito sutikimą. Tiek A. L., tiek A. L. supranta, kad negali nepagrįstai neduoti tokio sutikimo ir garantuoja, kad toks sutikimas bus duotas, jei tai neprieštaraus paties D. L. interesams ir norams.

151.7. A. L., įgyvendindama šioje sutartyje nustatytą susitikimų su D.L. tvarką, pasiima sūnų iš jo gyvenamosios vietos, o susitikimui pasibaigus, atveža į jo gyvenamąją vietą tuo pačiu adresu.

161.8. A. L. pageidaujant, D. L. vykstant atostogų pas A.L. į Didžiąją Britaniją, D. L. gali lydėti jam artimas žmogus, tačiau jis pats padengia visas pragyvenimo ir kelionės išlaidas savo sąskaita.

171.9. Kai A. L. su sūnumi D. L. šios taikos sutarties nustatyta tvarka laiką leidžia užsienyje, A. L. įsipareigoja raštu A. L. nurodyti tikslų su vaiku D. L. buvimo vietos adresą, skype bei telefono Nr., ir įsipareigoja netrukdyti sūnui D. L. bendrauti su tėčiu A. L., bei atvirkščiai.

181.10. Šalys susitaria, kad iki 2012 m. birželio 1 d. kartu su sūnumi D. L. nuvyks į Vaiko teisių apsaugos tarnybą, Šiaulių skyrių, ir dalyvaujant Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovui išsiaiškins vaiko D. L. norus dėl atostogų leidimo su mama A. L. užsienyje, bei vaiko išreikštais norais vadovausis.

191.11. A. L. viešint Lietuvoje, ji turi teisę nekliudomai bendrauti su sūnumi D. L. visą A. L. buvimo Lietuvoje laiką, atsižvelgiant į D. L. užimtumą bei jo paties norus. Nuo 2011 metų rugpjūčio 10 d. išreiškus sūnui D. L. norą nakvoti su mama A. L., sūnus D.L. gali likti pas mamą A. L. su nakvyne vienai, dviem ir t.t. dienų, taip palaipsniui didinant laiko trukmę, kurią praleidžia sūnus D. L. su mama A. L.. Apie grįžimą į Lietuvą bei norą susitikti su sūnumi D.L. A. L. praneša A. L. prieš 14 (keturiolika) dienų iki grįžimo į Lietuvą. A. L. privalo raštu pranešti A. L. tikslų adresą, kur ji apsistos grįžusi į Lietuvą, ir kur nakvos su sūnumi D. L..

201.12. A. L. sudaro sąlygas ir nekliudo sūnui D. L. pastoviai bendrauti su A. L. internetiniu ryšiu bei mobiliuoju telefonu.

211.13. A. L. įsipareigoja nedaryti kliūčių ir išduoti nustatyta tvarka visus sutikimus, leidimus ir kitus dokumentus, reikalingus A. L. kelionėms su sūnumi D. L. į užsienį, kada teisės aktai numato abiejų tėvų sutikimo būtinybę.

221.14. A. L. įsipareigoja apie numatomą jo ir sūnaus D. L. gyvenamosios vietos pasikeitimą raštu informuoti A. L. prieš 1 (vieną) mėnesį.

231.15. Ieškovė turi teisę nekliudomai lankyti sūnų D. L. jo ligos metu, nepriklausomai nuo to, slaugomas jis atsakovo gyvenamojoje vietoje ar stacionarioje gydymo įstaigoje.

241.16. Pasikeitus sūnaus D. L. mokymo ar gydymo įstaigai, A. L. įsipareigoja apie tai raštu informuoti A. L. ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po pasikeitimo.

252. Šalys po lygiai dengia išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Turėtos išlaidos advokatų pagalbai apmokėti lieka kiekvienai šaliai. Šalys prašo civilinę bylą nutraukti ir grąžinti ieškovei 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio.

263. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 - 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 94 str., 140 str. bei 294 str., sudaryta taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.

27Panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojimą atsakovui sudaryti sąlygas ir nedaryti kliūčių sūnui bendrauti su ieškove internetinio ryšio ir telekomunikacijų įrenginių pagalba.

28Grąžinti ieškovei A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 99,75 Lt (devyniasdešimt devynių litų, 75 centų) dalį žyminio mokesčio, sumokėto 2010-12-20 į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą mokėjimo nurodymu Nr. 2010122000478820.

29Priteisti iš ieškovės A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir atsakovo A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) lygiomis dalimis po 0,75 Lt (75 centus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybės naudai (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB bankas "Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

30Civilinę bylą 2-84-79/2011 nutraukti.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė, rašytinio... 2. ieškovas ir atsakovas pateikė teismui 2011 m. gegužės 5 d. sudarytą ir... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi... 5. Kadangi bylos šalys, sudarydamos taikos sutartį, ginčą išsprendė,... 6. Taikos sutartį patvirtinus, ieškovui grąžintini 75 proc. sumokėto žyminio... 7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 150... 8. patvirtinti ieškovės A. L., a.k. ( - )... 9. 1.1. D. L. vasaros atostogų metu A. L.... 10. 1.2. Kiekvienų porinių metų rudens atostogas D. L.... 11. 1.3. Kiekvienų neporinių metų žiemos atostogas D. L.... 12. 1.4. Tais metais, kai žiemos atostogas D. L. praleidžia... 13. 1.5. Šalys sutaria, kad visais atvejais paisys vaiko D. L.... 14. 1.6. Atostogų, kurias sūnus D. L. leidžia su kiekvienu... 15. 1.7. A. L., įgyvendindama šioje sutartyje nustatytą... 16. 1.8. A. L. pageidaujant, D. L.... 17. 1.9. Kai A. L. su sūnumi D. L.... 18. 1.10. Šalys susitaria, kad iki 2012 m. birželio 1 d. kartu su sūnumi 19. 1.11. A. L. viešint Lietuvoje, ji turi teisę nekliudomai... 20. 1.12. A. L. sudaro sąlygas ir nekliudo sūnui 21. 1.13. A. L. įsipareigoja nedaryti kliūčių ir išduoti... 22. 1.14. A. L. įsipareigoja apie numatomą jo ir sūnaus 23. 1.15. Ieškovė turi teisę nekliudomai lankyti sūnų D. L.... 24. 1.16. Pasikeitus sūnaus D. L. mokymo ar gydymo... 25. 2. Šalys po lygiai dengia išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų... 26. 3. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos... 27. Panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojimą... 28. Grąžinti ieškovei A. L., a.k. ( - )... 29. Priteisti iš ieškovės A. L., a.k. ( - )... 30. Civilinę bylą 2-84-79/2011 nutraukti.... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju...