Byla 2-5654-826/2011
Dėl prarastos vykdomosios bylos dalies atkūrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Joanai Runelienei ir Laurai Norvilaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Sigitui Čepui, suinteresuotam asmeniui I. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybės įmonės Turto bankas pareiškimą suinteresuotiems asmenims I. M., UAB „Klaipėdos komprojektas“ ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl prarastos vykdomosios bylos dalies atkūrimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškumu prašydamas atkurti vykdomosios bylos dalį – 1994 m. gruodžio 12 d. vykdomąjį įrašą (registro Nr. TZB-11117) dėl 54729,90 Lt skolos išieškojimo iš I. P., a.k ( - ) gyv. ( - ), Telšiai. Pareiškime nurodė, kad Telšių rajono notarė Z. B. 1994-12-12 išdavė vykdomąjį raštą (registro Nr. TZB-11117) dėl 54729,90 Lt išieškojimo iš I. M. – P., gyv. ( - ), Telšiuose, Lietuvos akcinio inovacinio banko Telšių filialo naudai. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-05-28 nutarimo Nr.522 pagrindu perėmė reikalavimo teisę į skolininkės neįvykdytos prievolės dalį (skolos likutis pareiškimo pateikimo dieną 49313,52 Lt. Vykdomasis įrašas buvo pateiktas skolai išieškoti Teismo antstolių kontorai prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo, kuri 1999-11-19 išsiuntė vykdomojo dokumento originalą į skolininkės darbovietę UAB „Klaipėdos komprojektas“. Pareiškėjui UAB „Klaipėdos komprojektas“ pagal minėtą vykdomąjį dokumentą lėšas skolos dengimui pervedinėjo iki 2004-07-13. 2007-05-22 pareiškėjas kreipėsi į UAB „Klaipėdos komprojektas“ prašydamas informuoti apie vykdomojo dokumento buvimo vietą. 2007-06-04 gautas raštiškas atsakymas, kuriame nurodoma, jog I. M. – P. 2004-07-15 atleista, o vykdomojo dokumento originalo nėra. Telšių apskrities archyve yra išlikęs tik notarinių veiksmų registravimo žurnalo išrašas, patvirtinantis, kad 1994-12-12 išduotas vykdomasis įrašas, o Lietuvos notarų rūmai informavo, kad notarės Z. B. archyvų dalis, kurioje saugoti 1994 m. vykdomieji įrašai, sunaikinti, todėl nėra išsaugotas 1994-12-12 vykdomasis įrašas Nr. TZB-11117. Antstolis galėtų pradėti likusios neišieškotos skolos išieškojimą iš skolininkės jeigu jam būtų pateiktas vykdomasis dokumentas. Atsižvelgiant į tai, kad notaras miręs, dokumentai sunaikinti nėra objektyvių galimybių išduoti vykdomojo įrašo originalą. (b.l. 2, 3).

3Suinteresuotas asmuo UAB „Klaipėdos komprojektas“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjo reikalavimu sutinka. Papildomai informavo, kad 1999-11-19 buvo gauta teismo antstolių kontoros prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomojo dokumento kopija, bet ne originalas kaip teigia pareiškėjas, pagal kurį iki 2004-07-13 UAB „Klaipėdos komprojektas“ pervedinėjo lėšas, skirtas I. M. – P. skolos dengimui. 2004-07-16 I. M. – P. iš darbo buvo atleista. Vykdomojo rašto originalo suinteresuotas asmuo neturi, jo buvimo vieta yra nežinoma (b.l. 38, 39).

4Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškimas yra pagrįstas, todėl turėtų būti patenkintas, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 49, 50).

5Suinteresuotas asmuo I. M. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareiškimu nesutinka, nes pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą pareiškimui dėl prarastos vykdomosios bylos atkurti paduoti, nes galima konstatuoti, kad apie praradimo faktą pareiškėjui tapo žinoma iš 2007-06-04 UAB „Komprojektas“ rašto Nr.342. Dėl virš nurodytų motyvų, prašė pareiškimą palikti nenagrinėtą (b.l. 90).

6Suinteresuotų asmenų UAB „Klaipėdos komprojektas“ ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovai į bylą neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastis nežinoma, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

7Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas prašė pareiškimą tenkinti jame išdėstytais motyvais, nes vykdomojo rašto originalo kitokiu būdu gauti ir jį pateikti antstoliams negali. Paaiškino, kad apie tai, kad vykdomasis įrašas dingo sužinojo tik 2008-05-07 kai sužinojo, kad yra sunaikintas notarės archyvas, todėl senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo tos datos, o jeigu teismas mano kitaip, senaties terminas atnaujintinas. Be to, yra prašoma atkurti tokį vykdomąjį įrašą, koks jis buvo išduotas, o skolos suma bus tikslinama vykdomąjį dokumentą pateikus antstoliui.

8Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo I. M. paaiškino, kad su pareiškimu nesutinka, prašo palikti jį nenagrinėtą, nes yra praleistas senaties terminas, kuris turėjo būti skaičiuojamas nuo 2007-05-31 UAB „Klaipėdos komprojektas“ rašto, pagal kurį buvo informuota, kad vykdomojo dokumento nėra, gavimo dienos. Praėjus tokiam ilgam laiko tarpui, ji nebeprisimena kokias sumas yra sumokėjusi. Po to kai išėjo iš UAB „Klaipėdos komprojektas“ niekur nedirbo, užsiiminėjo individualia veikla, šiuo metu gauna pensiją. Vykdomajame įraše nurodyta suma jai yra didelė.

9Liudytojas R. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba UAB „Klaipėdos komprojektas“. Teisme nagrinėjamos bylos esmė jam žinoma. Šioje byloje dalyvaujantis suinteresuotas asmuo I. M. (buvusi pavardė P.) dirbo pas juos bendrovėje iki 2002 m. gruodžio mėnesio ( - ). Iš jos atlyginimo buvo vykdomi atskaitymai nuo 1999 m. lapkričio iki 2002 m. gruodžio mėnesio. Atskaitymų dydis buvo įvairus, didžiausias – 308,17 Lt. Atskaitymai iš atlyginimo buvo vykdomi pagal gautą vykdomąjį įrašą. Kur dingo gautas vykdomasis įrašas, nežino. Jokių rašytinių dokumentų, kurie patvirtintų galimą šio vykdomojo įrašo buvimo vietą, neturi. Apie tai, kad UAB „Klaipėdos komprojektas“ buvo gavę vykdomojo įrašo kopiją, žino tik iš vadovo žodžių. Kitokių įrodymų dėl to neturi. Kokia tiksliai suma buvo išskaičiuota iš I. M. – P. atlyginimo ir pervesta į VĮ „Turto bankas“ galėtų atsakyti UAB „Klaipėdos komprojektas“, atlikusi paskaičiavimus.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 1994-12-12 Telšių rajono notarė Z. B. išdavė vykdomąjį įrašą registro Nr.TZB-11117 dėl 54729,90 Lt išieškojimo iš I. P., gyv. ( - ), Telšiai, Lietuvos Akcinio inovacinio banko Telšių filialo naudai (b.l. 5). 1998-06-11 AB „Turto bankas“ antstolių kontorai prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo išsiuntė išieškojimui vykdomąjį įrašą su paskolos sutartimi (b.l. 6). Anstolių kontora prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 1999-11-16 raštu Nr.22-212 UAB „Klaipėdos komprojektas“ išsiuntė vykdomąjį dokumentą Nr. Nr. TZB-11117 vykdymui (b.l. 7). Pagal 2007-05-31 UAB „Klaipėdos komprojektas“ raštą Nr.342, vykdomojo dokumento Nr. TZB-11117 neturi ir niekam nėra persiuntusi (b.l. 9). Telšių apskrities archyvas pateikė išrašą iš Telšių rajono I – ojo notarų biuro 1994-1995 registro Nr.255(10) notarinių veiksmų registracijos, kuriame yra įrodymai apie tai, kad 1994-12-12 buvo atliktas notarinis veiksmas, kurio Nr. TZB-11117 atlikimą – vykdomojo įrašo išdavimą (b.l. 12). Pagal Lietuvos notarų rūmų 2008-05-07 raštą Nr.S-694, buvusios Telšių rajono notarės Z. B. archyviniuose dokumentuose, perduotuose saugoti į Lietuvos notarų rūmų archyvą, 1994-12-12 patvirtinto vykdomojo įrašo nėra (b.l. 15). Pagal Telšių rajono 1-ojo notarų biuro sudarytą 2001-08-30 atrinktų naikinti bylų aktą, 1994 m. „Vykdomieji išrašai“, kurių saugojimo terminas buvo 3 metai, sunaikinti (b.l. 15). Pagal 2009-01-16 raštą Nr.S-48, Lietuvos notarų rūmai neišdavė vykdomojo įrašo Nr. TZB-11117 dublikato, nes Lietuvos notarų rūmų archyve minėto vykdomojo įrašo nėra (b.l. 19). Susipažinus su prie civilinės bylos prijungta vykdomąja byla Nr.22-212/1999 m., nustatyta, kad joje vykdomojo įrašo Nr. TZB-11117 originalo nėra. Pagal vykdomojoje byloje esančius įrašus, 1998-06-15 Antstolių kontoroje prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo buvo gautas pareiškėjo atsiųstas 1994-12-12 vykdomasis įrašas Nr.TZB-11117 dėl 54729,90 Lt išieškojimo iš I. P., a.k ( - ) gyv. ( - ), Klaipėda, dirbančios UAB „Klaipėdos komprojektas“ ( - ). Kartu su vykdomuoju įrašu, buvo atsiųsta ir paskolos sutartis. Vykdomojoje byloje nei vykdomojo įrašo, nei paskolos sutarties nėra. Vykdomojoje byloje yra įrašai apie vykdomojo įrašo Nr. TZB-11117 išsiuntimą UAB „Klaipėdos komprojektas“ vykdymui. Įrodymų apie vykdomojo įrašo Nr. TZB-11117 gražinimą, nėra.

12Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, pripažįstama, kad dalis prarastos vykdomosios bylos Nr.22-212/1999m., tai yra, Telšių rajono notarės Z. B. 1994-12-12 išduotas vykdomasis įrašas (registro Nr. TZB-11117) dėl 54729,90 Lt išieškojimo iš I. M. – P., gyv. ( - ), Telšiuose, Lietuvos akcinio inovacinio banko Telšių filialo naudai, yra prarastas, nes jo buvimo vieta nežinoma. LR CPK 570 str. 4 d. numatytas 3 metų senaties terminas nepraleistas, nes apie vykdomojo įrašo praradimą pareiškėjui tapo žinoma tik 2008-05-07, gavus atsakymą iš Lietuvos notarų rūmų, o pareiškėjas į teismą dėl prarastos vykdomsoios bylos dalies kreipėsi 2011-03-24. Dėl šios priežasties yra nepagrįstas suinteresuioto asmens I. M. argumentas, kad pareiškimas yra paduotas praleidus senaties terminą. Be to, šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl to, kokia skolos suma pareiškėjui yra gražinta. Pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad visa skola pagal išduotą vykdomąjį įrašą yra gražinta teismo posėdžio metu nurodydama, kad neprisimena, kokią dalį skolos yra sumokėjusi. Klausimas dėl likusios skolos dydžio turėtų būti sprendžiamas vykdomojoje byloje šalims pateikus įrodymus.

13Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, prarasta vykdomosios bylos Nr.22-212/1999m. dalis - Telšių rajono notarės Z. B. 1994-12-12 išduotas vykdomojo įrašo originalas (registro Nr. TZB-11117) dėl 54729,90 Lt išieškojimo iš I. M. – P., gyv. ( - ), Telšiuose, Lietuvos akcinio inovacinio banko Telšių filialo naudai yra atkurtinas (LR CPK 574 str.).

14Pareiškėjas turėjo 359,37 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu suinteresuotam asmeniui I. M., todėl, atsižvelgiant į tai, kad šalių suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas, iš suinteresuoto asmens I. M. pareiškėjo naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu 359,37 Lt (LR CPK 92 (straipsnio redakcija, galiojusi įteikimo metu), 93, 443 str. 6 d. )

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263- 270, 574 straipsniais,

Nutarė

16pareiškimą patenkinti, prarastą vykdomosios bylos Nr.22-212/1999m. dalį - Telšių rajono notarės Z. B. 1994-12-12 išduotą vykdomojo įrašo originalą (registro Nr. TZB-11117) dėl 54729,90 Lt išieškojimo iš I. M. (buvusi pavardė P.), gyv. ( - ), Telšiuose, Lietuvos akcinio inovacinio banko Telšių filialo naudai atkurti:

V Y K D O M A S I S Į R A Š A S

18Telšių miestas, tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt ketvirtųjų metų gruodžio mėnesio dvyliktoji diena.

19Aš, Telšių rajono notarė Z. B., remdamasi Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo II skyriaus 14 punktu, siūlau pagal šį dokumentą išieškoti iš I. P., gyv.Telšiai, ( - ), Lietuvos akcinio inovacinio banko Telšių filialo naudai keturiasdešimt tūkstančių (40000) Lt, kaip negražintą nustatytu laiku įsiskolinimą už paskolos sutartį, sudarytą 1993 m. gruodžio 8 d. reg.Nr.4956 Telšių rajono notarės Z. B. biure. Be to išieškoti 14188 (keturiolika tūkstančių vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis ) litus palūkanų ir 541,90 (penkis šimtus keturiasdešim vieną litą ir devyniasdešimt centų) Lt sumokėto notarinio mokesčio.

20Iš viso siūloma išieškoti 54729,90 (penkiasdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt devynis litus ir devyniasdešimt centų) Lt.

21Registro Nr.TZB-1117

22Mokestis už notarinį veiksmą: 541,90 Lt. Notarė

23Z. B. (herbinis antspaudas)

24Pareiškėjo VĮ Turto bankas naudai iš suinteresuoto asmens I. M., a.k ( - ) priteisti 359,37 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikumu viešo paskelbimo spaudoje būdu.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškumu prašydamas atkurti... 3. Suinteresuotas asmuo UAB „Klaipėdos komprojektas“ pateikė atsiliepimą į... 4. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pateikė... 5. Suinteresuotas asmuo I. M. pateikė atsiliepimą, kuriame... 6. Suinteresuotų asmenų UAB „Klaipėdos komprojektas“ ir Lietuvos... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas prašė pareiškimą tenkinti jame... 8. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo I. M.... 9. Liudytojas R. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 1994-12-12 Telšių rajono... 12. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, pripažįstama, kad... 13. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, prarasta vykdomosios bylos... 14. Pareiškėjas turėjo 359,37 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 16. pareiškimą patenkinti, prarastą vykdomosios bylos Nr.22-212/1999m. dalį -... 18. Telšių miestas, tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt ketvirtųjų metų... 19. Aš, Telšių rajono notarė Z. B., remdamasi Lietuvos... 20. Iš viso siūloma išieškoti 54729,90 (penkiasdešimt keturis tūkstančius... 21. Registro Nr.TZB-1117... 22. Mokestis už notarinį veiksmą: 541,90 Lt. Notarė... 23. Z. B. (herbinis antspaudas)... 24. Pareiškėjo VĮ Turto bankas naudai iš suinteresuoto asmens 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...